Commit 3af58bbc authored by Jan Morén's avatar Jan Morén Committed by Jan Morén

Updated Swedish translation.

2004-03-18  Jan Morén  <jan.moren@lucs.lu.se>

         * sv.po: Updated Swedish translation.
parent 7b0919d7
2004-03-18 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2004-03-16 Pablo G. del Campo <pablodc@bigfoot.com>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-15 11:03+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-15 11:01+0900\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-18 16:48+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 16:48+0900\n"
"Last-Translator: Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -310,7 +310,7 @@ msgstr "Cosinus"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:169 plug-ins/common/align_layers.c:426
#: plug-ins/common/align_layers.c:454 plug-ins/common/postscript.c:2838
#: plug-ins/common/postscript.c:2850 plug-ins/common/psp.c:418
#: plug-ins/fits/fits.c:1012
#: plug-ins/fits/fits.c:1013
msgid "None"
msgstr "Ingen"
......@@ -462,7 +462,7 @@ msgstr "Spara fraktalparametrar"
#: plug-ins/common/xwd.c:383 plug-ins/faxg3/faxg3.c:219
#: plug-ins/fits/fits.c:337 plug-ins/flame/flame.c:404
#: plug-ins/gfig/gfig.c:716 plug-ins/gfli/gfli.c:425 plug-ins/gfli/gfli.c:461
#: plug-ins/help/domain.c:255 plug-ins/xjt/xjt.c:2535 plug-ins/xjt/xjt.c:2543
#: plug-ins/help/domain.c:140 plug-ins/xjt/xjt.c:2535 plug-ins/xjt/xjt.c:2543
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\" för att läsa: %s"
......@@ -1201,17 +1201,17 @@ msgstr "Fel vid läsning av BMP-filhuvud från \"%s\""
#: plug-ins/bmp/bmpread.c:397 plug-ins/bmp/bmpread.c:405
#: plug-ins/bmp/bmpread.c:413 plug-ins/common/CEL.c:357
#: plug-ins/common/CEL.c:360 plug-ins/common/blinds.c:312
#: plug-ins/common/compose.c:615 plug-ins/common/decompose.c:579
#: plug-ins/common/dicom.c:441 plug-ins/common/film.c:974
#: plug-ins/common/compose.c:616 plug-ins/common/decompose.c:580
#: plug-ins/common/dicom.c:441 plug-ins/common/film.c:975
#: plug-ins/common/gifload.c:857 plug-ins/common/hrz.c:373
#: plug-ins/common/jpeg.c:925 plug-ins/common/pcx.c:333
#: plug-ins/common/pcx.c:339 plug-ins/common/pix.c:375
#: plug-ins/common/png.c:801 plug-ins/common/pnm.c:479
#: plug-ins/common/psd.c:2182 plug-ins/common/smooth_palette.c:252
#: plug-ins/common/psd.c:2182 plug-ins/common/smooth_palette.c:253
#: plug-ins/common/sunras.c:924 plug-ins/common/tga.c:927
#: plug-ins/common/tiff.c:829 plug-ins/common/tile.c:263
#: plug-ins/common/tiff.c:829 plug-ins/common/tile.c:264
#: plug-ins/common/winclipboard.c:556 plug-ins/common/xbm.c:866
#: plug-ins/faxg3/faxg3.c:464 plug-ins/fits/fits.c:507
#: plug-ins/faxg3/faxg3.c:464 plug-ins/fits/fits.c:508
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2075 plug-ins/gfig/gfig.c:2443 plug-ins/sgi/sgi.c:368
#: plug-ins/twain/twain.c:743 plug-ins/winsnap/winsnap.c:1234
msgid "Background"
......@@ -1971,7 +1971,7 @@ msgstr "Justera synliga lager"
#: plug-ins/common/randomize.c:725 plug-ins/common/ripple.c:516
#: plug-ins/common/scatter_hsv.c:388 plug-ins/common/sel_gauss.c:238
#: plug-ins/common/sharpen.c:582 plug-ins/common/shift.c:327
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:417 plug-ins/common/snoise.c:513
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:418 plug-ins/common/snoise.c:513
#: plug-ins/common/sobel.c:242 plug-ins/common/sparkle.c:350
#: plug-ins/common/struc.c:1266 plug-ins/common/threshold_alpha.c:232
#: plug-ins/common/unsharp.c:651 plug-ins/common/video.c:2151
......@@ -2682,12 +2682,12 @@ msgstr "Fel vid hämtande av lager-IDn"
msgid "Image is not a gray image (bpp=%d)"
msgstr "Bilden är inte en gråskalebild (bpp=%d)"
#: plug-ins/common/compose.c:1089
#: plug-ins/common/compose.c:1090
msgid "Compose"
msgstr "Komponera"
#. The left frame keeps the compose type toggles
#: plug-ins/common/compose.c:1105
#: plug-ins/common/compose.c:1106
msgid "Compose Channels"
msgstr "Komponera kanaler"
......@@ -2695,7 +2695,7 @@ msgstr "Komponera kanaler"
#. Because the labels within this frame will change when a toggle
#. in the left frame is changed, fill in the right part first.
#. Otherwise it can occur, that a non-existing label might be changed.
#: plug-ins/common/compose.c:1117
#: plug-ins/common/compose.c:1118
msgid "Channel Representations"
msgstr "Kanalrepresentationer"
......@@ -3128,16 +3128,16 @@ msgstr "<Image>/Filter/Färger/_Separera..."
msgid "Decomposing..."
msgstr "Separerar..."
#: plug-ins/common/decompose.c:1182
#: plug-ins/common/decompose.c:1183
msgid "Decompose"
msgstr "Separera"
#. parameter settings
#: plug-ins/common/decompose.c:1192
#: plug-ins/common/decompose.c:1193
msgid "Extract Channels:"
msgstr "Extrahera kanaler:"
#: plug-ins/common/decompose.c:1222
#: plug-ins/common/decompose.c:1223
msgid "Decompose to _Layers"
msgstr "Separera till _lager"
......@@ -3288,7 +3288,7 @@ msgstr "Skapa _Histogram"
#: plug-ins/common/destripe.c:664 plug-ins/common/gtm.c:583
#: plug-ins/common/postscript.c:2779 plug-ins/common/postscript.c:2938
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:430 plug-ins/common/tile.c:408
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:431 plug-ins/common/tile.c:409
#: plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:165
#: plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:404
msgid "_Width:"
......@@ -3473,10 +3473,10 @@ msgstr "Gravera"
msgid "_Limit Line Width"
msgstr "_Begränsa linjebredd"
#: plug-ins/common/engrave.c:238 plug-ins/common/film.c:1228
#: plug-ins/common/engrave.c:238 plug-ins/common/film.c:1229
#: plug-ins/common/gtm.c:599 plug-ins/common/postscript.c:2788
#: plug-ins/common/postscript.c:2947 plug-ins/common/smooth_palette.c:435
#: plug-ins/common/tile.c:412 plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:175
#: plug-ins/common/postscript.c:2947 plug-ins/common/smooth_palette.c:436
#: plug-ins/common/tile.c:413 plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:175
#: plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:411
msgid "_Height:"
msgstr "_Höjd:"
......@@ -3547,102 +3547,102 @@ msgstr "Namnlös"
msgid "Temporary"
msgstr "Tillfällig"
#: plug-ins/common/film.c:1107
#: plug-ins/common/film.c:1108
msgid "Available Images:"
msgstr "Tillgängliga bilder:"
#: plug-ins/common/film.c:1108
#: plug-ins/common/film.c:1109
msgid "On Film:"
msgstr "På film:"
#: plug-ins/common/film.c:1192
#: plug-ins/common/film.c:1193
msgid "_Selection"
msgstr "_Markering"
#. Film height/colour
#: plug-ins/common/film.c:1200 plug-ins/common/film.c:1484
#: plug-ins/common/film.c:1201 plug-ins/common/film.c:1485
msgid "Film"
msgstr "Film"
#. Keep maximum image height
#: plug-ins/common/film.c:1210
#: plug-ins/common/film.c:1211
msgid "_Fit Height to Images"
msgstr "_Anpassa höjden till bilderna"
#. Film color
#: plug-ins/common/film.c:1244
#: plug-ins/common/film.c:1245
msgid "Select Film Color"
msgstr "Välj filmfärg"
#: plug-ins/common/film.c:1249 plug-ins/common/film.c:1298
#: plug-ins/common/film.c:1250 plug-ins/common/film.c:1299
#: plug-ins/common/nova.c:351
msgid "Co_lor:"
msgstr "F_ärg:"
#. Film numbering: Startindex/Font/colour
#: plug-ins/common/film.c:1257
#: plug-ins/common/film.c:1258
msgid "Numbering"
msgstr "Numrering"
#: plug-ins/common/film.c:1276
#: plug-ins/common/film.c:1277
msgid "Start _Index:"
msgstr "S_tartindex:"
#: plug-ins/common/film.c:1289
#: plug-ins/common/film.c:1290
msgid "_Font:"
msgstr "_Typsnitt:"
#. Numbering color
#: plug-ins/common/film.c:1293
#: plug-ins/common/film.c:1294
msgid "Select Number Color"
msgstr "Välj färgnummer"
#: plug-ins/common/film.c:1307
#: plug-ins/common/film.c:1308
msgid "At _Bottom"
msgstr "I _botten"
#: plug-ins/common/film.c:1308
#: plug-ins/common/film.c:1309
msgid "At _Top"
msgstr "På _topp"
#. ** The right frame keeps the image selection **
#: plug-ins/common/film.c:1321
#: plug-ins/common/film.c:1322
msgid "Image Selection"
msgstr "Bildval"
#: plug-ins/common/film.c:1351
#: plug-ins/common/film.c:1352
msgid "All Values are Fractions of the Film Heigh"
msgstr "Alla värden är i delar av filmhöjden"
#: plug-ins/common/film.c:1354
#: plug-ins/common/film.c:1355
msgid "Ad_vanced"
msgstr "A_vancerat"
#: plug-ins/common/film.c:1372
#: plug-ins/common/film.c:1373
msgid "Image _Height:"
msgstr "Bild_höjd:"
#: plug-ins/common/film.c:1383
#: plug-ins/common/film.c:1384
msgid "Image Spac_ing:"
msgstr "Bild_mellanrum:"
#: plug-ins/common/film.c:1401
#: plug-ins/common/film.c:1402
msgid "_Hole Offset:"
msgstr "_Håloffset:"
#: plug-ins/common/film.c:1412
#: plug-ins/common/film.c:1413
msgid "Ho_le Width:"
msgstr "H_ålbredd:"
#: plug-ins/common/film.c:1423
#: plug-ins/common/film.c:1424
msgid "Hol_e Height:"
msgstr "Hå_lhöjd:"
#: plug-ins/common/film.c:1434
#: plug-ins/common/film.c:1435
msgid "Hole Sp_acing:"
msgstr "Hål_avstånd:"
#: plug-ins/common/film.c:1452
#: plug-ins/common/film.c:1453
msgid "_Number Height:"
msgstr "_Sifferhöjd:"
......@@ -5747,7 +5747,7 @@ msgstr "S/V"
msgid "Gray"
msgstr "Grått"
#: plug-ins/common/postscript.c:2824 plug-ins/fits/fits.c:1000
#: plug-ins/common/postscript.c:2824 plug-ins/fits/fits.c:1001
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"
......@@ -6065,41 +6065,41 @@ msgstr "Fel vid fångande av pekare"
msgid "Loading Screen Shot..."
msgstr "Läser skärmdump..."
#: plug-ins/common/screenshot.c:349 plug-ins/common/screenshot.c:508
#: plug-ins/common/screenshot.c:350 plug-ins/common/screenshot.c:509
msgid "Screen Shot"
msgstr "Skärmdump"
#: plug-ins/common/screenshot.c:457
#: plug-ins/common/screenshot.c:458
msgid "Specified window not found"
msgstr "Angett fönster kan inte hittas"
#: plug-ins/common/screenshot.c:480
#: plug-ins/common/screenshot.c:481
msgid "Error obtaining Screen Shot"
msgstr "Fel vid fångande av skärmdump"
#. single window
#: plug-ins/common/screenshot.c:524 plug-ins/winsnap/winsnap.c:905
#: plug-ins/common/screenshot.c:525 plug-ins/winsnap/winsnap.c:905
msgid "Grab"
msgstr "Fånga"
#: plug-ins/common/screenshot.c:532
#: plug-ins/common/screenshot.c:533
msgid "a _Single Window"
msgstr "Ett _ensamt fönster"
#: plug-ins/common/screenshot.c:548
#: plug-ins/common/screenshot.c:549
msgid "S_elect Window After"
msgstr "V_älj fönster efter"
#: plug-ins/common/screenshot.c:561 plug-ins/common/screenshot.c:601
#: plug-ins/common/screenshot.c:562 plug-ins/common/screenshot.c:602
#: plug-ins/winsnap/winsnap.c:1019
msgid "Seconds Delay"
msgstr "sekunders fördröjning"
#: plug-ins/common/screenshot.c:569
#: plug-ins/common/screenshot.c:570
msgid "the _Whole Screen"
msgstr "_Hela skärmen"
#: plug-ins/common/screenshot.c:588
#: plug-ins/common/screenshot.c:589
msgid "Grab _After"
msgstr "Fånga _efter"
......@@ -6302,11 +6302,11 @@ msgstr "<Image>/Filter/Färger/_Utjämnad palett..."
msgid "Deriving Smooth Palette..."
msgstr "Beräknar utjämnad palett..."
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:408
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:409
msgid "Smooth Palette"
msgstr "Utjämnad palett"
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:445
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:446
msgid "_Search Depth:"
msgstr "_Sökdjup:"
......@@ -6731,12 +6731,12 @@ msgstr "Kan inte arbeta med okända bildtyper"
#: plug-ins/common/sunras.c:1203 plug-ins/common/sunras.c:1298
#: plug-ins/common/xwd.c:1335 plug-ins/common/xwd.c:1497
#: plug-ins/common/xwd.c:1694 plug-ins/common/xwd.c:1944
#: plug-ins/fits/fits.c:674
#: plug-ins/fits/fits.c:675
msgid "EOF encountered on reading"
msgstr "Fick EOF under inläsning"
#: plug-ins/common/sunras.c:1453 plug-ins/common/sunras.c:1561
#: plug-ins/fits/fits.c:826 plug-ins/fits/fits.c:950
#: plug-ins/fits/fits.c:827 plug-ins/fits/fits.c:951
msgid "Write error occured"
msgstr "Skrivfel har inträffat"
......@@ -6942,16 +6942,16 @@ msgid "Tiling..."
msgstr "Plattlägger..."
# Osäker!
#: plug-ins/common/tile.c:388
#: plug-ins/common/tile.c:389
msgid "Tile"
msgstr "Plattlägg"
#. parameter settings
#: plug-ins/common/tile.c:398
#: plug-ins/common/tile.c:399
msgid "Tile to New Size"
msgstr "Plattlägg till ny storlek"
#: plug-ins/common/tile.c:422
#: plug-ins/common/tile.c:423
msgid "C_reate New Image"
msgstr "S_kapa ny bild"
......@@ -7355,7 +7355,7 @@ msgstr "Slå runt"
msgid "Smear"
msgstr "Smeta ut"
#: plug-ins/common/warp.c:502 plug-ins/fits/fits.c:988
#: plug-ins/common/warp.c:502 plug-ins/fits/fits.c:989
#: plug-ins/flame/flame.c:1098 plug-ins/gfig/gfig.c:2572
msgid "Black"
msgstr "Svart"
......@@ -7935,28 +7935,28 @@ msgstr "FITS-filen har inga visningsbara bilder"
msgid "FITS save cannot handle images with alpha channels"
msgstr "FITS kan inte spara bilder med alfakanal"
#: plug-ins/fits/fits.c:969
#: plug-ins/fits/fits.c:970
msgid "Load FITS File"
msgstr "Läs in FITS-fil"
#: plug-ins/fits/fits.c:984
#: plug-ins/fits/fits.c:985
msgid "BLANK/NaN Pixel Replacement"
msgstr "Ersätt BLANK/NaN bildpunkter"
#: plug-ins/fits/fits.c:989 plug-ins/gfig/gfig.c:2077
#: plug-ins/fits/fits.c:990 plug-ins/gfig/gfig.c:2077
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2573
msgid "White"
msgstr "Vitt"
#: plug-ins/fits/fits.c:996
#: plug-ins/fits/fits.c:997
msgid "Pixel Value Scaling"
msgstr "Skala bildpunktsvärden"
#: plug-ins/fits/fits.c:1001
#: plug-ins/fits/fits.c:1002
msgid "By DATAMIN/DATAMAX"
msgstr "Med DATAMIN/DATAMAX"
#: plug-ins/fits/fits.c:1008
#: plug-ins/fits/fits.c:1009
msgid "Image Composing"
msgstr "Komponerar bild"
......@@ -9740,7 +9740,19 @@ msgstr ""
"Voronoi-läge medför att endast den sk-vektor som är närmast en given punkt "
"har någon påverkan"
#: plug-ins/help/domain.c:112
#: plug-ins/help/domain.c:136
msgid "The GIMP help files are not installed."
msgstr "GIMPs hjälpfiler är inte installerade."
#: plug-ins/help/domain.c:138
msgid "The requested help files are not installed."
msgstr "De efterfrågade hjälpfilerna är inte installerade."
#: plug-ins/help/domain.c:147
msgid "Please check your installation."
msgstr "Kontrollera din installation."
#: plug-ins/help/domain.c:150
#, c-format
msgid ""
"Failed to open help files:\n"
......@@ -9749,36 +9761,24 @@ msgstr ""
"Misslyckades med att öppna hjälpfiler:\n"
"%s"
#: plug-ins/help/domain.c:114
#: plug-ins/help/domain.c:152
#, c-format
msgid ""
"Parse error in help domain:\n"
"%s\n"
"\n"
"(Added entires before error anyway)"
"(entries appearing before the error have been added anyway)"
msgstr ""
"Tolkningsfel i hjälpdomänen:\n"
"%s\n"
"\n"
"(lade till enheter före fel i alla fall)"
#: plug-ins/help/domain.c:129
#: plug-ins/help/domain.c:159
#, c-format
msgid "Help ID '%s' unknown"
msgstr "Hjälp-ID \"%s\" är okänt"
#: plug-ins/help/domain.c:251
msgid "The GIMP help files are not installed."
msgstr "GIMPs hjälpfiler är inte installerade."
#: plug-ins/help/domain.c:253
msgid "The requested help files are not installed."
msgstr "De efterfrågade hjälpfilerna är inte installerade."
#: plug-ins/help/domain.c:260
msgid "Please check your installation."
msgstr "Kontrollera din installation."
#: plug-ins/helpbrowser/dialog.c:149
msgid "GIMP Help Browser"
msgstr "GIMP hjälpläsare"
......
2004-03-18 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2004-02-17 Michael Schumacher <schumaml@cvs.gnome.org>
* de.po: Updated german translation.
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment