Commit 21ee6ded authored by Žygimantas Beručka's avatar Žygimantas Beručka
Browse files

Updated Lithuanian translation.

svn path=/trunk/; revision=24079
parent 89b8ec0d
2007-11-07 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2007-11-01 Gil Forcada <gforcada@svn.gnome.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by Joaquim Perez.
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP (libgimp) HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-11 01:29+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-07 19:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-11 01:31+0300\n"
"Last-Translator: Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr ""
msgid "Brush Selection"
msgstr "Teptuko pasirinkimas"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:911
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:712
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:913
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:714
msgid "_Browse..."
msgstr "_Naršyti..."
......@@ -338,375 +338,375 @@ msgstr "Autorinės teisės:"
msgid "percent"
msgstr "procentų"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:27
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Balta (visiškas nepermatomumas)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgid "_Black (full transparency)"
msgstr "_Juoda (visiškas permatomumas)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "Sluoksnio _alfa kanalas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "_Perkelti sluoksnio alfą kanalą"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
msgid "_Selection"
msgstr "_Pažymėjimas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
msgid "_Grayscale copy of layer"
msgstr "_Nespalvota sluoksnio kopija"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
msgid "C_hannel"
msgstr "K_analas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:63
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "Iš priekinio plano spalvos į fono spalvą (RGB)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "Iš priekinio plano spalvos į fono spalvą (HSV)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgid "FG to transparent"
msgstr "Iš priekinio plano spalvos į skaidrią"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
msgid "Custom gradient"
msgstr "Kitoks gradientas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:96
msgid "FG color fill"
msgstr "Užpildumas pirmo plano spalva"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:96
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:97
msgid "BG color fill"
msgstr "Užpildymas fono spalva"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:97
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
msgid "Pattern fill"
msgstr "Užpildymas raštu"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Pridėti prie aktyvaus pažymėjimo"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:129
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Atimti iš aktyvaus pažymėjimo"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:129
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Pakeisti aktyvų pažymėjimą"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Sankirta su aktyviu pažymėjimu"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
msgid "Red"
msgstr "Raudona"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
msgid "Green"
msgstr "Žalia"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
msgid "Blue"
msgstr "Mėlyna"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:166
msgid "Gray"
msgstr "Pilka"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:166 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:531
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:532
msgid "Indexed"
msgstr "Indeksuota"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:168 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
msgid "Small"
msgstr "Mažas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
msgid "Medium"
msgstr "Vidutinis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:199
msgid "Large"
msgstr "Didelis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:230
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
msgid "Light checks"
msgstr "Šviesūs kvadratėliai"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
msgid "Mid-tone checks"
msgstr "Vidutinių tonų kvadratėliai"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
msgid "Dark checks"
msgstr "Tamsūs kvadratėliai"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
msgid "White only"
msgstr "Tik balta"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
msgid "Gray only"
msgstr "Tik pilka"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:236
msgid "Black only"
msgstr "Tik juoda"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:263
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:264
msgid "Image"
msgstr "Paveikslėlis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:264
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:265
msgid "Pattern"
msgstr "Raštas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:294
msgid "Lightness"
msgstr "Šviesumas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:294
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:295
msgid "Luminosity"
msgstr "Apšvietimas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:295
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:296
msgid "Average"
msgstr "Vidurkis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:323
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:324
msgid "Dodge"
msgstr "Blukinimas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:324
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:325
msgid "Burn"
msgstr "Ryškinimas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
msgid "gradient|Linear"
msgstr "Linijinis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
msgid "Bi-linear"
msgstr "Linijinis dvikryptis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
msgid "Radial"
msgstr "Radialinis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:24
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:24
msgid "Square"
msgstr "Kvadratinis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Kūginis (simetriškas)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Kūginis (nesimetriškas)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "Forminis (kampinis)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr "Forminis (sferinis)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:397
msgid "Shaped (dimpled)"
msgstr "Forminis (įdubęs)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:397
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:398
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Spiralinis (pagal laikrodžio rodyklę)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:398
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:399
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "Spiralinis (pagal laikrodžio rodyklę)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:429
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Susikirtimai (taškeliai)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Susikirtimai (kryželiai)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:432
msgid "Dashed"
msgstr "Brūkšniuota"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:432
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:433
msgid "Double dashed"
msgstr "Dvigubai brūkšniuota"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:433
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:434
msgid "Solid"
msgstr "Vientisas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:462
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:463
msgid "Stock ID"
msgstr "Standartinis ID"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:463
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:464
msgid "Inline pixbuf"
msgstr "Vidinis pixbuf"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:464
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:465
msgid "Image file"
msgstr "Paveikslėlio failas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:493
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:494
msgid "RGB color"
msgstr "RGB spalva"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:494 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:495 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:530
msgid "Grayscale"
msgstr "Pilkumo atspalviai"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:495
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:496
msgid "Indexed color"
msgstr "Indeksuota spalva"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:527
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:528
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:528
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
msgid "RGB-alpha"
msgstr "RGB-alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:530
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:531
msgid "Grayscale-alpha"
msgstr "Pilkų atspalvių alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:532
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:533
msgid "Indexed-alpha"
msgstr "Indeksuota alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:562
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:563
msgid "interpolation|None"
msgstr "Jokios"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:563
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:564
msgid "interpolation|Linear"
msgstr "Linijinė"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:564
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:565
msgid "Cubic"
msgstr "Kubinė"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:565
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:566
msgid "Sinc (Lanczos3)"
msgstr "Sinc (Lanczos3)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:593
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:594
msgid "Constant"
msgstr "Konstanta"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:594
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:595
msgid "Incremental"
msgstr "Didėjantis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:214
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:624 ../modules/cdisplay_lcms.c:224
msgid "None"
msgstr "Nėra"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:624
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:625
msgid "Sawtooth wave"
msgstr "Pjūklinė banga"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:625
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:626
msgid "Triangular wave"
msgstr "Trikampė banga"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:654
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:655
msgid "Run interactively"
msgstr "Paleisti interaktyviai"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:655
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:656
msgid "Run non-interactively"
msgstr "Paleisti neinteraktyviai"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:656
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:657
msgid "Run with last used values"
msgstr "Paleisti su paskutiniosiomis naudotomis reikšmėmis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:684
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:685
msgid "Pixels"
msgstr "Taškelių"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:685
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:686
msgid "Points"
msgstr "Taškai"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:714
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:715
msgid "Shadows"
msgstr "Šešėliai"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:715
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:716
msgid "Midtones"
msgstr "Pustoniai"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:716
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:717
msgid "Highlights"
msgstr "Šviesios spalvos"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:744
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:745
msgid "Normal (Forward)"
msgstr "Normali (pirmyn)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:745
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:746
msgid "Corrective (Backward)"
msgstr "Korekcinė (atgal)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:775
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:776
msgid "Adjust"
msgstr "Koreguoti"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:776
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:777
msgid "Clip"
msgstr "Apkirpti"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:777
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:778
msgid "Crop to result"
msgstr "Apkirpti iki rezultato"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:778
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:779
msgid "Crop with aspect"
msgstr "Apkirpti išsaugant proporciją"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:881
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:882
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Vidinė GIMP procedūra"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:882
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:883
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "GIMP įskiepis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:883
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:884
msgid "GIMP Extension"
msgstr "GIMP išplėtimas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:884
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:885
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Laikina procedūra"
......@@ -764,7 +764,8 @@ msgid "%d GB"
msgstr "%d GB"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:170 ../libgimpbase/gimputils.c:175
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:206 ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:408
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:216 ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:408
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:414
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(nekorektiška UTF-8 eilutė)"
......@@ -1363,15 +1364,15 @@ msgstr "Kontrastas"
msgid "Contrast c_ycles:"
msgstr "Kontrasto c_iklai:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:105
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:111
msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
msgstr "Spalvų valdymo ekrano filtras, naudojantis ICC spalvų profilius"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:166
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:172
msgid "Color Management"
msgstr "Spalvų valdymas"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:235
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:245
msgid ""
"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
"Preferences dialog."
......@@ -1379,19 +1380,19 @@ msgstr ""
"Šis filtras naudoja konfigūraciją, nurodytą Spalvų valdymo sekcijoje, "
"esančioje Nustatymuose."
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:249
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:259
msgid "Mode of operation:"
msgstr "Veikimo veiksena:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:256
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:267
msgid "Image profile:"
msgstr "Paveikslėlio profilis:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:263
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:275
msgid "Monitor profile:"
msgstr "Monitoriaus profilis:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:270
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:283
msgid "Print simulation profile:"
msgstr "Spausdinimo simuliavimo profilis:"
......@@ -1487,7 +1488,7 @@ msgstr "CMYK spalvų parinkiklis (naudojant spalvų profilį)"
msgid "Profile: (none)"
msgstr "Profilis: (nėra)"
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:410
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:417
#, c-format
msgid "Profile: %s"
msgstr "Profilis: %s"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment