Commit 30071937 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent e2ddfdc3
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-27 17:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-27 17:13+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-03 15:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-03 15:55+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -51,7 +51,8 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/common/destripe.c:444 ../plug-ins/common/edge-dog.c:306
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:700 ../plug-ins/common/emboss.c:453
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:936 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1089
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1089
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:569
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1133
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1009 ../plug-ins/common/file-ps.c:3422
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1553 ../plug-ins/common/file-svg.c:727
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:505 ../plug-ins/common/film.c:1263
......@@ -115,20 +116,21 @@ msgstr "_Anuluj"
#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:656 ../plug-ins/common/despeckle.c:446
#: ../plug-ins/common/destripe.c:445 ../plug-ins/common/edge-dog.c:307
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:701 ../plug-ins/common/emboss.c:454
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:728 ../plug-ins/common/file-wmf.c:506
#: ../plug-ins/common/film.c:1264 ../plug-ins/common/filter-pack.c:1207
#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:712 ../plug-ins/common/grid.c:647
#: ../plug-ins/common/hot.c:595 ../plug-ins/common/jigsaw.c:2398
#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:262 ../plug-ins/common/newsprint.c:1184
#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1022 ../plug-ins/common/oilify.c:786
#: ../plug-ins/common/photocopy.c:841 ../plug-ins/common/qbist.c:820
#: ../plug-ins/common/ripple.c:488 ../plug-ins/common/sharpen.c:477
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:435 ../plug-ins/common/softglow.c:633
#: ../plug-ins/common/sparkle.c:342 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2562
#: ../plug-ins/common/tile.c:439 ../plug-ins/common/tile-small.c:374
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:843 ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:648
#: ../plug-ins/common/warp.c:379 ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:272
#: ../plug-ins/flame/flame.c:650 ../plug-ins/flame/flame.c:972
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:570 ../plug-ins/common/file-svg.c:728
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:506 ../plug-ins/common/film.c:1264
#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1207 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:712
#: ../plug-ins/common/grid.c:647 ../plug-ins/common/hot.c:595
#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2398 ../plug-ins/common/max-rgb.c:262
#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1184 ../plug-ins/common/nl-filter.c:1022
#: ../plug-ins/common/oilify.c:786 ../plug-ins/common/photocopy.c:841
#: ../plug-ins/common/qbist.c:820 ../plug-ins/common/ripple.c:488
#: ../plug-ins/common/sharpen.c:477 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:435
#: ../plug-ins/common/softglow.c:633 ../plug-ins/common/sparkle.c:342
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2562 ../plug-ins/common/tile.c:439
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:374 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:843
#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:648 ../plug-ins/common/warp.c:379
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:272 ../plug-ins/flame/flame.c:650
#: ../plug-ins/flame/flame.c:972
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:567
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1117
#: ../plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:143
......@@ -453,7 +455,7 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:525 ../plug-ins/file-fits/fits.c:529
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:241
#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1033
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1785 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1790 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:924
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:149
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1321 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
......@@ -2189,7 +2191,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:364 ../plug-ins/common/file-gegl.c:298
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:679
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:227 ../plug-ins/common/file-pat.c:336
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:367 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:858
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:367 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:904
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:357 ../plug-ins/common/file-png.c:905
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:566 ../plug-ins/common/file-ps.c:1092
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1077 ../plug-ins/common/file-sunras.c:429
......@@ -3063,55 +3065,67 @@ msgstr "Zapisanie do pliku „%s” się nie powiodło: %s"
msgid "Portable Document Format"
msgstr "PDF"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:545
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:564
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:547
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:610
#, c-format
msgid "Could not load '%s': %s"
msgstr "Nie można wczytać „%s”: %s"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:892
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:558
msgid "PDF is password protected, please input the password:"
msgstr "Plik PDF jest chroniony hasłem, proszę je wpisać:"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:566
msgid "Encrypted PDF"
msgstr "Zaszyfrowany plik PDF"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:594
msgid "Wrong password! Please input the right one:"
msgstr "Błędne hasło. Proszę wpisać właściwe:"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:938
#, c-format
msgid "%s-%s"
msgstr "%s-%s"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:894 ../plug-ins/common/file-ps.c:1185
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:940 ../plug-ins/common/file-ps.c:1185
#, c-format
msgid "%s-pages"
msgstr "%s-stron"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1085
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1129
msgid "Import from PDF"
msgstr "Import z PDF"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1090 ../plug-ins/common/file-ps.c:3423
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1134 ../plug-ins/common/file-ps.c:3423
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:148
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5619
msgid "_Import"
msgstr "Za_importuj"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1123
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1167
msgid "Error getting number of pages from the given PDF file."
msgstr "Błąd podczas uzyskiwania liczby stron z podanego pliku PDF."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1165
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1209
msgid "_Width (pixels):"
msgstr "_Szerokość (piksele):"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1166
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1210
msgid "_Height (pixels):"
msgstr "_Wysokość (piksele):"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1168
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1212
msgid "_Resolution:"
msgstr "_Rozdzielczość:"
#. Antialiasing
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1179
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1223
msgid "Use _Anti-aliasing"
msgstr "Użycie _wygładzania"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1457
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1458 ../plug-ins/common/file-svg.c:916
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1501
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1502 ../plug-ins/common/file-svg.c:916
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:700 ../plug-ins/print/print-page-layout.c:305
#, c-format
msgid "pixels/%a"
......@@ -6977,21 +6991,21 @@ msgstr "Nieobsługiwana lub nieprawidłowa szerokość maski warstwy: %d"
msgid "Unsupported or invalid layer mask size: %dx%d"
msgstr "Nieobsługiwane lub nieprawidłowe wymiary maski warstwy: %d×%d"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1346 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1760
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1346 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1765
#, c-format
msgid "Unsupported compression mode: %d"
msgstr "Nieobsługiwany tryb kompresji: %d"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1856
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1861
msgid "Extra"
msgstr "Dodatkowe"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2044
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2049
#, c-format
msgid "Unsupported or invalid channel size"
msgstr "Nieobsługiwane lub nieprawidłowe wymiary kanału"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2113
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2118
#, c-format
msgid "Failed to decompress data"
msgstr "Dekompresja danych się nie powiodła"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment