Commit 19239c24 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 🌻
Browse files

Updated Polish translation

parent 51d26b06
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-04 16:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-04 16:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-07 19:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-07 19:35+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -123,7 +123,7 @@ msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Konwertuj na indeksowany używając ustawień domyślnych\n"
"Konwertuj na indeksowany za pomocą ustawień domyślnych\n"
"(ręczna konwersja pozwoli na lepsze dopasowanie ustawień)"
#: ../libgimp/gimpexport.c:334
......@@ -136,7 +136,7 @@ msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Konwertuj na indeksowany używając ustawień domyślnych dla bitmap\n"
"Konwertuj na indeksowany za pomocą ustawień domyślnych dla bitmap\n"
"(ręczna konwersja pozwoli na lepsze dopasowanie ustawień)"
#: ../libgimp/gimpexport.c:344
......@@ -164,28 +164,28 @@ msgstr "Wtyczka %s wymaga kanału alfa"
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Dodaj kanał alfa"
#: ../libgimp/gimpexport.c:430
#: ../libgimp/gimpexport.c:434
msgid "Confirm Save"
msgstr "Potwierdzenie zapisu"
#: ../libgimp/gimpexport.c:436
#: ../libgimp/gimpexport.c:440
msgid "Confirm"
msgstr "Potwierdź"
#: ../libgimp/gimpexport.c:512
#: ../libgimp/gimpexport.c:516
msgid "Export File"
msgstr "Eksport pliku"
#: ../libgimp/gimpexport.c:516
#: ../libgimp/gimpexport.c:520
msgid "_Ignore"
msgstr "Z_ignoruj"
#: ../libgimp/gimpexport.c:518 ../libgimp/gimpexport.c:1013
#: ../libgimp/gimpexport.c:522 ../libgimp/gimpexport.c:1017
msgid "_Export"
msgstr "Wy_eksportuj"
#. the headline
#: ../libgimp/gimpexport.c:548
#: ../libgimp/gimpexport.c:552
#, c-format
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
......@@ -195,11 +195,11 @@ msgstr ""
"z poniższych powodów:"
#. the footline
#: ../libgimp/gimpexport.c:622
#: ../libgimp/gimpexport.c:626
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Konwersja podczas eksportu nie zmodyfikuje pierwotnego obrazu."
#: ../libgimp/gimpexport.c:729
#: ../libgimp/gimpexport.c:733
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
......@@ -208,7 +208,7 @@ msgstr ""
"Próba zapisu maski warstwy jako %s.\n"
"Widoczne warstwy nie zostaną zapisane."
#: ../libgimp/gimpexport.c:735
#: ../libgimp/gimpexport.c:739
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
......@@ -217,7 +217,7 @@ msgstr ""
"Próba zapisania kanału (zapisanego zaznaczenia) jako %s.\n"
"Widoczne warstwy nie zostaną zapisane."
#: ../libgimp/gimpexport.c:1004
#: ../libgimp/gimpexport.c:1008
msgid "Export Image as "
msgstr "Eksport obrazu jako "
......@@ -1541,7 +1541,7 @@ msgstr "nieprawidłowa wartość „%ld” tokenu %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:622
#, c-format
msgid "while parsing token '%s': %s"
msgstr "podczas przetwarzaniu tokenu „%s”: %s"
msgstr "podczas przetwarzania tokenu „%s”: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:658
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:671 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:734
......@@ -1585,7 +1585,7 @@ msgstr "oczekiwano wartości „yes” lub „no” tokenu logicznego, otrzymano
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:843
#, c-format
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr "Błąd podczas przetwarzania „%s” w wierszu %d: %s"
msgstr "Błąd podczas przetwarzania „%s” w %d. wierszu: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:162 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:180
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:289 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:316
......@@ -1638,19 +1638,19 @@ msgstr "Nie można utworzyć miniatury dla „%s”: %s"
msgid "_Search:"
msgstr "Wy_szukiwanie:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:136
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:137
msgid "_Foreground Color"
msgstr "_Kolor pierwszoplanowy"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:140
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:141
msgid "_Background Color"
msgstr "Kolor _tła"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:144
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:145
msgid "Blac_k"
msgstr "_Czarny"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:148
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:149
msgid "_White"
msgstr "_Biały"
......@@ -1754,67 +1754,63 @@ msgid "_Duplicate"
msgstr "_Powiel"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:64
msgid "_Edit"
msgstr "_Modyfikuj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:65
msgid "Linked"
msgstr "Przyłączony"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:66
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:65
msgid "Paste as New"
msgstr "Wklej jako nowy"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:67
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:66
msgid "Paste Into"
msgstr "Wklej do"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:68
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:67
msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:69
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:68
msgid "Visible"
msgstr "Widoczny"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:115 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:119
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:114 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:118
msgid "_Stroke"
msgstr "Ry_suj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:137
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:136
msgid "L_etter Spacing"
msgstr "Odstępy międzyz_nakowe"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:138
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:137
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "Odstępy między_wierszowe"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:157
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:156
msgid "Re_size"
msgstr "Zmień _rozmiar"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:158 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:293
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:157 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:292
msgid "_Scale"
msgstr "Prze_skaluj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:265
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:264
msgid "Cr_op"
msgstr "K_adruj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:273
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:272
msgid "_Select"
msgstr "_Zaznacz"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:276 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:288
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:299
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:275 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:287
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:298
msgid "_Transform"
msgstr "_Przekształć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:292
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:291
msgid "_Rotate"
msgstr "O_bróć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:295
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:294
msgid "_Shear"
msgstr "_Zetnij"
......@@ -2053,7 +2049,7 @@ msgstr "Zmniejszenie"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:82
msgid "CMYK color selector (using color profile)"
msgstr "Wybór koloru z przestrzeni CMYK (używając profilu kolorów)"
msgstr "Wybór koloru z przestrzeni CMYK (za pomocą profilu kolorów)"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:116
msgid "CMYK"
......@@ -2106,7 +2102,7 @@ msgstr "Profil: %s"
#: ../modules/color-selector-water.c:96
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Wybór koloru oparty na akwareli"
msgstr "Wybór koloru na podstawie akwareli"
#: ../modules/color-selector-water.c:130
msgid "Watercolor"
......@@ -2316,7 +2312,7 @@ msgstr "Przedni przycisk"
#: ../modules/controller-linux-input.c:75
msgid "Button Back"
msgstr "Tylni przycisk"
msgstr "Tylny przycisk"
#: ../modules/controller-linux-input.c:76
msgid "Button Task"
......@@ -2553,7 +2549,7 @@ msgstr "Brak"
#: ../modules/display-filter-proof.c:91
msgid "Color proof filter using ICC color profile"
msgstr "Filtr korygujący kolory używając profilu ICC"
msgstr "Filtr korygujący kolory za pomocą profilu ICC"
#: ../modules/display-filter-proof.c:129
msgid "Intent"
......
This diff is collapsed.
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-python\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 13:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 13:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-07 19:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-07 19:35+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -324,7 +324,7 @@ msgstr "K_wantyzacja podziału"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:52
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
msgstr "Tworzy powtarzający się gradient używając kolorów z palety"
msgstr "Tworzy powtarzający się gradient za pomocą kolorów z palety"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:57
msgid "Palette to _Repeating Gradient"
......@@ -332,7 +332,7 @@ msgstr "Paleta na po_wtarzający się gradient"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:74
msgid "Create a gradient using colors from the palette"
msgstr "Tworzy gradient używając kolorów z palety"
msgstr "Tworzy gradient za pomocą kolorów z palety"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:79
msgid "Palette to _Gradient"
......@@ -442,12 +442,12 @@ msgstr "_Krawędź"
msgid "_Drop shadow"
msgstr "_Rzuć cień"
# "drop shadow" pominięte ze względu na zgodność z aktualnym tłumaczeniem (filtr->rzucanie cienia)
# "drop shadow" pominięte ze względu na zgodność z obecnym tłumaczeniem (filtrrzucanie cienia)
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
msgid "Drop shadow _X displacement"
msgstr "Przesunięcie _X cienia"
# "drop shadow" pominięte ze względu na zgodność z aktualnym tłumaczeniem (filtr->rzucanie cienia)
# "drop shadow" pominięte ze względu na zgodność z obecnym tłumaczeniem (filtrrzucanie cienia)
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Przesunięcie _Y cienia"
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-04 16:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-04 16:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-07 19:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-07 19:35+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -454,8 +454,8 @@ msgid ""
"Add a chrome effect to the selected region (or alpha) using a specified "
"(grayscale) stencil"
msgstr ""
"Dodaje efekt chromu do zaznaczonego obszaru (lub przezroczystości), używając "
"specyficznego szablonu (odcienie szarości)"
"Dodaje efekt chromu do zaznaczonego obszaru (lub przezroczystości) za pomocą "
"podanego szablonu (odcienie szarości)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:222
msgid "Chrome saturation"
......@@ -593,7 +593,7 @@ msgstr "Zaburzenie zaznaczenia"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:113
msgid "Threshold (bigger 1<-->254 smaller)"
msgstr "Próg (większy 1<-->254 mniejszy)"
msgstr "Próg (większy 1←—→254 mniejszy)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:114
msgid "Spread"
......@@ -881,7 +881,7 @@ msgid ""
"Draw a grid as specified by the lists of X and Y locations using the current "
"brush"
msgstr ""
"Rysuje siatkę ustawioną w liście położeń X i Y używając bieżącego pędzla"
"Rysuje siatkę ustawioną w liście położeń X i Y za pomocą bieżącego pędzla"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:92
msgid "X divisions"
......@@ -984,7 +984,7 @@ msgid ""
"Fill a layer with rays emanating outward from its center using the "
"foreground color"
msgstr ""
"Wypełnia warstwę promieniami emanującymi ze środka obrazu, używając koloru "
"Wypełnia warstwę promieniami emanującymi ze środka obrazu za pomocą koloru "
"pierwszoplanowego"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:116
......@@ -1113,12 +1113,12 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:291
msgid "Export the active palette as a PHP dictionary (name => color)"
msgstr "Eksportowanie aktywnej palety jako katalog języka PHP (nazwa => kolor)"
msgstr "Eksportowanie aktywnej palety jako katalog języka PHP (nazwa kolor)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:323
msgid "Export the active palette as a Python dictionary (name: color)"
msgstr ""
"Eksportowanie aktywnej palety jako katalog języka Python (nazwa => kolor)"
"Eksportowanie aktywnej palety jako katalog języka Python (nazwa: kolor)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:352
msgid ""
......@@ -1130,7 +1130,8 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:399
msgid "Export the active palette as a java.util.Hashtable<String, Color>"
msgstr "Eksportowanie aktywnej palety jako java.util.Hashtable<String, Color>"
msgstr ""
"Eksportowanie aktywnej palety jako „java.util.Hashtable<String, Color>”"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:56
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:44
......@@ -1585,7 +1586,7 @@ msgid ""
"Create a new layer filled with a weave effect to be used as an overlay or "
"bump map"
msgstr ""
"Tworzy nową warstwę używając efektu fali do użycia jako nałożenie lub mapę "
"Tworzy nową warstwę za pomocą efektu fali do użycia jako nałożenie lub mapę "
"wypukłości"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:397
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-04 16:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-04 16:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-07 19:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-07 19:35+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -38,8 +38,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Program GIMP opiera swoje działanie na warstwach, które umożliwiają "
"porządkowanie obrazu. Warstwy można sobie wyobrażać jako ułożone w stos "
"przeźrocza lub filtry, natomiast efekt końcowy jest złożeniem zawartości "
"składników stosu."
"przeźrocza lub filtry, natomiast efekt jest złożeniem zawartości składników "
"stosu."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
......@@ -79,8 +79,8 @@ msgid ""
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Jeśli nazwa warstwy w oknie „Warstwy” jest <b>pogrubiona</b>, oznacza to, że "
"nie posiada ona kanału alfa (przezroczystości). Można dodać kanał alfa "
"wybierając „Warstwa→Przezroczystość→Dodaj kanał alfa”."
"nie ma ona kanału alfa (przezroczystości). Można dodać kanał alfa wybierając "
"„Warstwa→Przezroczystość→Dodaj kanał alfa”."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
......@@ -188,8 +188,8 @@ msgid ""
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"„Edycja→Rysuj wzdłuż zaznaczenia” pozwala na rysowanie bieżącym pędzlem "
"krzywych wzdłuż krawędzi zaznaczenia. Bardziej złożone figury można uzyskać, "
"używając narzędzia „Ścieżki” lub opcji „Filtry→Renderowanie→Gfigury”."
"krzywych wzdłuż krawędzi zaznaczenia. Bardziej złożone figury można uzyskać "
"za pomocą narzędzia „Ścieżki” lub opcji „Filtry→Renderowanie→Gfigury”."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
......@@ -221,7 +221,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Do zmiany zaznaczenia można używać narzędzi malowania. Wystarczy kliknąć "
"przycisk „Szybka maska” w lewym dolnym rogu okna obrazu (mały kwadracik). Od "
"tej chwili można modyfikować zaznaczenie jako kolor, używając bieżącego "
"tej chwili można modyfikować zaznaczenie jako kolor za pomocą bieżącego "
"narzędzia. Po zakończeniu modyfikacji można przywrócić zwykły widok, "
"klikając jeszcze raz na przycisk z „kwadracikiem”."
......@@ -280,9 +280,9 @@ msgid ""
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt> i kliknięcie na podglądzie warstwy maski w oknie „Warstwy” "
"przełącza efekt warstwy maski. <tt>Alt</tt> i kliknięcie na podglądzie "
"warstwy maski w oknie „Warstwy” przełącza podgląd maski."
"<tt>Ctrl</tt> i kliknięcie podglądu warstwy maski w oknie „Warstwy” "
"przełącza efekt warstwy maski. <tt>Alt</tt> i kliknięcie podglądu warstwy "
"maski w oknie „Warstwy” przełącza podgląd maski."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
......@@ -299,10 +299,10 @@ msgid ""
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt> i kliknięcie na „Wypełnienie kubełkiem”, powoduje że do "
"<tt>Ctrl</tt> i kliknięcie „Wypełnienie kubełkiem” powoduje, że do "
"wypełnienia zostanie użyty kolor tła, zamiast koloru pierwszoplanowego. "
"Podobnie <tt>Ctrl</tt> i kliknięcie na „Kroplomierzu” ustawia kolor tła "
"zamiast koloru pierwszoplanowego."
"Podobnie <tt>Ctrl</tt> i kliknięcie „Kroplomierz” ustawia kolor tła zamiast "
"koloru pierwszoplanowego."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
......
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment