Commit 1c6073fd authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 724b2a57
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-15 21:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-15 21:40+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-27 17:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-27 18:00+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -339,7 +339,7 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1050 ../plug-ins/common/file-pnm.c:671
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:984 ../plug-ins/common/file-sunras.c:1049
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1092 ../plug-ins/common/file-xbm.c:904
#: ../plug-ins/common/film.c:745 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:257
#: ../plug-ins/common/film.c:745 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:258
#: ../plug-ins/common/tile.c:354 ../plug-ins/file-bmp/bmp-load.c:734
#: ../plug-ins/file-exr/file-exr.c:258 ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:525
#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:529 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:239
......@@ -1847,7 +1847,7 @@ msgstr "Usunięcie pasków"
#: ../plug-ins/common/destripe.c:476 ../plug-ins/common/file-html-table.c:638
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3495 ../plug-ins/common/file-ps.c:3700
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1464
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:436 ../plug-ins/common/tile.c:464
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:453 ../plug-ins/common/tile.c:464
#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:163
#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:399
#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:282
......@@ -2565,7 +2565,7 @@ msgstr "Szerokość każdej komórki. Liczba lub procent."
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:654 ../plug-ins/common/file-ps.c:3508
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3712 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1480
#: ../plug-ins/common/film.c:1005 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:441
#: ../plug-ins/common/film.c:1005 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:458
#: ../plug-ins/common/tile.c:468 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:173
#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:406
#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:284
......@@ -2772,7 +2772,7 @@ msgstr "Domyślna przerwa między klatkami:"
#. label for 'ms' adjustment
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1546
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:248
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:306
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-gif.ui.h:7
msgid "milliseconds"
msgstr "ms"
......@@ -4004,7 +4004,7 @@ msgstr "Komentarz jest ograniczony do %d znaków."
#. Begin displaying export progress
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1463
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:173
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:426
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:506
#, c-format
msgid "Saving '%s'"
msgstr "Zapisywanie „%s”"
......@@ -5313,11 +5313,11 @@ msgstr "Wygładzona pale_ta…"
msgid "Deriving smooth palette"
msgstr "Obliczanie wygładzonej palety"
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:412
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:429
msgid "Smooth Palette"
msgstr "Wygładzona paleta"
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:456
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:473
msgid "_Search depth:"
msgstr "_Głębokość przeszukiwań:"
......@@ -6298,8 +6298,8 @@ msgstr ""
#. Advanced Options
#. Advanced options
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:951 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:814
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:178
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:265
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:194
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:323
msgid "_Advanced Options"
msgstr "Ustawienia za_awansowane"
......@@ -6664,7 +6664,7 @@ msgstr "_Przyrostowy"
#. Save EXIF data
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:961
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:282
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:340
msgid "Save _Exif data"
msgstr "Zapisanie danych _Exif"
......@@ -6674,7 +6674,7 @@ msgstr "Zapisanie _miniatury"
#. XMP metadata
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:997
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:292
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:350
msgid "Save _XMP data"
msgstr "Zapisanie danych _XMP"
......@@ -7036,61 +7036,71 @@ msgstr "Faks CCITT Group _3"
msgid "CCITT Group _4 fax"
msgstr "Faks CCITT Group _4"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp.c:99 ../plug-ins/file-webp/file-webp.c:120
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp.c:101 ../plug-ins/file-webp/file-webp.c:122
msgid "WebP image"
msgstr "Obraz WebP"
#. Create the dialog
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:71
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:83
msgid "WebP"
msgstr "WebP"
#. Create the lossless checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:88
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:100
msgid "Lossless"
msgstr "Bezstratne"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:104
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:116
msgid "Image quality:"
msgstr "Jakość obrazu:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:112
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:124
msgid "Image quality"
msgstr "Jakość obrazu"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:123
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:135
msgid "Alpha quality:"
msgstr "Jakość alfy:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:131
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:143
msgid "Alpha channel quality"
msgstr "Jakość kanału alfa"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:156
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:168
msgid "Source type:"
msgstr "Typ źródła:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:159
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:171
msgid "WebP encoder \"preset\""
msgstr "Ustawienia kodera WebP"
#. Create the top-level animation checkbox expander
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:185
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:201
msgid "As A_nimation"
msgstr "Jako a_nimacja"
#. loop animation checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:214
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:230
msgid "Loop forever"
msgstr "Powtarzanie w nieskończoność"
#. label for 'max key-frame distance' adjustment
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:247
msgid "Max distance between key-frames:"
msgstr "Maksymalna odległość między klatkami kluczowymi:"
#. minimize-size checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:265
msgid "Minimize output size (slower)"
msgstr "Minimalizowanie rozmiaru wyjściowego (wolniejsze)"
#. label for 'delay' adjustment
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:230
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:288
msgid "Delay between frames where unspecified:"
msgstr "Opóźnienie między klatkami, jeśli nie podano:"
#. Create the force-delay checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:253
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:311
msgid "Use delay entered above for all frames"
msgstr "Użycie opóźnienia podanego powyżej dla wszystkich klatek"
......@@ -7168,12 +7178,12 @@ msgid "unknown error"
msgstr "nieznany błąd"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:181
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:434
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:514
#, c-format
msgid "Unable to open '%s' for writing"
msgstr "Nie można otworzyć pliku „%s” do zapisania"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:247
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:253
#, c-format
msgid "WebP error: '%s'"
msgstr "Błąd WebP: „%s”"
......
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-20 18:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-20 18:09+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-27 17:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-27 18:00+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -497,7 +497,7 @@ msgid "Text Editor"
msgstr "Edytor tekstowy"
#: ../app/actions/actions.c:227 ../app/dialogs/dialogs.c:307
#: ../app/gui/gui.c:462
#: ../app/gui/gui.c:473
msgid "Tool Options"
msgstr "Opcje narzędzia"
......@@ -1212,7 +1212,7 @@ msgstr ""
#: ../app/actions/data-commands.c:114 ../app/actions/tool-options-commands.c:74
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:120 ../app/core/gimpimage.c:1998
#: ../app/core/gimppalette.c:451 ../app/core/gimppalette-import.c:208
#: ../app/core/gimppalette.c:451 ../app/core/gimppalette-import.c:211
#: ../app/core/gimppalette-load.c:186
#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:783 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:89
msgid "Untitled"
......@@ -5925,7 +5925,7 @@ msgstr "Otwiera plik tekstowy (UTF-8)"
#: ../app/actions/text-editor-commands.c:139
#: ../app/actions/text-tool-commands.c:209 ../app/config/gimpconfig-file.c:71
#: ../app/core/gimppalette-import.c:506 ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:289
#: ../app/core/gimppalette-import.c:510 ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:289
#: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:233
#: ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:168
#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1647
......@@ -7366,104 +7366,104 @@ msgstr "Ekran %s"
msgid "Move this window to screen %s"
msgstr "Przenieś to okno na ekran %s"
#: ../app/actions/windows-actions.c:97
#: ../app/actions/windows-actions.c:98
msgctxt "windows-action"
msgid "_Windows"
msgstr "_Okna"
#: ../app/actions/windows-actions.c:99
#: ../app/actions/windows-actions.c:100
msgctxt "windows-action"
msgid "_Recently Closed Docks"
msgstr "_Ostatnio zamknięte doki"
#: ../app/actions/windows-actions.c:101
#: ../app/actions/windows-actions.c:102
msgctxt "windows-action"
msgid "_Dockable Dialogs"
msgstr "_Dokowalne okna dialogowe"
#: ../app/actions/windows-actions.c:104
#: ../app/actions/windows-actions.c:105
msgctxt "windows-action"
msgid "Next Image"
msgstr "Następny obraz"
#: ../app/actions/windows-actions.c:105
#: ../app/actions/windows-actions.c:106
msgctxt "windows-action"
msgid "Switch to the next image"
msgstr "Przełącza na następny obraz"
#: ../app/actions/windows-actions.c:110
#: ../app/actions/windows-actions.c:111
msgctxt "windows-action"
msgid "Previous Image"
msgstr "Poprzedni obraz"
#: ../app/actions/windows-actions.c:111
#: ../app/actions/windows-actions.c:112
msgctxt "windows-action"
msgid "Switch to the previous image"
msgstr "Przełącza na poprzedni obraz"
#: ../app/actions/windows-actions.c:116
#: ../app/actions/windows-actions.c:117
msgctxt "windows-action"
msgid "_Tabs Position"
msgstr "Położenie _kart"
#: ../app/actions/windows-actions.c:122
#: ../app/actions/windows-actions.c:123
msgctxt "windows-action"
msgid "Hide Docks"
msgstr "Ukryj doki"
#: ../app/actions/windows-actions.c:123
#: ../app/actions/windows-actions.c:124
msgctxt "windows-action"
msgid ""
"When enabled, docks and other dialogs are hidden, leaving only image windows."
msgstr ""
"Ukrywa doki oraz inne okna dialogowe, zostawiając tylko okna z obrazem."
#: ../app/actions/windows-actions.c:129
#: ../app/actions/windows-actions.c:130
msgctxt "windows-action"
msgid "Single-Window Mode"
msgstr "Tryb jednego okna"
#: ../app/actions/windows-actions.c:130
#: ../app/actions/windows-actions.c:131
msgctxt "windows-action"
msgid "When enabled, GIMP is in a single-window mode."
msgstr "Kiedy jest włączone, program GIMP działa w trybie jednego okna."
#: ../app/actions/windows-actions.c:139
#: ../app/actions/windows-actions.c:140
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "_Top"
msgstr "_Góra"
#: ../app/actions/windows-actions.c:140
#: ../app/actions/windows-actions.c:141
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "Position the tabs on the top"
msgstr "Umieszcza karty na górze"
#: ../app/actions/windows-actions.c:144
#: ../app/actions/windows-actions.c:145
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "_Bottom"
msgstr "_Dół"
#: ../app/actions/windows-actions.c:145
#: ../app/actions/windows-actions.c:146
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "Position the tabs on the bottom"
msgstr "Umieszcza karty na dole"
#: ../app/actions/windows-actions.c:149
#: ../app/actions/windows-actions.c:150
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "_Left"
msgstr "_Lewo"
#: ../app/actions/windows-actions.c:150
#: ../app/actions/windows-actions.c:151
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "Position the tabs on the left"
msgstr "Umieszcza karty po lewej stronie"
#: ../app/actions/windows-actions.c:154
#: ../app/actions/windows-actions.c:155
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "_Right"
msgstr "_Prawo"
#: ../app/actions/windows-actions.c:155
#: ../app/actions/windows-actions.c:156
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "Position the tabs on the right"
msgstr "Umieszcza karty po prawej stronie"
......@@ -9602,7 +9602,7 @@ msgstr ""
"Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku z pędzlami: nie można dekodować "
"wersji formatu abr %d."
#: ../app/core/gimpbrush.c:149 ../app/paint/gimppaintoptions.c:219
#: ../app/core/gimpbrush.c:150 ../app/paint/gimppaintoptions.c:219
msgid "Brush Spacing"
msgstr "Odstępy pędzla"
......@@ -10885,12 +10885,19 @@ msgstr "Plik z pędzlem programu MyPaint jest za duży, pomijanie."
msgid "Failed to deserialize MyPaint brush."
msgstr "Deserializacja pędzla programu MyPaint się nie powiodła."
#: ../app/core/gimppalette-import.c:419
#. TRANSLATORS: the "%s" is an item title and "%u" is the number of
#. occurrences for this item.
#: ../app/core/gimppalette-import.c:210
#, c-format
msgid "%s (occurs %u)"
msgstr "%s (wystąpienia: %u)"
#: ../app/core/gimppalette-import.c:423
#, c-format
msgid "Index %d"
msgstr "Indeks %d"
#: ../app/core/gimppalette-import.c:541
#: ../app/core/gimppalette-import.c:545
#, c-format
msgid "Unknown type of palette file: %s"
msgstr "Nieznany typ pliku palety: %s"
......@@ -11710,7 +11717,7 @@ msgid ""
"Are you sure you want to remove '%s' from the list and delete it on disk?"
msgstr "Na pewno usunąć „%s” z listy i z dysku?"
#: ../app/dialogs/dialogs-constructors.c:214 ../app/gui/gui.c:166
#: ../app/dialogs/dialogs-constructors.c:214 ../app/gui/gui.c:177
#: ../app/gui/gui-message.c:157
msgid "GIMP Message"
msgstr "Komunikat programu GIMP"
......@@ -14179,7 +14186,7 @@ msgstr "(niezmodyfikowany)"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:341
#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:350
#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:941
#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:971
#: ../app/widgets/gimpbuffersourcebox.c:171
#: ../app/widgets/gimpbuffersourcebox.c:309
msgid "(none)"
......@@ -14542,14 +14549,14 @@ msgstr ""
#. * but xgettext extracts it anyway mistakenly into GIMP po files.
#. * Leave an empty string as translation. It does not matter.
#.
#: ../app/gui/gui.c:210
#: ../app/gui/gui.c:221
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#. load the recent documents after gimp_real_restore() because we
#. * need the mime-types implemented by plug-ins
#.
#: ../app/gui/gui.c:506
#: ../app/gui/gui.c:517
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenty"
......@@ -14574,11 +14581,11 @@ msgstr "Tylko ruch"
msgid "Flow"
msgstr "Strumień"
#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:405
#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:406
msgid "No brushes available for use with this tool."
msgstr "Brak dostępnych pędzli dla tego narzędzia."
#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:412
#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:413
msgid "No paint dynamics available for use with this tool."
msgstr "Brak dostępnych dynamik rysowania dla tego narzędzia."
......@@ -15922,7 +15929,7 @@ msgstr ""
"Pchnąć w tę łódź jeża\n"
"lub ośm skrzyń fig."
#: ../app/text/gimptext-compat.c:106 ../app/tools/gimptexttool.c:1405
#: ../app/text/gimptext-compat.c:106 ../app/tools/gimptexttool.c:1409
msgid "Add Text Layer"
msgstr "Dodanie warstwy tekstowej"
......@@ -18280,31 +18287,31 @@ msgstr "Pole:"
msgid "Language:"
msgstr "Język:"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:191
#: ../app/tools/gimptexttool.c:192
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:192
#: ../app/tools/gimptexttool.c:193
msgid "Text Tool: Create or edit text layers"
msgstr "Tekst: tworzy i modyfikuje warstwy tekstu"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:193
#: ../app/tools/gimptexttool.c:194
msgid "Te_xt"
msgstr "_Tekst"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1014
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1018
msgid "Reshape Text Layer"
msgstr "Zmiana kształtu warstwy tekstowej"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1516 ../app/tools/gimptexttool.c:1519
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1520 ../app/tools/gimptexttool.c:1523
msgid "Confirm Text Editing"
msgstr "Potwierdzenie modyfikacji tekstu"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1523
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1527
msgid "Create _New Layer"
msgstr "Utwórz _nową warstwę"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1547
#: ../app/tools/gimptexttool.c:1551
msgid ""
"The layer you selected is a text layer but it has been modified using other "
"tools. Editing the layer with the text tool will discard these "
......@@ -18319,7 +18326,7 @@ msgstr ""
"Możliwe jest zmodyfikowanie warstwy lub utworzenie nowej warstwy tekstowej "
"na podstawie atrybutów obecnej."
#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1293
#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1290
msgid "GIMP Text Editor"
msgstr "Edytor tekstowy programu GIMP"
......@@ -19067,7 +19074,7 @@ msgstr "Zaimportowanie ścieżek z „%s” się nie powiodło: %s"
msgid "_Search:"
msgstr "Wy_szukiwanie:"
#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:938
#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:968
#, c-format
msgid "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
msgstr "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
......@@ -19085,7 +19092,7 @@ msgstr "Skrót"
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: ../app/widgets/gimpactionview.c:632 ../app/widgets/gimpactionview.c:861
#: ../app/widgets/gimpactionview.c:632 ../app/widgets/gimpactionview.c:872
msgid "Changing shortcut failed."
msgstr "Zmiana skrótu się nie powiodła."
......@@ -19114,11 +19121,18 @@ msgstr ""
msgid "Invalid shortcut."
msgstr "Nieprawidłowy skrót."
#: ../app/widgets/gimpactionview.c:796 ../app/widgets/gimpactionview.c:889
#: ../app/widgets/gimpactionview.c:796 ../app/widgets/gimpactionview.c:900
msgid "F1 cannot be remapped."
msgstr "Nie można zmieniać klawisza F1."
#: ../app/widgets/gimpactionview.c:897
#: ../app/widgets/gimpactionview.c:804
#, c-format
msgid "Alt+%d is used to switch to display %d and cannot be remapped."
msgstr ""
"Alt+%d jest używane do przełączania na %d. ekran, więc nie może zostać "
"zmienione."
#: ../app/widgets/gimpactionview.c:908
msgid "Removing shortcut failed."
msgstr "Usunięcie skrótu się nie powiodło."
......@@ -19364,7 +19378,7 @@ msgid "Keyboard Events"
msgstr "Zdarzenia klawiatury"
#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:231
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:245
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:252
#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:230
msgid "Ready"
msgstr "Gotowe"
......@@ -19463,66 +19477,66 @@ msgstr ""
msgid "Configure Input Controller"
msgstr "Konfiguracja urządzenia sterującego"
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:71
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:74
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:77
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:80
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:83
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:86
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:89
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:92
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:70
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:73
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:76
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:79
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:82
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:85
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:88
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:91
msgid "Button 8"
msgstr "8. przycisk"
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:96
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:99
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:102
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:105
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:108
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:111
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:114
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:117
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:95
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:98
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:101
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:104
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:107
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:110
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:113
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:116
msgid "Button 9"
msgstr "9. przycisk"
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:121
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:124
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:127
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:130
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:133
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:136
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:139
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:142
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:120
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:123
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:126
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:129
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:132
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:135
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:138
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:141
msgid "Button 10"
msgstr "10. przycisk"
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:146
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:149
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:152
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:155
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:158
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:161
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:164
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:167
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:145
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:148
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:151
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:154
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:157
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:160
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:163
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:166
msgid "Button 11"
msgstr "11. przycisk"
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:171
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:174
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:177
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:180
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:183
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:186
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:189
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:192
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:170
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:173
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:176
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:179
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:182
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:185
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:188
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:191
msgid "Button 12"
msgstr "12. przycisk"
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:204
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:203
msgid "Mouse Buttons"
msgstr "Przyciski myszy"
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:244
#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:251
msgid "Mouse Button Events"
msgstr "Zdarzenia przycisków myszy"
......@@ -19724,11 +19738,11 @@ msgid "Configure this tab"
msgstr "Konfiguruje tę kartę"
#. Auto button
#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:383
#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:387
msgid "Auto"
msgstr "Autom."
#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:394
#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:398
msgid ""
"When enabled, the dialog automatically follows the image you are working on."
msgstr ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment