Commit 3c982bef authored by Josep Puigdemont i Casamajó's avatar Josep Puigdemont i Casamajó
Browse files

Updated Catalan translation by Quim Perez.

parent 287c9846
2006-10-18 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Quim Perez <noguer@gmail.com>
2006-09-18 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation
......
# translation of ca.po to Català
# gimp-libgimp translation to Catalan
#
# Jordi Jover, jordijn@softcatala.org, 2002.
# Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>, 2004, 2005.
# Quim Perez i Noguer <noguer[AT]osona.com>, 2005.
# Softcatala <tradgnome@softcatala.org>, 2000-2002.
# Quim Perez i Noguer <noguer a gmail.com, 2005, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-05 00:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-05 00:47+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-18 23:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-07 15:57+0200\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -37,7 +38,7 @@ msgstr "%s no pot gestionar desplaçaments de capa, mida o opacitat"
#: ../libgimp/gimpexport.c:235 ../libgimp/gimpexport.c:244
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s només pot gestionar les capes com a marcs d'animació"
msgstr "%s només pot gestionar les capes com a fotogrames de l'animació"
#: ../libgimp/gimpexport.c:236 ../libgimp/gimpexport.c:245
msgid "Save as Animation"
......@@ -136,7 +137,7 @@ msgstr "Afegeix un canal alfa"
#: ../libgimp/gimpexport.c:383
msgid "Confirm Save"
msgstr "Comfirmeu que voleu desar"
msgstr "Confirmeu que voleu desar"
#: ../libgimp/gimpexport.c:389
msgid "Confirm"
......@@ -324,7 +325,7 @@ msgstr "Canal _alfa de la capa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "_Tranfereix canal alfa de la capa"
msgstr "_Transfereix canal alfa de la capa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgid "_Selection"
......@@ -601,7 +602,7 @@ msgstr "Constant"
msgid "Incremental"
msgstr "Incremental"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:256
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:258
msgid "None"
msgstr "Cap"
......@@ -722,7 +723,7 @@ msgid "%d GB"
msgstr "%d GB"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:170 ../libgimpbase/gimputils.c:175
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:248
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:250
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(la cadena de text UTF-8 no és vàlida)"
......@@ -870,7 +871,7 @@ msgid ""
"No file has been created."
msgstr ""
"S'ha produït un error en escriure el fitxer temporal per a '%s': %s\n"
"No s'ha creat cap fitxer"
"No s'ha creat cap fitxer."
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:686
#, c-format
......@@ -957,15 +958,15 @@ msgstr "_Blanc"
msgid "Scales"
msgstr "Escales"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:187
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:210
msgid "Current:"
msgstr "Actual:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:209
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:232
msgid "Old:"
msgstr "Antic:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:263
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:286
msgid ""
"Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
"CSS color names."
......@@ -973,7 +974,7 @@ msgstr ""
"Notació hexadecimal utilitzada en l'HTML i el CSS. També permet utilitzar "
"els noms de colors del CSS."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:269
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:292
msgid "HTML _notation:"
msgstr "_Notació HTML:"
......@@ -1021,7 +1022,7 @@ msgstr "Selecciona _entre:"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:319
msgid "Open _pages as"
msgstr "Obre les pàgines com"
msgstr "Obre les _pàgines com a"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:420
msgid "Page 000"
......@@ -1117,7 +1118,7 @@ msgstr "Enganxa-ho a dins"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:120
msgid "_Reset"
msgstr "_Redefineix"
msgstr "_Recupera"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:121
msgid "Visible"
......@@ -1139,23 +1140,24 @@ msgstr "Espa_iat de les línies"
msgid "_Resize"
msgstr "Canvia la _mida"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:303
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:319
msgid "_Scale"
msgstr "E_scala"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:280
msgid "Crop"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:295
#, fuzzy
msgid "Cr_op"
msgstr "Escapça"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:299
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:314
msgid "_Transform"
msgstr "_Transforma"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:302
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:318
msgid "_Rotate"
msgstr "Gi_ra"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:304
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:320
msgid "_Shear"
msgstr "Re_talla"
......@@ -1273,7 +1275,7 @@ msgstr ""
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr "Visió amb dèficit de color"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:503
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:505
msgid "Color _deficiency type:"
msgstr "Tipus _de dèficit de color:"
......@@ -1285,7 +1287,7 @@ msgstr "Filtre de visualització de la gamma de color"
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"
#: ../modules/cdisplay_gamma.c:251
#: ../modules/cdisplay_gamma.c:253
msgid "_Gamma:"
msgstr "_Gamma:"
......@@ -1297,7 +1299,7 @@ msgstr "Filtre de visualització de color d'alt contrast"
msgid "Contrast"
msgstr "Contrast"
#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:251
#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:253
msgid "Contrast c_ycles:"
msgstr "C_icles de contrast:"
......@@ -1310,7 +1312,7 @@ msgstr ""
msgid "Color Management"
msgstr "Gestió del color"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:290
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:281
msgid ""
"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
"Preferences dialog."
......@@ -1318,19 +1320,19 @@ msgstr ""
"Aquest filtre pren la seva configuració de la secció de «Gestió de color» en "
"el diàleg de «Preferències»."
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:313
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:295
msgid "Mode of operation:"
msgstr "Mode d'operació:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:324
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:306
msgid "RGB workspace profile:"
msgstr "Perfil de l'espai de treball RGB:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:334
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:316
msgid "Monitor profile:"
msgstr "Perfil del monitor:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:344
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:326
msgid "Print simulation profile:"
msgstr "Perfil de simulació d'impressió:"
......@@ -1342,19 +1344,19 @@ msgstr "Filtre de prova de color que empra un perfil de color ICC"
msgid "Color Proof"
msgstr "Prova de color"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:304
#: ../modules/cdisplay_proof.c:306
msgid "_Intent:"
msgstr "_Propòsit:"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:308
#: ../modules/cdisplay_proof.c:310
msgid "Choose an ICC Color Profile"
msgstr "Escolliu un perfil de color ICC"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:311
#: ../modules/cdisplay_proof.c:313
msgid "_Profile:"
msgstr "_Perfil:"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:316
#: ../modules/cdisplay_proof.c:318
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr "Co_mpensació de punt negre"
......@@ -1543,28 +1545,28 @@ msgstr "Nom del dispositiu del qual s'han de rebre esdeveniments."
msgid "Linux Input"
msgstr "Senyal del Linux"
#: ../modules/controller_linux_input.c:351
#: ../modules/controller_linux_input.c:352
msgid "Linux Input Events"
msgstr "Senyals del Linux"
#: ../modules/controller_linux_input.c:372 ../modules/controller_midi.c:482
#: ../modules/controller_midi.c:508
#: ../modules/controller_linux_input.c:373 ../modules/controller_midi.c:483
#: ../modules/controller_midi.c:509
#, c-format
msgid "Reading from %s"
msgstr "S'està llegint de %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:388
#: ../modules/controller_linux_input.c:431 ../modules/controller_midi.c:464
#: ../modules/controller_midi.c:525 ../modules/controller_midi.c:596
#: ../modules/controller_linux_input.c:389
#: ../modules/controller_linux_input.c:432 ../modules/controller_midi.c:465
#: ../modules/controller_midi.c:526 ../modules/controller_midi.c:597
#, c-format
msgid "Device not available: %s"
msgstr "Dispositiu desconnectat: %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:396 ../modules/controller_midi.c:533
#: ../modules/controller_linux_input.c:397 ../modules/controller_midi.c:534
msgid "No device configured"
msgstr "No s'ha configurat cap dispositiu"
#: ../modules/controller_linux_input.c:440 ../modules/controller_midi.c:605
#: ../modules/controller_linux_input.c:441 ../modules/controller_midi.c:606
msgid "End of file"
msgstr "Fi del fitxer"
......@@ -1596,21 +1598,21 @@ msgstr ""
msgid "MIDI"
msgstr "MIDI"
#: ../modules/controller_midi.c:383
#: ../modules/controller_midi.c:384
#, c-format
msgid "Note %02x on"
msgstr "Nota %02x activa"
#: ../modules/controller_midi.c:386
#: ../modules/controller_midi.c:387
#, c-format
msgid "Note %02x off"
msgstr "Nota %02x aturada"
#: ../modules/controller_midi.c:389
#: ../modules/controller_midi.c:390
#, c-format
msgid "Controller %03d"
msgstr "Controlador %03d"
#: ../modules/controller_midi.c:436
#: ../modules/controller_midi.c:437
msgid "MIDI Events"
msgstr "Senyals MIDI"
2006-10-19 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Quim Perez <noguer@gmail.com>
2006-10-18 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation
......
This diff is collapsed.
2006-10-19 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Quim Perez <noguer@gmail.com>.
2006-10-18 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
# translation of ca.po to Català
# gimp-python translation to Catalan.
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Softcatala <linux a softcatala.org>, 2000-2001.
# Xavier Beà <xbea a pie.xtec.es>, 2003, 2004.
# Xavier Conde Rueda <xaviconde a eresmas.com>, 2004.
# Quim Perez Noguer <noguer a osona.com>, 2005, 2006.
#
# Softcatala <linux@softcatala.org>, 2000-2001.
# Xavier Beà <xbea@pie.xtec.es>, 2003, 2004.
# Xavier Conde Rueda <xaviconde@eresmas.com>, 2004.
# Quim Perez Noguer <noguer@osona.com>, 2005, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-13 21:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-05 23:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-19 00:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-19 00:19+0200\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:43
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:333
msgid "Missing exception information"
msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:342
#, python-format
msgid "An error occured running %s"
msgstr "S'ha produït un error quan s'executava %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:353
msgid "_More Information"
msgstr "_Més Informació"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:459 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:471
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:477
msgid "No"
msgstr "No"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:469 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:477
msgid "Yes"
msgstr "Sí"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:515 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:200
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Selecció del fitxer Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:526
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Selecció de la carpeta Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:615
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "El valor no és vàlid per a '%s'"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:153
msgid "Python-Fu Color Selection"
msgstr "Selecció del color Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/procbrowser.c:174
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Navegador de funcions Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:107
msgid "Saving as colored XHTML"
msgstr "S'està desant com a XHTML amb colors"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:184
msgid "Save as colored XHTML"
msgstr "Desa com a XHTML amb colors"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:189
msgid "Colored XHTML"
msgstr "XHTML amb colors"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:192
msgid "Character source"
msgstr "Origen del caràcter"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:193
msgid "Source code"
msgstr "Codi font"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:194
msgid "Text file"
msgstr "Fitxer de text"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:195
msgid "Entry box"
msgstr "Camp d'entrada"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:196
msgid "File to read or characters to use"
msgstr "Fitxer per llegir o caràcters per emprar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
msgid "Font size in pixels"
msgstr "Mida de la lletra en píxels"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
msgid "Write a separate CSS file"
msgstr "Escriu un fitxer CSS separat"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:44
msgid "Python Console"
msgstr "Consola de les funcions"
msgstr "Consola Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:75
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:76
msgid "_Browse..."
msgstr "_Cerca..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gtkcons.py:217
#, fuzzy
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:100
msgid "Interactive Gimp-Python interpreter"
msgstr "Intèrpret interactiu per al Gimp-Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:105
msgid "_Console"
msgstr "_Consola"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gtkcons.py:221
msgid "Gimp-Python Console"
msgstr "Consola de les funcions"
msgstr "Consola Gimp-Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gtkcons.py:218
#, fuzzy
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gtkcons.py:222
msgid "Interactive Python Development"
msgstr "Consola interactiva per al desenvolupament de funcions"
msgstr "Desenvolupament interactiu de funcions Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:51
msgid "Add a layer of fog"
msgstr "Afegeix una capa de boira"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:56
msgid "_Fog..."
msgstr "_Boira..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:59
msgid "Layer name"
msgstr "Nom de la capa"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:59
msgid "Clouds"
msgstr "Núvols"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:60
msgid "Fog color"
msgstr "Color de la boira"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
msgid "Turbulence"
msgstr "Turbulència"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:62
msgid "Opacity"
msgstr "Opacitat"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:45
msgid "Offset the colors in a palette"
msgstr "Mou els colors en la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:50
msgid "_Offset Palette..."
msgstr "_Rota la paleta..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:58
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:80
msgid "Palette"
msgstr "Paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:54
msgid "Offset"
msgstr "Desplaçament"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:49
msgid "Sort the colors in a palette"
msgstr "Ordena els colors de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:54
msgid "_Sort Palette..."
msgstr "_Ordena la paleta..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
msgid "Color model"
msgstr "Model de color"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:60
msgid "HSV"
msgstr "HSV"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:61
msgid "Channel to sort"
msgstr "Canal per ordena"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:62
msgid "Red or Hue"
msgstr "Vermell o to"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:63
msgid "Green or Saturation"
msgstr "Verd o saturació"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:64
msgid "Blue or Value"
msgstr "Blau o valor"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:65
msgid "Ascending"
msgstr "Ascendent"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:51
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
msgstr "Crea un degradat repetitiu emprant els colors de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:56
msgid "Palette to _Repeating Gradient"
msgstr "Degradat _repetitiu de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:73
msgid "Create a gradient using colors from the palette"
msgstr "Crea un degradat emprant els colors de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:78
msgid "Palette to _Gradient"
msgstr "De_gradat de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/pdbbrowse.py:37
msgid "Browse the Procedural Database"
msgstr "Cerca en la Base de dades de funcions"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/pdbbrowse.py:42
msgid "_Procedure Browser"
msgstr "_Cercador de funcions"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:57
msgid "Slice"
msgstr "Divideix"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:416
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr ""
"Talla una imatge per les seves guies, creant un conjunt d'imatges separades "
"i un taula HTML composar les diverses imatges"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:427
msgid "_Slice..."
msgstr "_Divideix..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:430
msgid "Path for HTML export"
msgstr "Carpeta del fitxer HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:431
msgid "Filename for export"
msgstr "Nom de fitxer a exportar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:432
msgid "Image name prefix"
msgstr "Prefix dels noms de les imatges"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:433
msgid "Image format"
msgstr "Format de les imatges"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:435
msgid "Separate image folder"
msgstr "Posa les imatges en una carpeta a part"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
msgid "Folder for image export"
msgstr "Carpeta per les imatge"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
msgid "Space between table elements"
msgstr "Separació entre els elements de la taula"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:440
msgid "Javascript for onmouseover and clicked)"
msgstr "Javascript per al onmouseover i el clicked)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:442
msgid "Skip animation for table caps"
msgstr "Deshabilita l'animació de la taula"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:61
msgid "Add a drop shadow to a layer, and optionally bevel it"
msgstr "Afegeix un ombra a una capa i, opcionalment, li afegeix un bisell"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:66
msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr "_Ombra i bisell..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:69
msgid "Shadow blur"
msgstr "Difuminat de l'ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:70
msgid "Bevel"
msgstr "Bisell"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
msgid "Drop shadow"
msgstr "Ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
msgid "Drop shadow X displacement"
msgstr "Longitud X de l'ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
msgid "Drop shadow Y displacement"
msgstr "Longitud Y de l'ombra"
2006-10-19 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2006-10-18 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech Translation
......
This diff is collapsed.
2006-10-19 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>