Commit 39f3f6fa authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent c0ecb2e9
......@@ -5,13 +5,14 @@
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-06 19:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-06 19:50+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-28 02:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-28 02:27+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......
This diff is collapsed.
......@@ -5,16 +5,17 @@
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 1999-2005.
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999,2000.
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999, 2000.
# Hubert Stachurski <hubi@forest.sggw.waw.pl>, 2008.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-python\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-06 19:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-06 19:50+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-28 02:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-28 02:27+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......
......@@ -8,13 +8,14 @@
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999, 2000.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005, 2007.
# Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2010.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-06 19:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-06 19:50+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-28 02:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-28 02:28+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......
# translation of gimp.master.pl.po to Polish
# Copyright (C) 2001-2011 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tags\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-04 21:57+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-28 02:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-17 16:34+0100\n"
"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......
......@@ -7,13 +7,14 @@
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 2002-2005.
# Artur Polaczyński <artii@o2.pl>, 2002-2003.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2007.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-06 20:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-06 20:29+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-28 02:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-28 02:29+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......
......@@ -26,8 +26,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-11 23:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-11 23:37+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-28 02:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-28 02:26+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -5600,12 +5600,12 @@ msgstr "_Ponów powiększenie (%d%%)"
msgid "Re_vert Zoom"
msgstr "Przyw_róć powiększenie"
#: ../app/actions/view-actions.c:732
#: ../app/actions/view-actions.c:731
#, c-format
msgid "Othe_r (%s)..."
msgstr "I_nne (%s) ..."
#: ../app/actions/view-actions.c:741
#: ../app/actions/view-actions.c:740
#, c-format
msgid "_Zoom (%s)"
msgstr "_Powiększenie (%s)"
......@@ -8905,7 +8905,7 @@ msgctxt "plural"
msgid "percent"
msgstr "procent"
#: ../app/dialogs/about-dialog.c:113 ../app/gui/gui.c:478
#: ../app/dialogs/about-dialog.c:113 ../app/gui/gui.c:493
msgid "About GIMP"
msgstr "Informacje o programie GIMP"
......@@ -13593,7 +13593,7 @@ msgstr "Środek _Y:"
#, c-format
msgctxt "undo-type"
msgid "Rotate by %-3.3g° around (%g, %g)"
msgstr "Obrót o %-3.3g° dookoła (%g, %g)"
msgstr "Obrót o %-3.3g° wokół (%g, %g)"
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:89
msgid "Scale"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment