Commit 2959ccce authored by Petr Kovář's avatar Petr Kovář

Updated Czech translation by Jaroslav Krejci

Reviewed by: Petr Kovar
parent 60b90b81
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Czech translation of GIMP script-fu.
# Copyright (C) 2001, 2003, 2006, 2007, 2008 the author(s) of the GIMP.
# Copyright (C) 2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 the author(s) of the GIMP.
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is distributed under the same license as the gimp-script-fu package.
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000-2001.
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2003.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003 - 2005.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006, 2007.
#
# JardaK <krejci@zstenis.com>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Project-Id-Version: script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-28 00:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-28 00:05+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-06 01:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-24 19:15+0200\n"
"Last-Translator: JardaK <krejci@zstenis.com>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:131
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:198
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:130
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:197
msgid "Script-Fu Console"
msgstr "Konzola Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:194
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:193
msgid "Welcome to TinyScheme"
msgstr "Vítá vás TinyScheme"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:200
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:199
msgid "Interactive Scheme Development"
msgstr "Interaktivní vývoj ve Scheme"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:236
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:235
msgid "_Browse..."
msgstr "_Procházet..."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:294
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:293
msgid "Save Script-Fu Console Output"
msgstr "Uložit výstup konzoly Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:341
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:340
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nelze otevřít '%s' pro zápis: %s"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:370
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:369
msgid "Script-Fu Procedure Browser"
msgstr "Prohlížeč procedur Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-eval.c:63
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-eval.c:60
msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
msgstr "Evaluační režim Script-fu umožňuje pouze neinteraktivní spuštění"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:196
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:195
msgid "Script-Fu cannot process two scripts at the same time."
msgstr "Script-Fu nemůže zároveň zpracovávat dva skripty."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:198
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:197
#, c-format
msgid "You are already running the \"%s\" script."
msgstr "Již spouštíte skript \"%s\"."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:224
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:223
#, c-format
msgid "Script-Fu: %s"
msgstr "Script-Fu: %s"
......@@ -72,154 +71,146 @@ msgstr "Script-Fu: %s"
#. we add a colon after the label;
#. * some languages want an extra space here
#.
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:288
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:287
#, c-format
msgid "%s:"
msgstr "%s:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:336
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:335
msgid "Script-Fu Color Selection"
msgstr "Script-Fu výběr barvy"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:445
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:444
msgid "Script-Fu File Selection"
msgstr "Script-Fu výběr souboru"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:448
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:447
msgid "Script-Fu Folder Selection"
msgstr "Script-Fu výběr adresáře"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:461
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:460
msgid "Script-Fu Font Selection"
msgstr "Script-Fu výběr písma"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:469
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:468
msgid "Script-Fu Palette Selection"
msgstr "Script-Fu výběr palety"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:478
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:477
msgid "Script-Fu Pattern Selection"
msgstr "Script-Fu výběr vzorku"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:487
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:486
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
msgstr "Script-Fu výběr přechodu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:496
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:495
msgid "Script-Fu Brush Selection"
msgstr "Script-Fu výběr stopy"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:824
#, fuzzy, c-format
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:823
#, c-format
msgid "Error while executing %s:"
msgstr ""
"Chyba při spouštění\n"
"%s\n"
"\n"
"%s"
msgstr "Chyba při spouštění %s:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:150
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:149
msgid "Too few arguments to 'script-fu-register' call"
msgstr ""
msgstr "Příliš málo argumentů pro volání 'script-fu-register'"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:609
#, fuzzy, c-format
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:608
#, c-format
msgid "Error while loading %s:"
msgstr ""
"Chyba při spouštění\n"
"%s\n"
"\n"
"%s"
msgstr "Chyba při nahrávání %s:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:713
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:712
msgid "Script-Fu Server Options"
msgstr "Volby serveru Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:718
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:717
msgid "_Start Server"
msgstr "_Spustit server"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:746
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:745
msgid "Server port:"
msgstr "Port serveru:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:752
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:751
msgid "Server logfile:"
msgstr "Žurnálový soubor serveru:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:111
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:110
msgid "Interactive console for Script-Fu development"
msgstr "Interaktivní konzola pro vývoj Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:117
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:116
msgid "_Console"
msgstr "_Konzola Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:141
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:140
msgid "Server for remote Script-Fu operation"
msgstr "Server pro vzdálené vykonávání Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:146
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:145
msgid "_Start Server..."
msgstr "_Spustit server..."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:302
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:301
msgid "_GIMP Online"
msgstr "_GIMP online"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:303
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:302
msgid "_User Manual"
msgstr "_Uživatelská příručka"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:306
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:305
msgid "_Script-Fu"
msgstr "_Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:308
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:307
msgid "_Test"
msgstr "_Test"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:311
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:310
msgid "_Buttons"
msgstr "_Tlačítka"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:313
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:312
msgid "_Logos"
msgstr "_Loga"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:315
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:314
msgid "_Patterns"
msgstr "_Vzorky"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:318
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:317
msgid "_Web Page Themes"
msgstr "_Témata WWW stránek"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:320
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:319
msgid "_Alien Glow"
msgstr "Mimozemská _záře"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:322
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:321
msgid "_Beveled Pattern"
msgstr "_Zkosený vzorek"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:324
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:323
msgid "_Classic.Gimp.Org"
msgstr "_Classic.Gimp.Org"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:327
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:326
msgid "Alpha to _Logo"
msgstr "Alfa do _loga"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:330
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:329
msgid "Re-read all available Script-Fu scripts"
msgstr "Načíst znovu všechny dostupné skripty Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:335
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:334
msgid "_Refresh Scripts"
msgstr "_Obnovit skripty"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:358
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:357
msgid ""
"You can not use \"Refresh Scripts\" while a Script-Fu dialog box is open. "
"Please close all Script-Fu windows and try again."
......@@ -1617,6 +1608,62 @@ msgstr "_Obecné popisky..."
msgid "_Tube Button Label..."
msgstr "Popisek _tlačítka I. úrovně..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:1
msgid "Bookmark to the GIMP web site"
msgstr "Záložka pro web GIMPu"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:2
msgid "Bookmark to the user manual"
msgstr "Záložka pro uživatelskou příručku"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:3
msgid "Create and Use _Selections"
msgstr "Tvorba a používání _výběrů"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:4
msgid "Create, Open and Save _Files"
msgstr "Vytváření, otvírání a ukládání _souborů"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:5
msgid "Drawing _Simple Objects"
msgstr "Kreslení _jednoduchých objektů"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:6
msgid "How to Use _Dialogs"
msgstr "Jak používat _Dialogy"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:7
msgid "Plug-in _Registry"
msgstr "_Registr zásuvných modulů"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:8
msgid "Using _Paths"
msgstr "Používání _cest"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:9
msgid "_Basic Concepts"
msgstr "_Základní koncepce"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:10
msgid "_Developer Web Site"
msgstr "WWW stránky _vývojářů"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:11
msgid "_Main Web Site"
msgstr "_Hlavní WWW stránky"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:12
msgid "_Preparing your Images for the Web"
msgstr "_Příprava obrázků pro web"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:13
msgid "_User Manual Web Site"
msgstr "_Web uživatelské příručky"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:14
msgid "_Working with Digital Camera Photos"
msgstr "_Práce s digitálními fotografiemi"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:1
msgid ""
"Add gradients, patterns, shadows, and bump maps to the selected region (or "
......@@ -2663,62 +2710,6 @@ msgstr "Délka vlákna"
msgid "_Weave..."
msgstr "_Tkát..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:1
msgid "Bookmark to the GIMP web site"
msgstr "Záložka pro web GIMPu"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:2
msgid "Bookmark to the user manual"
msgstr "Záložka pro uživatelskou příručku"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:3
msgid "Create and Use _Selections"
msgstr "Tvorba a používání _výběrů"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:4
msgid "Create, Open and Save _Files"
msgstr "Vytváření, otvírání a ukládání _souborů"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:5
msgid "Drawing _Simple Objects"
msgstr "Kreslení _jednoduchých objektů"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:6
msgid "How to Use _Dialogs"
msgstr "Jak používat _Dialogy"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:7
msgid "Plug-in _Registry"
msgstr "_Registr zásuvných modulů"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:8
msgid "Using _Paths"
msgstr "Používání _cest"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:9
msgid "_Basic Concepts"
msgstr "_Základní koncepce"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:10
msgid "_Developer Web Site"
msgstr "WWW stránky _vývojářů"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:11
msgid "_Main Web Site"
msgstr "_Hlavní WWW stránky"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:12
msgid "_Preparing your Images for the Web"
msgstr "_Příprava obrázků pro web"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:13
msgid "_User Manual Web Site"
msgstr "_Web uživatelské příručky"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:14
msgid "_Working with Digital Camera Photos"
msgstr "_Práce s digitálními fotografiemi"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:1
msgid "Add a subtle translucent 3D effect to the selected region (or alpha)"
msgstr "Přidat jemný průsvitný 3D efekt do vybrané oblasti (či alfy)"
......@@ -2758,121 +2749,3 @@ msgstr "Krytí světel"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:12
msgid "_Xach-Effect..."
msgstr "Efekt _Xach..."
#~ msgid "_Misc"
#~ msgstr "_Různé"
#~ msgid "_Utilities"
#~ msgstr "_Pomůcky"
#~ msgid "An_imation"
#~ msgstr "An_imace"
#~ msgid "_Animators"
#~ msgstr "_Animátory"
#~ msgid "_Artistic"
#~ msgstr "_Umění"
#~ msgid "_Blur"
#~ msgstr "_Rozostření"
#~ msgid "_Decor"
#~ msgstr "_Dekorace"
#~ msgid "_Effects"
#~ msgstr "_Efekty"
#~ msgid "En_hance"
#~ msgstr "Vy_lepšit"
#~ msgid "_Light and Shadow"
#~ msgstr "_Světlo a stín"
#~ msgid "S_hadow"
#~ msgstr "_Stín"
#~ msgid "_Render"
#~ msgstr "_Vykreslit"
#~ msgid "_Alchemy"
#~ msgstr "_Alchymie"
#~ msgid "Effect size (pixels * 3)"
#~ msgstr "Velikost efektu (pixely * 3)"
#~ msgid "BG opacity"
#~ msgstr "Krytí pozadí"
#~ msgid "Create a graph of the Hue, Saturation, and Value distributions"
#~ msgstr "Vytvořit graf distribuce odstíny, sytosti a hodnoty"
#~ msgid "Draw _HSV Graph..."
#~ msgstr "Nakreslit graf _HSV..."
#~ msgid "End X"
#~ msgstr "Konec X"
#~ msgid "End Y"
#~ msgstr "Konec Y"
#~ msgid "From top-left to bottom-right"
#~ msgstr "Odshora zleva dolů doprava"
#~ msgid "Graph scale"
#~ msgstr "Měřítko grafu"
#~ msgid "Start X"
#~ msgstr "X počátek"
#~ msgid "Start Y"
#~ msgstr "Y počátek"
#~ msgid "Use selection bounds instead of values below"
#~ msgstr "Použít hranice výběru místo hodnot uvedených níže"
#~ msgid "Effect size (pixels * 5)"
#~ msgstr "Velikost efektu (pixely * 5)"
#~ msgid "Create a simple sphere with a drop shadow"
#~ msgstr "Vytvořit jednoduchou kouli vrhající stín"
#~ msgid "Lighting (degrees)"
#~ msgstr "Osvětlení (stupně)"
#~ msgid "Radius (pixels)"
#~ msgstr "Poloměr (pixely)"
#~ msgid "Sphere color"
#~ msgstr "Barva koule"
#~ msgid "_Sphere..."
#~ msgstr "_Koule..."
#~ msgid "Burst color"
#~ msgstr "Barva výbuchu"
#~ msgid "Create a logo using a starburst gradient"
#~ msgstr "Vytvořit logo s přechodem v podobě výbuchu hvězdy"
#~ msgid "Effect size (pixels * 30)"
#~ msgstr "Velikost efektu (pixely * 30)"
#~ msgid ""
#~ "Fill the selected region (or alpha) with a starburst gradient and add a "
#~ "shadow"
#~ msgstr ""
#~ "Vyplnit vybranou oblast (či alfu) přechodem v podobě výbuchu hvězdy a "
#~ "přidat stín"
#~ msgid "Starb_urst..."
#~ msgstr "_Výbuch hvězdy..."
#~ msgid "Effect size (pixels * 4)"
#~ msgstr "Velikost efektu (pixely * 4)"
#~ msgid ""
#~ "Fill the selected region (or alpha) with a rock-like texture, a nova "
#~ "glow, and shadow"
#~ msgstr ""
#~ "Vyplnit vybranou oblast (nebo alfu) texturou skály, září novy a stínem."
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment