Commit 26b0e65c authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

cs update

2006-06-23  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: cs update
parent bc8a335a
2006-06-23 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: cs update
2006-06-22 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: cs update
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-22 10:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-22 11:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-23 19:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-23 19:00+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1960,45 +1960,45 @@ msgstr "Náhled GIMP animace založené na vrstvách"
msgid "_Playback..."
msgstr "_Přehrávání..."
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:429
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:434
msgid "_Step"
msgstr "_Krok"
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:429
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:434
msgid "Step to next frame"
msgstr "Přejít na další políčko"
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:433
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:438
msgid "Rewind the animation"
msgstr "Přetočit animaci"
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:454
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:1362
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:459
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:1370
msgid "Start playback"
msgstr "Spustit přehrávání"
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:458
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:463
msgid "Detach"
msgstr "Odpojit"
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:459
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:464
msgid "Detach the animation from the dialog window"
msgstr "Oddělit animaci od dialogového okna"
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:543
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:548
msgid "Animation Playback:"
msgstr "Přehrání animace:"
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:726
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:734
msgid "Tried to display an invalid layer."
msgstr "Pokus o zobrazení neplatné vrstvy."
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:1246
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:1254
#, c-format
msgid "Frame %d of %d"
msgstr "Políčko %d z %d"
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:1362
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:1370
msgid "Stop playback"
msgstr "Zastavit přehrávání"
......@@ -2522,36 +2522,36 @@ msgstr "Funkci remap bylo předáno neplatné remap pole"
msgid "Rearranging the colormap"
msgstr "Přerovnává se barevná mapa"
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:480
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:483
msgid "Sort on Hue"
msgstr "Třídit podle odstínu"
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:484
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:487
msgid "Sort on Saturation"
msgstr "Třidit podle sytosti"
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:488
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:491
msgid "Sort on Value"
msgstr "Třídit podle hodnoty"
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:492
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:495
msgid "Reverse Order"
msgstr "Obrátit pořadí"
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:496
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:499
msgid "Reset Order"
msgstr "Obnovit pořadí"
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:547
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:550
msgid ""
"Drag and drop colors to rearrange the colormap. The numbers shown are the "
"original indices. Right-click for a menu with sort options."
msgstr ""
"Barevnou mapu můžete přerovnat přetahováním barev myší. Zobrazovaná "
"čísla jsou původní indexy. Kliknutím pravým tlačítkem myši se otevře nabídka "
"s volbami třídění."
"Barevnou mapu můžete přerovnat přetahováním barev myší. Zobrazovaná čísla "
"jsou původní indexy. Kliknutím pravým tlačítkem myši se otevře nabídka s "
"volbami třídění."
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:623
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:631
msgid "Rearrange Colormap"
msgstr "Přerovnat barevnou mapu."
......@@ -3749,7 +3749,7 @@ msgid "Composing images"
msgstr "Spojuji obrázky"
#: ../plug-ins/common/film.c:436 ../plug-ins/common/guillotine.c:185
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:852
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:863
msgid "Untitled"
msgstr "Bez názvu"
......@@ -10106,35 +10106,35 @@ msgstr ""
"Chyba při zpracovávání '%s':\n"
"%s"
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:190
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:192
msgid "GIMP Help Browser"
msgstr "Prohlížeč nápovědy GIMPu"
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:254
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:256
msgid "Drag and drop this icon to a web browser"
msgstr "Přetáhněte tuto ikonu do prohlížeče WWW"
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:467
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:472
msgid "Go back one page"
msgstr "Jít o jednu stranu zpět"
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:472
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:477
msgid "Go forward one page"
msgstr "Jít o jednu stranu vpřed"
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:477
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:482
msgid "Go to the index page"
msgstr "Jít na stranu rejstříku"
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:512
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:517
msgid "Visit the GIMP documentation website"
msgstr "Navštívit WWW server dokumentace GIMPu"
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:588
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:593
msgid "Document not found"
msgstr "Dokument nenalezen"
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:590
#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:595
msgid "The requested URL could not be loaded:"
msgstr "Požadované URL nelze načíst:"
......@@ -10296,7 +10296,7 @@ msgid "Open IFS Fractal file"
msgstr "Otevřít soubor IFS Fraktal"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_about.c:45
msgid "Copyright(c) 1999-2005 by Maurits Rijk"
msgid "Copyright © 1999-2005 by Maurits Rijk"
msgstr "Copyright © 1999-2005 Maurits Rijk"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_about.c:48
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment