Commit 1ff1e442 authored by Sven Neumann's avatar Sven Neumann
Browse files

i18n fixes and updates to the polish translation

parent 4bc29501
Mon Jan 24 21:30:26 CET 2000 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* tips/gimp_tips.pl.txt
* plug-ins/common/align_layers.c:
i18n fixes from Ar't <psi2494@orca.mila.edu.pl>
Mon Jan 24 17:12:44 CET 2000 Sven Neumann <sven@gimp.org>
 
* app/regex.[ch]: removed
......
......@@ -209,7 +209,7 @@ query (void)
gimp_install_procedure (PLUG_IN_NAME,
_("Align visible layers"),
_("align visible layers"),
_("Align visible layers"),
"Shuji Narazaki <narazaki@InetQ.or.jp>",
"Shuji Narazaki",
"1997",
......
2000-01-21 Artur Polaczyski <artie@kmfms.com>
* pl.po: Updated translation.
2000-01-24 Sergey Panov <sipan@mit.edu>
* ru.po: Updated Russian translation from
......
This diff is collapsed.
2000-01-24 Artur Polaczyski <artie@kmfms.com>
* pl.po: Updated translation.
Sat Jan 22 01:12:00 CET 2000 Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>
* cs.po: Updated translation.
......
......@@ -131,7 +131,6 @@ msgid "FG to Transparent"
msgstr ""
#: app/blend.c:263
#, fuzzy
msgid "Custom from Editor"
msgstr "Wasny z edytora"
......@@ -184,12 +183,10 @@ msgid "None"
msgstr "Brak"
#: app/blend.c:297
#, fuzzy
msgid "Sawtooth Wave"
msgstr "Fala pioksztatna"
#: app/blend.c:299
#, fuzzy
msgid "Triangular Wave"
msgstr "Fala trjktna"
......@@ -210,12 +207,10 @@ msgid "Repeat:"
msgstr "Powtrz:"
#: app/blend.c:379
#, fuzzy
msgid "Adaptive Supersampling"
msgstr "Nadprbkowanie adaptywne"
#: app/blend.c:407
#, fuzzy
msgid "Max Depth:"
msgstr "Maksymalna gbia:"
......@@ -875,7 +870,6 @@ msgid "Crop & Resize Options"
msgstr "Kadrowanie i zmiana rozmiaru"
#: app/crop.c:188
#, fuzzy
msgid "Current Layer Only"
msgstr "Tylko bieca warstwa"
......@@ -959,15 +953,13 @@ msgid "Curves"
msgstr "Krzywe"
#: app/curves.c:577
#, fuzzy
msgid "Modify Curves for Channel:"
msgstr "Modyfikuj krzywe kanau: "
msgstr "Modyfikuj krzywe kanau:"
#. The option menu for selecting the drawing method
#: app/curves.c:658
#, fuzzy
msgid "Curve Type:"
msgstr "Typ krzywej: "
msgstr "Typ krzywej:"
#: app/desaturate.c:35
msgid "Desaturate operates only on RGB color drawables."
......@@ -1173,9 +1165,8 @@ msgstr "Odczyt obrazu"
#. format-chooser frame
#: app/fileops.c:288
#, fuzzy
msgid "Determine file type"
msgstr "Ustalenie typu pliku:"
msgstr "Ustalenie typu pliku"
#: app/fileops.c:382
msgid ""
......@@ -1614,7 +1605,6 @@ msgid "Paste Into"
msgstr "Wklej do"
#: app/global_edit.c:706
#, fuzzy
msgid "Paste as New"
msgstr "Wklej jako nowy"
......@@ -2185,7 +2175,7 @@ msgstr "B:"
#: app/info_window.c:235
#, fuzzy
msgid "G:"
msgstr "G:"
msgstr "Zielony:"
#: app/info_window.c:240
#, fuzzy
......@@ -3354,33 +3344,29 @@ msgid "/Xtns"
msgstr "/Edycja/---"
#: app/menus.c:203
#, fuzzy
msgid "/Xtns/Module Browser..."
msgstr "/Rozszerzenia/Przegldarka moduw"
msgstr "/Rozszerzenia/Przegldarka moduw..."
#. <Toolbox>/Help
#: app/menus.c:211
msgid "/Help"
msgstr ""
msgstr "/Pomoc"
#: app/menus.c:213
#, fuzzy
msgid "/Help/Help..."
msgstr "/Plik/Pomoc..."
msgstr "/Pomoc/Pomoc..."
#: app/menus.c:215
msgid "/Help/Context Help..."
msgstr ""
#: app/menus.c:217
#, fuzzy
msgid "/Help/Tip of the Day..."
msgstr "/Plik/Porada dnia"
msgstr "/Pomoc/Porada dnia"
#: app/menus.c:219
#, fuzzy
msgid "/Help/About..."
msgstr "/Plik/Informacje o..."
msgstr "/Pomoc/Informacje o..."
#: app/menus.c:221
msgid "/Help/Dump Items (Debug)"
......@@ -3391,9 +3377,8 @@ msgid "/File/Save"
msgstr "/Plik/Zapisz"
#: app/menus.c:245
#, fuzzy
msgid "/File/Save As..."
msgstr "/Plik/Zapisz jako"
msgstr "/Plik/Zapisz jako..."
#: app/menus.c:247
msgid "/File/Revert"
......@@ -3433,7 +3418,6 @@ msgid "/Edit/Paste Into"
msgstr "/Edycja/Wklej do"
#: app/menus.c:279
#, fuzzy
msgid "/Edit/Paste as New"
msgstr "/Edycja/Wklej jako nowy"
......@@ -3492,31 +3476,26 @@ msgid "/Select/Float"
msgstr ""
#: app/menus.c:320
#, fuzzy
msgid "/Select/Feather..."
msgstr "Zaznacz/Wygad"
msgstr "/Zaznacz/Wygad..."
#: app/menus.c:322
msgid "/Select/Sharpen"
msgstr "/Zaznacz/Wyostrz"
#: app/menus.c:324
#, fuzzy
msgid "/Select/Shrink..."
msgstr "/Zaznacz/Zmniejsz"
msgstr "/Zaznacz/Zmniejsz..."
#: app/menus.c:326
#, fuzzy
msgid "/Select/Grow..."
msgstr "/Zaznacz/Powiksz"
msgstr "/Zaznacz/Powiksz..."
#: app/menus.c:328
#, fuzzy
msgid "/Select/Border..."
msgstr "/Zaznacz/Brzeg"
msgstr "/Zaznacz/Brzeg..."
#: app/menus.c:333
#, fuzzy
msgid "/Select/Save to Channel"
msgstr "/Zaznacz/Zapisz do kanau"
......@@ -3588,9 +3567,8 @@ msgid "/View/Nav. Window..."
msgstr "/Widok/Nawigacja oknem..."
#: app/menus.c:377
#, fuzzy
msgid "/View/Undo History..."
msgstr "/Edycja/Historia cofni..."
msgstr "/Widok/Historia cofni..."
#: app/menus.c:382
msgid "/View/Toggle Selection"
......@@ -3628,24 +3606,20 @@ msgstr "/Obraz"
#. <Image>/Image/Mode
#: app/menus.c:410
#, fuzzy
msgid "/Image/Mode"
msgstr "/Obraz/RGB"
msgstr "/Obraz/Tryb"
#: app/menus.c:412
#, fuzzy
msgid "/Image/Mode/RGB"
msgstr "/Obraz/RGB"
msgstr "/Obraz/Tryb/RGB"
#: app/menus.c:414
#, fuzzy
msgid "/Image/Mode/Grayscale"
msgstr "/Obraz/Odcienie szaroci"
msgstr "/Obraz/Tryb/Odcienie szaroci"
#: app/menus.c:416
#, fuzzy
msgid "/Image/Mode/Indexed..."
msgstr "/Obraz/Indeksowany"
msgstr "/Obraz/Tryb/Indeksowany..."
#. <Image>/Image/Colors
#: app/menus.c:424
......@@ -4643,7 +4617,6 @@ msgid "Error: Default unit must be within unit range."
msgstr ""
#: app/preferences_dialog.c:267
#, fuzzy
msgid "Error: Default resolution must not be zero."
msgstr "Bd: Domylna rozdzielczo nie moe wynosi zero."
......@@ -5404,7 +5377,6 @@ msgid "gimp_tips.txt"
msgstr "gimp_tips.pl.txt"
#: app/tips_dialog.c:90
#, fuzzy
msgid "GIMP Tip of the Day"
msgstr "Porada dnia GIMP-a"
......@@ -5875,18 +5847,16 @@ msgid "Adjust color balance"
msgstr "Ustaw balans kolorw"
#: app/tools.c:600
#, fuzzy
msgid "/Image/Colors/Brightness-Contrast..."
msgstr "/Obraz/Kolory/Jasno i kontrast"
msgstr "/Obraz/Kolory/Jasno i kontrast..."
#: app/tools.c:603
msgid "Adjust brightness and contrast"
msgstr "Ustaw jasno i kontrast"
#: app/tools.c:616
#, fuzzy
msgid "/Image/Colors/Hue-Saturation..."
msgstr "/Obraz/Kolory/Odcie i nasycenie"
msgstr "/Obraz/Kolory/Odcie i nasycenie..."
#: app/tools.c:619
msgid "Adjust hue and saturation"
......@@ -5911,18 +5881,16 @@ msgid "Reduce image to two colors using a threshold"
msgstr ""
#: app/tools.c:664
#, fuzzy
msgid "/Image/Colors/Curves..."
msgstr "/Obraz/Kolory/Krzywe"
msgstr "/Obraz/Kolory/Krzywe..."
#: app/tools.c:667
msgid "Adjust color curves"
msgstr ""
#: app/tools.c:680
#, fuzzy
msgid "/Image/Colors/Levels..."
msgstr "/Obraz/Kolory/Poziomy"
msgstr "/Obraz/Kolory/Poziomy..."
#: app/tools.c:683
#, fuzzy
......@@ -5930,9 +5898,8 @@ msgid "Adjust color levels"
msgstr "Skadowe barwy: "
#: app/tools.c:696
#, fuzzy
msgid "/Image/Histogram..."
msgstr "/Obraz/Histogram"
msgstr "/Obraz/Histogram..."
#: app/tools.c:699
#, fuzzy
......@@ -6034,7 +6001,7 @@ msgstr "Przywru
#: app/undo.c:2829
#, fuzzy, c-format
msgid "Can't undo %s"
msgstr "Nie mona otworzy %s: %s"
msgstr "Nie mona odworzy %s"
#: app/undo.c:2857
msgid "<<invalid>>"
......
......@@ -16,8 +16,9 @@
# Tipsy powstały dzięki: Zachary Beane, Mo Oishi,
# Raphael Quinet, Sven Neumann i wielu ludzi z listy dyskusyjnej GIMPa.
#
# Tłumaczył: Artur Polaczyński <psi2494@orca.mila.edu.pl> ( <- wszystkie uwagi tutaj)
# Tłumaczył: Artur Polaczyński <artie@kmfms.com> ( <- wszystkie uwagi tutaj)
# Kris <psi0873@orca.mila.edu.pl>
# Jeśli coś zmienisz to wysli przynajmniej info do ar't
# --------------------------------------------------------------------
# Pierwszy tips powinien być powitaniem, ponieważ to pierwsza rzecz
......@@ -34,16 +35,16 @@ wi
#
Warstwy w GIMPie pomagają zorganizować twój obrazek.
Pomyśl o nich jako o slajdach i filtrach,
Pomyśl o nich jak o slajdach i filtrach,
przez które widzisz całość kompozycji.
Możesz wykonać wiele operacji na warstwach klikając
prawym klawiszem myszy na nazwę warstwy w oknie
"Warstwy i Kanały" (dialogi->Warstwy i Kanały).
"Warstwy i Kanały" (Dialogi->Warstwy i Kanały).
Kiedy próbujesz zapisać pliki GIF, XPM, lub inne z
kolorem indeksowym, musisz przekonwertować obrazek
do indeksowego używając menu Obraz/indeksowy.
do indeksowego używając menu Obraz//Indeksowy.
Jeśli chcesz widzieć więcej ustawień dla danego
narzędzia kliknij na jego przycisku dwukrotnie.
......@@ -54,7 +55,7 @@ na jej nazwie w oknie "Warstwy i Kana
Warstwa "tło" (Background) jest specjalna, nie może
mieć maski, dopóki nie będzie miała kanału alfa. Kliknij
prawym klawiszem myszy w oknie "Warstwy i Kanały" na tej
warstwie i wybierz "Dodaj kanał alfa"(Add Alpcha Channel).
warstwie i wybierz "Dodaj kanał alfa" (Add Alpcha Channel).
Używając narzędzi malowania (pędzle, pióro, aerograf),
kliknięcie z shiftem spowoduje namalowanie prostej linii od
......@@ -69,8 +70,8 @@ wtedy zapisywana jest jedna, aktywna warstwa. U
(GIMPa) XCF do zapisania warstw, kanałów, linii i zaznaczeń.
Nie wszystkie efekty mogą być wykorzystane do wszystkich rodzajów
obrazków. Są zaznaczone szarym kolorem napisu w menu. Wtedy potrzebujesz
zmienić obraz do RGB, dodać kanał alfa lub spłaszczyć go.
obrazków. Są zaznaczone szarym kolorem napisu w menu. Potrzebujesz
wtedy zmienić obraz do RGB, dodać kanał alfa lub spłaszczyć go.
# Tipsy dla średnio zaawansowanych
#
......@@ -106,7 +107,7 @@ wycentrowanie zaznaczenia do pocz
# Tipsy dla zaawansowanych
#
#???????????????????????????????????????????????????
#You can adjust the selection range for fuzzy select
#by clicking and dragging left and right.
......@@ -114,7 +115,7 @@ Klikni
"Warstwy i Kanały" chowa wszystkie warstwy poza tą jedną.
Kliknięcie z Ctrl na podglądzie maski w oknie Warstwy i Kanały
włącza\wyłącza efekt maski.
włącza/wyłącza efekt maski.
Kliknięcie z Alt na podglądzie maski w oknie Warstwy i Kanały
włącza/wyłącza wyświetlanie maski w oknie obrazka.
......@@ -139,10 +140,10 @@ Pobierz je i zainstaluj.
# problems of stale pluginrc files and plug-in directories.
# All other files in ~/.gimp can be kept after an upgrade.
# In particular, we should try to preserve gimprc. --Raphael
# czy to przypadkiem jest nie aktualne !!!
Kiedy instalujesz nową wersje,
skasuj swój katalog ~/.gimp .
# czy to przypadkiem nie aktualne !!!
#
#Kiedy instalujesz nową wersje,
#skasuj swój katalog ~/.gimp .
"Edycja -> Stroke" pomaga narysować prostokąty lub
owale po krawędzi zaznaczenia, aktualnym pędzlem.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment