Commit 357c783b authored by Gil Forcada Codinachs's avatar Gil Forcada Codinachs
Browse files

Translated the remaining strings to Catalan thanks to Joaquim Perez

svn path=/trunk/; revision=23955
parent a3dea2cb
2007-10-26 Gil Forcada <gforcada@svn.gnome.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by Joaquim Perez.
2007-10-25 Priit Laes <plaes@svn.gnome.org>
* et.po: Translation updated by Olle Niit.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-25 15:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-12 10:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-26 12:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-25 23:33+0200\n"
"Last-Translator: Joaquim Perez <noguer@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -818,10 +818,12 @@ msgid ""
"When enabled, the print simulation will mark colors which can not be "
"represented in the target color space."
msgstr ""
"Si es marca l'opció, la simulació d'impressió mostrarà els colors que no es "
"poden representar correctament en l'espai de colors destinació."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:64
msgid "The color to use for marking colors which are out of gamut."
msgstr ""
msgstr "El color utilitzat per a marcar els colors que estan fora de la gamma."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
msgid "No color management"
......
2007-10-26 Gil Forcada <gforcada@svn.gnome.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by Joaquim Perez.
2007-10-25 Gil Forcada <gforcada@svn.gnome.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by Joaquim Perez.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-25 15:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-16 22:46+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-26 12:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-25 23:35+0200\n"
"Last-Translator: Joaquim Perez <noguer@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -12289,9 +12289,8 @@ msgstr ""
"(El SGI no ho permet)"
#: ../plug-ins/twain/twain.c:87
#, fuzzy
msgid "Capture an image from a TWAIN datasource"
msgstr "Crea una imatge a partir d'una àrea de la pantalla"
msgstr "Captura una imatge de la font de dades TWAIN"
#: ../plug-ins/twain/twain.c:354
msgid "_Scanner/Camera..."
......@@ -12563,14 +12562,3 @@ msgstr "Error: no s'ha pogut llegir el fitxer de propietats XJT «%s»."
#, c-format
msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
msgstr "Error: el fitxer de propietats XJT «%s» està buit."
# era: msgstr "Opcions avançades de filtratge del paquet:"
#~ msgid "Smoothness of Aliasing"
#~ msgstr "Intentsitat del suavitzat"
# era: msgstr "Suavitat de la contrarèplica"
#~ msgid "Preview as You Drag"
#~ msgstr "Previsualitza mentre arrossegueu"
#~ msgid "Scatter HSV"
#~ msgstr "Dispersió HSV"
2007-10-26 Gil Forcada <gforcada@svn.gnome.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by Joaquim Perez.
2007-10-25 Gil Forcada <gforcada@svn.gnome.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by Joaquim Perez.
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-25 15:36+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-26 12:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-15 23:26+0200\n"
"Last-Translator: Joaquim Perez <noguer@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
......
2007-10-26 Gil Forcada <gforcada@svn.gnome.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by Joaquim Perez.
2007-10-25 Gil Forcada <gforcada@svn.gnome.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by Joaquim Perez.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-25 15:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-20 00:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-26 12:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-25 23:31+0200\n"
"Last-Translator: Joaquim Perez <noguer@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -93,7 +93,7 @@ msgstr ""
"L'intèrpret d'ordres «%s» no està disponible. El mode d'ordres està "
"desactivat."
#: ../app/main.c:154 ../tools/gimp-remote.c:79
#: ../app/main.c:154 ../tools/gimp-remote.c:60
msgid "Show version information and exit"
msgstr "Mostra informació de la versió i surt"
......@@ -212,7 +212,7 @@ msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
msgstr ""
"Sortida del GIMP. Podeu minimitzar aquesta finestra, però no la podeu tancar."
#: ../app/main.c:557 ../tools/gimp-remote.c:323
#: ../app/main.c:557 ../tools/gimp-remote.c:95
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s versió %s"
......@@ -7959,7 +7959,7 @@ msgstr "_Mode d'operació:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2463
msgid "_Try to use the system monitor profile"
msgstr ""
msgstr "_Prova d'utilitzar el perfil de monitor del sistema"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2473
msgid "_Display rendering intent:"
......@@ -7971,12 +7971,11 @@ msgstr "P_seudoprova de renderitzat:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2495
msgid "Mark out of gamut colors"
msgstr ""
msgstr "Marca els colors de la gamma"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2500
#, fuzzy
msgid "Select Warning Color"
msgstr "Selecciona un color"
msgstr "Selecciona un color càlid"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2513
msgid "File Open behaviour:"
......@@ -8439,14 +8438,12 @@ msgid "Switch to Move tool"
msgstr "Commuta l'eina de moure"
#: ../app/display/display-enums.c:115
#, fuzzy
msgid "quality|Low"
msgstr "Qualitat"
msgstr "Baixa"
#: ../app/display/display-enums.c:116
#, fuzzy
msgid "quality|High"
msgstr "Qualitat"
msgstr "Alta"
#: ../app/display/gimpdisplay-handlers.c:155
#, c-format
......@@ -8728,9 +8725,8 @@ msgid "Set a source image first."
msgstr "Indiqueu primer la imatge origen."
#: ../app/paint/paint-enums.c:51
#, fuzzy
msgid "Modify Perspective"
msgstr "Modifica el pla de perspectiva"
msgstr "Modifica la perspectiva"
#: ../app/paint/paint-enums.c:82
msgid "Aligned"
......@@ -9151,36 +9147,32 @@ msgstr "_Alinea"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:585
msgid "Click on a layer, path or guide, or Click-Drag to pick several layers"
msgstr ""
"Cliqueu la capa, el camí o la guia o cliqueu i arrossegueu per a agafar "
"diverses capes"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:594
#, fuzzy
msgid "Click to pick this layer as first item"
msgstr "Cliqueu al camí per editar-lo"
msgstr "Cliqueu aquesta capa com a primer element"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:602
#, fuzzy
msgid "Click to add this layer to the list"
msgstr "Cliqueu en qualsevol imatge per a afegir el color a la paleta"
msgstr "Cliqueu aquesta capa per a afegir-la a la llista"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:606
#, fuzzy
msgid "Click to pick this guide as first item"
msgstr "Cliqueu al camí per editar-lo"
msgstr "Cliqueu aquesta guia com a primer element"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:614
#, fuzzy
msgid "Click to add this guide to the list"
msgstr "Cliqueu per a aclarir la línia"
msgstr "Cliqueu aquesta guia per a afegir-la a la llista"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:618
#, fuzzy
msgid "Click to pick this path as first item"
msgstr "Cliqueu al camí per editar-lo"
msgstr "Cliqueu aquest camí com a primer element"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:626
#, fuzzy
msgid "Click to add this path to the list"
msgstr "Cliqueu al camí per editar-lo"
msgstr "Cliqueu aquest camí per a afegir-lo a la llista"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:764
msgid "Relative to:"
......@@ -10532,9 +10524,8 @@ msgstr "Utilitza totes les capes visibles per a encongir la selecció"
#. Current, as in what is currently in use.
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:775
#, fuzzy
msgid "Current"
msgstr "Format actual"
msgstr "Actual"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:853
msgid "Expand from center"
......@@ -10545,9 +10536,8 @@ msgid "Fixed:"
msgstr "Fixat:"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1009
#, fuzzy
msgid "Position:"
msgstr "Posicionat"
msgstr "Posició:"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1027
msgid "Highlight"
......@@ -10555,9 +10545,8 @@ msgstr "Ressaltat"
#. Auto Shrink
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1037
#, fuzzy
msgid "Auto Shrink"
msgstr "Encongeix la selecció"
msgstr "Encongeix automàtic"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1044
msgid "Shrink merged"
......@@ -10580,7 +10569,7 @@ msgstr "Eina Selecció rectangular: selecciona una regió rectangular"
msgid "_Rectangle Select"
msgstr "Selecció _rectangular"
#: ../app/tools/gimprectangletool.c:1031 ../app/tools/gimprectangletool.c:1939
#: ../app/tools/gimprectangletool.c:1026 ../app/tools/gimprectangletool.c:1934
msgid "Rectangle: "
msgstr "Rectangle: "
......@@ -10650,9 +10639,8 @@ msgid "Feather edges"
msgstr "Arrodoneix les vores"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:384
#, fuzzy
msgid "Interactive boundary"
msgstr "Mostra la vora interactivament"
msgstr "Vora interactiva"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:398
msgid "Select transparent areas"
......@@ -10793,9 +10781,8 @@ msgstr "Justifica:"
#. Create a path from the current text
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:498
#, fuzzy
msgid "Path from Text"
msgstr "Crea un camí a partir d'un text"
msgstr "Camí a partir d'un text"
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:505
msgid "Text along Path"
......@@ -10924,9 +10911,8 @@ msgstr ""
#. Create a selection from the current path
#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:189
#, fuzzy
msgid "Selection from Path"
msgstr "Se_lecció a camí"
msgstr "Selecció a partir d'un camí"
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:161
msgid "Paths Tool: Create and edit paths"
......@@ -10990,7 +10976,7 @@ msgstr "Mou els vèrtexs"
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1145
msgid "Click to pick path to edit"
msgstr "Cliqueu al camí per editar-lo"
msgstr "Cliqueu el camí per editar-lo"
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1148
msgid "Click to create a new path"
......@@ -11388,9 +11374,8 @@ msgstr "Notació HTML:"
# initialize the list of gimp palettes
#: ../app/widgets/gimpcolorselectorpalette.c:59
#, fuzzy
msgid "Palette"
msgstr "Paletes"
msgstr "Paleta"
#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:534
msgid "Smaller Previews"
......@@ -12452,7 +12437,7 @@ msgstr "Finestra flotant"
msgid "Keep above"
msgstr "Sempre per sobre"
#: ../app/xcf/xcf-load.c:274
#: ../app/xcf/xcf-load.c:275
msgid ""
"This XCF file is corrupt! I have loaded as much of it as I can, but it is "
"incomplete."
......@@ -12460,7 +12445,7 @@ msgstr ""
"Aquest fitxer XCF està malmès! S'ha intentat llegir el màxim que s'ha pogut, "
"però està incomplet."
#: ../app/xcf/xcf-load.c:283
#: ../app/xcf/xcf-load.c:284
msgid ""
"This XCF file is corrupt! I could not even salvage any partial image data "
"from it."
......@@ -12468,7 +12453,7 @@ msgstr ""
"Aquest fitxer XCF està malmès! Ni tan sols s'ha pogut salvar cap informació "
"parcial de la imatge."
#: ../app/xcf/xcf-load.c:315
#: ../app/xcf/xcf-load.c:316
msgid ""
"XCF warning: version 0 of XCF file format\n"
"did not save indexed colormaps correctly.\n"
......@@ -12527,51 +12512,19 @@ msgstr "Creeu imatges i editeu fotografies"
msgid "Image Editor"
msgstr "Editor d'imatges"
#: ../tools/gimp-remote.c:84
#: ../tools/gimp-remote.c:65
msgid "Use a running GIMP only, never start a new one"
msgstr "Empra una instància en execució del GIMP. No n'iniciïs cap de nova"
#: ../tools/gimp-remote.c:89
#: ../tools/gimp-remote.c:70
msgid "Only check if GIMP is running, then quit"
msgstr "Comprova si s'està executant el GIMP i surt"
#: ../tools/gimp-remote.c:94
#: ../tools/gimp-remote.c:76
msgid "Print X window ID of GIMP toolbox window, then quit"
msgstr ""
"Mostra l'ID de la finestra X de la caixa d'eines del GIMP, després surt"
#: ../tools/gimp-remote.c:99
#: ../tools/gimp-remote.c:82
msgid "Start GIMP without showing the startup window"
msgstr "Inicia el GIMP sense mostrar la finestra d'inici"
#: ../tools/gimp-remote.c:205
msgid "Could not connect to GIMP."
msgstr "No es pot connectar al GIMP."
#: ../tools/gimp-remote.c:206
msgid "Make sure that the Toolbox is visible!"
msgstr "Assegureu-vos que la caixa d'eines és visible"
#. if execv and execvp return, there was an error
#: ../tools/gimp-remote.c:307
#, c-format
msgid "Couldn't start '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut iniciar «%s»: %s"
#~ msgid "_Try to obtain the monitor profile from the windowing system"
#~ msgstr "Prova d'ob_tenir el perfil del monitor a partir del servidor X"
#~ msgid "X:"
#~ msgstr "X:"
#~ msgid "Y:"
#~ msgstr "Y:"
#~ msgid "Create Selection from Path"
#~ msgstr "Converteix el camí en una selecció"
#~ msgid "keyboard label|Space"
#~ msgstr "Espai"
#~ msgid "keyboard label|Backslash"
#~ msgstr "Barra invertida"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment