Commit 2ebf3fe6 authored by Jan Morén's avatar Jan Morén Committed by Jan Morén
Browse files

Updated Swedish translation.

2002-12-13  Jan Morén  <jan.moren@lucs.lu.se>

        * sv.po: Updated Swedish translation.
parent 685e2020
2002-12-13 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-12-11 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-11 16:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-11 16:40+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-13 11:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-13 11:25+0100\n"
"Last-Translator: Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2429,8 +2429,8 @@ msgstr "Kolorera"
#: plug-ins/common/colorify.c:271 plug-ins/common/colortoalpha.c:333
#: plug-ins/common/ps.c:2721 plug-ins/common/xpm.c:431
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:131 plug-ins/imagemap/imap_menu.c:310
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:1412
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:47 plug-ins/gimpressionist/general.c:106
#: plug-ins/imagemap/imap_menu.c:310 plug-ins/print/gimp_main_window.c:1412
msgid "Color"
msgstr "Färg"
......@@ -3461,7 +3461,6 @@ msgid "Select Film Color"
msgstr "Välj filmfärg"
#: plug-ins/common/film.c:1259 plug-ins/common/film.c:1309
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:50
msgid "Color:"
msgstr "Färg:"
......@@ -3675,7 +3674,7 @@ msgid "Spacing:"
msgstr "Mellanrum:"
#: plug-ins/common/gbr.c:599 plug-ins/common/gih.c:891
#: plug-ins/common/pat.c:475 plug-ins/gimpressionist/presets.c:391
#: plug-ins/common/pat.c:475 plug-ins/gimpressionist/presets.c:377
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning:"
......@@ -7921,7 +7920,7 @@ msgstr ""
msgid "Using:"
msgstr "Använder:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2831 plug-ins/gimpressionist/general.c:144
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2831 plug-ins/gimpressionist/general.c:119
msgid "Transparent"
msgstr "Genomskinlig"
......@@ -8677,31 +8676,31 @@ msgstr "Relief:"
msgid "Specifies the amount of embossing to apply to the image (in percent)"
msgstr "Specifierar mängden ciselering att applicera på bilden (i procent)"
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:36
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:33
msgid "Co_lor"
msgstr "F_ärg"
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:58
msgid "Average under brush"
msgstr "Medelvärde under penseln"
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:51
msgid "A_verage under brush"
msgstr "M_edelvärde under penseln"
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:52
msgid "C_enter of brush"
msgstr "Penselns _mittpunkt"
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:63
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:56
msgid "Color is computed from the average of all pixels under the brush"
msgstr "Färgen är beräknad som medelvärdet av alla bildpunkter under penseln"
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:65
msgid "Center of brush"
msgstr "Penselns mittpunkt"
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:70
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:58
msgid "Samples the color from the pixel in the center of the brush"
msgstr "Samplar färgen på bildpunkten i penselns mittpunkt"
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:82
msgid "Color noise:"
msgstr "Färgbrus:"
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:76
msgid "Color _noise:"
msgstr "Färg_brus:"
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:86
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:80
msgid "Adds random noise to the color"
msgstr "Lägger till slumpmässigt brus till färgen"
......@@ -8710,97 +8709,101 @@ msgstr "Lägger till slumpmässigt brus till färgen"
msgid "_General"
msgstr "_Allmänt"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:71
msgid "Edge darken:"
msgstr "Mörka kanten:"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:86
msgid "How much to \"darken\" the edges of each brush stroke"
msgstr "Hur mycket kanten på penseldragen ska \"mörkna\""
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:93
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:63
msgid "Background:"
msgstr "Bakgrund:"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:101
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:75
msgid "Keep original"
msgstr "Behåll orginalet"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:106
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:81
msgid "Preserve the original image as a background"
msgstr "Bevara den ursprungliga bilden som bakgrund"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:108
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:83
msgid "From paper"
msgstr "Från papper"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:113
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:89
msgid "Copy the texture of the selected paper as a background"
msgstr "Kopiera det valda papperets textur som bakgrund"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:124
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:99
msgid "Solid"
msgstr "Heldragen"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:129
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:104
msgid "Solid colored background"
msgstr "Helfärgad bakgrund"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:149
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:124
msgid "Use a transparent background; Only the strokes painted will be visible"
msgstr "Använd en genomskinlig bakgrund; endast penseldragen blir synliga"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:164
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:139
msgid "Paint edges"
msgstr "Måla kanter"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:167
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:143
msgid "Selects if to place strokes all the way out to the edges of the image"
msgstr "Bestämmer om penseldrag skall placeras hela vägen ut till bildkanten"
#. Tileable checkbox
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:171 plug-ins/maze/maze_face.c:284
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:147 plug-ins/maze/maze_face.c:284
msgid "Tileable"
msgstr "Upprepningsbar"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:174
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:150
msgid "Selects if the resulting image should be seamlessly tileable"
msgstr "Bestämmer om bilden skall kunna upprepas utan synliga kanter"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:182
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:154
msgid "Drop Shadow"
msgstr "Skuggkastning"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:185
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:158
msgid "Adds a shadow effect to each brush stroke"
msgstr "Lägger till en skuggeffekt till varje penseldrag"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:196
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:169
msgid "Edge darken:"
msgstr "Mörka kanten:"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:173
msgid "How much to \"darken\" the edges of each brush stroke"
msgstr "Hur mycket kanten på penseldragen ska \"mörkna\""
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:178
msgid "Shadow darken:"
msgstr "Skuggmörkning:"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:182
msgid "How much to \"darken\" the drop shadow"
msgstr "Hur mörk den kastade skuggan skall vara"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:202
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:187
msgid "Shadow depth:"
msgstr "Skuggdjup:"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:213
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:191
msgid ""
"The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
msgstr "Skuggans djup, alltså hur långt från objektet den skall vara"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:219
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:196
msgid "Shadow blur:"
msgstr "Skuggoskärpa:"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:230
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:200
msgid "How much to blur the drop shadow"
msgstr "Hur oskarp skuggan skall vara"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:236
msgid "Deviation threshold:"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:205
msgid "Deviation treshold:"
msgstr "Avvikelsegräns:"
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:247
#: plug-ins/gimpressionist/general.c:209
msgid "A bailout-value for adaptive selections"
msgstr "Ett avbrottsvärde för adaptiva markeringar"
......@@ -9065,43 +9068,43 @@ msgstr "Skala:"
msgid "Specifies the scale of the texture (in percent of original file)"
msgstr "Bestämmer texturens skala (i procent av ofginalfilen)"
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:39
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:35
msgid "Pl_acement"
msgstr "Pl_acering"
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:53
msgid "Placement:"
msgstr "Placement:"
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:49
msgid "Placement"
msgstr "Placering"
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:61
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:53
msgid "Randomly"
msgstr "Slumpmässigt"
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:66
msgid "Place strokes randomly around the image"
msgstr "Placerar penseldragen slumpässigt runt bilden"
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:68
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:54
msgid "Evenly distributed"
msgstr "Jämnt fördelat"
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:73
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:58
msgid "Place strokes randomly around the image"
msgstr "Placerar penseldragen slumpässigt runt bilden"
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:60
msgid "The strokes are evenly distributed across the image"
msgstr "Penseldragen är jämnt fördelade över bilden"
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:85
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:79
msgid "Stroke _density:"
msgstr "Penseldrags_täthet:"
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:89
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:83
msgid "The relative density of the brush strokes"
msgstr "Relativ täthet av penseldragen"
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:95
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:89
msgid "Centerize"
msgstr "Centrera"
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:99
#: plug-ins/gimpressionist/placement.c:92
msgid "Focus the brush strokes around the center of the image"
msgstr "Samla penseldragen runt bildens mittpunkt"
......@@ -9116,39 +9119,39 @@ msgstr ""
"Kunde inte spara PPM-fil '%s':\n"
"%s"
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:369
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:355
msgid "Save Current"
msgstr "Spara nuvarande"
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:596
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:582
msgid "_Presets"
msgstr "_Förhandsinställningar"
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:613
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:599
msgid "Save current"
msgstr "Spara nuvarande"
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:619
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:605
msgid "Save the current settings to the specified file"
msgstr "Spara nuvarande inställningar till den specifierade filen"
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:659
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:652
msgid "Reads the selected Preset into memory"
msgstr "Läser in vald inställning"
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:666
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:659
msgid "Deletes the selected Preset"
msgstr "Tar bort vald inställning"
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:674
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:667
msgid "Reread the folder of Presets"
msgstr "Läs om inställningskatalogen"
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:676
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:673
msgid "(Desc)"
msgstr "(Beskr)"
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:680
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:678
msgid ""
"\n"
"If you come up with some nice Presets,\n"
......@@ -11245,6 +11248,9 @@ msgstr "Fel: Kan ej läsa XJT egenskapsfil %s"
msgid "Error: XJT propertyfile %s is empty"
msgstr "Fel: XJT egenskapsfil %s är tom"
#~ msgid "Placement:"
#~ msgstr "Placement:"
#~ msgid "_About..."
#~ msgstr "_Om..."
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment