Commit 2e63bd79 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian bokmål translation.

2008-02-18  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=24911
parent 0df15a90
2008-02-18 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2008-02-17 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: small fix to it translation thanks to A. Falappa
......
# Norwegian translation of gimp-modules.
# Copyright (C) 1999-2001 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1999-2001.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1999-2008.
# Runar Ingebrigtsen <ringe@skolelinux.no>, 2004
# Sigurd Gartmann <sigurdga@yahoo-inc.com>, 2004, 2007
#
......@@ -8,9 +8,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-13 13:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-13 13:42+0200\n"
"Last-Translator: Sigurd Gartmann <sigurdga@yahoo-inc.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-18 23:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-18 23:59+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -21,8 +21,8 @@ msgstr ""
msgid "Brush Selection"
msgstr "Penselvalg"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:911
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:712
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:913
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:714
msgid "_Browse..."
msgstr "_Bla gjennom..."
......@@ -332,375 +332,375 @@ msgstr "Opphavsrett:"
msgid "percent"
msgstr "prosent"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:27
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Hvit (full dekkevne)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgid "_Black (full transparency)"
msgstr "_Svart (full gjennomsiktighet)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "Lagets _alfakanal"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "_Overfør lagets alfakanal"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
msgid "_Selection"
msgstr "_Utvalg"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
msgid "_Grayscale copy of layer"
msgstr "_Gråtonekopi av lag"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
msgid "C_hannel"
msgstr "_Kanal"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:63
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "Forgrunn til bakgrunn (RGB)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "Forgrunn til bakgrunn (HSV)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgid "FG to transparent"
msgstr "Forgrunn til gjennomsiktig"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
msgid "Custom gradient"
msgstr "Egendefinert gradering"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:96
msgid "FG color fill"
msgstr "Forgrunnsfargefyll"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:96
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:97
msgid "BG color fill"
msgstr "Bakgrunnsfargefyll"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:97
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
msgid "Pattern fill"
msgstr "Mønsterfyll"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Legg til i gjeldende utvalg"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:129
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Trekk fra gjeldende utvalg"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:129
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Erstatt gjeldende utvalg"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Kryss med gjeldende utvalg"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
msgid "Red"
msgstr "Rød"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
msgid "Green"
msgstr "Grønn"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
msgid "Blue"
msgstr "Blå"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:166
msgid "Gray"
msgstr "Grå"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:166 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:531
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:532
msgid "Indexed"
msgstr "Indeksert"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:168 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
msgid "Small"
msgstr "Liten"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
msgid "Medium"
msgstr "Middels"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:199
msgid "Large"
msgstr "Stor"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:230
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
msgid "Light checks"
msgstr "Lyse ruter"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
msgid "Mid-tone checks"
msgstr "Middels lyse ruter"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
msgid "Dark checks"
msgstr "Mørke ruter"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
msgid "White only"
msgstr "Bare hvit"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
msgid "Gray only"
msgstr "Bare grå"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:236
msgid "Black only"
msgstr "Bare svart"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:263
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:264
msgid "Image"
msgstr "Bilde"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:264
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:265
msgid "Pattern"
msgstr "Mønster"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:294
msgid "Lightness"
msgstr "Klarhet"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:294
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:295
msgid "Luminosity"
msgstr "Lysstyrke"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:295
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:296
msgid "Average"
msgstr "Gjennomsnitt"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:323
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:324
msgid "Dodge"
msgstr "Lysne"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:324
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:325
msgid "Burn"
msgstr "Mørkne"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
msgid "gradient|Linear"
msgstr "Lineær"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
msgid "Bi-linear"
msgstr "Bilineær"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
msgid "Radial"
msgstr "Radiell"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:24
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:24
msgid "Square"
msgstr "Kvadrat"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Konisk (symmetrisk)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Konisk (asymmetrisk)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "Formet (vinklet)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr "Formet (sfærisk)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:397
msgid "Shaped (dimpled)"
msgstr "Formet (prikket)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:397
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:398
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Spiral (med klokken)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:398
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:399
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "Spiral (mot klokken)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:429
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Kryss (prikker)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Kryss (siktekors)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:432
msgid "Dashed"
msgstr "Streker"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:432
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:433
msgid "Double dashed"
msgstr "Doble streker"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:433
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:434
msgid "Solid"
msgstr "Sammenhengende"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:462
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:463
msgid "Stock ID"
msgstr ""
msgstr "Standard-ID"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:463
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:464
msgid "Inline pixbuf"
msgstr "Innfelt miniatyrbilde"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:464
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:465
msgid "Image file"
msgstr "Bildefil"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:493
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:494
msgid "RGB color"
msgstr "RGB-farge"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:494 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:495 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:530
msgid "Grayscale"
msgstr "Gråtoner"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:495
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:496
msgid "Indexed color"
msgstr "Indeksert farge"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:527
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:528
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:528
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
msgid "RGB-alpha"
msgstr "RGB-gjennomsiktighet"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:530
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:531
msgid "Grayscale-alpha"
msgstr "Gråtone-gjennomsiktighet"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:532
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:533
msgid "Indexed-alpha"
msgstr "Indeksert-gjennomsiktighet"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:562
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:563
msgid "interpolation|None"
msgstr "Ingen"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:563
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:564
msgid "interpolation|Linear"
msgstr "Lineær"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:564
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:565
msgid "Cubic"
msgstr "Kubisk"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:565
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:566
msgid "Sinc (Lanczos3)"
msgstr "Sinc (Lanczos3)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:593
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:594
msgid "Constant"
msgstr "Konstant"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:594
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:595
msgid "Incremental"
msgstr "Inkrementell"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:214
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:624 ../modules/cdisplay_lcms.c:195
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:624
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:625
msgid "Sawtooth wave"
msgstr "Sagtann-bølge"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:625
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:626
msgid "Triangular wave"
msgstr "Triangulær bølge"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:654
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:655
msgid "Run interactively"
msgstr "Kjør interaktivt"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:655
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:656
msgid "Run non-interactively"
msgstr "Kjør ikke-interaktivt"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:656
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:657
msgid "Run with last used values"
msgstr "Kjør med sist brukte verdier"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:684
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:685
msgid "Pixels"
msgstr "Piksler"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:685
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:686
msgid "Points"
msgstr "Punkter"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:714
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:715
msgid "Shadows"
msgstr "Skygger"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:715
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:716
msgid "Midtones"
msgstr "Mellomtoner"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:716
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:717
msgid "Highlights"
msgstr "Lyse toner"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:744
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:745
msgid "Normal (Forward)"
msgstr "Normal (forover)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:745
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:746
msgid "Corrective (Backward)"
msgstr "Korrektiv (bakover)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:775
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:776
msgid "Adjust"
msgstr "Juster"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:776
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:777
msgid "Clip"
msgstr "Klipp"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:777
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:778
msgid "Crop to result"
msgstr "Beskjær til resultatet"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:778
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:779
msgid "Crop with aspect"
msgstr "Beskjær med fast høyde- til breddeforhold"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:881
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:882
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Intern GIMP-prosedyre"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:882
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:883
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "GIMP-programtillegg"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:883
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:884
msgid "GIMP Extension"
msgstr "GIMP-utvidelse"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:884
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:885
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Midlertidig prosedyre"
......@@ -757,7 +757,8 @@ msgid "%d GB"
msgstr "%d GB"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:170 ../libgimpbase/gimputils.c:175
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:206 ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:408
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:187 ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:411
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:417
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(ugyldig UTF-8)"
......@@ -868,8 +869,8 @@ msgstr "ugyldig verdi «%ld» for tegn %s"
msgid "while parsing token '%s': %s"
msgstr "under lesing av «%s»: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:454
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:467 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:498
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:474
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:487 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:498
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:579
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:654
msgid "fatal parse error"
......@@ -920,6 +921,7 @@ msgid "Could not create '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke opprette «%s»: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:255
#, c-format
msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "ugyldig UTF-8-streng"
......@@ -968,6 +970,7 @@ msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr "Kunne ikke opprette miniatyrbildemappe «%s»."
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:498
#, c-format
msgid "Thumbnail contains no Thumb::URI tag"
msgstr "Miniatyrbilde er uten Thumb::URI-tag."
......@@ -1058,7 +1061,7 @@ msgstr "Gigabyte"
#. Count label
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:269
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1171
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1166
msgid "Nothing selected"
msgstr "Ingenting valgt"
......@@ -1078,23 +1081,23 @@ msgstr "Åpne _sider som"
msgid "Page 000"
msgstr "Side 000"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:512
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:749
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:508
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:744
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Side %d"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1176
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1171
msgid "One page selected"
msgstr "En side valgt"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1183
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1187
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1178
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1182
#, c-format
msgid "%d page selected"
msgid_plural "All %d pages selected"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "%d side valgt"
msgstr[1] "Alle %d sidene valgt"
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:214
msgid "Writable"
......@@ -1125,12 +1128,12 @@ msgstr "Rutestil"
msgid "_Preview"
msgstr "_Forhåndsvisning"
#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:1901
#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:1859
#, c-format
msgid "This text input field is limited to %d character."
msgid_plural "This text input field is limited to %d characters."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "Dette tekstfeltet er begrenset til %d tegn."
msgstr[1] "Dette tekstfeltet er begrenset til %d tegn."
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:113
msgid "Anchor"
......@@ -1184,23 +1187,23 @@ msgstr "Mellomrom mellom l_injer"
msgid "_Resize"
msgstr "End_re størrelse"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:319
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:321
msgid "_Scale"
msgstr "_Skaler"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:295
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:296
msgid "Cr_op"
msgstr "_Beskjær"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:314
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:315
msgid "_Transform"
msgstr "_Transformer"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:318
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:320
msgid "_Rotate"
msgstr "_Roter"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:320
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:322
msgid "_Shear"
msgstr "_Klipp"
......@@ -1220,7 +1223,7 @@ msgstr "Enhet"
msgid "Factor"
msgstr "Faktor"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1005
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:511
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
......@@ -1228,16 +1231,16 @@ msgstr ""
"Bruk denne verdien som startverdi for generering av tilfeldige tall - dette "
"lar deg gjenta en gitt «tilfeldig» operasjon"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1009
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:515
msgid "_New Seed"
msgstr "_Nytt frø"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1022
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:528
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr ""
"Gi generator for tilfeldige tall et generert tilfeldig tall som startverdi"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1026
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:532
msgid "_Randomize"
msgstr "Gjør _tilfeldig"
......@@ -1317,51 +1320,51 @@ msgstr "Grønnblindhet (deutranopi)"
msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
msgstr "Blåblindhet (tritanopi)"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:200
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:198
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr "Simuleringsfilter for fargeblindhet (Brettel-Vienot-Mollon-algoritmen)"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:292
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:261
msgid "Color Deficient Vision"