Commit 3804f518 authored by Muhammet Kara's avatar Muhammet Kara

[l10n]Updated Turkish translation

parent d2d5a3db
......@@ -7,10 +7,11 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-26 09:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-26 11:44+0200\n"
"Last-Translator: Muhammet Kara <muhammet.k@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-06 23:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-07 20:37+0200\n"
"Last-Translator: maydin95 <mma-95@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -18,31 +19,26 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the "
#| "background color instead of the foreground color."
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Kova doldur aracını <tt>Ctrl</tt> tuşuna basarak kullanmak önfon yerine "
"arkafon renginin kullanımını sağlar."
"Kova Doldurma aracını <tt>Ctrl</tt> tuşuna basarak kullanmak önalan yerine "
"artalan renginin kullanılmasını sağlar. Benzer şekilde, Damlalık aracını "
"<tt>Ctrl</tt>-tıklama ile kullanmak önalan yerine artalan rengini ayarlar."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog "
#| "toggles the effect of the layer mask."
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"Katmanlar diyaloğundaki katman maskesinin önizlemesine <tt>Ctrl</tt> tuşu "
"ile birlikte tıklamak katman maskesi etkisini açar."
"Katmanlar kutusundaki katman maskesinin önizlemesine <tt>Ctrl</tt> tuşu ile "
"tıklamak katman maskesi etkisini açar. Katmanlar kutusundaki katman "
"maskesinin önizlemesine <tt>Alt</tt>-tıklama maskeyi doğrudan görüntülemeyi "
"açar."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
......@@ -74,13 +70,6 @@ msgstr ""
"aynısını yapmak için menüleri kullanınç"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the "
#| "Preferences dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up "
#| "the menu, selecting a menu item, and pressing the desired key "
#| "combination. If &quot;Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key "
#| "bindings are saved when you exit GIMP."
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
......@@ -90,11 +79,13 @@ msgid ""
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"&quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot;'u Ayarlar diyaloğundan "
"&quot;Hareketli Klavye Kısayolları&quot;'nı Terchiler penceresinden "
"etkinleştirdikten sonra tekrar kısayol tuşları atayabilirsiniz. Bunu yapmak "
"için menüyü açılır, bir menü öğesi seçilir ve istenilen tuş kombinasyonuna "
"basılır. Eğer &quot;Save Keyboard Shortcuts&quot; etkinleştirilmişse tuş "
"ilişkilendirmeleri GIMP'den çıktığınız zaman saklanır."
"için menü açılır, bir menü öğesi seçilir ve istenilen tuş kombinasyonuna "
"basılır. Eğer &quot;Klavye Kısayollarını Kaydet&quot; etkinleştirilmişse tuş "
"ilişkilendirmeleri GIMP'den çıktığınız zaman saklanır. Muhtemelen "
"yanlışlıkla kısayol atamayı önlemek için daha sonra &quot;Hareketli Klavye "
"Kısayolları&quot;'nı devre dışı bırakmanız gerekir. "
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
......@@ -107,35 +98,24 @@ msgstr ""
"onları Taşıma aracı ile imgeden dışarıya sürükleyin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or "
#| "<tt>.bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your "
#| "image will be saved compressed. Of course loading compressed images works "
#| "too."
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP, uçuşta gzip sıkıştırmasını destekler. Sadece eğer yüklü bzip2 varsa "
"dosya ismine veya sıkıştırıp kaydedilecek resmine <tt>.gz</tt> (veya <tt>."
"bz2</tt> ekle. Elbetteki sıkıştırılmış resim yükleme de çalışır."
"GIMP, uçuşta gzip sıkıştırmasını destekler. Sadece (eğer bzip2 kurulmuşsa) "
"dosya ismine veya sıkıştırıp kaydedilecek görüntüye <tt>.gz</tt> (veya <tt>."
"bz2</tt>) ekleyin. Tabii ki yüklenen sıkıştırılmış görüntüler de çalışır."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a "
#| "stack of slides or filters, such that looking through them you see a "
#| "composite of their contents."
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP imgenizi düzenlemeniz için katmanlar kullanır. Bunları içinden "
"baktığınızda içeriklerinin birleşimi gördüğünüz filtreler yığını olarak "
"düşünün."
"GIMP görüntünüzü düzenlemeniz için katmanlar kullanır. Bunları içinden "
"baktığınızda içeriklerinin birleşimi olarak gördüğünüz süzgeçler yığını "
"olarak düşünün."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
......@@ -143,14 +123,11 @@ msgid ""
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Eğer Katmanlar kutusundaki bir katmanın ismi <b>kalın</b> görünüyorsa bu "
"katmanın bir görünür kanalı yoktur. Görünür kanalını "
"Katman→Şeffaflık→Görünür Kanalı Ekle yolunu kullanarak ekleyebilirsiniz."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can "
#| "easily improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the "
#| "Levels tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, "
#| "you can correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
......@@ -158,70 +135,50 @@ msgid ""
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Eğer taranmış fotoğraflarınızın bazıları yeterince renkli görünmüyorsa, "
"onların tonsal menzilini düzey araçlarındaki (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels) "
"&quot;Auto&quot; butonu ile geliştirebilirsiniz. Eğer bir renk dökümü varsa "
"bunu Eğri aracı (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves) ile düzeltebilirsiniz."
"onların ton menzilini Düzeyler aracındaki (Renkler→Düzeyler) &quot;"
"Otomatik&quot; düğmesi ile iyileştirebilirsiniz. Eğer bir renk dökümü varsa "
"bunu Eğri aracı (Renkler→Eğriler) ile düzeltebilirsiniz."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
#| "with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode "
#| "or even the Eraser or the Smudge tool."
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Eğer bir yola (Düzen-&gt;Vuruş Yolu) vurursan boyama araçları mevcut "
"ayarları ile kullanılabilir. Eğim modunda Boyama fırçasını, Silgi ve "
"Karalama aracını kullanabilirsin."
"Eğer bir yolu (Düzenle→Yolu Darbele) darbelerseniz boyama araçları mevcut "
"ayarları ile kullanılabilir. Renk geçişi kipinde Boya Fırçasını, Silgiyi ve "
"Lekeleme aracını kullanabilirsiniz."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple "
#| "times in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Eğer ekranınız çok dağınıksa araç kutusunu ve diğer diyalogları saklamak "
"veya göstermek için bir imge penceresi içinde <tt>Tab</tt> tuşuna birkaç "
"kere basabilirsiniz."
"Eğer ekranınız çok dağınıksa araç kutusunu ve diğer kutuları gizlemek veya "
"göstermek için bir görüntü penceresinin içinde <tt>Tab</tt> tuşuna "
"basabilirsiniz."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some "
#| "cases, you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you "
#| "want the plug-in to work on the whole image."
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Çoğu eklenti şu anki resimdeki mevcut katmanda çalışır. Eğer bütün resimde "
"eklentilerin çalışmasını istiyorsan bazı durumlarda bütün katmanları (Resim-"
"&gt;Yassı Resim) birleştirmek zorundasın."
"Çoğu eklenti mevcut görüntünün mevcut katmanında çalışır. Eğer görüntünün "
"tamamında eklentilerin çalışmasını istiyorsanız bazı durumlarda bütün "
"katmanları (Görüntü→Görüntüyü Düzleştir) birleştirmek zorundasınız."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated "
#| "by a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
#| "(Image-&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layer-&gt;Transparency-"
#| "&gt;Add Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Her resim türü için bütün efektler uygulanamaz. Bu bir grayed-out menu-entry "
"tarafından belirtilir. Resim modunu RGB (Image-&gt;Mode-&gt;RGB)ye "
"dönüştürmen gerekecek. Bir alfa kanalı (Katman-&gt;Saydamlık-&gt;Alfa Kanalı "
"Ekleme) ekle veya onu yassılaştır (Resim-&gt;Yassı Resim)."
"Her görüntü türü için bütün efektler uygulanamaz. Bu bir gri renkli menü "
"girişi tarafından belirtilir. Görüntü kipini RGB'ye (Görüntü→Kip→RGB) "
"dönüştürmeniz, bir görünür kanalı eklemeniz (Katman→Şeffaflık→Görünür Kanalı "
"Ekle) veya onu düzleştirmeniz (Görüntü→Görüntüyü Düzleştir) gerekebilir."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
......@@ -234,39 +191,30 @@ msgstr ""
"tt> kullanmak ise mevcut olandan çıkarır."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "When you save an image to work on it again later, try using XCF, the "
#| "GIMP's native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This "
#| "preserves the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a "
#| "project is completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Bir resmi daha sonra üzerinde çalışmak üzere kaydederken GIMP'in kendi dosya "
"tipi olan XCF'yi kullanmayı (dosya uzantısı <tt>.xcf</tt> deneyin. Bu sizin "
"çalıştığınız resimdeki bütün katmanları ve görünümleri korumanızı sağlar. "
"Çalışmanız bittikten sonra dosyanızı JPEG,PNG,GIF vb. dosya tiplerinde "
"saklayabilirsiniz."
"Bir görüntüyü daha sonra üzerinde çalışmak üzere kaydederken GIMP'in kendi "
"dosya biçimi olan XCF'yi kullanmayı (dosya uzantısı <tt>.xcf</tt>) deneyin. "
"Bu sizin çalıştığınız resimdeki bütün katmanları ve görünümleri korumanızı "
"sağlar. Çalışmanız bittikten sonra dosyanızı JPEG, PNG, GIF vb. dosya "
"biçimlerinde saklayabilirsiniz."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
#| "makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
#| "already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"<tt>Alt</tt>-sürükleyi kullanarak bir seçimi düzenleyebilir ve "
"<tt>Alt</tt>-sürükleyi kullanarak bir seçimi ayarlayabilir veya "
"taşıyabilirsin. Eğer bu, pencereyi hareket ettirirse pencere yöneticin zaten "
"<tt>Alt</tt> tuşunu kullanır. Aynı anda <tt>Shift</tt>e basmaya çalış."
"<tt>Alt</tt> tuşunu kullanıyordur. Çoğu pencere yöneticisi <tt>Alt</tt> "
"tuşunu göz ardı etmeye veya <tt>Süper</tt> tuşunu (ya da \"Windows logosu\") "
"kullanmaya yapılandırılabilir."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
......@@ -288,46 +236,33 @@ msgstr ""
"oluşturacak."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a "
#| "color from the toolbox or from a color palette and dropping it into an "
#| "image will fill the current image or selection with that color."
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"GIMP'de birçok şeye sürükle ve bırak yapabilirsin. Örneğin, araç çubuğundan "
"veya renk paletinden bir renk sürükleme ve onu bir resmin içine bırakma var "
"olan resmi veya seçimi bu renkle dolduracak."
"GIMP'de birçok şeye sürükle ve bırak yapabilirsin. Mesela, araç çubuğundan "
"veya renk paletinden bir rengi sürüklemek ve onu bir resmin içine bırakmak "
"var olan resmi veya seçimi bu renkle dolduracak."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. "
#| "It strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be "
#| "drawn using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Vurgu-&gt;Seçim Düzeni kullanarak basit kareler ve çemberler çizebilirsin. "
"Bu, mevcut seçiminin köşesini vurgular. Daha karmaşık şekiller için Yön "
"aracını veya Filters-&gt;Render-&gt;Gfig kullanarak çizim yapabilirsin."
"Düzenle→Seçimi Darbele'yi kullanarak basit kareler ve çemberler "
"çizebilirsin. Bu, mevcut seçimin köşesini darbeler. Daha karmaşık şekiller "
"için Yol aracını veya Süzgeçler→Tarama→Gfig süzgecini kullanarak çizim "
"yapabilirsin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
#| "pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Çoğu GIMP'ların özellikleri için herhangi bir anda F1 tuşuna basarak içerik "
"hassasiyet yardımı alabilirsin. Bu da menülerin içinde çalışır."
"Çoğu GIMP özelliği için herhangi bir anda F1 tuşuna basarak içeriğe duyarlı "
"yardımı alabilirsin. Bu da menülerin içinde çalışır."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
......@@ -338,47 +273,33 @@ msgstr ""
"katman işlemini uygulayabilirsin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and "
#| "then modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the "
#| "Channels dialog, you can toggle the visibility of this new channel or "
#| "convert it to a selection."
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Seçimi bir kanala (Seç-&gt;Kanala Kaydet) kaydedebilirsin ve bunu herhangi "
"bir boyama aracı ile düzenleyebilirsin. Kanallar diyalog kutusundaki "
"butonları kullanarak bu yeni kanalın görünürlüğünü değiştirebilir veya onu "
"bir seçime dönüştürebilirsin."
"Seçimi bir kanala (Seç→Kanala Kaydet) kaydedebilirsin ve bu kanalı herhangi "
"bir boyama aracı ile düzenleyebilirsin. Kanallar kutusundaki butonları "
"kullanarak bu yeni kanalın görünürlüğünü değiştirebilir veya onu bir seçime "
"dönüştürebilirsin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
#| "image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Eğer pencere yöneticin bu tuşlara engel olmazsa bir resimde bütün "
"katmanlarda döngü oluşturmak için <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> tuşlarını "
"kullanabilirsin."
"Eğer pencere yöneticiniz bu tuşlara engel olmazsa bir görüntünün bütün "
"katmanlarında döngü oluşturmak için <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> tuşlarını "
"kullanabilirsiniz."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's "
#| "larger than its display window."
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Eğer o pencere görünümünden daha büyükse resim etrafında dolaşmak için "
"farenin orta butonunu kullanabilirsin."
"Görüntünün etrafında dolaşmak için farenin orta düğmesini (ya da tercihen "
"fareyi hareket ettirirken <tt>Boşluk</tt> tuşunu) kullanabilirsiniz."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment