Commit 2845406c authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Dutch translation updated by Branko Collin.

2003-09-04  Vincent van Adrighem  <V.vanAdrighem@dirck.mine.nu>

    * nl.po: Dutch translation updated by Branko Collin.
parent 49bee5e8
2003-09-04 Vincent van Adrighem <V.vanAdrighem@dirck.mine.nu>
* nl.po: Dutch translation updated by Branko Collin.
2003-09-03 Pablo Gonzalo del Campo <pablodc@bigfoot.com>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -5,9 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 1.2.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-27 00:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-07-24 02:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-03 03:52+0100\n"
"Last-Translator: Branko Collin <collin@xs4all.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -18,12 +17,15 @@ msgstr ""
msgid "Brush Selection"
msgstr "Penseelselectie"
#: libgimp/gimpexport.c:183 libgimp/gimpexport.c:219
#: libgimp/gimpexport.c:183
#: libgimp/gimpexport.c:219
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s ondersteunt geen lagen"
#: libgimp/gimpexport.c:184 libgimp/gimpexport.c:193 libgimp/gimpexport.c:202
#: libgimp/gimpexport.c:184
#: libgimp/gimpexport.c:193
#: libgimp/gimpexport.c:202
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Zichtbare lagen samenvoegen"
......@@ -32,16 +34,20 @@ msgstr "Zichtbare lagen samenvoegen"
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s ondersteunt geen laagverspringen, -grootte of -ondoorzichtigheid"
#: libgimp/gimpexport.c:201 libgimp/gimpexport.c:210
#: libgimp/gimpexport.c:201
#: libgimp/gimpexport.c:210
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s ondersteunt enkel lagen als animatieframes"
#: libgimp/gimpexport.c:202 libgimp/gimpexport.c:211
#: libgimp/gimpexport.c:202
#: libgimp/gimpexport.c:211
msgid "Save as Animation"
msgstr "Opslaan als animatie"
#: libgimp/gimpexport.c:211 libgimp/gimpexport.c:220 libgimp/gimpexport.c:229
#: libgimp/gimpexport.c:211
#: libgimp/gimpexport.c:220
#: libgimp/gimpexport.c:229
msgid "Flatten Image"
msgstr "Afbeelding pletten"
......@@ -55,7 +61,9 @@ msgstr "%s ondersteunt geen transparantie"
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB-afbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:238 libgimp/gimpexport.c:266 libgimp/gimpexport.c:275
#: libgimp/gimpexport.c:238
#: libgimp/gimpexport.c:266
#: libgimp/gimpexport.c:275
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Converteren naar RGB"
......@@ -64,18 +72,21 @@ msgstr "Converteren naar RGB"
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s ondersteunt enkel grijswaardenafbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:247 libgimp/gimpexport.c:266 libgimp/gimpexport.c:287
#: libgimp/gimpexport.c:247
#: libgimp/gimpexport.c:266
#: libgimp/gimpexport.c:287
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Converteren naar grijswaarden"
#: libgimp/gimpexport.c:255
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB-afbeeldingen"
msgstr "%s ondersteunt enkel geïndexeerde afbeeldingen"
#: libgimp/gimpexport.c:256 libgimp/gimpexport.c:275 libgimp/gimpexport.c:285
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
#: libgimp/gimpexport.c:256
#: libgimp/gimpexport.c:275
#: libgimp/gimpexport.c:285
msgid "Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr "(Doe het met de hand om het resultaat fijn te regelen)"
......@@ -85,14 +96,14 @@ msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB en Grijswaarden"
#: libgimp/gimpexport.c:274
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB-afbeeldingen"
msgstr "%s ondersteunt enkel RGB en Geïndexeerd"
#: libgimp/gimpexport.c:284
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "%s ondersteunt enkel grijswaardenafbeeldingen"
msgstr "%s ondersteunt enkel Grijswaarden en Geïndexeerd"
#: libgimp/gimpexport.c:295
#, c-format
......@@ -134,10 +145,8 @@ msgid "Export"
msgstr "Exporteren"
#: libgimp/gimpexport.c:468
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved for the following "
"reasons:"
msgstr ""
msgid "Your image should be exported before it can be saved for the following reasons:"
msgstr "Uw afbeelding moet geëxporteerd worden, voordat zij bewaard kan worden, om de volgende redenen:"
#. the footline
#: libgimp/gimpexport.c:541
......@@ -146,20 +155,16 @@ msgstr "De exportconversie zal uw orginele afbeelding niet wijzigen."
#: libgimp/gimpexport.c:611
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
msgid "You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"U staat op het punt een laagmasker op te slaan als %s.\n"
msgstr "U staat op het punt een laagmasker op te slaan als %s.\n"
"Hiermee slaat u niet de zichtbare lagen op."
#: libgimp/gimpexport.c:617
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
msgid "You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"U staat op het punt een kanaal (opgeslagen selectie) op te slaan als %s.\n"
msgstr "U staat op het punt een kanaal (opgeslagen selectie) op te slaan als %s.\n"
"Hiermee slaat u niet de zichtbare lagen op."
#: libgimp/gimpfontmenu.c:89
......@@ -234,15 +239,15 @@ msgstr "%.1f MB"
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "module '%s' wordt geladen\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:190 libgimpmodule/gimpmodule.c:207
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:314 libgimpmodule/gimpmodule.c:341
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:190
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:207
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:314
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:341
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:434
#, c-format
msgid ""
"Module '%s' load error:\n"
msgid "Module '%s' load error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Laadfout module: '%s': \n"
msgstr "Laadfout module: '%s': \n"
"%s"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:271
......@@ -287,27 +292,33 @@ msgstr "/Wit"
msgid "Scales"
msgstr "Weegschalen"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_H"
msgstr "_H"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_S"
msgstr "_S"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_V"
msgstr "_V"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_R"
msgstr "_R"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_G"
msgstr "_G"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_B"
msgstr "_B"
......@@ -315,31 +326,38 @@ msgstr "_B"
msgid "_A"
msgstr "_A"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
msgid "Hue"
msgstr "Kleurtoon"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
msgid "Saturation"
msgstr "Verzadiging"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
msgid "Value"
msgstr "Waarde"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
msgid "Red"
msgstr "Rood"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
msgid "Green"
msgstr "Groen"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
msgid "Blue"
msgstr "Blauw"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:180 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:364
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:180
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:364
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
......@@ -372,12 +390,8 @@ msgid "GigaBytes"
msgstr "Gigabytes"
#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Klik op de druppelaar en vervolgens een kleur op het scherm om die kleur te "
"selecteren."
msgid "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color."
msgstr "Klik op de druppelaar en vervolgens een kleur op het scherm om die kleur te selecteren."
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:101
msgid "Anchor"
......@@ -423,7 +437,8 @@ msgstr "_Regelhoogte"
msgid "_Resize"
msgstr "_Herschalen"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:173 libgimpwidgets/gimpstock.c:257
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:173
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:257
msgid "_Scale"
msgstr "_Schalen"
......@@ -460,12 +475,8 @@ msgid "Factor"
msgstr "Factor"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:943
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Gebruik deze waarde als bron voor de generering van willekeurige nummers. "
"Hiermee kunt u een bepaalde \"random\" operatie herhalen."
msgid "Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
msgstr "Gebruik deze waarde als bron voor de generering van willekeurige nummers. Hiermee kunt u een bepaalde \"random\" operatie herhalen."
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:947
msgid "_Randomize"
......@@ -473,9 +484,7 @@ msgstr "_Willekeurig maken"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:958
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr ""
"Gebruik een gegenereerd willekeurig nummer als bron voor de generering van "
"een volgend willekeurig nummer."
msgstr "Gebruik een gegenereerd willekeurig nummer als bron voor de generering van een volgend willekeurig nummer."
#: modules/cdisplay_colorblind.c:122
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
......@@ -532,102 +541,98 @@ msgid "Contrast Cycles:"
msgstr "Contrast-cycles:"
#: modules/colorsel_cmyk.c:70
#, fuzzy
msgid "CMYK color selector"
msgstr "Waterverfachtige kleurkiezer"
msgstr "CMYK-kleurkiezer"
#: modules/colorsel_cmyk.c:129
msgid "CMYK"
msgstr ""
msgstr "CMYK"
#: modules/colorsel_cmyk.c:143
msgid "_C"
msgstr ""
msgstr "_C"
#: modules/colorsel_cmyk.c:144
msgid "_M"
msgstr ""
msgstr "_M"
#: modules/colorsel_cmyk.c:145
msgid "_Y"
msgstr ""
msgstr "_Y"
#: modules/colorsel_cmyk.c:146
msgid "_K"
msgstr ""
msgstr "_K"
#: modules/colorsel_cmyk.c:150
#, fuzzy
msgid "Cyan"
msgstr "Annuleren"
msgstr "Cyaan"
#: modules/colorsel_cmyk.c:151
msgid "Magenta"
msgstr ""
msgstr "Magenta"
#: modules/colorsel_cmyk.c:152
msgid "Yellow"
msgstr ""
msgstr "Geel"
#: modules/colorsel_cmyk.c:153
#, fuzzy
msgid "Black"
msgstr "/Zwart"
msgstr "Zwart"
#: modules/colorsel_triangle.c:110
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr "Painterachtige driehoekige kleurkiezer"
#: modules/colorsel_triangle.c:182
#, fuzzy
msgid "Triangle"
msgstr "_Driehoek"
msgstr "Driehoek"
#: modules/colorsel_water.c:104
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Waterverfachtige kleurkiezer"
#: modules/colorsel_water.c:176
#, fuzzy
msgid "Watercolor"
msgstr "_Waterverf"
msgstr "Waterverf"
#: modules/colorsel_water.c:251
msgid "Pressure"
msgstr "Druk"
#~ msgid "a layer mask"
#~ msgstr "een laagmasker"
msgid "a layer mask"
msgstr "een laagmasker"
msgid "a channel (saved selection)"
msgstr "een kanaal (opgeslagen selectie)"
#~ msgid "a channel (saved selection)"
#~ msgstr "een kanaal (opgeslagen selectie)"
msgid "_Time"
msgstr "Tijd"
#~ msgid "_Time"
#~ msgstr "Tijd"
msgid "OK"
msgstr "OK"
#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"
msgid "pixel"
msgstr "pixel"
#~ msgid "pixel"
#~ msgstr "pixel"
msgid "pixels"
msgstr "pixels"
#~ msgid "pixels"
#~ msgstr "pixels"
msgid "inches"
msgstr "duim"
#~ msgid "inches"
#~ msgstr "duim"
msgid "millimeter"
msgstr "millimeter"
#~ msgid "millimeter"
#~ msgstr "millimeter"
msgid "millimeters"
msgstr "millimeter"
#~ msgid "millimeters"
#~ msgstr "millimeter"
msgid "point"
msgstr "punt"
#~ msgid "point"
#~ msgstr "punt"
msgid "points"
msgstr "punt"
#~ msgid "points"
#~ msgstr "punt"
msgid "picas"
msgstr "pica"
#~ msgid "picas"
#~ msgstr "pica"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment