Commit 20986ef7 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac
Browse files

Updated Czech translation.

2005-01-16  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent f023a087
2005-01-16 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-01-14 Cai Qian <caiqian@gnome.org>
* zh_CN.po: updated Chinese translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-09 22:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-26 23:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-14 11:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-14 17:52+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1028,7 +1028,7 @@ msgstr "Odstranit visící p_oložky"
msgid "Remove dangling entries"
msgstr "Odstranit visící položky"
#: app/actions/documents-commands.c:251 app/actions/file-commands.c:163
#: app/actions/documents-commands.c:251 app/actions/file-commands.c:170
#: app/dialogs/file-open-dialog.c:198 app/dialogs/file-open-dialog.c:249
#: app/dialogs/file-open-location-dialog.c:193
#: app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:334 app/widgets/gimplayertreeview.c:804
......@@ -1329,7 +1329,7 @@ msgstr "Na_vrátit..."
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
#: app/actions/file-commands.c:208 app/dialogs/file-save-dialog.c:252
#: app/actions/file-commands.c:215 app/dialogs/file-save-dialog.c:281
#, c-format
msgid ""
"Saving '%s' failed:\n"
......@@ -1340,36 +1340,36 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: app/actions/file-commands.c:231 app/dialogs/file-save-dialog.c:77
#: app/actions/file-commands.c:238 app/dialogs/file-save-dialog.c:78
msgid "Save Image"
msgstr "Zapsat obrázek"
#: app/actions/file-commands.c:247
#: app/actions/file-commands.c:254
msgid "Save a Copy of the Image"
msgstr "Zapíše kopii obrázku"
#: app/actions/file-commands.c:258
#: app/actions/file-commands.c:265
msgid "Create New Template"
msgstr "Vytvořit novou šablonu"
#: app/actions/file-commands.c:262
#: app/actions/file-commands.c:269
msgid "Enter a name for this template"
msgstr "Zadejte jméno této šablony"
#: app/actions/file-commands.c:284
#: app/actions/file-commands.c:291
msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
msgstr "Navrácení selhalo. S tímto obrázkem není spojen žádný název souboru."
#: app/actions/file-commands.c:296
#: app/actions/file-commands.c:303
msgid "Revert Image"
msgstr "Navrátit obrázek"
#: app/actions/file-commands.c:317
#: app/actions/file-commands.c:324
#, c-format
msgid "Revert '%s' to '%s'?"
msgstr "Navrátit '%s' na '%s'?"
#: app/actions/file-commands.c:323
#: app/actions/file-commands.c:330
msgid ""
"By reverting the image to the state saved on disk, you will lose all "
"changes, including all undo information."
......@@ -1377,19 +1377,19 @@ msgstr ""
"Navrácením obrázku do stavu uloženého na disku ztratíte všechny změny včetně "
"informací o zpětných úpravách."
#: app/actions/file-commands.c:372
#: app/actions/file-commands.c:380
msgid "Open Image as Layer"
msgstr "Otevřít obrázek jako vrstvu"
#: app/actions/file-commands.c:377 app/dialogs/file-open-dialog.c:74
#: app/actions/file-commands.c:385 app/dialogs/file-open-dialog.c:74
msgid "Open Image"
msgstr "Otevřít obrázek"
#: app/actions/file-commands.c:444
#: app/actions/file-commands.c:451
msgid "(Unnamed Template)"
msgstr "(Nepojmenovaná šablona)"
#: app/actions/file-commands.c:493
#: app/actions/file-commands.c:500
#, c-format
msgid ""
"Reverting to '%s' failed:\n"
......@@ -2153,7 +2153,7 @@ msgstr "Ořezat vrstvu"
msgid "Layer Mask to Selection"
msgstr "Maska vrstvy do výběru"
#: app/actions/layers-commands.c:904 app/core/gimplayer.c:1066
#: app/actions/layers-commands.c:904 app/core/gimplayer.c:1065
#: app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:62
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Přidat masku vrstvy"
......@@ -2991,7 +2991,7 @@ msgid "Path to Selection"
msgstr "Cesta do výběru"
#: app/actions/vectors-commands.c:370 app/tools/gimpvectortool.c:1923
#: app/vectors/gimpvectors.c:239
#: app/vectors/gimpvectors.c:237
msgid "Stroke Path"
msgstr "Vykreslit cestu"
......@@ -4574,19 +4574,19 @@ msgid "Could not read %d bytes from '%s': %s"
msgstr "Nemohu načíst %d bajtů ze '%s': %s"
#: app/core/gimpbrush.c:554
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Width = 0."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Neznámá hloubka %d."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Šířka = 0."
#: app/core/gimpbrush.c:563
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Height = 0."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Soubor je poškozen."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Výška = 0."
#: app/core/gimpbrush.c:572
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Bytes = 0."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Soubor je poškozen."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Bajtů = 0."
#: app/core/gimpbrush.c:596
#, c-format
......@@ -4610,7 +4610,7 @@ msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Neplatný řetězec v kódování UTF-8 v souboru se stopou '%s'."
#: app/core/gimpbrush.c:640 app/core/gimpcontext.c:1299
#: app/core/gimpitem.c:480 app/core/gimppattern.c:400
#: app/core/gimpitem.c:475 app/core/gimppattern.c:400
#: app/dialogs/template-options-dialog.c:80 app/tools/gimpvectortool.c:339
msgid "Unnamed"
msgstr "Beze jména"
......@@ -4782,11 +4782,11 @@ msgstr ""
"%s"
#: app/core/gimpdatafactory.c:411 app/core/gimpdatafactory.c:414
#: app/core/gimpitem.c:275 app/core/gimpitem.c:278
#: app/core/gimpitem.c:272 app/core/gimpitem.c:275
msgid "copy"
msgstr "kopie"
#: app/core/gimpdatafactory.c:423 app/core/gimpitem.c:287
#: app/core/gimpdatafactory.c:423 app/core/gimpitem.c:284
#, c-format
msgid "%s copy"
msgstr "%s kopie"
......@@ -5226,15 +5226,15 @@ msgstr "%d vrstvy(ev)"
msgid "Could not open thumbnail '%s': %s"
msgstr "Nemohu otevřít miniaturu '%s': %s"
#: app/core/gimpitem.c:1103
#: app/core/gimpitem.c:1091
msgid "Attach Parasite"
msgstr "Připojení parazita"
#: app/core/gimpitem.c:1113
#: app/core/gimpitem.c:1101
msgid "Attach Parasite to Item"
msgstr "Připojení parazita k položce"
#: app/core/gimpitem.c:1152 app/core/gimpitem.c:1159
#: app/core/gimpitem.c:1140 app/core/gimpitem.c:1147
msgid "Remove Parasite from Item"
msgstr "Odstranění parazita z položky"
......@@ -5286,7 +5286,7 @@ msgstr "Překlopit vrstvu"
msgid "Rotate Layer"
msgstr "Rotovat vrstvu"
#: app/core/gimplayer.c:339 app/core/gimplayer.c:1110
#: app/core/gimplayer.c:339 app/core/gimplayer.c:1109
#: app/core/gimplayermask.c:236
#, c-format
msgid "%s mask"
......@@ -5301,39 +5301,39 @@ msgstr ""
"Plovoucí výběr\n"
"(%s)"
#: app/core/gimplayer.c:1036
#: app/core/gimplayer.c:1035
msgid "Cannot add layer mask to layer which is not part of an image."
msgstr "Nelze přidat masku vrstvy do vrstvy, která není součástí obrázku."
#: app/core/gimplayer.c:1043
#: app/core/gimplayer.c:1042
msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
msgstr "Nelze přidat masku vrstvy, protože vrstva již masku má."
#: app/core/gimplayer.c:1050
#: app/core/gimplayer.c:1049
msgid "Cannot add layer mask to a layer with no alpha channel."
msgstr "Nelze přidat masku do vrstvy bez alfa kanálu."
#: app/core/gimplayer.c:1060
#: app/core/gimplayer.c:1059
msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
msgstr "Nelze přidat masku vrstvy jiných rozměrů, než má daná vrstva."
#: app/core/gimplayer.c:1164
#: app/core/gimplayer.c:1163
msgid "Transfer Alpha to Mask"
msgstr "Přenést alfu do masky"
#: app/core/gimplayer.c:1324
#: app/core/gimplayer.c:1323
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Použít masku vrstvy"
#: app/core/gimplayer.c:1325
#: app/core/gimplayer.c:1324
msgid "Delete Layer Mask"
msgstr "Odstranit masku vrstvy"
#: app/core/gimplayer.c:1426
#: app/core/gimplayer.c:1425
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Přidat alfa kanál"
#: app/core/gimplayer.c:1448
#: app/core/gimplayer.c:1447
msgid "Layer to Image Size"
msgstr "Velikost vrstvy dle obrázku"
......@@ -5685,20 +5685,20 @@ msgstr "Otevřít umístění"
msgid "Enter location (URI):"
msgstr "Zadejte umístění (URI):"
#: app/dialogs/file-save-dialog.c:163
#: app/dialogs/file-save-dialog.c:184
msgid "File exists"
msgstr "Soubor existuje"
#: app/dialogs/file-save-dialog.c:168
#: app/dialogs/file-save-dialog.c:189
msgid "_Replace"
msgstr "_Nahradit"
#: app/dialogs/file-save-dialog.c:178
#: app/dialogs/file-save-dialog.c:199
#, c-format
msgid "A file named '%s' already exists."
msgstr "Soubor nazvaný '%s' již existuje."
#: app/dialogs/file-save-dialog.c:183
#: app/dialogs/file-save-dialog.c:204
msgid "Do you want to replace it with the image you are saving?"
msgstr "Chcete jej nahradit obrázkem, který ukládáte?"
......@@ -9455,39 +9455,39 @@ msgstr "Odstranit ukotvení"
msgid "There is no active layer or channel to stroke to"
msgstr "Není žádná aktivní vrstva nebo kanál, kam vykreslovat"
#: app/vectors/gimpvectors.c:231
#: app/vectors/gimpvectors.c:229
msgid "Path"
msgstr "Cesta"
#: app/vectors/gimpvectors.c:232
#: app/vectors/gimpvectors.c:230
msgid "Rename Path"
msgstr "Přejmenování cesty"
#: app/vectors/gimpvectors.c:233 app/vectors/gimpvectors.c:373
#: app/vectors/gimpvectors.c:231 app/vectors/gimpvectors.c:356
msgid "Move Path"
msgstr "Přesunout cestu"
#: app/vectors/gimpvectors.c:234
#: app/vectors/gimpvectors.c:232
msgid "Scale Path"
msgstr "Škálovat cestu"
#: app/vectors/gimpvectors.c:235
#: app/vectors/gimpvectors.c:233
msgid "Resize Path"
msgstr "Změnit velikost cesty"
#: app/vectors/gimpvectors.c:236 app/vectors/gimpvectors.c:464
#: app/vectors/gimpvectors.c:234 app/vectors/gimpvectors.c:447
msgid "Flip Path"
msgstr "Překlopit cestu"
#: app/vectors/gimpvectors.c:237 app/vectors/gimpvectors.c:508
#: app/vectors/gimpvectors.c:235 app/vectors/gimpvectors.c:491
msgid "Rotate Path"
msgstr "Rotovat cestu"
#: app/vectors/gimpvectors.c:238 app/vectors/gimpvectors.c:539
#: app/vectors/gimpvectors.c:236 app/vectors/gimpvectors.c:522
msgid "Transform Path"
msgstr "Transformovat cestu"
#: app/vectors/gimpvectors.c:568
#: app/vectors/gimpvectors.c:551
msgid "Cannot stroke empty path."
msgstr "Nemohu vykreslit prázdnou cestu."
......@@ -10084,11 +10084,11 @@ msgstr "Automaticky detekováno"
msgid "By Extension"
msgstr "Podle přípony"
#: app/widgets/gimpfiledialog.c:496
#: app/widgets/gimpfiledialog.c:469
msgid "All Files"
msgstr "Všechny filtry"
#: app/widgets/gimpfiledialog.c:635
#: app/widgets/gimpfiledialog.c:608
#, c-format
msgid "Select File _Type (%s)"
msgstr "Zvolte _typ souboru (%s)"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment