Commit 2ca6c87e authored by Yuri Chornoivan's avatar Yuri Chornoivan Committed by Administrator

Update Ukrainian translation

parent fafe9889
Pipeline #221788 failed with stages
in 32 minutes and 8 seconds
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-10 07:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-10 10:35+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-15 17:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-16 08:23+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: uk\n"
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr "Потренувати козу (Сі)"
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1189 ../plug-ins/common/curve-bend.c:1963
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1998 ../plug-ins/common/depth-merge.c:710
#: ../plug-ins/common/destripe.c:460 ../plug-ins/common/file-cel.c:1009
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1119 ../plug-ins/common/file-heif.c:2103
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1119 ../plug-ins/common/file-heif.c:2306
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:975
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:645
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1041
......@@ -139,12 +139,12 @@ msgid ""
"text view displaying their own code (hence also demonstrating how to package "
"data) and a button which calls a GEGL operation on the active layer."
msgstr ""
"До цього розширення включено набір базових прикладів. Воно є демонстрацією"
" створення ваших власних додатків. Усі додатки виконують ті самі дії, але їх"
" написано різними мовами програмування. Усі додатки створюють діалогове вікно"
" GTK+ із панеллю для показу власного коду (отже, демонструють спосіб"
" пакування даних) та кнопкою, натискання якої викликає дію GEGL над активним"
" шаром."
"До цього розширення включено набір базових прикладів. Воно є демонстрацією "
"створення ваших власних додатків. Усі додатки виконують ті самі дії, але їх "
"написано різними мовами програмування. Усі додатки створюють діалогове вікно "
"GTK+ із панеллю для показу власного коду (отже, демонструють спосіб "
"пакування даних) та кнопкою, натискання якої викликає дію GEGL над активним "
"шаром."
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:190
msgid "Align Visi_ble Layers..."
......@@ -168,7 +168,7 @@ msgstr "Вирівнювання видимих шарів"
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:656 ../plug-ins/common/compose.c:1147
#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:326
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1190 ../plug-ins/common/depth-merge.c:711
#: ../plug-ins/common/destripe.c:461 ../plug-ins/common/file-heif.c:2104
#: ../plug-ins/common/destripe.c:461 ../plug-ins/common/file-heif.c:2307
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:646 ../plug-ins/common/file-svg.c:680
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:550 ../plug-ins/common/film.c:1321
#: ../plug-ins/common/grid.c:738 ../plug-ins/common/hot.c:657
......@@ -1172,7 +1172,7 @@ msgstr "_Redness cr709:"
#. * right type of raw data.
#.
#: ../plug-ins/common/compose.c:241 ../plug-ins/common/decompose.c:191
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1878
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2494 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1878
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
......@@ -1892,7 +1892,7 @@ msgstr "Кінець файлу або помилка при читанні за
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:398 ../plug-ins/common/file-dicom.c:366
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:345 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:397
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:753 ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1084
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:796 ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1084
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:403 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:801
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:381 ../plug-ins/common/file-png.c:680
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:645 ../plug-ins/common/file-ps.c:1137
......@@ -1980,7 +1980,7 @@ msgstr "«%s»: Кінець файлу або помилка при читан
#. * Open the file for writing...
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:848 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:888
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1377 ../plug-ins/common/file-html-table.c:361
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1433 ../plug-ins/common/file-html-table.c:361
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:797 ../plug-ins/common/file-pix.c:562
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1437 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1336
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1324 ../plug-ins/common/file-sunras.c:630
......@@ -2383,15 +2383,15 @@ msgstr "Заголовок програми на С"
msgid "Header plug-in does not support multiple layers."
msgstr "У додатку заголовків не передбачено підтримки декількох шарів."
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:154 ../plug-ins/common/file-heif.c:206
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:169 ../plug-ins/common/file-heif.c:221
msgid "HEIF/HEIC"
msgstr "HEIF/HEIC"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:157
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:172
msgid "Loads HEIF images"
msgstr "Завантаження зображень HEIF"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:158
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:173
msgid ""
"Load image stored in HEIF format (High Efficiency Image File Format). "
"Typical suffices for HEIF files are .heif, .heic."
......@@ -2399,102 +2399,132 @@ msgstr ""
"Завантажити зображення, збережене у форматі HEIF (High Efficiency Image File "
"Format). Типові розширення файлів формату HEIF - .heif, .heic."
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:209
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:224
msgid "Exports HEIF images"
msgstr "Експортує зображення HEIF"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:210
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:225
msgid "Save image in HEIF format (High Efficiency Image File Format)."
msgstr ""
"Зберегти зображення у форматі HEIF (High Efficiency Image File Format)."
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:409 ../plug-ins/common/file-heif.c:490
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:452 ../plug-ins/common/file-heif.c:533
#, c-format
msgid "HEIF format does not support multiple layers."
msgstr "Для формату HEIF не передбачено підтримку декількох шарів."
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:793 ../plug-ins/common/file-heif.c:826
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:867 ../plug-ins/common/file-heif.c:933
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:836 ../plug-ins/common/file-heif.c:869
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:910 ../plug-ins/common/file-heif.c:976
#, c-format
msgid "Loading HEIF image failed: %s"
msgstr "Не вдалось завантажити зображення HEIF: %s"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:815
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:858
msgid "Loading HEIF image failed: Input file contains no readable images"
msgstr ""
"Не вдалось завантажити зображення HEIF: вхідний файл не містить придатних "
"для читання зображень"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1060
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1103
msgid "image content"
msgstr "вміст зображення"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1427 ../plug-ins/common/file-heif.c:1660
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1483 ../plug-ins/common/file-heif.c:1863
#, c-format
msgid "Encoding HEIF image failed: %s"
msgstr "Не вдалось закодувати зображення HEIF: %s"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1865
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2068
#, c-format
msgid "Writing HEIF image failed: %s"
msgstr "Не вдалось записати зображення HEIF: %s"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1954
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2157
msgid "primary"
msgstr "основне"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2099
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2302
msgid "Load HEIF Image"
msgstr "Завантажити зображення HEIF"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2113
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2316
msgid "Select Image"
msgstr "Виберіть зображення"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2257
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2460
msgid "Export Image as AVIF"
msgstr "Експортувати зображення як AVIF"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2257
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2460
msgid "Export Image as HEIF"
msgstr "Експортувати зображення як HEIF"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2270
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2473
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:119
msgid "_Lossless"
msgstr "_Без втрат"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2285
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2489
msgid "_Quality"
msgstr "Я_кість"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2325
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2495
msgid "YUV444"
msgstr "YUV444"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2496
msgid "YUV420"
msgstr "YUV420"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2503
#| msgid "_Pixel format:"
msgid "Pixel format:"
msgstr "Формат пікселів:"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2544
msgid "8 bit/channel"
msgstr "8 біт/канал"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2326
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2545
msgid "10 bit/channel (HDR)"
msgstr "10 біт/канал (HDR)"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2327
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2546
msgid "12 bit/channel (HDR)"
msgstr "12 біт/канал (HDR)"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2334
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2553
msgid "Bit depth:"
msgstr "Бітова глибина:"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2340 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1001
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2556
msgid "Slow"
msgstr "Повільно"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2557
msgid "Balanced"
msgstr "Збалансовано"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2558
msgid "Fast"
msgstr "Швидко"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2565
#| msgid "_Speed:"
msgid "Speed:"
msgstr "Швидкість:"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2571 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1001
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:305
msgid "Save color _profile"
msgstr "Зберегти _профіль кольорів"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2347
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2578
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:295
msgid "_Save Exif data"
msgstr "З_берегти дані Exif"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2353 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:959
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:2584 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:959
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:300
msgid "Save _XMP data"
msgstr "Зберегти дані _XMP"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment