Commit 34c5d909 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent f665e4cf
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-22 12:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-22 12:59+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-29 14:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-29 14:39+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -335,8 +335,8 @@ msgstr "P_ionowe"
#. * Create the "background" layer to hold the image...
#.
#: ../plug-ins/common/blinds.c:277 ../plug-ins/common/compose.c:1022
#: ../plug-ins/common/decompose.c:607 ../plug-ins/common/file-cel.c:438
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:441 ../plug-ins/common/file-dicom.c:611
#: ../plug-ins/common/decompose.c:607 ../plug-ins/common/file-cel.c:441
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:444 ../plug-ins/common/file-dicom.c:611
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:429 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:980
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:395 ../plug-ins/common/file-pcx.c:437
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:443 ../plug-ins/common/file-pix.c:400
......@@ -352,8 +352,7 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:922
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1319 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:252
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:242 ../plug-ins/twain/twain.c:567
#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:1162
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:230 ../plug-ins/twain/twain.c:567
msgid "Background"
msgstr "Tło"
......@@ -905,8 +904,8 @@ msgid "Load CML Explorer Parameters"
msgstr "Wczytanie parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2211 ../plug-ins/common/curve-bend.c:891
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:297 ../plug-ins/common/file-cel.c:348
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:575 ../plug-ins/common/file-dicom.c:342
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:300 ../plug-ins/common/file-cel.c:351
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:578 ../plug-ins/common/file-dicom.c:342
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:361
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:234
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:243 ../plug-ins/common/file-mng.c:1158
......@@ -1967,8 +1966,8 @@ msgstr "KISS CEL"
msgid "Load KISS Palette"
msgstr "Wczytaj paletę KISS"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:309 ../plug-ins/common/file-cel.c:360
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:380
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:312 ../plug-ins/common/file-cel.c:363
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:383
#, c-format
msgid "EOF or error while reading image header"
msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
......@@ -2010,7 +2009,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#.
#. * Open the file for reading...
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:339 ../plug-ins/common/file-dicom.c:334
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:342 ../plug-ins/common/file-dicom.c:334
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:364 ../plug-ins/common/file-gegl.c:313
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:668
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:227 ../plug-ins/common/file-pat.c:336
......@@ -2031,17 +2030,17 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
msgid "Opening '%s'"
msgstr "Otwieranie „%s”"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:388
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:391
#, c-format
msgid "is not a CEL image file"
msgstr "nie jest plikiem obrazu CEL"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:402
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:405
#, c-format
msgid "illegal bpp value in image: %hhu"
msgstr "niedozwolona wartość BPP w obrazie: %hhu"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:416
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:419
#, c-format
msgid ""
"illegal image dimensions: width: %d, horizontal offset: %d, height: %d, "
......@@ -2050,44 +2049,44 @@ msgstr ""
"niedozwolone wymiary obrazu: szerokość: %d, przesunięcie poziome: %d, "
"wysokość: %d, przesunięcie pionowe: %d"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:429
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:432
#, c-format
msgid "Can't create a new image"
msgstr "Nie można utworzyć nowego obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:464 ../plug-ins/common/file-cel.c:500
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:525
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:467 ../plug-ins/common/file-cel.c:503
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:528
#, c-format
msgid "EOF or error while reading image data"
msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:542
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:545
#, c-format
msgid "Unsupported bit depth (%d)!"
msgstr "Nieobsługiwana głębia kolorów (%d)."
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:626 ../plug-ins/common/file-cel.c:638
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:629 ../plug-ins/common/file-cel.c:641
#, c-format
msgid "'%s': EOF or error while reading palette header"
msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka desenia"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:647
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:650
#, c-format
msgid "'%s': is not a KCF palette file"
msgstr "„%s”: nie jest plikiem desenia KCF"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:656
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:659
#, c-format
msgid "'%s': illegal bpp value in palette: %hhu"
msgstr "„%s”: niedozwolona wartość BPP w deseniu: %hhu"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:665
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:668
#, c-format
msgid "'%s': illegal number of colors: %u"
msgstr "„%s”: niedozwolona liczba kolorów: %u"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:680 ../plug-ins/common/file-cel.c:697
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:717
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:683 ../plug-ins/common/file-cel.c:700
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:720
#, c-format
msgid "'%s': EOF or error while reading palette data"
msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
......@@ -2100,7 +2099,7 @@ msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
#.
#. * Open the file for writing...
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:773 ../plug-ins/common/file-gbr.c:689
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:776 ../plug-ins/common/file-gbr.c:689
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865 ../plug-ins/common/file-gih.c:1294
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:236 ../plug-ins/common/file-pat.c:533
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:660 ../plug-ins/common/file-pix.c:536
......@@ -4717,45 +4716,45 @@ msgstr "Każdy kawałek ma proste krawędzie"
msgid "Each piece has curved sides"
msgstr "Każdy kawałek ma zaokrąglone krawędzie"
#: ../plug-ins/common/mail.c:188
#: ../plug-ins/common/mail.c:142
msgid "Send the image by email"
msgstr "Wysyła obraz przez e-mail"
#: ../plug-ins/common/mail.c:194
#: ../plug-ins/common/mail.c:152
msgid "Send by E_mail..."
msgstr "Wyślij przez e-_mail…"
#: ../plug-ins/common/mail.c:403
#: ../plug-ins/common/mail.c:477
msgid "Send by Email"
msgstr "Wysłanie przez e-mail"
#: ../plug-ins/common/mail.c:408
#: ../plug-ins/common/mail.c:482
msgid "_Send"
msgstr "_Nadawca"
#: ../plug-ins/common/mail.c:440
#: ../plug-ins/common/mail.c:514
msgid "_Filename:"
msgstr "_Nazwa pliku:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:452
#: ../plug-ins/common/mail.c:528
msgctxt "email-address"
msgid "_To:"
msgstr "_Do:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:466
#: ../plug-ins/common/mail.c:542
msgctxt "email-address"
msgid "_From:"
msgstr "O_d:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:478
#: ../plug-ins/common/mail.c:554
msgid "S_ubject:"
msgstr "_Temat:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:587
#: ../plug-ins/common/mail.c:619
msgid "some sort of error with the file extension or lack thereof"
msgstr "błędne rozszerzenie pliku lub jego brak"
#: ../plug-ins/common/mail.c:723
#: ../plug-ins/common/mail.c:803
#, c-format
msgid "Could not start sendmail (%s)"
msgstr "Nie można uruchomić programu sendmail (%s)"
......@@ -10901,47 +10900,50 @@ msgid ""
msgstr ""
"Po podanym czasie należy przesunąć mysz, aby wybrać obszar dla zrzutu ekranu."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:434
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:435
msgid "Click in a window to snap it after delay."
msgstr "Należy kliknąć okno do przechwycenia po podanym czasie."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:438
msgid "At the end of the delay, click in a window to snap it."
msgstr "Po podanym czasie należy kliknąć okno, aby je przechwycić."
msgstr "Po podanym czasie należy kliknąć okno do przechwycenia."
#. Area
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:440
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:444
msgid "Area"
msgstr "Obszar"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:451
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:455
msgid "Take a screenshot of a single _window"
msgstr "Wykonanie zrzutu ekranu pojedynczego _okna"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:471
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:475
msgid "Include window _decoration"
msgstr "Wraz z _dekoracją okna"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:491
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:495
msgid "Take a screenshot of the entire _screen"
msgstr "Wykonanie zrzutu całego _ekranu"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:511
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:515
msgid "Include _mouse pointer"
msgstr "Wraz z kursorem _myszy"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:531
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:537
msgid "Select a _region to grab"
msgstr "Wybór _obszaru do przechwycenia"
#. Delay
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:546
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:553
msgid "Delay"
msgstr "Opóźnienie"
#. this is the unit label of a spinbutton
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:571
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:578
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:229
#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:1149
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:217
msgid "No data captured"
msgstr "Nie pobrano danych"
......@@ -11226,36 +11228,4 @@ msgstr "_Skaner/aparat…"
#. Initialize our progress dialog
#: ../plug-ins/twain/twain.c:485
msgid "Transferring data from scanner/camera"
msgstr "Transferowanie danych ze skanera/aparatu"
#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:871
msgid "Grab"
msgstr "Zrzuć"
#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:888
msgid "Grab a single window"
msgstr "Pobranie jednego okna"
#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:902
msgid "Grab the whole screen"
msgstr "Pobranie całego ekranu"
#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:918
msgid "after"
msgstr "po"
#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:930
msgid "Seconds delay"
msgstr "Opóźnienie w sekundach"
#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:937
msgid "Include decorations"
msgstr "Wraz z dekoracją"
#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:996
msgid "Capture a window or desktop image"
msgstr "Przechwytuje obraz okna lub pulpitu"
#: ../plug-ins/win-snap/winsnap.c:1001
msgid "_Screen Shot..."
msgstr "_Zrzut ekranu…"
msgstr "Przesyłanie danych ze skanera/aparatu"
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment