Commit 1f148073 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Teaching the GIMP Norwegian.

1999-07-09  Kjartan Maraas  <kmaraas@online.no>

		* no.po: Teaching the GIMP Norwegian.
parent c2721ff4
......@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp 1.1\n"
"POT-Creation-Date: 1999-06-19 02:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 1999-07-10 04:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 1999-06-08 23:50+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
......@@ -13,27 +13,27 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
#: app/about_dialog.c:153
#: app/about_dialog.c:156
msgid "About the GIMP"
msgstr "Om GIMP"
#: app/about_dialog.c:196
#: app/about_dialog.c:199
msgid "-Adobe-Helvetica-Medium-R-Normal--*-140-*-*-*-*-*-*"
msgstr "-Adobe-Helvetica-Medium-R-Normal--*-140-*-*-*-*-*-*"
#: app/about_dialog.c:199
#: app/about_dialog.c:202
msgid "Version "
msgstr "Versjon"
#: app/about_dialog.c:200
#: app/about_dialog.c:203
msgid " brought to you by"
msgstr " gitt deg av"
#: app/about_dialog.c:206
#: app/about_dialog.c:209
msgid "Spencer Kimball & Peter Mattis"
msgstr "Spencer Kimball & Peter Mattis"
#: app/about_dialog.c:239
#: app/about_dialog.c:242
msgid "Please visit http://www.gimp.org/ for more info"
msgstr "Vennligst se http://www.gimp.org/ for mer informasjon"
......@@ -50,65 +50,71 @@ msgstr "Trykk:"
msgid "killing stray timer, please report to lewing@gimp.org"
msgstr "dreper lpsk tidtaker, vr vennlig rapporter til lewing@gimp.org"
#: app/app_procs.c:356
#: app/app_procs.c:358
msgid "GIMP Startup"
msgstr "GIMP oppstart"
#: app/app_procs.c:469 app/gimprc.c:394
#: app/app_procs.c:471 app/gimprc.c:394
#, c-format
msgid "parsing \"%s\"\n"
msgstr "fortolker \"%s\"\n"
#. initialize the xcf file format routines
#: app/app_procs.c:524
#: app/app_procs.c:526
msgid "Looking for data files"
msgstr "Ser etter datafiler"
#: app/app_procs.c:524
#: app/app_procs.c:526
msgid "Parasites"
msgstr "Parasitter"
#. initialize the global parasite table
#: app/app_procs.c:526 app/internal_procs.c:70 app/preferences_dialog.c:2401
#: app/app_procs.c:528 app/internal_procs.c:70 app/preferences_dialog.c:2395
msgid "Brushes"
msgstr "Brster"
#. initialize the list of gimp brushes
#: app/app_procs.c:528 app/internal_procs.c:139 app/preferences_dialog.c:2403
#: app/app_procs.c:530 app/internal_procs.c:139 app/preferences_dialog.c:2397
msgid "Patterns"
msgstr "Mnstre"
#. initialize the list of gimp patterns
#: app/app_procs.c:530 app/preferences_dialog.c:2405
#: app/app_procs.c:532 app/preferences_dialog.c:2399
msgid "Palettes"
msgstr "Paletter"
#. initialize the list of gimp palettes
#: app/app_procs.c:532 app/gradient_select.c:557 app/internal_procs.c:109
#: app/preferences_dialog.c:2407
#: app/app_procs.c:534 app/gradient_select.c:557 app/internal_procs.c:109
#: app/preferences_dialog.c:2401
msgid "Gradients"
msgstr "Gradienter"
#: app/app_procs.c:700 app/app_procs.c:701 app/app_procs.c:721
#: app/app_procs.c:722 app/menus.c:79 app/menus.c:92
#: app/app_procs.c:702 app/app_procs.c:703 app/app_procs.c:728
#: app/app_procs.c:729 app/menus.c:83 app/menus.c:98
msgid "/File/Quit"
msgstr "/Fil/Avslutt"
#: app/app_procs.c:726
#: app/app_procs.c:733
msgid "Really Quit?"
msgstr "Virkelig avslutte?"
#: app/app_procs.c:734 app/fileops.c:1563
#: app/app_procs.c:741 app/fileops.c:1576
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: app/app_procs.c:743 app/fileops.c:1564
#: app/app_procs.c:750 app/fileops.c:1577
msgid "No"
msgstr "Nei"
#: app/app_procs.c:751
msgid "Some files unsaved. Quit the GIMP?"
msgstr "Noen filer er ikke lagret. Avslutt GIMP?"
#: app/app_procs.c:776
msgid ""
"Some files unsaved.\n"
"\n"
"Quit the GIMP?"
msgstr ""
"Noen ulagrede filer.\n"
"\n"
"Avslutt GIMP?"
#: app/batch.c:65
msgid "script-fu not available: batch mode disabled\n"
......@@ -147,11 +153,11 @@ msgstr "perl tjener: erfarte en feil med et kall.\n"
msgid "perl server: executed successfully.\n"
msgstr "perl tjener: utfrt med suksess.\n"
#: app/bezier_select.c:480
#: app/bezier_select.c:477
msgid "Bezier path already closed."
msgstr "Bezier sti allerede lukket."
#: app/bezier_select.c:501
#: app/bezier_select.c:498
msgid "Corrupt curve"
msgstr "Korrupt kurve"
......@@ -163,235 +169,235 @@ msgstr "pr
msgid "Encountered orphaned bezier control point"
msgstr "Kom over et foreldrelst bezier-kontrollpunkt"
#: app/bezier_select.c:1972 app/bezier_select.c:3171
#: app/bezier_select.c:1975 app/bezier_select.c:3176
msgid "bad bezier segment"
msgstr "drlig bezier segment"
#: app/bezier_select.c:1989 app/bezier_select.c:2631
#: app/bezier_select.c:1992 app/bezier_select.c:2636
#, c-format
msgid "unknown coordinate space: %d"
msgstr "ukjent koorinatrom: %d"
#: app/bezier_select.c:2132
#: app/bezier_select.c:2135
msgid "tried to convert an open bezier curve"
msgstr "prvde konvertere en pen bezier kurve"
#: app/bezier_select.c:3127
#: app/bezier_select.c:3132
msgid "Paintbrush operation failed."
msgstr "Paintbrush operasjon feilet."
#: app/blend.c:261
#: app/blend.c:264
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "FG til BG (RGB)"
#: app/blend.c:263
#: app/blend.c:266
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "FG til BG (HSV)"
#: app/blend.c:265
#: app/blend.c:268
msgid "FG to Transparent"
msgstr "FG til transparent"
#: app/blend.c:267
#: app/blend.c:270
msgid "Custom from editor"
msgstr "Egendefinert fra editor"
#: app/blend.c:273 app/gradient.c:395
#: app/blend.c:276 app/gradient.c:395
msgid "Linear"
msgstr "Liner"
#: app/blend.c:275
#: app/blend.c:278
msgid "Bi-Linear"
msgstr "Bi-liner"
#: app/blend.c:277
#: app/blend.c:280
msgid "Radial"
msgstr "Radial"
#: app/blend.c:279
#: app/blend.c:282
msgid "Square"
msgstr "Firkantet"
#: app/blend.c:281
#: app/blend.c:284
msgid "Conical (symmetric)"
msgstr "Konisk (symmertisk)"
#: app/blend.c:283
#: app/blend.c:286
msgid "Conical (asymmetric)"
msgstr "Konisk (asymmetrisk)"
#: app/blend.c:285
#: app/blend.c:288
msgid "Shapeburst (angular)"
msgstr ""
#: app/blend.c:287
#: app/blend.c:290
msgid "Shapeburst (spherical)"
msgstr ""
#: app/blend.c:289
#: app/blend.c:292
msgid "Shapeburst (dimpled)"
msgstr ""
#: app/blend.c:291
#: app/blend.c:294
msgid "Spiral (clockwise)"
msgstr "Spiral (med klokken)"
#: app/blend.c:293
#: app/blend.c:296
msgid "Spiral (anticlockwise)"
msgstr "Spiral (mot klokken)"
#: app/blend.c:299 app/preferences_dialog.c:1759
#: app/blend.c:302 app/preferences_dialog.c:1759
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: app/blend.c:301
#: app/blend.c:304
msgid "Sawtooth wave"
msgstr "Sagtann-blge"
#: app/blend.c:303
#: app/blend.c:306
msgid "Triangular wave"
msgstr "Triangulr blge"
#: app/blend.c:331
#: app/blend.c:334
msgid "Offset:"
msgstr ""
#. the blend mode menu
#: app/blend.c:349
#: app/blend.c:352
msgid "Blend:"
msgstr "Blanding:"
#. the gradient type menu
#: app/blend.c:367
#: app/blend.c:370
msgid "Gradient:"
msgstr "Gradient:"
#. the repeat option
#: app/blend.c:385
#: app/blend.c:388
msgid "Repeat:"
msgstr "Gjenta:"
#: app/blend.c:418
#: app/blend.c:421
msgid "Adaptive supersampling"
msgstr ""
#. max depth scale
#: app/blend.c:440
#: app/blend.c:443
msgid "Max depth:"
msgstr "Maks dybde:"
#. threshold scale
#: app/blend.c:458 app/bucket_fill.c:137 app/iscissors.c:356
#: app/blend.c:461 app/bucket_fill.c:136 app/iscissors.c:356
msgid "Threshold:"
msgstr "Terskel:"
#: app/blend.c:496
#: app/blend.c:499
msgid "Blend: Invalid for indexed images."
msgstr "Blanding: Ugyldig for indekserte bilder."
#: app/blend.c:521
#: app/blend.c:524
msgid "Blend: 0, 0"
msgstr "Blanding: 0, 0"
#: app/blend.c:583
#: app/blend.c:587
msgid "Blend operation failed."
msgstr "Blandingoperasjon feilet."
#: app/blend.c:589
#: app/blend.c:593
msgid "Blending..."
msgstr "Blanding..."
#: app/blend.c:639 app/blend.c:649
#: app/blend.c:643 app/blend.c:653
msgid "Blend: "
msgstr "Bland: "
#: app/blend.c:1295
#: app/blend.c:1307
#, c-format
msgid "gradient_render_pixel(): unknown gradient type %d"
msgstr "gradient_render_pixel(): ukjent gradient type %d"
#: app/blend.c:1430
#: app/blend.c:1445
#, c-format
msgid "gradient_fill_region(): unknown blend mode %d"
msgstr "gradient_fill_region(): ukjent blandingsmodus %d"
#: app/blend.c:1471
#: app/blend.c:1486
#, c-format
msgid "gradient_fill_region(): unknown gradient type %d"
msgstr "gradient_fill_region(): ukjent gradient type %d"
#: app/blend.c:1493
#: app/blend.c:1508
#, c-format
msgid "gradient_fill_region(): unknown repeat mode %d"
msgstr "gradient_fill_region(): ukjent repeteringsmodus %d"
#: app/brightness_contrast.c:176
#: app/brightness_contrast.c:136
msgid "Brightness-Contrast Options"
msgstr "Lysstyrke-kontrast alternativer"
#: app/brightness_contrast.c:221
#: app/brightness_contrast.c:172
msgid "Brightness-Contrast does not operate on indexed drawables."
msgstr "Lysstyrke-kontrast opererer ikke p indekserte tegneobjekter."
#. Action area
#: app/brightness_contrast.c:252 app/channel_ops.c:104
#: app/brightness_contrast.c:214 app/channel_ops.c:104
#: app/channels_dialog.c:1864 app/channels_dialog.c:2049
#: app/color_balance.c:301 app/color_notebook.c:44 app/color_notebook.c:187
#: app/color_balance.c:273 app/color_notebook.c:49 app/color_notebook.c:192
#: app/color_select.c:155 app/color_select.c:210 app/convert.c:295
#: app/curves.c:417 app/file_new_dialog.c:296 app/file_new_dialog.c:486
#: app/hue_saturation.c:411 app/interface.c:878 app/interface.c:1264
#: app/layers_dialog.c:2883 app/layers_dialog.c:3101 app/layers_dialog.c:3244
#: app/layers_dialog.c:3720 app/levels.c:373 app/module_db.c:263
#: app/posterize.c:241 app/preferences_dialog.c:1469 app/resize.c:114
#: app/threshold.c:318
#: app/curves.c:517 app/file_new_dialog.c:292 app/file_new_dialog.c:482
#: app/hue_saturation.c:361 app/interface.c:1009 app/interface.c:1395
#: app/layers_dialog.c:2901 app/layers_dialog.c:3119 app/layers_dialog.c:3262
#: app/layers_dialog.c:3738 app/levels.c:335 app/module_db.c:263
#: app/posterize.c:199 app/preferences_dialog.c:1469 app/resize.c:114
#: app/threshold.c:278
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: app/brightness_contrast.c:253 app/channel_ops.c:113
#: app/brightness_contrast.c:215 app/channel_ops.c:113
#: app/channels_dialog.c:1865 app/channels_dialog.c:2050
#: app/color_balance.c:302 app/color_notebook.c:45 app/color_notebook.c:188
#: app/color_balance.c:274 app/color_notebook.c:50 app/color_notebook.c:193
#: app/color_select.c:156 app/color_select.c:211 app/convert.c:296
#: app/curves.c:418 app/file_new_dialog.c:298 app/file_new_dialog.c:488
#: app/gdisplay_ops.c:353 app/gimpprogress.c:135 app/global_edit.c:593
#: app/curves.c:518 app/file_new_dialog.c:294 app/file_new_dialog.c:484
#: app/gdisplay_ops.c:349 app/gimpprogress.c:135 app/global_edit.c:705
#: app/gradient.c:1486 app/gradient.c:4566 app/gradient.c:4921
#: app/hue_saturation.c:412 app/interface.c:789 app/interface.c:879
#: app/layers_dialog.c:2884 app/layers_dialog.c:3102 app/layers_dialog.c:3245
#: app/layers_dialog.c:3392 app/layers_dialog.c:3721 app/levels.c:374
#: app/posterize.c:242 app/preferences_dialog.c:1473 app/resize.c:115
#: app/threshold.c:319
#: app/hue_saturation.c:362 app/interface.c:913 app/interface.c:1010
#: app/layers_dialog.c:2902 app/layers_dialog.c:3120 app/layers_dialog.c:3263
#: app/layers_dialog.c:3410 app/layers_dialog.c:3739 app/levels.c:336
#: app/posterize.c:200 app/preferences_dialog.c:1473 app/resize.c:115
#: app/threshold.c:279
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: app/brightness_contrast.c:276 app/tools.c:491
#: app/brightness_contrast.c:226 app/tools.c:517
msgid "Brightness-Contrast"
msgstr "Lysstyrke-Kontrast"
#. Create the brightness scale widget
#: app/brightness_contrast.c:292
#: app/brightness_contrast.c:242
msgid "Brightness"
msgstr "Lysstyrke"
#. Create the contrast scale widget
#: app/brightness_contrast.c:325
#: app/brightness_contrast.c:275
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"
#. The preview toggle
#: app/brightness_contrast.c:363 app/color_balance.c:481 app/curves.c:661
#: app/fileops.c:395 app/hue_saturation.c:620 app/levels.c:583
#: app/palette.c:2849 app/posterize.c:297 app/threshold.c:404
#: app/brightness_contrast.c:313 app/color_balance.c:438 app/curves.c:651
#: app/fileops.c:395 app/hue_saturation.c:572 app/levels.c:531
#: app/palette.c:2849 app/posterize.c:246 app/threshold.c:354
msgid "Preview"
msgstr "Forhndsvis"
#. The close push button
#: app/brush_edit.c:38 app/brush_select.c:133 app/by_color_select.c:678
#: app/color_notebook.c:182 app/color_picker.c:208 app/color_select.c:205
#: app/colormap_dialog.i.c:94 app/colormap_dialog.i.c:103 app/crop.c:1011
#: app/brush_edit.c:38 app/brush_select.c:135 app/by_color_select.c:664
#: app/color_notebook.c:187 app/color_picker.c:209 app/color_select.c:205
#: app/colormap_dialog.i.c:94 app/colormap_dialog.i.c:103 app/crop.c:1027
#: app/devices.c:124 app/docindexif.c:95 app/errorconsole.c:230
#: app/gdisplay_ops.c:352 app/gradient.c:646 app/gradient_select.c:76
#: app/histogram_tool.c:304 app/info_window.c:121 app/lc_dialog.c:177
#: app/gdisplay_ops.c:348 app/gradient.c:646 app/gradient_select.c:76
#: app/histogram_tool.c:262 app/info_window.c:121 app/lc_dialog.c:196
#: app/palette.c:2235 app/palette_select.c:59 app/pattern_select.c:90
#: app/tips_dialog.c:146 app/tools.c:716 libgimp/gimpfileselection.c:356
#: app/tips_dialog.c:146 app/tools.c:874 libgimp/gimpfileselection.c:356
#: libgimp/gimpunitmenu.c:518
msgid "Close"
msgstr "Lukk"
......@@ -401,7 +407,7 @@ msgid "Brush Editor"
msgstr "Brsteredigering"
#. brush radius scale
#: app/brush_edit.c:240 app/color_picker.c:163 app/tool_options.c:290
#: app/brush_edit.c:240 app/color_picker.c:164 app/tool_options.c:284
msgid "Radius:"
msgstr "Radius:"
......@@ -420,46 +426,46 @@ msgstr "Aspektrate:"
msgid "Angle:"
msgstr "Vinkel:"
#: app/brush_select.c:132 app/module_db.c:307 app/palette.c:2243
#: app/brush_select.c:134 app/module_db.c:307 app/palette.c:2243
#: app/pattern_select.c:89
msgid "Refresh"
msgstr "Oppdater"
#: app/brush_select.c:153
#: app/brush_select.c:155
msgid "Brush Selection"
msgstr "Brstevalg"
#: app/brush_select.c:241 app/pattern_select.c:147
#: app/brush_select.c:244 app/pattern_select.c:147
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"
#. Create the opacity scale widget
#: app/brush_select.c:271 app/layers_dialog.c:333 app/tool_options.c:596
#: app/brush_select.c:274 app/layers_dialog.c:334 app/tool_options.c:593
msgid "Opacity:"
msgstr "Ugjennomsiktighet:"
#. Create the paint mode option menu
#: app/brush_select.c:289 app/layers_dialog.c:306 app/tool_options.c:625
#: app/brush_select.c:292 app/layers_dialog.c:307 app/tool_options.c:623
msgid "Mode:"
msgstr "Modus:"
#: app/brush_select.c:312
#: app/brush_select.c:315
msgid "Edit Brush"
msgstr "Rediger pensel"
#: app/brush_select.c:318
#: app/brush_select.c:321
msgid "New Brush"
msgstr "Ny pensel"
#: app/brush_select.c:340
#: app/brush_select.c:343
msgid "Spacing:"
msgstr "Mellomrom:"
#: app/brush_select.c:531
#: app/brush_select.c:536
msgid "failed to run brush callback function"
msgstr ""
#: app/brush_select.c:1187
#: app/brush_select.c:1192
msgid ""
"We are all fresh out of brush editors today,\n"
"please write your own or try back tomorrow\n"
......@@ -467,24 +473,24 @@ msgstr ""
"Vi er helt tom for penselredigerere idag,\n"
"vennligst skriv din egen elle prv i morgen\n"
#: app/bucket_fill.c:114
#: app/bucket_fill.c:113
msgid "FG Color Fill"
msgstr "FG fargefyll"
#: app/bucket_fill.c:115
#: app/bucket_fill.c:114
msgid "BG Color Fill"
msgstr "BG Fargefyll"
#: app/bucket_fill.c:116
#: app/bucket_fill.c:115
msgid "Pattern Fill"
msgstr "Mnsterfyll"
#: app/bucket_fill.c:157 app/color_picker.c:138 app/tool_options.c:364
#: app/bucket_fill.c:156 app/color_picker.c:139 app/tool_options.c:358
msgid "Sample Merged"
msgstr ""
#. fill type
#: app/bucket_fill.c:165 app/file_new_dialog.c:846
#: app/bucket_fill.c:164 app/file_new_dialog.c:842
msgid "Fill Type"
msgstr "Fylltype"
......@@ -492,61 +498,61 @@ msgstr "Fylltype"
msgid "Bucket Fill operation failed."
msgstr ""
#: app/bucket_fill.c:361
#: app/bucket_fill.c:344
msgid "No available patterns for this operation."
msgstr "Ingen tilgjengelige mnstre for denne operasjonen."
#: app/by_color_select.c:557 app/paint_funcs.c:100
#: app/by_color_select.c:542 app/paint_funcs.c:100
msgid "Replace"
msgstr "Erstatt"
#: app/by_color_select.c:558 app/colormap_dialog.i.c:99
#: app/by_color_select.c:543 app/colormap_dialog.i.c:99
msgid "Add"
msgstr "Legg til"
#: app/by_color_select.c:559 app/layers_dialog.c:213 app/tool_options.c:793
#: app/by_color_select.c:544 app/layers_dialog.c:215 app/tool_options.c:784
msgid "Subtract"
msgstr "Trekk fra"
#: app/by_color_select.c:560
#: app/by_color_select.c:545
msgid "Intersect"
msgstr ""
#: app/by_color_select.c:578
#: app/by_color_select.c:564
msgid "By Color Selection"
msgstr "Ved fargevalg"
#: app/by_color_select.c:621
#: app/by_color_select.c:607
msgid "Inactive"
msgstr "Inaktiv"
#. Create the selection mode radio box
#: app/by_color_select.c:628
#: app/by_color_select.c:614
msgid "Selection Mode"
msgstr "Utvalgsmetode"
#: app/by_color_select.c:652
#: app/by_color_select.c:638
msgid "Fuzziness Threshold"
msgstr ""
#. The reset push button
#: app/by_color_select.c:668 app/curves.c:416 app/file_new_dialog.c:487
#: app/tools.c:715 app/transform_core.c:115
#: app/by_color_select.c:654 app/curves.c:516 app/file_new_dialog.c:483
#: app/tools.c:873 app/transform_core.c:116
msgid "Reset"
msgstr "Nullstill"
#: app/channel.c:190 app/channel.c:192 app/layer.c:314 app/layer.c:316
#: app/channel.c:191 app/channel.c:193 app/layer.c:316 app/layer.c:318
msgid "copy"
msgstr "kopier"
#. formulate the new layer_mask name
#: app/channel.c:198 app/gradient.c:1359 app/layer.c:322 app/layer.c:1481
#: app/channel.c:199 app/gradient.c:1359 app/layer.c:324 app/layer.c:1486
#, c-format
msgid "%s copy"
msgstr "%s kopier"
#. Create the new channel
#: app/channel.c:503
#: app/channel.c:521
msgid "Selection Mask"
msgstr "Utvalgsmaske"
......@@ -572,12 +578,12 @@ msgstr ""
msgid "Fill Options"
msgstr "Alternativer for fyll"
#: app/channel_ops.c:164 app/file_new_dialog.c:134 app/file_new_dialog.c:501
#: app/layers_dialog.c:2875
#: app/channel_ops.c:164 app/file_new_dialog.c:135 app/file_new_dialog.c:497
#: app/layers_dialog.c:2893
msgid "Background"
msgstr "Bakgrunn"
#: app/channel_ops.c:175 app/file_new_dialog.c:503 app/layers_dialog.c:2877
#: app/channel_ops.c:175 app/file_new_dialog.c:499 app/layers_dialog.c:2895
msgid "Transparent"
msgstr "Transparent"
......@@ -603,48 +609,48 @@ msgid "Duplicate Channel"
msgstr ""
#: app/channels_dialog.c:173
msgid "Delete Channel"
msgstr "Slett kanal"
#: app/channels_dialog.c:175
msgid ""
"Channel to Selection \n"
"<Shift> Add <Ctrl> Subtract <Shift><Ctrl> Intersect"
msgstr ""
#: app/channels_dialog.c:537 app/menus.c:278
#: app/channels_dialog.c:178
msgid "Delete Channel"
msgstr "Slett kanal"
#: app/channels_dialog.c:537 app/menus.c:273
msgid "/New Channel"
msgstr "/Ny kanal"
#: app/channels_dialog.c:540 app/menus.c:279
#: app/channels_dialog.c:540 app/menus.c:274
msgid "/Raise Channel"
msgstr "/Hev kanal"
#: app/channels_dialog.c:544 app/menus.c:280
#: app/channels_dialog.c:544 app/menus.c:275
msgid "/Lower Channel"
msgstr "/Senk kanal"
#: app/channels_dialog.c:548 app/menus.c:281
#: app/channels_dialog.c:548 app/menus.c:276
msgid "/Duplicate Channel"
msgstr "/Dupliser kanal"
#: app/channels_dialog.c:552 app/menus.c:282
msgid "/Delete Channel"
msgstr "/Slett kanal"