Commit 2ed7b029 authored by Jan Morén's avatar Jan Morén Committed by Jan Morén
Browse files

Updated Swedish translation.

2002-11-29  Jan Morén  <jan.moren@lucs.lu.se>

        * sv.po: Updated Swedish translation.
parent e1f37426
2002-11-29 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-11-24 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-24 22:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-24 22:10+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-29 14:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-29 14:10+0100\n"
"Last-Translator: Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -194,7 +194,7 @@ msgstr "Barnsley 2"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:581
msgid "Barnsley 3"
msgstr "Barnsly 3"
msgstr "Barnsley 3"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:583
msgid "Spider"
......@@ -282,7 +282,7 @@ msgid "Color Function"
msgstr "Färgfunktion"
#. Redmode radio frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:731 plug-ins/common/AlienMap.c:1399
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:731 plug-ins/common/AlienMap.c:1333
#: plug-ins/common/decompose.c:121
msgid "Red"
msgstr "Röd"
......@@ -348,13 +348,13 @@ msgstr ""
"och tvärtom"
#. Greenmode radio frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:772 plug-ins/common/AlienMap.c:1422
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:772 plug-ins/common/AlienMap.c:1356
#: plug-ins/common/decompose.c:122
msgid "Green"
msgstr "Grön"
#. Bluemode radio frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:813 plug-ins/common/AlienMap.c:1445
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:813 plug-ins/common/AlienMap.c:1379
#: plug-ins/common/decompose.c:127
msgid "Blue"
msgstr "Blå"
......@@ -378,7 +378,7 @@ msgstr ""
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:887
msgid "Apply Active Gradient to Final Image"
msgstr "Tillämpa aktiv färgtoning på slutgiltiga bilden"
msgstr "Använd aktiv färgtoning på slutgiltiga bilden"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:899
msgid "Create a color-map using a gradient from the gradient editor"
......@@ -498,7 +498,7 @@ msgid ""
"(fractalexplorer-path \"%s\")\n"
"to your %s file."
msgstr ""
"Ingen fractalexplorer-path i gimprc:\n"
"Ingen fractalexplorer-sökväg i gimprc:\n"
"Du måste lägga till en post liknande\n"
"(fractalexplorer-path \"%s\")\n"
"till din %s-fil."
......@@ -507,7 +507,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"fractalexplorer-path misconfigured - the following folders were not found:"
msgstr ""
"fractalexplorer-path felkonfigurerad - följande mappar kunde inte hittas:"
"fractalexplorer-sökväg felkonfigurerad - följande mappar kunde inte hittas:"
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1339
msgid "My first fractal"
......@@ -606,7 +606,7 @@ msgstr "_Djup:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:453 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:668
msgid "Antialiasing quality. Higher is better, but slower"
msgstr "Kvalitet på antialiasing. Högre är bättre, men långsammare"
msgstr "Kvalitet på kantutjämning. Högre är bättre, men långsammare"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:460
msgid "T_hreshold:"
......@@ -634,7 +634,7 @@ msgstr "_Ljustyp:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:536 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:738
msgid "Type of light source to apply"
msgstr "Typ av ljuskälla att tillämpa"
msgstr "Typ av ljuskälla att använda"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:538 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:740
msgid "Select Lightsource Color"
......@@ -662,7 +662,7 @@ msgstr "_X:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:584 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:780
msgid "Light source X position in XYZ space"
msgstr "Ljuskällans X-position i XYX-rymden"
msgstr "Ljuskällans X-position i XYZ-rummet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:590 plug-ins/common/flarefx.c:815
#: plug-ins/common/nova.c:658 plug-ins/common/papertile.c:294
......@@ -672,7 +672,7 @@ msgstr "_Y:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:601 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:794
msgid "Light source Y position in XYZ space"
msgstr "Ljuskällans Y-position i XYZ-rymden"
msgstr "Ljuskällans Y-position i XYZ-rummet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:607
msgid "_Z:"
......@@ -680,7 +680,7 @@ msgstr "_Z:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:617 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:808
msgid "Light source Z position in XYZ space"
msgstr "Ljuskällans Z-position i XYZ-rymden"
msgstr "Ljuskällans Z-position i XYZ-rummet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:620 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:811
msgid "Direction Vector"
......@@ -696,7 +696,7 @@ msgstr "X:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:647 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:835
msgid "Light source X direction in XYZ space"
msgstr "Ljuskällans X-riktning i XYZ-rymden"
msgstr "Ljuskällans X-riktning i XYZ-rummet"
#. Y
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:652 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:786
......@@ -710,7 +710,7 @@ msgstr "Y:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:662 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:848
msgid "Light source Y direction in XYZ space"
msgstr "Ljuskällans Y-riktning i XYZ-rymden"
msgstr "Ljuskällans Y-riktning i XYZ-rummet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:667 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:800
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:853
......@@ -722,7 +722,7 @@ msgstr "Z:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:677 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:861
msgid "Light source Z direction in XYZ space"
msgstr "Ljuskällans Z-riktning i XYZ-rymden"
msgstr "Ljuskällans Z-riktning i XYZ-rummet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:703 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:886
msgid "Intensity Levels"
......@@ -762,7 +762,7 @@ msgstr "_Speglande:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:835 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1010
msgid "Controls how intense the highlights will be"
msgstr "Kontrollerar hur intensiva speglingarna kommer att vara"
msgstr "Bestämmer hur intensiva speglingarna kommer att vara"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:847
msgid "_Highlight:"
......@@ -774,11 +774,11 @@ msgstr "Högre värden gör speglingarna mera fokuserade"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:895
msgid "E_nable Bump Mapping"
msgstr "A_nvänd bumpmapping"
msgstr "A_nvänd bumpmappning"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:906
msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
msgstr "Använd/använd inte bumpmapping (bilddjup)"
msgstr "Använd/använd inte bumpmappning (bilddjup)"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:924
msgid "Bumpm_ap Image:"
......@@ -822,11 +822,11 @@ msgstr "Minsta höjd för bumpar"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:969
msgid "Auto_stretch to Fit Value Range"
msgstr "Sträck _ut automatiskt för att passa värdesintervallet"
msgstr "Sträck _ut automatiskt för att passa värdeintervallet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:979
msgid "Fit into value range"
msgstr "Passa i värdesintervallet"
msgstr "Passa i värdeintervallet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1004
msgid "E_nable Environment Mapping"
......@@ -877,7 +877,7 @@ msgstr "_Uppdatera"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1189 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1477
msgid "Recompute preview image"
msgstr "Omberäkna förhandsgranskningsbild"
msgstr "Räkna om förhandsgranskningsbild"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1191
msgid "I_nteractive"
......@@ -923,7 +923,7 @@ msgstr "Cylinder"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:580
msgid "Type of object to map to"
msgstr "Typ av objekt att mappa till"
msgstr "Objekttyp att mappa till"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:582
msgid "Transparent Background"
......@@ -955,13 +955,13 @@ msgstr "Använd/använd inte verktygstipsmeddelanden"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:640
msgid "Enable _Antialiasing"
msgstr "Använd _antialiasing"
msgstr "Använd _kantutjämning"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:647
msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
msgstr "Använd/använd inte borttagning av ojämna kanter (antialiasing)"
msgstr "Använd/använd inte borttagning av ojämna kanter (kantutjämning)"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:677 plug-ins/common/unsharp.c:832
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:677 plug-ins/common/unsharp.c:690
#: plug-ins/common/wind.c:1154 plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:533
msgid "_Threshold:"
msgstr "_Tröskelvärde:"
......@@ -1004,15 +1004,15 @@ msgstr "Spegling:"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1079
msgid "Object X position in XYZ space"
msgstr "Objektets X-position i XYZ-rymden"
msgstr "Objektets X-position i XYZ-rummet"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1091
msgid "Object Y position in XYZ space"
msgstr "Objektets Y-position i XYZ-rymden"
msgstr "Objektets Y-position i XYZ-rummet"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1103
msgid "Object Z position in XYZ space"
msgstr "Objektets Z-position i XYZ-rymden"
msgstr "Objektets Z-position i XYZ-rummet"
#. Rotation
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1111 plug-ins/common/ps.c:2923
......@@ -1211,7 +1211,7 @@ msgstr "Bakgrund"
#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:104
msgid "BMP: cannot operate on unknown image types or alpha images"
msgstr "BMP: kan inte operera på okäna bildtyper eller alfabilder"
msgstr "BMP: kan inte arbeta med okända bildtyper eller alfabilder"
#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:167
#, c-format
......@@ -1248,212 +1248,212 @@ msgstr "Sparningsalternativ"
msgid "RLE encoded"
msgstr "RLE-kodad"
#: plug-ins/common/AlienMap.c:957
#: plug-ins/common/AlienMap.c:954
msgid "<Image>/Filters/Colors/Map/Alien Map..."
msgstr "<Image>/Filter/Färger/Karta/Rymdkarta..."
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1144
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1140
msgid "AlienMap: Transforming..."
msgstr "Rymdkarta: Transformerar..."
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1322
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1256
msgid "AlienMap"
msgstr "Rymdkarta"
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1327 plug-ins/common/AlienMap2.c:1311
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1261 plug-ins/common/AlienMap2.c:1250
msgid "About..."
msgstr "Om..."
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1372 plug-ins/common/diffraction.c:605
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1306 plug-ins/common/diffraction.c:605
#: plug-ins/common/diffraction.c:643 plug-ins/common/diffraction.c:681
#: plug-ins/common/noisify.c:602 plug-ins/common/noisify.c:647
msgid "_Red:"
msgstr "_Röd:"
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1375
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1309
msgid "Change intensity of the red channel"
msgstr "Ändra intensiteten på den röda kanalen"
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1381 plug-ins/common/diffraction.c:614
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1315 plug-ins/common/diffraction.c:614
#: plug-ins/common/diffraction.c:652 plug-ins/common/diffraction.c:690
#: plug-ins/common/noisify.c:616 plug-ins/common/noisify.c:661
msgid "_Green:"
msgstr "_Grön:"
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1384
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1318
msgid "Change intensity of the green channel"
msgstr "Ändra intensiteten på den gröna kanalen"
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1390 plug-ins/common/diffraction.c:623
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1324 plug-ins/common/diffraction.c:623
#: plug-ins/common/diffraction.c:661 plug-ins/common/diffraction.c:699
#: plug-ins/common/noisify.c:630 plug-ins/common/noisify.c:675
msgid "_Blue:"
msgstr "_Blå:"
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1393
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1327
msgid "Change intensity of the blue channel"
msgstr "Ändra intensiteten på den blåa kanalen"
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1403 plug-ins/common/AlienMap.c:1426
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1449
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1337 plug-ins/common/AlienMap.c:1360
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1383
msgid "_Sine"
msgstr "_Sinus"
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1404 plug-ins/common/AlienMap.c:1427
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1450
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1338 plug-ins/common/AlienMap.c:1361
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1384
msgid "Cos_ine"
msgstr "Cos_inus"
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1405 plug-ins/common/AlienMap.c:1428
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1451
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1339 plug-ins/common/AlienMap.c:1362
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1385
msgid "_None"
msgstr "_Ingen"
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1410
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1344
msgid "Use sine-function for red component."
msgstr "Använd sinusfunktion för den röda komponenten."
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1412
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1346
msgid "Use cosine-function for red component."
msgstr "Använd cosinusfunktion för den röda komponenten."
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1414
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1348
msgid "Red channel: use linear mapping instead of any trigonometrical function"
msgstr ""
"Röd kanal: använd linjär mappning istället för en trigonometrisk funktion"
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1433
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1367
msgid "Use sine-function for green component."
msgstr "Använd sinusfunktion för den gröna komponenten."
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1435
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1369
msgid "Use cosine-function for green component."
msgstr "Använd cosinusfunktion för den gröna komponenten."
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1437
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1371
msgid ""
"Green channel: use linear mapping instead of any trigonometrical function"
msgstr ""
"Grön kanal: använd linjär mappning istället för en trigonometrisk funktion"
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1456
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1390
msgid "Use sine-function for blue component."
msgstr "Använd sinusfunktion för den blåa komponenten."
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1458
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1392
msgid "Use cosine-function for blue component."
msgstr "Använd cosinusfunktion för den blåa komponenten."
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1460
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1394
msgid ""
"Blue channel: use linear mapping instead of any trigonometrical function"
msgstr ""
"Blå kanal: använd linjär mappning istället för en trigonometrisk funktion"
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1585
#: plug-ins/common/AlienMap.c:1519
msgid "About AlienMap"
msgstr "Om Rymdkarta"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:971
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:968
msgid "<Image>/Filters/Colors/Map/Alien Map 2..."
msgstr "<Image>/Filter/Färger/Karta/Rymdkarta 2..."
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1134
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1130
msgid "AlienMap2: Transforming..."
msgstr "Rymdkarta2: Transformerar..."
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1306
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1245
msgid "AlienMap2"
msgstr "Rymdkarta2"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1357
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1296
msgid "R/H-_Frequency:"
msgstr "R/N-_frekvens:"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1360
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1299
msgid "Change frequency of the red/hue channel"
msgstr "Ändra frekvensen på röd-/nyanskanalen"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1367
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1306
msgid "R/H-_Phaseshift:"
msgstr "R/N-fas_skifte:"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1370
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1309
msgid "Change angle of the red/hue channel"
msgstr "Ändra vinkeln på röd-/nyanskanalen"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1377
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1316
msgid "G/S-Fr_equency:"
msgstr "G/M-fr_ekvens:"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1380
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1319
msgid "Change frequency of the green/saturation channel"
msgstr "Ändra frekvensen på grön-/mättnadskanalen"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1387
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1326
msgid "G/S-Ph_aseshift:"
msgstr "G/M-f_asskifte:"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1390
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1329
msgid "Change angle of the green/saturation channel"
msgstr "Ändra vinkeln på grön-/mättnadskanalen"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1397
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1336
msgid "B/L-Freq_uency:"
msgstr "B/L-fre_kvens:"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1400
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1339
msgid "Change frequency of the blue/luminance channel"
msgstr "Ändra frekvensen på blå-/luminanskanalen"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1407
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1346
msgid "B/L-Pha_seshift:"
msgstr "B/L-fassk_ifte:"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1410
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1349
msgid "Change angle of the blue/luminance channel"
msgstr "Ändra vinkeln på blå-/luminanskanalen"
#. * Gray: Operation-Mode *
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1418 plug-ins/common/deinterlace.c:286
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1357 plug-ins/common/deinterlace.c:286
#: plug-ins/common/hot.c:612 plug-ins/common/waves.c:359
#: plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:501
msgid "Mode"
msgstr "Läge"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1422
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1361
msgid "_RGB Color Model"
msgstr "_RGB-färgmodell"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1423
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1362
msgid "_HSL Color Model"
msgstr "_HSL-färgmodell"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1435
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1374
msgid "_Modify Red/Hue Channel"
msgstr "Ändra _röd-/nyanskanal"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1440
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1379
msgid "Use function for red/hue component"
msgstr "Använd funktionen för röd-/nyanskomponenten"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1447
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1386
msgid "Mo_dify Green/Saturation Channel"
msgstr "Ändra _grön-/mättnadskanalen"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1453
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1392
msgid "Use function for green/saturation component"
msgstr "Använd funktion för grön-/mättnadskomponenten"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1460
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1399
msgid "Mod_ify Blue/Luminance Channel"
msgstr "Ändra _blå-/luminanskanalen"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1466
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1405
msgid "Use function for blue/luminance component"
msgstr "Använd funktion för blå-/luminanskomponenten"
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1597
#: plug-ins/common/AlienMap2.c:1536
msgid "About AlienMap2"
msgstr "Om Rymdkarta2"
......@@ -1632,7 +1632,7 @@ msgstr "Multiplicera slumpvärde (0,1)"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:210
msgid "Multiply rand. value (0,2)"
msgstr "Multiplicera slumpvärdet (0,2)"
msgstr "Multiplicera slumpvärde (0,2)"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:211
msgid "Multiply gradient (0,1)"
......@@ -1708,11 +1708,11 @@ msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Mönster/CML-utforskare..."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:756
msgid "CML_explorer: evoluting..."
msgstr "CML_explorer: vecklar ut..."
msgstr "CML_utforskare: vecklar ut..."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1167
msgid "Coupled-Map-Lattice Explorer"
msgstr "Par-karta-gitter-utforskare (CML)"
msgstr "Par-karta-gitter-utforskare"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1236
msgid "Random Seed"
......@@ -1993,12 +1993,12 @@ msgstr "Justera synliga lager"
#: plug-ins/common/pixelize.c:339 plug-ins/common/plasma.c:362
#: plug-ins/common/png.c:1209 plug-ins/common/polar.c:822
#: plug-ins/common/randomize.c:723 plug-ins/common/ripple.c:681
#: plug-ins/common/scatter_hsv.c:437 plug-ins/common/sel_gauss.c:255
#: plug-ins/common/scatter_hsv.c:402 plug-ins/common/sel_gauss.c:255
#: plug-ins/common/sharpen.c:618 plug-ins/common/shift.c:383
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:426 plug-ins/common/snoise.c:521
#: plug-ins/common/sobel.c:263 plug-ins/common/sparkle.c:366
#: plug-ins/common/struc.c:1292 plug-ins/common/threshold_alpha.c:283
#: plug-ins/common/unsharp.c:800 plug-ins/common/video.c:2170
#: plug-ins/common/struc.c:1292 plug-ins/common/threshold_alpha.c:252
#: plug-ins/common/unsharp.c:658 plug-ins/common/video.c:2170
#: plug-ins/common/vpropagate.c:1086 plug-ins/common/waves.c:385
#: plug-ins/common/whirlpinch.c:706 plug-ins/common/wind.c:1044
#: plug-ins/common/xpm.c:752 plug-ins/maze/maze_face.c:206
......@@ -2144,7 +2144,8 @@ msgstr "Optimerar animering..."
#: plug-ins/common/animoptimize.c:472
msgid "Not enough memory to allocate buffers for optimization.\n"
msgstr "Inte tillräckligt med minne tt allokera buffertar för optimering.\n"
msgstr ""
"Inte tillräckligt med minne till att allokera buffertar för optimering.\n"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:131
msgid "<Image>/Filters/Glass Effects/Apply Lens..."
......@@ -2172,7 +2173,7 @@ msgstr "_Sätt omgivningen till bakgrundsfärgen"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:438
msgid "_Make Surroundings Transparent"
msgstr "_Gör ongivningen genomskinlig"
msgstr "_Gör omgivningen genomskinlig"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:456
msgid "_Lens Refraction Index:"
......@@ -2180,13 +2181,13 @@ msgstr "Refraktionsindex för _lins:"
#: plug-ins/common/autocrop.c:75
msgid "<Image>/Image/Transform/Autocrop"
msgstr "<Image>/Bild/Transformeringar/Autocrop"
msgstr "<Image>/Bild/Transformera/Autocrop"
#: plug-ins/common/autocrop.c:120
msgid "Cropping..."
msgstr "Beskär..."
#: plug-ins/common/autostretch_hsv.c:91
#: plug-ins/common/autostretch_hsv.c:92
msgid "<Image>/Layer/Colors/Auto/Stretch HSV"
msgstr "<Image>/Lager/Färger/Auto/Sträck ut HSV"
......@@ -2229,11 +2230,11 @@ msgstr "_Genomskinlig"
#: plug-ins/common/blinds.c:421
msgid "_Displacement:"
msgstr "_Placering"
msgstr "_Placering:"
#: plug-ins/common/blinds.c:430
msgid "_Num Segments:"
msgstr "_Segment"
msgstr "_Antal segment:"
#: plug-ins/common/blur.c:196
msgid "<Image>/Filters/Blur/Blur..."
......@@ -2243,7 +2244,7 @@ msgstr "<Image>/Filter/Suddigare/Oskärpa..."
#. * JUST DO IT!
#.
#: plug-ins/common/blur.c:316 plug-ins/common/mblur.c:595
#: plug-ins/common/unsharp.c:291
#: plug-ins/common/unsharp.c:257
msgid "Blurring..."
msgstr "Gör suddig..."
......@@ -2251,7 +2252,7 @@ msgstr "Gör suddig..."
#: plug-ins/common/randomize.c:738 plug-ins/common/sinus.c:1811
#: plug-ins/common/snoise.c:536
msgid "_Random Seed:"
msgstr "_Slumpfrö"
msgstr "_Slumpfrö:"
#: plug-ins/common/blur.c:635
msgid "R_andomization %:"
......@@ -2413,55 +2414,55 @@ msgstr "<Image>/Lager/Färger/Auto/Förbättra färger"
msgid "Color Enhance..."
msgstr "Förbättra färger..."
#: plug-ins/common/colorify.c:130
#: plug-ins/common/colorify.c:132
msgid "<Image>/Filters/Colors/Colorify..."
msgstr "<Image>/Filter/Färger/Kolorera..."
#: plug-ins/common/colorify.c:189
#: plug-ins/common/colorify.c:190
msgid "Colorifying..."
msgstr "Kolorerar..."
#: plug-ins/common/colorify.c:307
#: plug-ins/common/colorify.c:254
msgid "Colorify"
msgstr "Kolorera"
#: plug-ins/common/colorify.c:324 plug-ins/common/colortoalpha.c:415
#: plug-ins/common/colorify.c:271 plug-ins/common/colortoalpha.c:333
#: plug-ins/common/ps.c:2721 plug-ins/common/xpm.c:431
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:131 plug-ins/imagemap/imap_menu.c:310
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:1412
msgid "Color"
msgstr "Färg"
#: plug-ins/common/colorify.c:338
#: plug-ins/common/colorify.c:285
msgid "Custom Color:"
msgstr "Egen färg:"
#: plug-ins/common/colorify.c:343
#: plug-ins/common/colorify.c:290
msgid "Colorify Custom Color"
msgstr "Kolorera egen färg"
#: plug-ins/common/colortoalpha.c:110
#: plug-ins/common/colortoalpha.c:108
msgid "<Image>/Filters/Colors/Color to Alpha..."
msgstr "<Image>/Filter/Färger/Färg till Alfa..."
#: plug-ins/common/colortoalpha.c:183
#: plug-ins/common/colortoalpha.c:181
msgid "Removing color..."
msgstr "Tar bort färg..."
#: plug-ins/common/colortoalpha.c:398
#: plug-ins/common/colortoalpha.c:316
msgid "Color to Alpha"
msgstr "Färg till Alfa"
#: plug-ins/common/colortoalpha.c:427 plug-ins/common/mapcolor.c:646
#: plug-ins/common/colortoalpha.c:345 plug-ins/common/mapcolor.c:646
#: plug-ins/gfli/gfli.c:846 plug-ins/gfli/gfli.c:916
msgid "From:"
msgstr "Från:"
#: plug-ins/common/colortoalpha.c:432
#: plug-ins/common/colortoalpha.c:350
msgid "Color to Alpha Color Picker"
msgstr "Färg till Alfa färghämtare"
#: plug-ins/common/colortoalpha.c:444