Commit 29385990 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent 51cc6893
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-21 17:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-21 17:40+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-09 18:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-09 18:30+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -169,7 +169,7 @@ msgid "Confirm Save"
msgstr "Potwierdzenie zapisu"
#: ../libgimp/gimpexport.c:445 ../libgimp/gimpexport.c:527
#: ../libgimp/gimpexport.c:1019 ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:540
#: ../libgimp/gimpexport.c:1019 ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:588
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:152
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:162
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:443 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:274
......@@ -239,47 +239,51 @@ msgstr "Wybór czcionki"
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Wybór gradientu"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:610
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:477
msgid "GIMP 2.9/2.10"
msgstr "GIMP 2.9/2.10"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:661
msgid "Background"
msgstr "Tło"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:799
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:850
#, c-format
msgid "Rotate %s?"
msgstr "Obrócić %s?"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:805
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:856
msgid "_Keep Original"
msgstr "_Zachowaj oryginał"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:806 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:271
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:857 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:274
msgid "_Rotate"
msgstr "O_bróć"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:847
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:898
msgid "Original"
msgstr "Oryginał"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:863
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:914
msgid "Rotated"
msgstr "Obrócono"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:881
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:932
msgid "This image contains Exif orientation metadata."
msgstr "Ten obraz zawiera metadane ułożenia Exif."
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:899
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:950
msgid "Would you like to rotate the image?"
msgstr "Obrócić obraz?"
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:911
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:962
msgid "_Don't ask me again"
msgstr "_Bez pytania ponownie"
#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
#: ../libgimp/gimpmenu.c:462 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:251
#: ../libgimp/gimpmenu.c:462 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:252
msgid "(Empty)"
msgstr "(Puste)"
......@@ -1304,22 +1308,27 @@ msgctxt "transform-resize"
msgid "Crop with aspect"
msgstr "Kadrowanie z proporcjami"
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:575
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:843
#, c-format
msgid "Can load metadata only from local files"
msgstr "Można wczytywać metadane tylko z plików lokalnych"
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:635
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:903
#, c-format
msgid "Can save metadata only to local files"
msgstr "Można zapisywać metadane tylko do plików lokalnych"
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:711
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:979
#, c-format
msgid "Parsing Exif data failed."
msgstr "Przetworzenie danych Exif się nie powiodło."
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:762
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:1030
#, c-format
msgid "Parsing IPTC data failed."
msgstr "Przetworzenie danych IPTC się nie powiodło."
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:1079
#, c-format
msgid "Parsing XMP data failed."
msgstr "Przetworzenie danych XMP się nie powiodło."
......@@ -1366,21 +1375,21 @@ msgstr "Dane nie są profilem kolorów ICC"
msgid "Could not save color profile to memory"
msgstr "Nie można zapisać profilu kolorów w pamięci"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:590
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:589
msgid "(unnamed profile)"
msgstr "(profil bez nazwy)"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:632
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:631
#, c-format
msgid "Model: %s"
msgstr "Model: %s"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:641
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:640
#, c-format
msgid "Manufacturer: %s"
msgstr "Producent: %s"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:650
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:649
#, c-format
msgid "Copyright: %s"
msgstr "Prawa autorskie: %s"
......@@ -1597,20 +1606,20 @@ msgstr "Wyróżnienie kolorów spoza skali"
msgid "Out of gamut warning color"
msgstr "Kolor ostrzeżenia kolorów spoza skali"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:659
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:843
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:660
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:844
#, c-format
msgid "Color profile '%s' is not for RGB color space."
msgstr "Profil kolorów „%s” nie jest dla przestrzeni kolorów RGB."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:701
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:893
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:702
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:894
#, c-format
msgid "Color profile '%s' is not for GRAY color space."
msgstr "Profil kolorów „%s” nie jest dla przestrzeni kolorów szarości."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:743
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:943
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:744
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:944
#, c-format
msgid "Color profile '%s' is not for CMYK color space."
msgstr "Profil kolorów „%s” nie jest dla przestrzeni kolorów CMYK."
......@@ -1645,7 +1654,7 @@ msgstr "podczas przetwarzania tokenu „%s”: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:658
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:671 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:742
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:824
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:712
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:714
msgid "fatal parse error"
msgstr "krytyczny błąd podczas przetwarzania"
......@@ -1680,7 +1689,7 @@ msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "nieprawidłowy tekst UTF-8"
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:606
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:617
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token, got '%s'"
msgstr "oczekiwano wartości „yes” lub „no” tokenu logicznego, otrzymano „%s”"
......@@ -1741,27 +1750,27 @@ msgstr "Nie można utworzyć miniatury dla „%s”: %s"
msgid "_Search:"
msgstr "Wy_szukiwanie:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:137
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:152
msgid "_Foreground Color"
msgstr "_Kolor pierwszoplanowy"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:141
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:156
msgid "_Background Color"
msgstr "Kolor _tła"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:145
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:160
msgid "Blac_k"
msgstr "_Czarny"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:149
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:164
msgid "_White"
msgstr "_Biały"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:539 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:68
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:587 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:68
msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:541
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:589
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:444 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:274
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:334 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:398
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:472 ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:497
......@@ -1793,11 +1802,11 @@ msgstr "Katalog"
msgid "Not a regular file."
msgstr "Nie jest zwykłym plikiem."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:145
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:147
msgid "Select color profile from disk..."
msgstr "Wybierz profil kolorów z dysku…"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:317
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:319
msgctxt "profile"
msgid "None"
msgstr "Brak"
......@@ -1814,15 +1823,15 @@ msgstr "Prawa autorskie: "
msgid "Scales"
msgstr "Skale"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:221
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:222
msgid "Current:"
msgstr "Bieżący:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:230
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:231
msgid "Old:"
msgstr "Poprzedni:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:315
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:316
msgid ""
"Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
"CSS color names."
......@@ -1830,11 +1839,11 @@ msgstr ""
"Szesnastkowy zapis koloru jest używany w językach HTML i CSS. To pole "
"dopuszcza również nazwy kolorów CSS."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:321
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:322
msgid "HTML _notation:"
msgstr "_Zapis języka HTML:"
#: ../libgimpwidgets/gimpdialog.c:176
#: ../libgimpwidgets/gimpdialog.c:182
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
......@@ -1919,23 +1928,23 @@ msgstr "Odstępy między_wierszowe"
msgid "Re_size"
msgstr "Zmień _rozmiar"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:140 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:272
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:140 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:275
msgid "_Scale"
msgstr "Prze_skaluj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:247
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:250
msgid "Cr_op"
msgstr "K_adruj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:255
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:258
msgid "_Select"
msgstr "_Zaznacz"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:267
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:270
msgid "_Transform"
msgstr "_Przekształć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:273
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:276
msgid "_Shear"
msgstr "_Zetnij"
......@@ -1952,35 +1961,35 @@ msgid "Gigabytes"
msgstr "GB"
#. Count label
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:270
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1067
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:274
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1071
msgid "Nothing selected"
msgstr "Nic nie zaznaczono"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:288
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:292
msgid "Select _All"
msgstr "Z_aznacz wszystko"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:308
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:312
msgid "Select _range:"
msgstr "_Zaznaczenie zakresu:"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:320
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:324
msgid "Open _pages as"
msgstr "Otwórz _strony jako"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:449
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:647
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:453
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:651
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "%d. strona"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1072
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1076
msgid "One page selected"
msgstr "Zaznaczono jedną stronę"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1079
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1083
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1087
#, c-format
msgid "%d page selected"
msgid_plural "All %d pages selected"
......@@ -2017,7 +2026,7 @@ msgstr ""
"kolor."
#. toggle button to (de)activate the instant preview
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:291
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:293
msgid "_Preview"
msgstr "_Podgląd"
......@@ -2025,11 +2034,11 @@ msgstr "_Podgląd"
msgid "Check Size"
msgstr "Rozmiar szachownicy"
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:133
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:134
msgid "Check Style"
msgstr "Wygląd szachownicy"
#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:2142
#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:2143
#, c-format
msgid "This text input field is limited to %d character."
msgid_plural "This text input field is limited to %d characters."
......@@ -2075,17 +2084,17 @@ msgstr ""
msgid "_Randomize"
msgstr "Wy_losuj"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets-private.c:47
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets-private.c:50
msgctxt "input-mode"
msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączone"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets-private.c:48
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets-private.c:51
msgctxt "input-mode"
msgid "Screen"
msgstr "Ekran"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets-private.c:49
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets-private.c:52
msgctxt "input-mode"
msgid "Window"
msgstr "Okno"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment