Commit 2bb464ad authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2004-02-16  Artur Flinta  <aflinta@cvs.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
parent d9aa5e99
2004-02-16 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-02-16 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated French translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-04 02:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-12 15:04+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-16 09:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-13 14:50+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -156,7 +156,6 @@ msgstr "Z_ignoruj"
msgid "_Export"
msgstr "Wy_eksportuj"
#. the headline
#: libgimp/gimpexport.c:485
#, c-format
msgid ""
......@@ -320,27 +319,27 @@ msgstr "/_Biały"
msgid "Scales"
msgstr "Skale"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_H"
msgstr "_H"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_S"
msgstr "_S"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_V"
msgstr "_V"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_R"
msgstr "_R"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_G"
msgstr "_G"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_B"
msgstr "_B"
......@@ -348,32 +347,32 @@ msgstr "_B"
msgid "_A"
msgstr "_A"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:357
msgid "Hue"
msgstr "Odcień"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
#: modules/cdisplay_proof.c:323
msgid "Saturation"
msgstr "Nasycenie"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
msgid "Value"
msgstr "Wartość"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
msgid "Red"
msgstr "Czerwony"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
msgid "Green"
msgstr "Zielony"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
msgid "Blue"
msgstr "Niebieski"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:180 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:364
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:180 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
......@@ -511,7 +510,7 @@ msgstr ""
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1275
msgid "_New Seed"
msgstr ""
msgstr "_Nowe ziarno"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1288
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
......@@ -520,9 +519,8 @@ msgstr ""
"liczby."
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1292
#, fuzzy
msgid "Randomize"
msgstr "Wy_losuj"
msgstr "Wylosuj"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:124
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
......
2004-02-16 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-02-16 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated French translation from
......
This diff is collapsed.
2004-02-16 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-02-16 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated French translation from
......
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-04 02:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-09 12:56+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-16 09:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-22 10:37+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1996,25 +1996,22 @@ msgstr "<Image>/Script-Fu/Zaznaczenie/Do o_brazu"
# zostawiam (cyba)
#: plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:1
#, fuzzy
msgid ""
")))\n"
" (set! filename2 (string-append data-dir\n"
"\t\t\t\t "
msgstr ""
")))\n"
" (set! filename2 (string-append data-dir\n"
"\t\t\t\t "
" (set! filename2 (string-append data-dir\n"
"\t\t\t\t "
#: plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:4
#, fuzzy
msgid "<Image>/Script-Fu/Selection/To _Pattern..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Zaznaczenie/_Do pędzla..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Zaznaczenie/D_o desenia..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:6
#, fuzzy
msgid "Pattern Name"
msgstr "Deseń"
msgstr "Nazwa desenia"
#: plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Selection/_Round..."
......
2004-02-16 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-02-16 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated French translation from
......
This diff is collapsed.
2004-02-16 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-02-13 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: Updated Italian translation.
......
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp20-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-16 09:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-19 09:24+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
......@@ -56,10 +56,9 @@ msgstr ""
"zamiast koloru pierwszoplanowego zostanie użyty kolor tła."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Podczas korzystania z narzędzia obracania przeciąganie wskaźnika przy "
"przyciśniętym jednocześnie klawiszu <tt>Ctrl</tt> wymusza obrót z krokiem co "
......@@ -89,12 +88,11 @@ msgstr ""
"warstwę. Ten sam efekt można uzyskać korzystając z menu kontekstowego."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Jeśli w preferencjach GIMP-a aktywna jest opcja \"Dynamiczne skróty "
"klawiszowe\", wówczas program pozwala na zmienianie skrótów klawiszowych w "
......@@ -133,9 +131,9 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
"even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Podczas tworzenia pociągnięcia wzdłuż ścieżki lub zaznaczenia (\"Edycja/"
"Pociągnij ścieżkę...\" lub \"Edycja/Pociągnij zaznaczenie...\") możliwe jest "
......@@ -153,10 +151,9 @@ msgstr ""
"spowoduje ukrycie lub wyświetlenie okien dialogowych albo narzędziówki."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#, fuzzy
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Większość wtyczek wykonuje operacje tylko na aktywnej warstwie. Jeśli "
......@@ -175,12 +172,11 @@ msgstr ""
"wysyłać na adres <b>translators@gnome.pl</b>."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#, fuzzy
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Nie wszystkie efekty mogą być wykorzystywane na obrazach dowolnych typów. "
"Efekty, których nie można użyć na bieżącym obrazie, reprezentowane są przez "
......@@ -265,18 +261,6 @@ msgstr ""
"ustalić promień okręgu przeciągając wskaźnik myszy."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"\"Edycja -&gt; Rysuj\" pozwala na rysowanie bieżącym pędzlem prostych "
"prostokątów lub okręgów wzdłuż krawędzi zaznaczenia. Bardziej skomplikowane "
"figury uzyskasz, wybierając z menu opcję \"Filtry -&gt; Renderowanie -&gt; "
"Gfig\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
......@@ -291,7 +275,7 @@ msgstr ""
"nachylenie odcinka zostanie ustalone jako wielokrotność 15 stopni."
# TODO (cyba) - korekta stąd do końca
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -304,11 +288,17 @@ msgstr ""
"możesz zapisać swoją pracę w innym (bardziej strawnym ;-) formacie np. JPEG, "
"PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Możesz ustawić zaznaczenie a następnie przesunąć je myszką przytrzymując "
"klawisz <tt>Alt</tt>. Jeśli to powoduje ruch okna to sprubuj użyć <tt>Shift"
"+Alt</tt>."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -317,10 +307,9 @@ msgstr ""
"lewo lub prawo."
# hmm synch z reszta
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
......@@ -328,7 +317,7 @@ msgstr ""
"skomplikowane zaznaczenia. Zakładka \"Ścieżki\" w oknie \"Warstwy\" pozwala "
"pracować nad wieloma ścieżkami i konwertować je do zaznaczenia."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -336,7 +325,7 @@ msgstr ""
"Możesz przeciągnąć warstwę z okna \"Warstwy\" na narzędziówkę. W ten sposób "
"stworzysz nowy obraz z zawartością tej warstwy."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -347,6 +336,17 @@ msgstr ""
"upuszczenie go na obrazie spowoduje wypełnienie aktywnej warstwy (lub "
"zaznaczenia) wybranym kolorem."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"\"Edycja -&gt; Rysuj\" pozwala na rysowanie bieżącym pędzlem prostych "
"prostokątów lub okręgów wzdłuż krawędzi zaznaczenia. Bardziej skomplikowane "
"figury uzyskasz, wybierając z menu opcję \"Filtry -&gt; Renderowanie -&gt; "
"Gfig\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
......@@ -414,12 +414,3 @@ msgstr ""
"chwili możesz modyfikować zaznaczenie jako kolor, używając bieżącego "
"narzędzia. Po zakończeniu modyfikacji przywróć zwykły widok, klikając jeszce "
"raz na przycisk z \"mrówkami\"."
#~ msgid ""
#~ "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If "
#~ "this makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
#~ "already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
#~ msgstr ""
#~ "Możesz ustawić zaznaczenie a następnie przesunąć je myszką przytrzymując "
#~ "klawisz <tt>Alt</tt>. Jeśli to powoduje ruch okna to sprubuj użyć "
#~ "<tt>Shift+Alt</tt>."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment