Commit 18b1a781 authored by Petr Kovář's avatar Petr Kovář

Fixed Czech translation (bug #517967).

svn path=/trunk/; revision=27448
parent 73410cef
2008-10-28 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
* cs.po: Fixed Czech translation (bug #517967).
2008-10-13 Takeshi AIHANA <takeshi.aihana@gmail.com>
* ja.po: Updated Japanese translation by
......
This diff is collapsed.
2008-10-28 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
* cs.po: Fixed Czech translation (bug #517967).
2008-10-19 Djihed Afifi <djihed@gmail.com>
* ar.po: Updated Arabic Translation by Khaled Hosny.
......
This diff is collapsed.
2008-10-28 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
* cs.po: Fixed Czech translation (bug #517967).
2008-10-19 Djihed Afifi <djihed@gmail.com>
* ar.po: Updated Arabic Translation by Khaled Hosny.
......
This diff is collapsed.
2008-10-28 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
* cs.po: Fixed Czech translation.
2008-10-20 Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>
* da.po: Updated Danish translation by Joe Hansen
......
# translation of cs.po to Czech
# translation of cs.po to
# Czech translation of gimp-tips
# Copyright (C) 2003, 2004 gimp'S COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
#
# Czech translation of gimp-tips.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2008 the author(s) of the GIMP.
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is distributed under the same license as the gimp-tips package.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003 - 2005.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-10 12:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-10 12:07+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-28 00:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-28 00:10+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
msgstr "<big>Vítá vás GIMP a celá Wilberova rodina!</big>"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
......@@ -36,7 +30,7 @@ msgstr ""
"místo barvy popředí. Stejně tak nástroj Pipeta při kliknutí s <tt>Ctrl</tt> "
"nastaví barvu pozadí místo barvy popředí."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
......@@ -46,13 +40,14 @@ msgstr ""
"efekt masky vrstvy. Kliknutí s <tt>Alt</tt> na náhled masky vrstvy v dialogu "
"Vrstvy přepíná přímý pohled na vrstvu."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr "Tažení s <tt>Ctrl</tt> s nástrojem Rotovat omezí rotaci na násobky 15 stupňů."
msgstr ""
"Tažení s <tt>Ctrl</tt> s nástrojem Rotovat omezí rotaci na násobky 15 stupňů."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
......@@ -61,7 +56,7 @@ msgstr ""
"vrstvy kromě této. Opětovným kliknutím se <tt>Shift</tt> zobrazíte všechny "
"vrstvy."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
......@@ -73,7 +68,7 @@ msgstr ""
"vrstva&quot; nebo &quot;Ukotvit vrstvu&quot; v dialogu Vrstvy, nebo to "
"proveďte pomocí menu."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
......@@ -90,7 +85,7 @@ msgstr ""
"ukončení GIMPu. Chcete-li se vyvarovat náhodné změny zkratek, zakažte volbu "
"&quot;Dynamické klávesové zkratky&quot;."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
......@@ -100,15 +95,7 @@ msgstr ""
"výběry se budou chytat na vodítka. Vodítka můžete odstranit jejich "
"přetažením mimo obrázek nástrojem Přesun."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
msgstr ""
"GIMP vám umožňuje vrátit zpět většinu změn obrázku, takže se nebojte "
"experimentovat."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
......@@ -118,7 +105,7 @@ msgstr ""
"gz</tt> (nebo <tt>.bz2</tt>, máte-li nainstalován bzip2) a váš obrázek bude "
"uložen komprimovaný. Načítání komprimovaných obrázků samozřejmě funguje také."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
......@@ -128,16 +115,16 @@ msgstr ""
"jako sadu fólií nebo filtrů, takže když se na ně díváte, vidíte kombinaci "
"jejich obsahů."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Je-li název vrstvy v dialogu Vrstvy zobrazen <b>tučně</b>, nemá vrstvaalfa "
"Je-li název vrstvy v dialogu Vrstvy zobrazen <b>tučně</b>, nemá vrstva alfa "
"kanál. Alfa kanál můžete přidat pomocí Vrstva→Průhlednost→Přidat alfa kanál."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
......@@ -149,7 +136,7 @@ msgstr ""
"nástroji Úrovně (Barvy→Úrovně). Případný barevný závoj můžete opravit "
"nástrojem Křivky (Barvy→Křivky)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
......@@ -159,7 +146,7 @@ msgstr ""
"nástroje s jejich aktuálním nastavením. Můžete použít Štětec v režimu "
"přechodu nebo dokonce nástroje Guma nebo Šmouha."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
......@@ -167,7 +154,7 @@ msgstr ""
"Je-li vaše obrazovka přeplněná, můžete stisknutím klávesy <tt>Tab</tt> v "
"okně obrázku přepnout viditelnost panelu nástrojů a dalších dialogů."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
......@@ -177,7 +164,7 @@ msgstr ""
"Chcete-li, aby zásuvný modul pracoval s celým obrázkem, je často nutné "
"sloučit obrázek do jedné vrstvy (Obrázek→Zploštit obrázek)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
......@@ -189,7 +176,7 @@ msgstr ""
"na RGB (Obrázek→Režim→RGB), přidat alfa kanál (Vrstva→Průhlednost→Přidat "
"alfa kanál) nebo obrázek zploštit (Obrázek→Zploštit obrázek)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
......@@ -199,20 +186,7 @@ msgstr ""
"umožňuje přidávat k aktuálnímu výběru místo jeho nahrazení. Použití "
"<tt>Ctrl</tt> před provedením výběru odebírá od aktuálního."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
"guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
"Dokonalou kružnici vytvoříte držením <tt>Shift</tt> při provádění výběru "
"elipsy. Pro přesné umístění kružnice táhněte vodorovné a svislé vodítko jako "
"tečny ke kružnici, kterou chcete vybrat, umístěte kurzor na průsečík vodítek "
"a výsledný výběr se bude vodítek přesně dotýkat."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -224,7 +198,7 @@ msgstr ""
"a každé aspekt své probíhající práce. Až je projekt hotov, můžete jej uložit "
"jako JPEG, PNG, GIF, ..."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
......@@ -236,7 +210,7 @@ msgstr ""
"Většinu správců oken lze nastavit tak, aby místo klávesy <tt>Alt</tt> "
"používaly klávesu <tt>Super</tt> (\"Tux\" či \"Windows logo\")."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
......@@ -245,7 +219,7 @@ msgstr ""
"Pomocí nástroje Cesty můžete vytvářet a upravovat složité výběry. Dialog "
"Cesty vám umožňuje pracovat na více cestách a konvertovat je na výběry."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -253,7 +227,7 @@ msgstr ""
"Vrstvu můžete táhnout z dialogu Vrstvy a pustit ji na panel nástrojů. Tím "
"vytvoříte nový obrázek obsahující jen tuto vrstvu."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -263,7 +237,7 @@ msgstr ""
"panelu nástrojů či palety barev na obrázek vyplní aktuální výběr touto "
"barvou."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
......@@ -273,7 +247,7 @@ msgstr ""
"kružnice. Příkaz vykresluje obrys aktuálního výběru. Složitější tvary můžete "
"kreslit pomocí nástroje Cesty nebo pomocí Filtry→Vyobrazení→Gfig."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
......@@ -281,7 +255,7 @@ msgstr ""
"Kontextovou nápovědu o většině vlastností programu GIMP můžete kdykoli "
"získat stisknutím klávesy F1. Funguje to i v menu."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
......@@ -289,7 +263,7 @@ msgstr ""
"Mnoho operací s vrstvami můžete provést kliknutím pravým tlačítkem na "
"textovou jmenovku vrstvy v dialogu Vrstvy."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
......@@ -300,7 +274,7 @@ msgstr ""
"upravit libovolnými kreslícími nástroji. Pomocí tlačítek v dialogu Kanály "
"můžete přepínat viditelnost tohoto nového kanálu nebo jej převést na výběr."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
......@@ -308,15 +282,15 @@ msgstr ""
"Pomocí <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> můžete procházet všemi vrstvami obrázku "
"(pokud tyto klávesy neodchytí váš správce oken...)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Pomocí prostředního tlačítka myši můžete posunovat obrázek v okně (můžete "
"též stisknout mezerník)."
"též stisknout <tt>mezerník</tt>)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
......@@ -328,3 +302,24 @@ msgstr ""
"kreslením v obrázku a dalším kliknutím na toto tlačítko jej převeďte zpět na "
"normální výběr."
#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr "<big>Vítá vás GIMP a celá Wilberova rodina!</big>"
#~ msgid ""
#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
#~ "experiment."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP vám umožňuje vrátit zpět většinu změn obrázku, takže se nebojte "
#~ "experimentovat."
#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Dokonalou kružnici vytvoříte držením <tt>Shift</tt> při provádění výběru "
#~ "elipsy. Pro přesné umístění kružnice táhněte vodorovné a svislé vodítko "
#~ "jako tečny ke kružnici, kterou chcete vybrat, umístěte kurzor na průsečík "
#~ "vodítek a výsledný výběr se bude vodítek přesně dotýkat."
2008-10-28 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
* cs.po: Fixed Czech translation (bug #517967).
2008-10-26 Leonardo Ferreira Fontenelle <leonardof@gnome.org>
* pt_BR.po: Merged Brazilian Portuguese translation from branch
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment