Commit 342a7ee9 authored by Inaki Larranaga's avatar Inaki Larranaga Committed by Iñaki Larrañaga Murgoitio

Updated Basque translation.

2006-03-02  Inaki Larranaga  <dooteo@euskalgnu.org>

	* eu.po: Updated Basque translation.
parent 9694e5f5
2006-03-02 Inaki Larranaga <dooteo@euskalgnu.org>
* eu.po: Updated Basque translation.
2006-02-12 Nickolay V. Shmyrev <nshmyrev@yandex.ru>
* ru.po: Updated Russian translation by
......
......@@ -2,27 +2,27 @@
# translation of gimp20-tips.po to Basque
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2004.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2004, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-14 17:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-26 11:46+0200\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-02 14:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-02 16:03+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n\n"
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:1
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
msgstr "<big>Ongi etorri GIMPera!</big>"
msgstr "<big>Ongi etorri GNU Irudiak Manipulatzeko Programara!</big>"
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:2
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
......@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr ""
"Egin klik <tt>Alt</tt> sakatuta \"Geruzak\" elkarrizketa-koadroko geruza-"
"maskararen aurrebistan, zuzenean maskara ikustea bai/ez jartzeko."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:3
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
......@@ -38,7 +38,7 @@ msgstr ""
"Egin klik <tt>Ctrl</tt> sakatuta, \"Geruzak\" elkarrizketa-koadroko geruza-"
"maskararen aurrebistan geruza-maskararen efektua txandakatzeko."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
......@@ -46,7 +46,7 @@ msgstr ""
"Egin klik <tt>Ctrl</tt> sakatuta Bete tresnarekin, aurreko planoaren "
"kolorearen ordez atzeko planoaren kolorea erabil dezan."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
......@@ -54,7 +54,7 @@ msgstr ""
"Biratze-moduan eraldatze-tresnarekin <tt>Ctrl</tt> sakatuta arrastatzen "
"baduzu, 15 gradu biratuko da."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:6
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
......@@ -63,8 +63,7 @@ msgstr ""
"begiaren ikonoan, geruza hori ez beste guztiak ezkutatzeko. Egin klik "
"berriro <tt>Maius</tt> tekla sakatuta, geruza guztiak agertzeko."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
......@@ -72,12 +71,12 @@ msgid ""
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Hautapen mugikorra geruza berri batean edo azken geruza aktiboan ainguratu "
"behar da, irudian beste eragiketarik egin baino lehen. Sakatu \"Geruza berria"
"\" edo \"Ainguratu geruza\" botoietan \"Geruzak\" elkarrizketa-koadroan, edo "
"behar da, irudian beste eragiketarik egin baino lehen. "
"Sakatu &quot;Geruza berria&quot; edo &quot;Ainguratu geruza&quot; "
"botoietan &quot;Geruzak&quot; elkarrizketa-koadroan, edo "
"erabili menuak gauza bera egiteko."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
......@@ -85,11 +84,12 @@ msgid ""
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP."
msgstr ""
"Menuetako laster-teklak esleitzeko, ireki menua, hautatu menu-elementua eta "
"sakatu laster-teklen konbinazio berria. Hori dinamikoa da eta GIMPetik "
"irtendakoan gordetzen da."
"Hobespenen elkarrizketa-koadroan &quot;Laster-tekla dinamikoak&quot; gaitu ondoren "
"laster-teklak berriro ezar ditzakezu. Menuetako laster-teklak esleitzeko, ireki menua, "
"hautatu menu-elementua eta sakatu laster-teklen konbinazio berria. "
"&quot;Gorde laster-teklak&quot; gaitzen bada, GIMPetik irtendakoan gordetzen dira."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:9
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
......@@ -99,16 +99,13 @@ msgstr ""
"hautapen guztiak gidetara moldatuko dira. Gidak kentzeko, arrastatu iruditik "
"\"Mugitu\" tresnarekin."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
msgstr ""
"GIMP-ek irudiaren aldaketa gehienak desegin ditzakenez, jolastu irudiekin."
msgstr "GIMP-ek irudiaren aldaketa gehienak desegin ditzakenez, jolastu irudiekin."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
......@@ -119,8 +116,7 @@ msgstr ""
"baduzu) eta irudia konprimituta gordeko da. Noski, konprimitutako irudiak "
"ere karga daitezke."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:12
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
......@@ -130,27 +126,30 @@ msgstr ""
"diapositiba- edo iragazki-multzoak direla eta haietan barrena begiratuta "
"haien edukia ikusten duzula."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer-&gt;Transparency-&gt;Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Geruza elkarrizketa-koadroan geruza baten izena <b>lodiz</b> agertzen bada, "
"geruza horrek alfa-kanalik ez duela adierazten du. Alfa-kanala gehitzeko erabili "
"Geruza -&gt; Gardentasuna -&gt; Gehitu alfa kanaka."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:14
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can "
"correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
"Argazki eskaneatu batzuek kolore nahikoa ez badute, erraz hobe dezakezu tonu-"
"barrutia \"Mailak\" tresnako \"Automatikoa\" botoiaren bidez (Irudia-&gt;"
"Koloreak-&gt;Mailak). Kolore-akatsik badago, \"Kurbak\" tresnarekin konpon "
"ditzakezu (Irudia-&gt;Koloreak-&gt;Kurbak)."
"Eskaneatutako argazki batzuk kolore nahikoa ez badute, erraz hobe dezakezu "
"tonu-barrutia &quot;Mailak&quot; tresnako &quot;Automatikoa&quot; botoiaren "
"bidez (Irudia-&gt;Koloreak-&gt;Mailak). Kolore-akatsik badago, "
"&quot;Kurbak&quot; tresnarekin konpon ditzakezu "
"(Irudia-&gt;Koloreak-&gt;Kurbak)."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
......@@ -160,7 +159,7 @@ msgstr ""
"haren ezarpenak erabiliko dira. Pintzela gradiente-moduan, \"Borragoma\" edo "
"\"Zirriborroa egin\" tresnak ere erabil ditzakezu."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:16
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
......@@ -169,7 +168,7 @@ msgstr ""
"leihoan, tresna-laukia edo beste elkarrizketa-koadroak ezkutatzeko edo "
"agertzeko."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:17
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
......@@ -179,7 +178,7 @@ msgstr ""
"geruza guztiak batu behar dira (Geruzak-&gt;Berdindu irudia) pluginak irudi "
"osoan lan egitea nahi baduzu."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:18
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
......@@ -191,7 +190,7 @@ msgstr ""
"aldatu behar duzu (Irudia-&gt;Modua-&gt;RGB), alfa kanal bat gehitu (Geruzak-"
"&gt;Gehitu alfa kanala) edo irudia berdindu (Geruzak-&gt;Berdindu irudia)."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:19
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
......@@ -201,7 +200,7 @@ msgstr ""
"hautapenera gehituko duzu ordeztu beharrean. Hautapena egin aurretik "
"<tt>Ctrl</tt> erabiltzen bada, unekotik kendu egiten da."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:20
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
......@@ -215,7 +214,7 @@ msgstr ""
"zirkulura, jarri kurtsorea giden ebakiduran eta lortzen den hautapenak gidak "
"ukituko ditu."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:21
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
......@@ -227,21 +226,20 @@ msgstr ""
"puntutik kurtsorearen uneko kokalekura arte. <tt>Ktrl</tt> ere sakatzen "
"baduzu, lerroa 15 gradu biratuko da."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"Irudi bat gerora harekin berriro lan egiteko gordetzen duzunean, saiatu XCF "
"Irudi bat gordetzen duzunean, beranduago harekin berriro lan egiteko, saiatu XCF "
"erabiltzen, GIMPen fitxategi-formatua da (erabili fitxategi-luzapen hau: "
"<tt>.xcf</tt>). Hala, lantzen ari zaren irudiaren geruza eta itxura guztia "
"gordeko da. Proiektua bukatutakoan, ordea, formatu hauetan gorde behar duzu: "
"JPEG, PNG, GIF, ..."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:23
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Try "
......@@ -251,7 +249,7 @@ msgstr ""
"leihoa mugitzen badu, leiho kudeatzaileak <tt>Alt</tt> erabiltzen duela "
"adierazten du. Saia zaitez aldi berean <tt>Mayus</tt> tekla sakatuz."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -259,7 +257,7 @@ msgstr ""
"Hautapen-barrutia doi dezakezu eta hurbilketazko hautapena jarri, klik "
"eginez eta ezkerrera eta eskuinera arrastatuz."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:25
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
......@@ -270,7 +268,7 @@ msgstr ""
"fitxaren bidez, hainbat bide-izenetan lan egin dezakezu eta haiek hautapen "
"bihur ditzakezu."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -279,8 +277,7 @@ msgstr ""
"elkarrizketa-koadrotik eta tresna-laukira jaregin dezakezu. Irudi berri bat "
"sortuko da eta geruza hori bakarrik edukiko du."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -290,7 +287,7 @@ msgstr ""
"laukitik edo kolore-paleta batetik kolore bat arrastatu eta irudi batean "
"jaregiten baduzu, uneko irudia edo hautapena kolore horrez beteko da."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
......@@ -300,7 +297,7 @@ msgstr ""
"uneko hautapenaren ertza brotxa aktiboarekin margotuz. Forma konplexuagoak "
"marraz daitezke \"Iragazkiak-&gt;Errendatu->Gfig\" aukeratuz."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
......@@ -308,7 +305,7 @@ msgstr ""
"GIMPeko eginbide gehienentzako testuinguruko laguntza F1 tekla edozein "
"unetan sakatuta lor dezakezu. Horrek menuetan ere balio du."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:30
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
......@@ -317,7 +314,7 @@ msgstr ""
"elkarrizketa-koadroan geruza baten testu-etiketan saguaren eskuineko botoiaz "
"klik eginda."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:31
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
"You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while you "
"are making a selection in order to constrain it to a square or a circle, or "
......@@ -327,7 +324,7 @@ msgstr ""
"sakatzen edo askatzen badituzu, lauki edo zirkulu perfektu bihurtuko da edo "
"hasierako puntuan zentratuko da."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:32
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:32
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
......@@ -339,7 +336,7 @@ msgstr ""
"elkarrizketa-koadroko botoiak erabiliz kanal berri honen ikusgaitasuna "
"txandaka dezakezu edo hautapen bihurtu."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:33
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:33
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
......@@ -348,7 +345,7 @@ msgstr ""
"batetik bestera joateko (zure leiho-kudeatzaileak tekla horiek blokeatzen ez "
"baditu...)."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:34
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
......@@ -356,8 +353,7 @@ msgstr ""
"Saguaren erdiko botoia erabil dezakezu irudiaren inguruan ibiltzeko, irudia "
"bistatze-leihoa baino handiagoa bada."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:35
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
......@@ -365,36 +361,7 @@ msgid ""
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Margotzeko tresnak erabil ditzakezu hautapena aldatzeko. Egin klik irudi-"
"leiho bateko behealdeko ezkerreko \"Maskara azkarra\" botoian. Aldatu "
"leiho bateko behealdeko ezkerreko &quot;Maskara azkarra&quot; botoian. Aldatu "
"hautapena irudian marraztuz, eta egin klik berriro botoian hautapen "
"arruntera itzultzeko."
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "The layer named &quot;Background&quot; is special because it lacks "
#~ "transparency. This prevents you from moving the layer up in the stack. "
#~ "You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog and "
#~ "selecting &quot;Add Alpha Channel&quot;."
#~ msgstr ""
#~ "\"Atzeko planoa\" izeneko geruza berezia da gardentasuna falta baitu. "
#~ "Horrek geruza-maskara bat gehitzea edo geruza multzoaren gainera eramatea "
#~ "eragozten dizu. Gardentasuna gehi diezaiokezu. Horretarako, egin klik "
#~ "eskuineko botoiaz \"Geruzak, kanalak eta bide-izenak\" elkarrizketa-"
#~ "koadroan eta hautatu \"Gehitu alfa kanala\"."
#~ msgid ""
#~ "The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</"
#~ "tt>, just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and "
#~ "voila, it's completed."
#~ msgstr ""
#~ "\"Fitxategi-hautapena\" elkarrizketa-koadroaren komando-lerroa tabuladore "
#~ "batekin osatzen da, shell bezala. Idatzi fitxategi-izen baten zatia, "
#~ "sakatu tabuladorea eta horra hor! Osatuta dago."
#~ msgid ""
#~ "Nearly all image operations are performed by right-clicking on the image. "
#~ "And don't worry, you can undo most mistakes..."
#~ msgstr ""
#~ "Ia irudi-eragiketa gehienak saguaren eskuineko botoiaz irudian klik "
#~ "eginda burutzen dira. Eta ez kezkatu, akats gehienak desegin daitezke "
#~ "eta..."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment