Commit 322183c7 authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen
Browse files

Updated Danish translation.

2002-06-18  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent cf7c3228
2002-06-18 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-06-17 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
* pt.po: Updated Portuguese translation.
......
This diff is collapsed.
2002-06-18 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-06-16 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
* pt.po: Updated Portuguese translation.
......
......@@ -19,8 +19,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP script-fu\n"
"POT-Creation-Date: 2002-05-28 02:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-04-09 21:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-18 00:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-18 00:20+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -118,18 +118,18 @@ msgstr ""
"En eller flere af de skrifttyper du har valgt\n"
"er ugyldige. Tjek venligst indstillingerne.\n"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:487
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1961
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:481
msgid "Author:"
msgstr "Udvikler:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:503
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1967
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:497
msgid "Copyright:"
msgstr "Ophavsret:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:495
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1973
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:489
msgid "Date:"
msgstr "Dato:"
......@@ -152,15 +152,15 @@ msgstr ""
" %s\n"
"%s"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:551
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:568
msgid "Script-Fu Server Options"
msgstr "Script-Fu-tjenesteindstillinger"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:578
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:595
msgid "Server Port:"
msgstr "Tjenesteport: "
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:584
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:601
msgid "Server Logfile:"
msgstr "Tjenestelogfil:"
......@@ -182,58 +182,58 @@ msgstr "<Toolbox>/Udvidelser/Script-Fu/Genopfrisk"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:125
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:144
msgid "DB Browser (init...)"
msgstr "Proceduredatabase (klargør...)"
msgid "DB Browser"
msgstr "Proceduredatabase"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:130
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:149
msgid "Search by Name"
msgstr "Søg efter navn"
msgid "Search by _Name"
msgstr "Søg efter _navn"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:132
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:151
msgid "Search by Blurb"
msgstr "Søg efter beskrivelse"
msgid "Search by _Blurb"
msgstr "Søg efter _beskrivelse"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:215
msgid "Search:"
msgstr "Søg:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:208
msgid "_Search:"
msgstr "_Søg:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:346
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:340
msgid "Name:"
msgstr "Navn:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:355
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:349
msgid "Blurb:"
msgstr "Beskrivelse:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:367
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:361
msgid "In:"
msgstr "Ind:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:415
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:409
msgid "Out:"
msgstr "Ud:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:469
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:463
msgid "Help:"
msgstr "Hjælp:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:572
msgid "DB Browser (by name - please wait)"
msgstr "Proceduredatabase (efter navn - vent venligst)"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:599
msgid "Searching by name - please wait"
msgstr "Søger efter navn - vent venligst"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:596
msgid "DB Browser (by blurb - please wait)"
msgstr "Proceduredatabase (efter beskrivelse - vent venligst)"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:606
msgid "DB Browser (please wait)"
msgstr "Proceduredatabase (vent venligst)"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:622
msgid "Searching by blurb - please wait"
msgstr "Søger efter beskrivelse - vent venligst"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:632
msgid "DB Browser"
msgstr "Proceduredatabase"
msgid "Searching - please wait"
msgstr "Søger - vent venligst"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:674
msgid "No matches"
msgstr "Ingen fundet"
# "Selection to AnimImage" dækker over at der laves en ordentlig portion
# billeder af det markerede
......@@ -2338,6 +2338,3 @@ msgstr "<Toolbox>/Udvidelser/Internet/Udvidelsesmodulregistrering"
#: plug-ins/webbrowser/web-browser.scm.h:17
msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/User FAQ"
msgstr "<Toolbox>/Udvidelser/Internet/OSS for brugere"
#~ msgid "Reset to Defaults"
#~ msgstr "Gendan standarder"
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment