Commit 1c90461e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 1a587a37
Pipeline #151923 passed with stages
in 35 minutes and 48 seconds
# Polish translation for gimp-python.
# Copyright © 1999-2019 the gimp authors.
# Copyright © 1999-2020 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 1999-2005.
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999, 2000.
# Hubert Stachurski <hubi@forest.sggw.waw.pl>, 2008.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2019.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2020.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-python\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-08 11:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-08 11:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-13 19:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-13 19:49+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -450,108 +450,136 @@ msgstr "_Poziome przesunięcie cienia"
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Pi_onowe przesunięcie cienia"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:43
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:44
msgid "Spyro Layer"
msgstr "Warstwa Spyro"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:89
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:45
msgid "Spyro Path"
msgstr "Ścieżka Spyro"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:56
msgid ""
"Save\n"
"as New Layer"
msgstr ""
"Zapisanie\n"
"jako nowa warstwa"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:57
msgid ""
"Redraw on\n"
"Active layer"
msgstr ""
"Ponowne narysowanie\n"
"na aktywnej warstwie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:58
msgid ""
"Save\n"
"as Path"
msgstr ""
"Zapisanie\n"
"jako ścieżka"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:104
msgid "Circle"
msgstr "Okrąg"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:125
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:140
msgid "Polygon-Star"
msgstr "Wielokąt — gwiazda"
#. Sine wave on a circle ring.
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:141
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:834
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:156
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:947
msgid "Sine"
msgstr "Sinus"
#. Semi-circles, based on a polygon
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:151
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:166
msgid "Bumps"
msgstr "Wypukłości"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:256
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:271
msgid "Rack"
msgstr "Stojak"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:300
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:315
msgid "Frame"
msgstr "Ramka"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:389
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:404
msgid "Selection"
msgstr "Zaznaczenie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:479
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:494
msgid "Pencil"
msgstr "Ołówek"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:495
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:510
msgid "AirBrush"
msgstr "Aerograf"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:555
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:570
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:560
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:575
msgid "Stroke"
msgstr "Kreska"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:588
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:622
msgid "PaintBrush"
msgstr "Pędzel"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:590
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:624
msgid "Ink"
msgstr "Stalówka"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:591
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:625
msgid "MyPaintBrush"
msgstr "Pędzel programu MyPaint"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:820
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:933
msgid "Spyrograph"
msgstr "Spirogram"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:827
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:940
msgid "Epitrochoid"
msgstr "Epitrochoida"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:854
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:967
msgid "Lissajous"
msgstr "Lissajous"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1098
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1395
msgid "Curve Type"
msgstr "Typ krzywej"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1099
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1396
msgid ""
"An Epitrochoid pattern is when the moving gear is on the outside of the "
"fixed gear."
msgstr ""
"Wzór epitrochoidy powstaje, kiedy ruchoma zębatka jest poza stałą zębatką."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1104
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1401
msgid "Tool"
msgstr "Narzędzie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1105
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1402
msgid ""
"The tool with which to draw the pattern.The Preview tool just draws quickly."
msgstr ""
"Narzędzie, za pomocą którego rysować wzór. Narzędzie „Podgląd” po prostu "
"rysuje szybko."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1110
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1407
msgid "Long Gradient"
msgstr "Długi gradient"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1112
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1409
msgid ""
"When unchecked, the current tool settings will be used. When checked, will "
"use a long gradient to match the length of the pattern, based on current "
......@@ -561,11 +589,11 @@ msgstr ""
"spowoduje użycie długiego gradientu, aby dopasować do długości wzoru na "
"podstawie obecnego gradientu i trybu powtarzania z ustawień gradientu."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1132
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1429
msgid "Specify pattern using one of the following tabs:"
msgstr "Określenie wzoru za pomocą jednej z tych kart:"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1134
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1431
msgid ""
"The pattern is specified only by the active tab. Toy Kit is similar to "
"Gears, but it uses gears and hole numbers which are found in toy kits. If "
......@@ -577,7 +605,7 @@ msgstr ""
"w zabawkach. Jeśli używane są instrukcje z podręczników zabawek, to wyniki "
"powinny być podobne."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1158
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1455
msgid ""
"Number of teeth of fixed gear. The size of the fixed gear is proportional to "
"the number of teeth."
......@@ -585,12 +613,12 @@ msgstr ""
"Liczba zębów stałej zębatki. Rozmiar stałej zębatki jest proporcjonalny do "
"liczby zębów."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1161
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1187
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1458
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1484
msgid "Fixed Gear Teeth"
msgstr "Zęby stałej zębatki"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1167
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1464
msgid ""
"Number of teeth of moving gear. The size of the moving gear is proportional "
"to the number of teeth."
......@@ -598,16 +626,16 @@ msgstr ""
"Liczba zębów ruchomej zębatki. Rozmiar ruchomej zębatki jest proporcjonalny "
"do liczby zębów."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1170
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1192
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1467
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1489
msgid "Moving Gear Teeth"
msgstr "Zęby ruchomej zębatki"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1175
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1472
msgid "Hole percent"
msgstr "Procent otworu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1176
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1473
msgid ""
"How far is the hole from the center of the moving gear. 100% means that the "
"hole is at the gear's edge."
......@@ -615,11 +643,11 @@ msgstr ""
"Jak daleko otwór jest od środka ruchomej zębatki. 100% oznacza, że otwór "
"jest na krawędzi zębatki."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1197
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1494
msgid "Hole Number"
msgstr "Liczba otworu"
msgstr "Numer otworu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1198
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1495
msgid ""
"Hole #1 is at the edge of the gear. The maximum hole number is near the "
"center. The maximum hole number is different for each gear."
......@@ -627,20 +655,67 @@ msgstr ""
"Otwór o numerze 1 jest na krawędzi zębatki. Maksymalny numer otworu jest "
"blisko środka. Maksymalny numer otworu jest różny dla każdej zębatki."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1207
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1506
msgid "Flower Petals"
msgstr "Płatki kwiatu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1506
msgid "The number of petals in the pattern."
msgstr "Liczba płatków na wzorze."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1511
msgid "Petal Skip"
msgstr "Pominięcie płatka"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1512
msgid "The number of petals to advance for drawing the next petal."
msgstr "O ile płatków przesunąć do narysowania następnego."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1517
msgid "Hole Radius(%)"
msgstr "Promień otworu (%)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1518
msgid ""
"The radius of the hole in the center of the pattern where nothing will be "
"drawn. Given as a percentage of the size of the pattern. A value of 0 will "
"produce no hole. A Value of 99 will produce a thin line on the edge."
msgstr ""
"Promień otworu na środku wzoru, gdzie nic nie będzie rysowane. Podane jako "
"procent wymiarów wzoru. Wartość 0 spowoduje brak otworu. Wartość 99 "
"spowoduje narysowanie cienkiej linii na krawędzi."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1531
msgid "Width(%)"
msgstr "Szerokość (%)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1532
msgid ""
"The width of the pattern as a percentage of the size of the pattern. A Value "
"of 1 will just draw a thin pattern. A Value of 100 will fill the entire "
"fixed gear."
msgstr ""
"Szerokość wzoru jako procent jego wymiarów. Wartość 1 spowoduje narysowanie "
"cienkiego wzoru. Wartość 100 wypełni całą stałą zębatkę."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1542
msgid "Visual"
msgstr "Wizualne"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1547
msgid "Toy Kit"
msgstr "Toy Kit"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1212
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1552
msgid "Gears"
msgstr "Zębatki"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1224
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1268
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1564
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1608
msgid "Rotation"
msgstr "Obrót"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1225
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1565
msgid ""
"Rotation of the pattern, in degrees. The starting position of the moving "
"gear in the fixed gear."
......@@ -648,11 +723,11 @@ msgstr ""
"Obrót wzoru w stopniach. Pozycja początkowa ruchomej zębatki w stałej "
"zębatce."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1248
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1588
msgid "Shape"
msgstr "Kształt"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1249
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1589
msgid ""
"The shape of the fixed gear to be used inside current selection. Rack is a "
"long round-edged shape provided in the toy kits. Frame hugs the boundaries "
......@@ -666,40 +741,40 @@ msgstr ""
"granicy. Zaznaczenie przytuli granice obecnego zaznaczenia — można spróbować "
"coś nieprostokątnego."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1258
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1598
msgid "Sides"
msgstr "Strony"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1258
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1598
msgid "Number of sides of the shape."
msgstr "Liczba stron kształtu."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1263
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1603
msgid "Morph"
msgstr "Przekształcenie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1263
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1603
msgid "Morph fixed gear shape. Only affects some of the shapes."
msgstr ""
"Przekształcenie kształtu stałej zębatki. Ma wpływ tylko na część kształtów."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1268
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1608
msgid "Rotation of the fixed gear, in degrees"
msgstr "Obrót stałej zębatki w stopniach"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1283
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1623
msgid "Margin (px)"
msgstr "Margines (piksele)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1283
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1623
msgid "Margin from edge of selection."
msgstr "Margines od krawędzi zaznaczenia."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1288
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1628
msgid "Make width and height equal"
msgstr "Równa szerokość i wysokość"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1290
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1630
msgid ""
"When unchecked, the pattern will fill the current image or selection. When "
"checked, the pattern will have same width and height, and will be centered."
......@@ -708,11 +783,11 @@ msgstr ""
"Zaznaczenie spowoduje, że wzór będzie miał tę samą szerokość i wysokość "
"i będzie wyśrodkowany."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1314
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1654
msgid "Re_draw"
msgstr "P_onowne rysowanie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1315
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1655
msgid ""
"If you change the settings of a tool, change color, or change the selection, "
"press this to preview how the pattern looks."
......@@ -720,67 +795,56 @@ msgstr ""
"Jeśli zmieniono ustawienia narzędzia, kolor lub zaznaczenie, to kliknięcie "
"tego wyświetli podgląd, jak wzór będzie wyglądał."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1317
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1657
msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1318
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1658
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1319
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1659
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1321
msgid ""
"Keep\n"
"Layer"
msgstr ""
"Zachowanie\n"
"warstwy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1323
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1665
msgid ""
"If checked, then once OK is pressed, the spyro layer is kept, and the plugin "
"exits quickly. If unchecked, the spyro layer is deleted, and the pattern is "
"redrawn on the layer that was active when the plugin was launched."
"Choose whether to save as new layer, redraw on last active layer, or save to "
"path"
msgstr ""
"Jeśli zaznaczono, to po kliknięciu OK warstwa Spyro zostanie zachowana, "
"a wtyczka szybko zakończy działanie. Odznaczenie spowoduje, że warstwa Spyro "
"zostanie usunięta, a wzór jest ponownie rysowany na warstwie, która była "
"aktywna podczas uruchomienia wtyczki."
"Wybiera, czy zapisać jako nową warstwę, ponownie narysować na ostatniej "
"aktywnej warstwie lub zapisać do ścieżki"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1337
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1677
msgid "Spyrogimp"
msgstr "Spyrogimp"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1346
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1802
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1686
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:2191
msgid "Draw spyrographs using current tool settings and selection."
msgstr ""
"Rysowanie spirogramów za pomocą obecnych ustawień narzędzia i zaznaczenia."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1359
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1699
msgid "Curve Pattern"
msgstr "Wzór krzywej"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1362
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1702
msgid "Fixed Gear"
msgstr "Stała zębatka"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1365
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1705
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1650
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:2039
msgid "Rendering Pattern"
msgstr "Rysowanie wzoru"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1662
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:2051
msgid "Please wait : Rendering Pattern"
msgstr "Proszę czekać: rysowanie wzoru"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1771
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:2160
msgid "Spyrogimp..."
msgstr "Spyrogimp…"
# Polish translation for gimp-script-fu.
# Copyright © 1999-2019 the gimp authors.
# Copyright © 1999-2020 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 1999-2005.
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999-2000.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2007.
# Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2010.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2019.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2020.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-08 11:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-08 11:44+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-13 19:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-13 19:49+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -140,7 +140,7 @@ msgstr "Zapisywanie wyjścia konsoli Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:292
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:236
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:834
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:836
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
......@@ -237,27 +237,27 @@ msgstr "Za dużo parametrów dla wywołania „script-fu-register”"
msgid "Error while loading %s:"
msgstr "Błąd podczas wczytywania %s:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:830
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:832
msgid "Script-Fu Server Options"
msgstr "Opcje serwera Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:835
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:837
msgid "_Start Server"
msgstr "Uruchom _serwer"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:868
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:870
msgid "Listen on IP:"
msgstr "Nasłuchiwanie na adresie IP:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:875
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:877
msgid "Server port:"
msgstr "Port serwera:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:881
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:883
msgid "Server logfile:"
msgstr "Dziennik serwera:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:894
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:896
msgid ""
"Listening on an IP address other than 127.0.0.1 (especially 0.0.0.0) can "
"allow attackers to remotely execute arbitrary code on this machine."
......@@ -686,50 +686,64 @@ msgstr "Krycie"
msgid "Allow resizing"
msgstr "Dopuszczalne powiększanie"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:41
msgid "_Erase Every Other Row..."
msgstr "Wyczyść co drugi wi_ersz…"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:42
msgid "Erase every other row or column"
msgstr "Czyści wszystkie inne wiersze i kolumny"
msgid "_Erase Every Nth Row..."
msgstr "Wyczyść co n-ty wi_ersz…"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:43
msgid "Erase every nth row or column"
msgstr "Czyści co n-ty wiersz lub kolumnę"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:49
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:50
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:65
msgid "Rows/cols"
msgstr "Wiersze/kolumny"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:49
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:50
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:65
msgid "Rows"
msgstr "Wiersze"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:49
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:50
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:65
msgid "Columns"
msgstr "Kolumny"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:50
msgid "Even/odd"
msgstr "Parzyste/nieparzyste"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:50
msgid "Even"
msgstr "Parzyste"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:50
msgid "Odd"
msgstr "Nieparzyste"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:51
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:52
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:67
msgid "Erase/fill"
msgstr "Wyczyszczenie/wypełnienie"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:51
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:52
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:67
msgid "Erase"
msgstr "Wyczyszczenie"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:51
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:52
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:67
msgid "Fill with BG"
msgstr "Wypełnienie tłem"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:57
msgid "_Erase Every Other Row..."
msgstr "Wyczyść co drugi wi_ersz…"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:58
msgid "Erase every other row or column"
msgstr "Czyści co drugi wiersz lub kolumnę"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:66
msgid "Even/odd"
msgstr "Parzyste/nieparzyste"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:66
msgid "Even"
msgstr "Parzyste"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:66
msgid "Odd"
msgstr "Nieparzyste"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:152
msgid "Render _Font Map..."
msgstr "Renderowanie _mapy czcionki…"
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment