Commit 1a5c80f7 authored by Alan01's avatar Alan01 Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent c954ffe6
# Danish translation for GIMP libgimp.
# Copyright (C) 1999, 2000, 01, 02, 03, 04, 05 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1999, 2000, 01, 02, 03, 04, 05, 18 Free Software Foundation, Inc.
#
# Yderligere oplysninger og konventioner kan findes på
# http://wiki.dansk-gruppen.dk/index.php/GIMP
......@@ -11,22 +11,23 @@
# Per Kongstad <p_kongstad@op.pl>, 2009.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011, 2015.
# scootergrisen, 2015, 2016.
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2018 (oversat og gennemgået i sin helhed).
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-16 07:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-26 00:00+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: "
"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-31 16:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-07 19:38+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: \n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
"X-Language: da_DK\n"
"X-Source-Language: C\n"
......@@ -57,12 +58,12 @@ msgstr "Penselvalg"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:927
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:725
msgid "_Browse..."
msgstr "_Gennemse..."
msgstr "G_ennemse"
#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:279
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layers"
msgstr "Pluginet %s kan ikke håndtere lag"
msgstr "Udvidelsesmodulet %s kan ikke håndtere lag"
#: ../libgimp/gimpexport.c:244 ../libgimp/gimpexport.c:253
#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:280
......@@ -72,12 +73,14 @@ msgstr "Forén synlige lag"
#: ../libgimp/gimpexport.c:252
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "Pluginet %s kan ikke håndtere lagforskydning, størrelse eller opacitet"
msgstr ""
"Udvidelsesmodulet %s kan ikke håndtere lagforskydning, størrelse eller "
"uigennemsigtighed"
#: ../libgimp/gimpexport.c:261 ../libgimp/gimpexport.c:270
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
msgstr "Pluginet %s kan kun håndtere lag som animationsbilleder"
msgstr "Udvidelsesmodulet %s kan kun håndtere lag som animationsbilleder"
#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:271
msgid "Save as Animation"
......@@ -86,26 +89,27 @@ msgstr "Gem som animation"
#: ../libgimp/gimpexport.c:271 ../libgimp/gimpexport.c:280
#: ../libgimp/gimpexport.c:289
msgid "Flatten Image"
msgstr "Fladgør billede"
msgstr "Forén billedets lag (bevar gennemsigtighed)"
#: ../libgimp/gimpexport.c:288
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
msgstr "Pluginet %s kan ikke håndtere gennemsigtighed"
msgstr "Udvidelsesmodulet %s kan ikke håndtere gennemsigtighed"
#: ../libgimp/gimpexport.c:297
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
msgstr "Pluginet %s kan ikke håndtere lagmasker"
msgstr "Udvidelsesmodulet %s kan ikke håndtere lagmasker"
# Fra GIMP
#: ../libgimp/gimpexport.c:298
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "Anvend lagmasker"
msgstr "Påfør lagmasker"
#: ../libgimp/gimpexport.c:306
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
msgstr "Pluginet %s kan kun håndtere RGB-billeder"
msgstr "Udvidelsesmodulet %s kan kun håndtere RGB-billeder"
#: ../libgimp/gimpexport.c:307 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:354
......@@ -115,17 +119,17 @@ msgstr "Konvertér til RGB"
#: ../libgimp/gimpexport.c:315
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
msgstr "Pluginet %s kan kun håndtere gråtonebilleder"
msgstr "Udvidelsesmodulet %s kan kun håndtere gråtonebilleder"
#: ../libgimp/gimpexport.c:316 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:366
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Konvertér til gråtone"
msgstr "Konvertér til gråtoner"
#: ../libgimp/gimpexport.c:324
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
msgstr "Pluginet %s kan kun håndtere indekserede billeder"
msgstr "Udvidelsesmodulet %s kan kun håndtere indekserede billeder"
#: ../libgimp/gimpexport.c:325 ../libgimp/gimpexport.c:354
#: ../libgimp/gimpexport.c:364
......@@ -139,7 +143,8 @@ msgstr ""
#: ../libgimp/gimpexport.c:334
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "Pluginet %s kan kun håndtere bitmap-indekserede (tofarvede) billeder"
msgstr ""
"Udvidelsesmodulet %s kan kun håndtere bitmap-indekserede (tofarvede) billeder"
#: ../libgimp/gimpexport.c:335
msgid ""
......@@ -152,7 +157,7 @@ msgstr ""
#: ../libgimp/gimpexport.c:344
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "Pluginet %s kan kun håndtere RGB- eller gråtonebilleder"
msgstr "Udvidelsesmodulet %s kan kun håndtere RGB- eller gråtonebilleder"
#: ../libgimp/gimpexport.c:353
#, c-format
......@@ -162,12 +167,13 @@ msgstr "Pluginet %s kan kun håndtere RGB- eller indekserede billeder"
#: ../libgimp/gimpexport.c:363
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "Pluginet %s kan kun håndtere gråtone- eller indekserede billeder"
msgstr ""
"Udvidelsesmodulet %s kan kun håndtere gråtone- eller indekserede billeder"
#: ../libgimp/gimpexport.c:374
#, c-format
msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
msgstr "Pluginet %s kræver en alfa-kanal"
msgstr "Udvidelsesmodulet %s kræver en alfa-kanal"
#: ../libgimp/gimpexport.c:375
msgid "Add Alpha Channel"
......@@ -175,7 +181,7 @@ msgstr "Tilføj alfa-kanal"
#: ../libgimp/gimpexport.c:430
msgid "Confirm Save"
msgstr "Bekræft gemning"
msgstr "Bekræft gem"
#: ../libgimp/gimpexport.c:436
msgid "Confirm"
......@@ -378,7 +384,7 @@ msgstr "procent"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Hvid (fuld opacitet)"
msgstr "_Hvid (fuld uigennemsigtighed)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgctxt "add-mask-type"
......@@ -430,7 +436,7 @@ msgstr "Fg. til gennemsigtig"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
msgctxt "blend-mode"
msgid "Custom gradient"
msgstr "Tilpasset overgang"
msgstr "Tilpasset farveovergang"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
msgctxt "bucket-fill-mode"
......@@ -465,7 +471,7 @@ msgstr "Erstat den aktuelle markering"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:134
msgctxt "channel-ops"
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Kryds med den aktuelle markering"
msgstr "Gennemskær med den aktuelle markering"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167
msgctxt "channel-type"
......@@ -522,7 +528,7 @@ msgstr "Lyse tern"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:238
msgctxt "check-type"
msgid "Mid-tone checks"
msgstr "Mellemtone tern"
msgstr "Mellemtonetern"
# http://docs.gimp.org/en/plug-in-checkerboard.html
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:239
......@@ -605,12 +611,12 @@ msgstr "Kvadratisk"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:404
msgctxt "gradient-type"
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Konisk (sym.)"
msgstr "Konisk (sym)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:405
msgctxt "gradient-type"
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Konisk (asym.)"
msgstr "Konisk (asym)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:406
msgctxt "gradient-type"
......@@ -630,13 +636,13 @@ msgstr "Formet (forsænket)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:409
msgctxt "gradient-type"
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Spiral (med uret)"
msgstr "Spiral ()"
# http://developer.gimp.org/api/2.0/libgimpbase/libgimpbase-gimpbaseenums.html
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:410
msgctxt "gradient-type"
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "Spiral (mod uret)"
msgstr "Spiral ()"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:442
msgctxt "grid-style"
......@@ -686,7 +692,7 @@ msgstr "RGB-farve"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:509
msgctxt "image-base-type"
msgid "Grayscale"
msgstr "Gråtone"
msgstr "Gråtoner"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:510
msgctxt "image-base-type"
......@@ -706,7 +712,7 @@ msgstr "RGB-alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:545
msgctxt "image-type"
msgid "Grayscale"
msgstr "Gråtone"
msgstr "Gråtoner"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:546
msgctxt "image-type"
......@@ -751,7 +757,7 @@ msgstr "Konstant"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:612
msgctxt "paint-application-mode"
msgid "Incremental"
msgstr "Forøgende"
msgstr "Trinvis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:642
msgctxt "repeat-mode"
......@@ -846,7 +852,7 @@ msgstr "Intern GIMP-procedure"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:936
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "GIMP-plugin"
msgstr "GIMP-udvidelsesmodul"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:937
msgctxt "pdb-proc-type"
......@@ -938,7 +944,7 @@ msgid ""
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
msgstr ""
"Hvis aktiveret vil GIMP'en forsøge at bruge farveprofilen for skærmen fra "
"Hvis aktiveret vil GIMP forsøge at bruge farveprofilen for skærmen fra "
"vinduessystemet. Den konfigurerede skærmprofil bliver så kun brugt som "
"nødplan."
......@@ -1013,7 +1019,7 @@ msgstr "Sanselig"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Relative colorimetric"
msgstr "Relativ farvemåling"
msgstr "Relativ kolorimetrisk"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:59
msgctxt "color-rendering-intent"
......@@ -1023,7 +1029,7 @@ msgstr "Mætning"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:60
msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Absolute colorimetric"
msgstr "Absolut farvemåling"
msgstr "Absolut kolorimetrisk"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:109
#, c-format
......@@ -1125,7 +1131,7 @@ msgstr "Fejl under fortolkning af \"%s\" i linje %d: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:443
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "Indlæsningsfejl for modul \"%s\": %s"
msgstr "Indlæsningsfejl for modulet \"%s\": %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:385
msgid "Module error"
......@@ -1137,7 +1143,7 @@ msgstr "Indlæst"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:387
msgid "Load failed"
msgstr "Indlæsning fejlede"
msgstr "Indlæsning mislykkedes"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:388
msgid "Not loaded"
......@@ -1189,7 +1195,7 @@ msgstr "_Hvid"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:146
msgid "Select color profile from disk..."
msgstr "Vælg farveprofil fra disk..."
msgstr "Vælg farveprofil fra disken …"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:280
msgctxt "profile"
......@@ -1297,13 +1303,14 @@ msgstr "Skrivbar"
msgid "Folder"
msgstr "Mappe"
# Eyedropper findes ikke mere og er erstattet af color picker
#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:130
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Klik på pipetten og klik derefter et vilkårligt på skærmen for at vælge den "
"pågældende farve."
"Klik på farvevælgeren og klik derefter et vilkårligt sted på skærmen for at "
"vælge den pågældende farve."
#. toggle button to (de)activate the instant preview
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:290
......@@ -1396,11 +1403,11 @@ msgstr "_Rotér"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:341
msgid "_Shear"
msgstr "T_rapezér"
msgstr "_Vrid"
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:264
msgid "More..."
msgstr "Flere..."
msgstr "Flere"
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:490
msgid "Unit Selection"
......@@ -1419,12 +1426,12 @@ msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Benyt denne værdi som startværdi til generatoren af tilfældige tal - dette "
"Benyt denne værdi som basistal til generatoren af tilfældige tal - dette "
"tillader dig at gentage en given \"tilfældig\" handling"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:520
msgid "_New Seed"
msgstr "_Ny startværdi"
msgstr "_Nyt basistal til tilfældighedsgeneratoren"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:533
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
......@@ -1432,7 +1439,7 @@ msgstr "Start generatoren af tilfældige tal med et genereret tilfældigt tal"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:537
msgid "_Randomize"
msgstr "_Tilfældiggør"
msgstr "_Tilfældig"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets-private.c:49
msgctxt "input-mode"
......@@ -1677,58 +1684,58 @@ msgstr "Knap %d slip"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:441
#: ../modules/controller-linux-input.c:89
msgid "X Move Left"
msgstr "X flyt venstre"
msgstr "x flyt venstre"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:444
#: ../modules/controller-linux-input.c:90
msgid "X Move Right"
msgstr "X flyt højre"
msgstr "x flyt højre"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:450
msgid "Y Move Away"
msgstr "Y flyt væk"
msgstr "y flyt væk"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:453
msgid "Y Move Near"
msgstr "Y flyt tættere"
msgstr "y flyt tættere"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:459
#: ../modules/controller-linux-input.c:93
msgid "Z Move Up"
msgstr "Z flyt op"
msgstr "z flyt op"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:462
#: ../modules/controller-linux-input.c:94
msgid "Z Move Down"
msgstr "Z flyt ned"
msgstr "z flyt ned"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:468
msgid "X Axis Tilt Away"
msgstr "X-akse hæld væk"
msgstr "x-akse hæld væk"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:471
msgid "X Axis Tilt Near"
msgstr "X-akse hæld tættere"
msgstr "x-akse hæld tættere"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:477
#: ../modules/controller-linux-input.c:98
msgid "Y Axis Tilt Right"
msgstr "Y-akse hæld højre"
msgstr "y-akse hæld højre"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:480
#: ../modules/controller-linux-input.c:99
msgid "Y Axis Tilt Left"
msgstr "Y-akse hæld venstre"
msgstr "y-akse hæld venstre"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:486
#: ../modules/controller-linux-input.c:100
msgid "Z Axis Turn Left"
msgstr "Z-akse drej venstre"
msgstr "z-akse drej venstre"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:489
#: ../modules/controller-linux-input.c:101
msgid "Z Axis Turn Right"
msgstr "Z-akse drej højre"
msgstr "z-akse drej højre"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:500
#, c-format
......@@ -1859,19 +1866,19 @@ msgstr "Knap gear op"
#: ../modules/controller-linux-input.c:91
msgid "Y Move Forward"
msgstr "Y flyt frem"
msgstr "y flyt frem"
#: ../modules/controller-linux-input.c:92
msgid "Y Move Back"
msgstr "Y flyt tilbage"
msgstr "y flyt tilbage"
#: ../modules/controller-linux-input.c:96
msgid "X Axis Tilt Forward"
msgstr "X-akse hæld fremad"
msgstr "x-akse hæld fremad"
#: ../modules/controller-linux-input.c:97
msgid "X Axis Tilt Back"
msgstr "X-akse hæld tilbage"
msgstr "x-akse hæld tilbage"
#: ../modules/controller-linux-input.c:103
msgid "Horiz. Wheel Turn Back"
......@@ -1903,7 +1910,7 @@ msgstr "Styreenhed til Linux-inputhændelser"
#: ../modules/controller-linux-input.c:218
msgid "The name of the device to read Linux Input events from."
msgstr "Navnet på enhed der skal læses Linux-inputhændelser fra."
msgstr "Navnet på enheden der skal læses Linux-inputhændelser fra."
#: ../modules/controller-linux-input.c:229
msgid "Linux Input"
......@@ -1924,11 +1931,11 @@ msgstr "Læser fra %s"
#: ../modules/controller-midi.c:496 ../modules/controller-midi.c:567
#, c-format
msgid "Device not available: %s"
msgstr "Enhed ikke tilgængelig: %s"
msgstr "Enheden ikke tilgængelig: %s"
#: ../modules/controller-linux-input.c:631 ../modules/controller-midi.c:576
msgid "End of file"
msgstr "Fil slut"
msgstr "Filen slut"
#: ../modules/controller-midi.c:163
msgid "MIDI event controller"
......@@ -2000,11 +2007,11 @@ msgstr "Tritanopia (kan ikke se blå)"
# simulering er svært at stoppe ind og vist overflødigt
#: ../modules/display-filter-color-blind.c:194
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr "Farveblindhedsfilter (Brettel-Vienot-Mollon-algoritmen)"
msgstr "Farveblindhedsfilter (BrettelVienotMollon-algoritmen)"
#: ../modules/display-filter-color-blind.c:257
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr "Farveblindt syn"
msgstr "Farveblindhed"
#: ../modules/display-filter-color-blind.c:486
msgid "Color _deficiency type:"
......@@ -2104,3 +2111,4 @@ msgstr "_Formål:"
#: ../modules/display-filter-proof.c:482
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr "_Kompensér for sortpunkt"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment