Commit 322183c7 authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen

Updated Danish translation.

2002-06-18  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent cf7c3228
2002-06-18 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-06-17 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
* pt.po: Updated Portuguese translation.
......
......@@ -14,7 +14,9 @@
# emboss -> relief
# gfig objekt -> figur
# gfig -> figurer
# guides -> rektangler (egentligt en form for hjælpelinjer)
# highlight -> højlysområde (dækker over ekstremt belyste refleksioner)
# imagemap -> billedkort (den slags på hjemmesider i stedet for tekst)
# mapping -> afbildning
# RLE -> rækkekomprimering (RLE)
# transforms -> transformering
......@@ -28,8 +30,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP plug-ins /gnome-cvs\n"
"POT-Creation-Date: 2002-05-28 15:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-28 12:21+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-18 00:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-18 00:53+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -47,24 +49,22 @@ msgstr "Om"
#. Preview
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:314 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1165
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1438 plug-ins/common/CML_explorer.c:1206
#: plug-ins/common/blinds.c:347 plug-ins/common/curve_bend.c:1512
#: plug-ins/common/blinds.c:347 plug-ins/common/curve_bend.c:1509
#: plug-ins/common/destripe.c:578 plug-ins/common/emboss.c:723
#: plug-ins/common/fractaltrace.c:750 plug-ins/common/glasstile.c:287
#: plug-ins/common/grid.c:686 plug-ins/common/illusion.c:596
#: plug-ins/common/iwarp.c:1190 plug-ins/common/jigsaw.c:2515
#: plug-ins/common/mapcolor.c:578 plug-ins/common/max_rgb.c:368
#: plug-ins/common/nlfilt.c:559 plug-ins/common/noisify.c:511
#: plug-ins/common/plasma.c:342 plug-ins/common/polar.c:943
#: plug-ins/common/nlfilt.c:559 plug-ins/common/noisify.c:508
#: plug-ins/common/plasma.c:343 plug-ins/common/polar.c:943
#: plug-ins/common/ps.c:2955 plug-ins/common/sharpen.c:558
#: plug-ins/common/sinus.c:2122 plug-ins/common/tileit.c:412
#: plug-ins/common/sinus.c:2113 plug-ins/common/tileit.c:412
#: plug-ins/common/waves.c:557 plug-ins/common/whirlpinch.c:827
#: plug-ins/common/wind.c:1037 plug-ins/flame/flame.c:947
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3961 plug-ins/gflare/gflare.c:2559
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3575 plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:511
#: plug-ins/common/wind.c:1028 plug-ins/flame/flame.c:950
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3961 plug-ins/gflare/gflare.c:2557
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3573 plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:511
#: plug-ins/gimpressionist/preview.c:113 plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:412
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:912
#: plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:296
#: plug-ins/imagemap/imap_grid.c:238 plug-ins/print/gimp_main_window.c:409
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:912 plug-ins/print/gimp_main_window.c:409
#: plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:124 plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:674
msgid "Preview"
msgstr "Miniature"
......@@ -118,9 +118,9 @@ msgstr "Trin ud"
#.
#. * Scales
#.
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:429 plug-ins/gflare/gflare.c:2968
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3811 plug-ins/gflare/gflare.c:3921
#: plug-ins/gflare/gflare.c:4063
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:429 plug-ins/gflare/gflare.c:2966
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3809 plug-ins/gflare/gflare.c:3919
#: plug-ins/gflare/gflare.c:4061
msgid "Parameters"
msgstr "Parametre"
......@@ -255,13 +255,12 @@ msgid "Sierpinski"
msgstr "Sierpinski"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:633 plug-ins/common/sinus.c:1856
#: plug-ins/common/sinus.c:1874 plug-ins/common/sinus.c:1962
#: plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:551
#: plug-ins/common/sinus.c:1874
msgid "Colors"
msgstr "Farver"
#. Number of Colors frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:637 plug-ins/common/borderaverage.c:415
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:637 plug-ins/common/borderaverage.c:416
msgid "Number of Colors"
msgstr "Antal farver"
......@@ -291,9 +290,7 @@ msgstr "Farvetæthed"
#. Not my design, please don't blame me -- njl
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:685 plug-ins/common/AlienMap.c:1446
#: plug-ins/common/compose.c:120 plug-ins/common/compose.c:124
#: plug-ins/common/diffraction.c:605 plug-ins/common/diffraction.c:644
#: plug-ins/common/diffraction.c:683 plug-ins/common/exchange.c:420
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:25
#: plug-ins/common/exchange.c:420 plug-ins/fp/fp_gtk.c:25
msgid "Red:"
msgstr "Rød:"
......@@ -303,9 +300,7 @@ msgstr "Ændr intensitet af den røde kanal"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:695 plug-ins/common/AlienMap.c:1455
#: plug-ins/common/compose.c:121 plug-ins/common/compose.c:125
#: plug-ins/common/diffraction.c:614 plug-ins/common/diffraction.c:653
#: plug-ins/common/diffraction.c:692 plug-ins/common/exchange.c:464
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:26
#: plug-ins/common/exchange.c:464 plug-ins/fp/fp_gtk.c:26
msgid "Green:"
msgstr "Grøn:"
......@@ -315,9 +310,7 @@ msgstr "Ændr intensitet af den grønne kanal"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:705 plug-ins/common/AlienMap.c:1464
#: plug-ins/common/compose.c:122 plug-ins/common/compose.c:126
#: plug-ins/common/diffraction.c:623 plug-ins/common/diffraction.c:662
#: plug-ins/common/diffraction.c:701 plug-ins/common/exchange.c:508
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:27
#: plug-ins/common/exchange.c:508 plug-ins/fp/fp_gtk.c:27
msgid "Blue:"
msgstr "Blå:"
......@@ -332,8 +325,7 @@ msgstr "Farvefunktion"
#. Redmode radio frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:725 plug-ins/common/AlienMap.c:1473
#: plug-ins/common/convmatrix.c:86 plug-ins/common/decompose.c:116
#: plug-ins/common/newsprint.c:406
#: plug-ins/common/decompose.c:116
msgid "Red"
msgstr "Rød"
......@@ -341,7 +333,6 @@ msgstr "Rød"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:770
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:811 plug-ins/common/AlienMap.c:1477
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1500 plug-ins/common/AlienMap.c:1523
#: plug-ins/common/ripple.c:671
msgid "Sine"
msgstr "Sinus"
......@@ -405,15 +396,13 @@ msgstr ""
#. Greenmode radio frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:766 plug-ins/common/AlienMap.c:1496
#: plug-ins/common/convmatrix.c:87 plug-ins/common/decompose.c:117
#: plug-ins/common/newsprint.c:414
#: plug-ins/common/decompose.c:117
msgid "Green"
msgstr "Grøn"
#. Bluemode radio frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:807 plug-ins/common/AlienMap.c:1519
#: plug-ins/common/convmatrix.c:88 plug-ins/common/decompose.c:118
#: plug-ins/common/newsprint.c:422
#: plug-ins/common/decompose.c:118
msgid "Blue"
msgstr "Blå"
......@@ -522,7 +511,7 @@ msgid "Rendering Fractal..."
msgstr "Genererer fraktal..."
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:735 plug-ins/gfig/gfig.c:5015
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3440
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3438
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete\n"
......@@ -586,9 +575,9 @@ msgid "Select folder and rescan collection"
msgstr "Vælg mappe og genskan samling"
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1397
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3173 plug-ins/gimpressionist/presets.c:679
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:679
#: plug-ins/imagemap/imap_cmd_delete.c:58
#: plug-ins/imagemap/imap_selection.c:187 plug-ins/imagemap/imap_tools.c:160
#: plug-ins/imagemap/imap_selection.c:183 plug-ins/imagemap/imap_tools.c:151
msgid "Delete"
msgstr "Slet"
......@@ -683,8 +672,8 @@ msgstr "Slå _udjævning til"
msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
msgstr "Jævn takkede kanter ud"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:499 plug-ins/common/emboss.c:573
#: plug-ins/common/struc.c:1330
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:499 plug-ins/common/bumpmap.c:1058
#: plug-ins/common/emboss.c:573 plug-ins/common/struc.c:1330
msgid "_Depth:"
msgstr "_Dybde:"
......@@ -744,7 +733,8 @@ msgid "Position"
msgstr "Placering"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:618 plug-ins/common/flarefx.c:794
#: plug-ins/common/nova.c:637
#: plug-ins/common/nova.c:637 plug-ins/flame/flame.c:1208
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2945
msgid "_X:"
msgstr "_x:"
......@@ -753,7 +743,8 @@ msgid "Light source X position in XYZ space"
msgstr "Lyskildens x-position i xyz-rummet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:631 plug-ins/common/flarefx.c:815
#: plug-ins/common/nova.c:658
#: plug-ins/common/nova.c:658 plug-ins/flame/flame.c:1222
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2949
msgid "_Y:"
msgstr "_y:"
......@@ -778,7 +769,6 @@ msgstr "Retningsvektor"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:831
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1080
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1127 plug-ins/common/papertile.c:285
#: plug-ins/flame/flame.c:1206 plug-ins/gflare/gflare.c:2947
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:536
msgid "X:"
msgstr "x:"
......@@ -793,8 +783,7 @@ msgstr "Lyskildens x-retning i xyz-rummet"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1092
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1137
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1236 plug-ins/common/papertile.c:294
#: plug-ins/common/xbm.c:1244 plug-ins/flame/flame.c:1220
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2951 plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:550
#: plug-ins/common/xbm.c:1244 plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:550
msgid "Y:"
msgstr "y:"
......@@ -880,8 +869,7 @@ msgstr "Gør billedet bulet vha. af et kort over punkternes højde"
msgid "Bumpm_ap Image:"
msgstr "Højdekorts_billede:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:952 plug-ins/common/sinus.c:1987
#: plug-ins/flame/flame.c:726
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:952 plug-ins/flame/flame.c:726
msgid "Linear"
msgstr "Lineær"
......@@ -889,8 +877,7 @@ msgstr "Lineær"
msgid "Logarithmic"
msgstr "Logaritmisk"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:954 plug-ins/common/sinus.c:1989
#: plug-ins/flame/flame.c:727
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:954 plug-ins/flame/flame.c:727
msgid "Sinusoidal"
msgstr "Sinusformet"
......@@ -1029,7 +1016,7 @@ msgstr "Side om side"
msgid "Tile source image: useful for infinite planes"
msgstr "Flisebelæg med originalbilledet (nyttigt til uendelige planer)"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:609 plug-ins/common/tile.c:442
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:609
msgid "Create New Image"
msgstr "Opret nyt billede"
......@@ -1045,13 +1032,11 @@ msgstr "Slå værktøjtipbeskeder til/fra"
msgid "Enable Antialiasing"
msgstr "Slå udjævning til"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:669 plug-ins/common/bumpmap.c:1058
#: plug-ins/common/fractaltrace.c:835
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:669 plug-ins/common/fractaltrace.c:835
msgid "Depth:"
msgstr "Dybde:"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:681 plug-ins/common/threshold_alpha.c:295
#: plug-ins/common/wind.c:1164 plug-ins/gflare/gflare.c:3095
msgid "Threshold:"
msgstr "Tærskel:"
......@@ -1075,7 +1060,7 @@ msgstr "Lyskildetype:"
msgid "Lightsource Color:"
msgstr "Lyskildefarve:"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:908 plug-ins/common/bumpmap.c:1098
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:908
msgid "Ambient:"
msgstr "Omgivende:"
......@@ -1087,7 +1072,7 @@ msgstr "Spredning:"
msgid "Specular:"
msgstr "Spejl:"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1026 plug-ins/common/jigsaw.c:2602
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1026
msgid "Highlight:"
msgstr "Højlys:"
......@@ -1181,9 +1166,7 @@ msgstr "Billeder på endefladerne"
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1321 plug-ins/common/whirlpinch.c:879
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3175 plug-ins/gflare/gflare.c:2982
#: plug-ins/imagemap/imap_circle.c:282
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1321 plug-ins/gfig/gfig.c:3175
msgid "Radius:"
msgstr "Radius:"
......@@ -1227,7 +1210,7 @@ msgid "Map to Object"
msgstr "Afbild på objekt"
# "preview" er en bydeform her
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1472 plug-ins/common/diffraction.c:579
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1472
msgid "Preview!"
msgstr "Vis eksempel!"
......@@ -1251,8 +1234,8 @@ msgstr "Vis/skjul en gitterramme i eksemplet"
#. memory mapped file data
#. must check file size
#: plug-ins/bmp/bmpread.c:52 plug-ins/common/CEL.c:263
#: plug-ins/common/gbr.c:294 plug-ins/common/gifload.c:302
#: plug-ins/common/gih.c:630 plug-ins/common/hrz.c:332
#: plug-ins/common/gbr.c:294 plug-ins/common/gih.c:630
#: plug-ins/common/gifload.c:302 plug-ins/common/hrz.c:332
#: plug-ins/common/jpeg.c:731 plug-ins/common/pat.c:263
#: plug-ins/common/pcx.c:298 plug-ins/common/pix.c:323
#: plug-ins/common/png.c:424 plug-ins/common/png.c:426
......@@ -1978,16 +1961,16 @@ msgstr "Grafen"
msgid "Warning: the source and the destination are the same channel."
msgstr "Advarsel: kilde og mål er samme kanal."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2134
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2132
msgid "Save Parameters to"
msgstr "Gem parametre i"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2206 plug-ins/common/CML_explorer.c:2407
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2204 plug-ins/common/CML_explorer.c:2405
#, c-format
msgid "Error: could not open \"%s\""
msgstr "Fejl: kunne ikke åbne \"%s\""
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2247
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2245
#, c-format
msgid ""
"Parameters were Saved to\n"
......@@ -1996,11 +1979,11 @@ msgstr ""
"Parametre blev gemt i\n"
"\"%s\""
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2265
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2263
msgid "CML File Operation Warning"
msgstr "CML-filoperationsadvarsel"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2285
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2283
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -2009,28 +1992,28 @@ msgstr ""
"%s\n"
"eksisterer, overskriv?"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2322
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2320
msgid "Load Parameters from"
msgstr "Indlæs parametre fra"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2324
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2322
msgid "Selective Load from"
msgstr "Selektiv indlæsning fra"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2428
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2426
msgid "Error: it's not CML parameter file."
msgstr "Fejl: dette er ikke en CML-parameterfil."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2435
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2433
msgid "Warning: it's an old format file."
msgstr "Advarsel: det er en fil i gammelt format."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2437
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2435
msgid "Warning: Hmmm, it's a parameter file for newer CML_explorer than me."
msgstr ""
"Advarsel: hmm, dette er en parameterfil for en nyere CML-udforsker end mig."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2498
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2496
msgid "Error: failed to load parameters"
msgstr "Fejl: kunne ikke indlæse parametre"
......@@ -2063,8 +2046,8 @@ msgstr "Justér synlige lag"
#. * First set up the basic containers, label them, etc.
#.
#: plug-ins/common/align_layers.c:436 plug-ins/common/apply_lens.c:403
#: plug-ins/common/blinds.c:409 plug-ins/common/blur.c:630
#: plug-ins/common/bumpmap.c:999 plug-ins/common/checkerboard.c:369
#: plug-ins/common/blinds.c:409 plug-ins/common/blur.c:631
#: plug-ins/common/bumpmap.c:999 plug-ins/common/checkerboard.c:387
#: plug-ins/common/cubism.c:332 plug-ins/common/despeckle.c:737
#: plug-ins/common/destripe.c:639 plug-ins/common/edge.c:661
#: plug-ins/common/emboss.c:543 plug-ins/common/engrave.c:235
......@@ -2072,19 +2055,19 @@ msgstr "Justér synlige lag"
#: plug-ins/common/glasstile.c:305 plug-ins/common/grid.c:729
#: plug-ins/common/illusion.c:616 plug-ins/common/jpeg.c:1659
#: plug-ins/common/lic.c:1089 plug-ins/common/max_rgb.c:385
#: plug-ins/common/nlfilt.c:399 plug-ins/common/noisify.c:529
#: plug-ins/common/nlfilt.c:399 plug-ins/common/noisify.c:526
#: plug-ins/common/nova.c:500 plug-ins/common/oilify.c:469
#: plug-ins/common/pixelize.c:339 plug-ins/common/plasma.c:364
#: plug-ins/common/pixelize.c:339 plug-ins/common/plasma.c:365
#: plug-ins/common/png.c:1061 plug-ins/common/polar.c:963
#: plug-ins/common/randomize.c:722 plug-ins/common/ripple.c:681
#: plug-ins/common/scatter_hsv.c:433 plug-ins/common/sel_gauss.c:254
#: plug-ins/common/sharpen.c:618 plug-ins/common/shift.c:387
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:424 plug-ins/common/snoise.c:527
#: plug-ins/common/sharpen.c:618 plug-ins/common/shift.c:390
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:424 plug-ins/common/snoise.c:528
#: plug-ins/common/sobel.c:263 plug-ins/common/sparkle.c:364
#: plug-ins/common/struc.c:1292 plug-ins/common/threshold_alpha.c:283
#: plug-ins/common/unsharp.c:798 plug-ins/common/video.c:2170
#: plug-ins/common/vpropagate.c:1056 plug-ins/common/waves.c:390
#: plug-ins/common/whirlpinch.c:849 plug-ins/common/wind.c:1054
#: plug-ins/common/whirlpinch.c:849 plug-ins/common/wind.c:1045
#: plug-ins/common/xpm.c:810 plug-ins/maze/maze_face.c:206
#: plug-ins/mosaic/mosaic.c:682 plug-ins/xjt/xjt.c:802
msgid "Parameter Settings"
......@@ -2119,7 +2102,7 @@ msgstr "Venstre kant"
# skal være "centrum" fordi det både optræder et sted hvor det betyder
# "centrum" og et sted hvor det mere betyder "midten"
#: plug-ins/common/align_layers.c:473 plug-ins/common/align_layers.c:506
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2935
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2933
msgid "Center"
msgstr "Centrum"
......@@ -2167,34 +2150,35 @@ msgstr "Benyt underste (usynlige) lag som basis"
msgid "Grid Size:"
msgstr "Gitterstørrelse:"
#: plug-ins/common/animationplay.c:274
#: plug-ins/common/animationplay.c:241
msgid "<Image>/Filters/Animation/Animation Playback..."
msgstr "<Image>/Filtre/Animation/Afspilning..."
#: plug-ins/common/animationplay.c:670
#: plug-ins/common/animationplay.c:550
msgid "Animation Playback: "
msgstr "Animationsafspilning: "
#. The 'playback' half of the dialog
#: plug-ins/common/animationplay.c:691 plug-ins/common/animationplay.c:694
#: plug-ins/common/animationplay.c:571 plug-ins/common/animationplay.c:574
msgid "Playback: "
msgstr "Afspil: "
#: plug-ins/common/animationplay.c:724
#: plug-ins/common/animationplay.c:604
msgid "Play/Stop"
msgstr "Afspil/stop"
#: plug-ins/common/animationplay.c:730
#: plug-ins/common/animationplay.c:610
msgid "Rewind"
msgstr "Tilbage"
#: plug-ins/common/animationplay.c:736
#: plug-ins/common/animationplay.c:616
msgid "Step"
msgstr "Trin"
#: plug-ins/common/animationplay.c:794
msgid "Frame %v of %u"
msgstr "Billede %v af %u"
#: plug-ins/common/animationplay.c:1321
#, c-format
msgid "Frame %d of %d"
msgstr "Billede %d af %d"
#: plug-ins/common/animoptimize.c:176
msgid "<Image>/Filters/Animation/Animation Optimize"
......@@ -2294,11 +2278,13 @@ msgstr "Tilføjer blinde områder..."
msgid "Blinds"
msgstr "Blinde områder"
#: plug-ins/common/blinds.c:377 plug-ins/common/tileit.c:455
#: plug-ins/common/blinds.c:377 plug-ins/common/ripple.c:639
#: plug-ins/common/tileit.c:455
msgid "_Horizontal"
msgstr "_Vandret"
#: plug-ins/common/blinds.c:378 plug-ins/common/tileit.c:465
#: plug-ins/common/blinds.c:378 plug-ins/common/ripple.c:642
#: plug-ins/common/tileit.c:465
msgid "_Vertical"
msgstr "_Lodret"
......@@ -2318,25 +2304,26 @@ msgstr "_Antal segmenter:"
msgid "<Image>/Filters/Blur/Blur..."
msgstr "<Image>/Filtre/Slør/Slør..."
#: plug-ins/common/blur.c:647 plug-ins/common/sinus.c:1803
#: plug-ins/gflare/gflare.c:4175
msgid "Random Seed:"
msgstr "Tilfældig startværdi:"
#: plug-ins/common/blur.c:648 plug-ins/common/plasma.c:380
#: plug-ins/common/randomize.c:739 plug-ins/common/sinus.c:1803
#: plug-ins/common/snoise.c:545
msgid "_Random Seed:"
msgstr "_Tilfældig startværdi:"
# se forklaringen i næste tekst
#: plug-ins/common/blur.c:654
msgid "Randomization %:"
msgstr "% tilfældige:"
#: plug-ins/common/blur.c:657
msgid "R_andomization %:"
msgstr "% _tilfældige:"
#: plug-ins/common/blur.c:657 plug-ins/common/randomize.c:751
#: plug-ins/common/blur.c:660 plug-ins/common/randomize.c:751
msgid "Percentage of pixels to be filtered"
msgstr "Procentdel af punkterne som skal filtreres"
#: plug-ins/common/blur.c:666
msgid "Repeat:"
msgstr "Gentag:"
#: plug-ins/common/blur.c:669 plug-ins/common/randomize.c:760
msgid "R_epeat:"
msgstr "G_entag:"
#: plug-ins/common/blur.c:669 plug-ins/common/randomize.c:763
#: plug-ins/common/blur.c:672 plug-ins/common/randomize.c:763
msgid "Number of times to apply filter"
msgstr "Antal gange filtret skal påføres"
......@@ -2357,18 +2344,18 @@ msgid "Border Size"
msgstr "Kantstørrelse"
#: plug-ins/common/borderaverage.c:402
msgid "Thickness:"
msgstr "Tykkelse:"
msgid "_Thickness:"
msgstr "_Tykkelse:"
#: plug-ins/common/borderaverage.c:424
msgid "Bucket Size:"
msgstr "Spandstørrelse:"
#: plug-ins/common/borderaverage.c:425
msgid "_Bucket Size:"
msgstr "_Spandstørrelse:"
#: plug-ins/common/borderaverage.c:432
#: plug-ins/common/borderaverage.c:433
msgid "1 (nonsense?)"
msgstr "1 (vrøvl?)"
#: plug-ins/common/borderaverage.c:440
#: plug-ins/common/borderaverage.c:441
msgid "256 (nonsense?)"
msgstr "256 (vrøvl?)"
......@@ -2389,55 +2376,59 @@ msgid "Map Type"
msgstr "Afbildningstype"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:952
msgid "Linear Map"
msgstr "Lineært kort"
msgid "_Linear Map"
msgstr "_Lineært kort"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:953
msgid "Spherical Map"
msgstr "Sfærisk kort"
msgid "_Spherical Map"
msgstr "_Sfærisk kort"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:954
msgid "Sinuosidal Map"
msgstr "Sinuskort"
msgid "S_inuosidal Map"
msgstr "S_inuskort"
#. Compensate darkening
#: plug-ins/common/bumpmap.c:967
msgid "Compensate for Darkening"
msgstr "Kompensér for formørkelse"
msgid "Co_mpensate for Darkening"
msgstr "Ko_mpensér for formørkelse"
#. Invert bumpmap
#: plug-ins/common/bumpmap.c:978
msgid "Invert Bumpmap"
msgstr "Invertér højdekort"
msgid "I_nvert Bumpmap"
msgstr "I_nvertér højdekort"
#. Tile bumpmap
#: plug-ins/common/bumpmap.c:989
msgid "Tile Bumpmap"
msgstr "Fliselæg højdekort"
msgid "_Tile Bumpmap"
msgstr "_Fliselæg højdekort"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1021
msgid "Bump Map:"
msgstr "Højdekort:"
msgid "_Bump Map:"
msgstr "_Højdekort:"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1040
msgid "Azimuth:"
msgstr "Azimut:"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1040 plug-ins/common/emboss.c:555
msgid "_Azimuth:"
msgstr "_Azimut:"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1049
msgid "Elevation:"
msgstr "Forhøjelse:"
msgid "_Elevation:"
msgstr "_Forhøjelse:"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1069
msgid "X Offset:"
msgstr "x-afstand:"
msgid "_X Offset:"
msgstr "_x-afstand:"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1079
msgid "Y Offset:"
msgstr "y-afstand:"
msgid "_Y Offset:"
msgstr "_y-afstand:"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1089
msgid "Waterlevel:"
msgstr "Vandstand:"
msgid "_Waterlevel:"
msgstr "_Vandstand:"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1098
msgid "A_mbient:"
msgstr "O_mgivende:"
#: plug-ins/common/bz2.c:265 plug-ins/common/bz2.c:352
msgid "bz2: can't open bzip2ed file without a sensible extension\n"
......@@ -2451,29 +2442,29 @@ msgstr "<Image>/Lag/Farver/Auto/Kontrastspredning"
msgid "Auto-Stretching Contrast..."
msgstr "Strækker automatisk kontrasten..."
#: plug-ins/common/checkerboard.c:98
#: plug-ins/common/checkerboard.c:103
msgid "<Image>/Filters/Render/Pattern/Checkerboard..."
msgstr "<Image>/Filtre/Generér/Mønstre/Skakbræt..."
#: plug-ins/common/checkerboard.c:161
#: plug-ins/common/checkerboard.c:168
msgid "Adding Checkerboard..."
msgstr "Tilføjer skakbræt..."
#: plug-ins/common/checkerboard.c:352
#: plug-ins/common/checkerboard.c:366
msgid "Checkerboard"
msgstr "Skakbræt"
# effekten svarer til at skakbrættet buler ud - ligesom hvis man
# forestillede sig det var lavet af stof og man så trak i nogle af
# trådene i kanten
#: plug-ins/common/checkerboard.c:378
#: plug-ins/common/checkerboard.c:396
msgid "_Psychobilly"
msgstr "_Udbulning"
# 'checker' er et felt på brættet
#: plug-ins/common/checkerboard.c:393
msgid "Check _Size:"
msgstr "Felt_størrelse:"
#. attach labels
#: plug-ins/common/checkerboard.c:430
msgid "_Size:"
msgstr "_Størrelse:"
#: plug-ins/common/color_enhance.c:91
msgid "<Image>/Layer/Colors/Auto/Color Enhance"
......@@ -2498,7 +2489,7 @@ msgstr "Farvelæg"
#: plug-ins/common/colorify.c:324 plug-ins/common/colortoalpha.c:415
#: plug-ins/common/ps.c:2711 plug-ins/common/xpm.c:437
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:54 plug-ins/gimpressionist/color.c:59
#: plug-ins/imagemap/imap_menu.c:335 plug-ins/print/gimp_main_window.c:1412
#: plug-ins/imagemap/imap_menu.c:338 plug-ins/print/gimp_main_window.c:1412
msgid "Color"