Updated Catalan translation by Xavier Beà.

parent ce81b19b
2006-03-09 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Xavier Beà <xbea@pie.xtec.es>.
2006-03-02 Inaki Larranaga <dooteo@euskalgnu.org>
* eu.po: Updated Basque translation.
......
# translation of ca.po to Catalan
# Catalan translation of gimp-tips.
# Copyright © Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# Xavier Beà <xbea@pie.xtec.es>, 2004.
# Xavier Beà <xbea@pie.xtec.es>, 2004, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 2.0\n"
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-06 10:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-15 17:35+0100\n"
"Last-Translator: Xavier Beà <xbea@pie.xtec.es>\n"
"Language-Team: Softcatalà <tradgnome@softcatala.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-09 01:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-04 15:29+0100\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:1
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
msgstr "<big>Benvingut al programa de manipulació d'imatges de GNU!</big>"
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:2
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
......@@ -27,7 +29,7 @@ msgstr ""
"Premeu <tt>Alt</tt>-clic en la previsualització de la màscara de capa en el "
"diàleg de capes per a commutar la visualització de la màscara directament ."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:3
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
......@@ -35,32 +37,32 @@ msgstr ""
"Premeu <tt>Ctrl</tt>-clic en la previsualització de la màscara de capa en el "
"diàleg de capes per a commutar l'efecte de la màscara de capa."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
msgstr ""
"Premeu <tt>Ctrl</tt>-clic amb l'eina omple cubell per a utilitzar el color de "
"fons en comptes del color de primer pla."
"Premeu <tt>Ctrl</tt>-clic amb l'eina omple cubell per a utilitzar el color "
"de fons en comptes del color de primer pla."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Premeu <tt>Ctrl</tt> i arrossegueu amb l'eina gira per a forçar l'angle de gir "
"en 15 graus."
"Premeu <tt>Ctrl</tt> i arrossegueu amb l'eina gira per a forçar l'angle de "
"gir en 15 graus."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:6
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Premeu <tt>majúscules</tt>-clic en la icona ull del diàleg de capes per a "
"amagar totes les capes menys una. Premeu <tt>majúscules</tt>-clic de nou per a "
"mostrar-les totes."
"amagar totes les capes menys una. Premeu <tt>majúscules</tt>-clic de nou per "
"a mostrar-les totes."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
......@@ -72,7 +74,7 @@ msgstr ""
"capa&quot; o &quot;Ancora la capa&quot; en el diàleg capes, o utilitzeu els "
"menús per fer el mateix."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
......@@ -86,7 +88,7 @@ msgstr ""
"&quot;Desa dreceres de teclat&quot; està activat, la tecla escollida es "
"desarà quan sortiu del GIMP."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:9
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
......@@ -96,7 +98,44 @@ msgstr ""
"Totes les seleccions arrossegades es fixaran a les guies. Podeu treure les "
"guies arrossegant-les fora de la imatge amb l'eina mou."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
msgstr ""
"El GIMP us permet desfer la majoria de canvis en la imatge, així que podeu "
"experimentar sense patir."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"El GIMP permet la compressió automàtica en gzip. Només cal afegir <tt>.gz</"
"tt> (o <tt>.bz2</tt> si teniu el bzip2 instal·lat) al nom de fitxer i la "
"imatge es desarà comprimida. Naturalment, també carrega imatges comprimides."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"El GIMP utilitza capes per estructurar la vostra imatge. Penseu com si "
"fossin una pila de diapositives o filtres, transparents, que se sobreposen ."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer-&gt;Transparency-&gt;Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Les capes que es mostren en <b>negreta</b> en el diàleg de capes, són capes "
"sense canal alfa (sense transparència), opaques. Podeu afegir un canal alfa "
"anant al menú Capes-&gt;Transparència-&gt;Afegeix canal alfa."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
......@@ -108,7 +147,7 @@ msgstr ""
"(Capes-&gt;Colors-&gt;Nivells). Si hi ha algun color buit, el podeu corregir "
"amb l'eina corbes (Capes-&gt;Colors-&gt;Corbes)."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
......@@ -118,7 +157,7 @@ msgstr ""
"utilitzar amb els seus paràmetres actuals. Podeu utilitzar el mode pinzell "
"en mode degradat o fins i tot la goma d'esborrar o l'eina taca."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:12
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
......@@ -127,7 +166,7 @@ msgstr ""
"moltes vegades en una finestra d'imatge per amagar o mostrar la caixa "
"d'eines o altres diàlegs."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
......@@ -137,7 +176,7 @@ msgstr ""
"alguns casos tindreu que fusionar totes les capes (Imatge-&gt;Aplana la "
"imatge) si voleu que el connector funcioni en la imatge sencera."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:14
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
......@@ -150,7 +189,7 @@ msgstr ""
"Transparència-&gt; Afegeix canal alfa) o aplanar-la (Imatge-&gt;Aplana "
"imatge)."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
......@@ -160,47 +199,7 @@ msgstr ""
"us permetrà afegir la selecció actual en comptes de reemplaçar-la. Utilitzeu "
"<tt>Ctrl</tt> abans de fer una selecció per sostreure-la de l'actual."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"The GIMP can undo most changes to the image, so feel free to experiment."
msgstr ""
"El GIMP pot desfer la majoria de canvis en la imatge, així que experimenteu "
"quant vulgueu."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"The GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or "
"<tt>.bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image "
"will be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"El GIMP suporta la compressió gzip al vol. Només cal afegir <tt>.gz</tt> (o "
"<tt>.bz2</tt> si teniu el bzip2 instal·lat) al nom de fitxer i la vostra "
"imatge es desarà comprimida. També es poden carregar imatges comprimides."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"The GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a "
"stack of slides or filters, such that looking through them you see a "
"composite of their contents."
msgstr ""
"El GIMP utilitza capes per permetre-us organitzar les vostres imatges. "
"Penseu en elles com una pila de diapositives o filtres, que us deixen "
"fullejar per veure una composició del seu contingut."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"The layer named &quot;Background&quot; is special because it lacks "
"transparency. This prevents you from moving the layer up in the stack. You "
"may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog and "
"selecting &quot;Add Alpha Channel&quot;."
msgstr ""
"La capa anomenada &quot;Fons&quot; és especial perquè no té transparència. "
"Això us evita haver d'afegir una màscara de capa o de moure la capa en la "
"pila. Podeu afegir-li transparència clicant amb el botó dret sobre el diàleg "
"capes i seleccionat &quot;Afegeix canal alfa&quot;."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:20
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
......@@ -214,7 +213,7 @@ msgstr ""
"vulgueu seleccionar, situar el cursor a la intersecció de les guies, i la "
"selecció resultant tot just tocarà les guies."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:21
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
......@@ -226,19 +225,19 @@ msgstr ""
"dibuixat fins la posició actual del cursor. Si, a més, premeu <tt>Ctrl</tt>, "
"forçareu la línia en angles de 15 graus."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"Quan deseu una imatge per tornar-hi a treballar més tard, proveu a utilitzar "
"XCF, el format de fitxer natiu del GIMP (utilitzeu la extensió de fitxer "
"<tt>.xcf</tt>). Això preserva les capes i cada aspecte del vostre treball en "
"progrés. Un cop acabat el projecte, ho podeu desar com a JPEG, PNG, GIF..."
"Quan deseu una imatge per tornar-hi a treballar més tard, feu servir el "
"format XCF, el format de fitxer natiu del GIMP (utilitzeu la extensió de "
"fitxer <tt>.xcf</tt>). Aquest format preserva totes les capes i elements de "
"vostre feina. Un cop acabat el projecte, deseu-ho com a JPEG, PNG, GIF..."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:23
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Try "
......@@ -248,7 +247,7 @@ msgstr ""
"això fa que es mogui la finestra, el vostre gestor de finestres ja utilitza "
"la tecla <tt>Alt</tt>. Proveu de prémer <tt>majúscules</tt> al mateix temps."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -256,7 +255,7 @@ msgstr ""
"Podeu ajustar el rang de selecció per a selecció difosa clicant i "
"arrossegant a dreta i esquerra."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:25
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
......@@ -266,7 +265,7 @@ msgstr ""
"de camins us permet treballar en múltiples camins i convertir-los a "
"seleccions."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -274,9 +273,9 @@ msgstr ""
"Podeu arrossegar una capa des del diàleg de capes i deixar-la dins la caixa "
"d'eines. Això crearà una nova imatge amb només aquesta capa."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current image or selection with that color."
msgstr ""
......@@ -285,7 +284,7 @@ msgstr ""
"deixeu-lo dins una imatge: omplireu la imatge o selecció actual amb aquest "
"color."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
......@@ -295,7 +294,7 @@ msgstr ""
"selecció. Traçareu el perfil de la selecció actual. Es poden dibuixar més "
"formes complexes utilitzant l'eina camí o amb Filtres-&gt;Composa-&gt;Gfig."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
......@@ -304,7 +303,7 @@ msgstr ""
"GIMP en prémer la tecla F1 en qualsevol moment. Això també funciona dins els "
"menús."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:30
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
......@@ -312,7 +311,7 @@ msgstr ""
"Podeu realitzar moltes operacions de capa si cliqueu amb el botó dret en "
"l'etiqueta de text d'una capa en el diàleg capes."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:31
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
"You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while you "
"are making a selection in order to constrain it to a square or a circle, or "
......@@ -322,7 +321,7 @@ msgstr ""
"feu una selecció per forçar un quadrat o cercle exacte, o tenir-la centrada "
"en el seu punt mig."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:32
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:32
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
......@@ -334,7 +333,7 @@ msgstr ""
"en el diàleg de canals: podreu commutar la visibilitat d'aquest nou canal o "
"convertir-lo a selecció."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:33
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:33
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
......@@ -342,7 +341,7 @@ msgstr ""
"Podeu utilitzar <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> per encerclar totes les capes en "
"una imatge (si el vostre gestor de finestres no bloqueja aquestes tecles...)."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:34
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
......@@ -350,7 +349,7 @@ msgstr ""
"Podeu utilitzar el botó central del ratolí per a enquadrar la imatge, si "
"aquesta és més gran que la finesta on es veu."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:35
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment