Commit 180d02f9 authored by Kristjan Esperanto's avatar Kristjan Esperanto Committed by Administrator

Update Esperanto translation

parent 113ff5a3
......@@ -2,22 +2,23 @@
# Copyright (C) 2006-2012 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
# Antonio C. CODAZZI "la Filozofo" <f_sophia@libero.it>, 2006.
# Kristjan SCHMIDT <kristjan.schmidt@googlemail.com>, 2011, 2012.
#
# Kristjan SCHMIDT <kristjan.schmidt@googlemail.com>, 2011, 2012, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: it\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-10 17:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-06 22:26+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&k"
"eywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-23 00:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-25 02:43+0200\n"
"Last-Translator: Kristjan SCHMIDT <kristjan.schmidt@googlemail.com>\n"
"Language-Team: Esperanto <gnome-l10n-eo@lists.launchpad.net>\n"
"Language-Team: Esperanto <gnome-eo-list@gnome.org>\n"
"Language: eo\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
......@@ -25,7 +26,7 @@ msgid ""
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Vi povas ĉiam akiri kuntekst-rilatan helpon pri trajtoj de GIMPo per premo "
"de la F1-klavo. Tio funkcias ankau en menuoj."
"de la F1-klavo. Tio funkcias ankaŭ en menuoj."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -42,15 +43,10 @@ msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Vi povas fari multajn agojn per dekstra alklako sur la (teksto)slipo de "
"Vi povas fari multajn agojn per dekstra alklako sur la tekstoetikedo de "
"tavolo en la fenestro pri Tavoloj."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#| msgid ""
#| "When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
#| "native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
#| "the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
#| "completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -69,7 +65,7 @@ msgid ""
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"La plejmulto da kromprogramoj laboras super nuna tavolo de la nuna bildo. "
"Kelkfoje estas necese ke oni unuigu ĉiujn tavolojn (Bildo→Platigu Bildon), "
"Kelkfoje estas necese ke oni unuigu ĉiujn tavolojn (Bildo→Platigi bildon), "
"se oni volas ke la kromprogramo efikas sur tuta bildo."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
......@@ -91,8 +87,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Estas neeble apliki ĉiujn efektojn al ĉiuspeco de bildo. Se ĝi estas neeble, "
"la rilata menuo-ero aspektos griza. Vi devus ŝanĝi la reĝimon de la bildo al "
"RVB (Bildo→Reĝimo→RVB) aŭ aldoni alfa-kanalon (Tavoloj→Diafaneco→Aldoni alfa-"
"kanalon) aŭ platigi ĝin (Bildo→Platigita bildo)."
"RVB (Bildo→Reĝimo→RVB) aŭ aldoni alfa-kanalon (Tavoloj→Diafaneco→Aldoni alfo-"
"kanalon) aŭ platigi ĝin (Bildo→Platigi bildon)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
......@@ -103,8 +99,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Vi povas aranĝi aŭ movi elekton per uzo de <tt>Alt</tt>-treno. Se la "
"fenestro moviĝas, via fenestroadministrilo jam uzas la <tt>Alt</tt>-klavon. "
"Eblas agordi multajn fenestroadministrilon tiel ke ili ignoras la <tt>Alt</"
"tt>-klavon aŭ uzi la <tt>Super</tt>-klavon (aŭ \"Vindoza klavo\") anstataŭe."
"Eblas agordi multajn fenestroadministrilon tiel ke ili ignoras la "
"<tt>Alt</tt>-klavon aŭ uzi la <tt>Super</tt>-klavon (aŭ \"Vindoza klavo\") "
"anstataŭe."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
......@@ -117,15 +114,12 @@ msgstr ""
"plenigos la bildon mem aŭ la elekton per ĉi tiu koloro."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#| msgid ""
#| "You can use the middle mouse button to pan around the image (or "
#| "optionally hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse.)"
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Vi povas uzi la mezan mus-butonon por ĉirkaŭiri la bildon (aŭ laŭvole "
"<tt>Spacoklavo</tt> dum la movo de muso)."
"<tt>Spacoklavo</tt> dum la movo de muso)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
......@@ -154,7 +148,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"La flosantaj elektoj estas ankrendaj al nova tavolo aŭ al lasta aktiva "
"tavolo antaŭ ol fari aliajn agojn sur la bildo. Klaku sur &quot;Nova "
"Tavolo&quot; aŭ &quot;Ankru Tavolo&quot; en TAVOLOJ dialogofenestro aŭ uzu "
"Tavolo&quot; aŭ &quot;Ankri tavolon&quot; en TAVOLOJ dialogofenestro aŭ uzu "
"erojn de menuo por fari la samajn agojn."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
......@@ -163,8 +157,8 @@ msgid ""
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP permesas rekte gzip-kunpremon. Estas sufiĉe ke vi aldonas <tt>.gz</tt> "
"(aŭ <tt>.bz2</tt>, se bzip2 estas instalita) al dosiernomo kaj via bildo "
"GIMP permesas rekte gzip-kunpremon. Estas sufiĉe ke vi aldonas <tt>.gz</tt> ("
"aŭ <tt>.bz2</tt>, se bzip2 estas instalita) al dosiernomo kaj via bildo "
"konserviĝos kunpremita. Memkompreneble funkcias ankaŭ ŝargado por "
"kunpremitaj bildoj."
......@@ -184,8 +178,8 @@ msgid ""
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Vi povas desegni simplajn kvadratojn aŭ cirklojn per Redaktu→Konturu "
"Elekton. Ĝi konturas la randojn de via nuna elekto. Pli kompleksaj formoj "
"Vi povas desegni simplajn kvadratojn aŭ cirklojn per Redakti→Konturi "
"elekton. Ĝi konturas la randojn de via nuna elekto. Pli kompleksaj formoj "
"estas desegneblaj per iloj de Motivo aŭ per uzo de Filtriloj→Transdono→Gfig."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
......@@ -194,8 +188,8 @@ msgid ""
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Se oni konturas strekon (Redaktu→Konturu Strekon), la pentrad-iloj estas "
"uzataj kun iliaj nunaj agordoj. La Peniko estas uzebla per gradiento kaj eĉ "
"Se oni konturas strekon (Redakti→Konturi strekon), la pentrad-iloj estas "
"uzataj kun iliaj nunaj agordoj. La Peniko estas uzebla per gradiento kaj eĉ "
"Gumo aŭ Stompilo."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
......@@ -215,10 +209,10 @@ msgid ""
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"La iloj de desegno estas uzublaj por ŝanĝi la elektojn. Klaku sur &quot;"
"Rapidmasko&quot; butonon en maldekstro-suba parto de la bildofenestro. Ŝanĝu "
"elekton disegnante en la bildo kaj klaku denove sur la butono por konverti "
"ĝin al normala elekto."
"La iloj de desegno estas uzublaj por ŝanĝi la elektojn. Klaku sur "
"&quot;Rapidmasko&quot; butonon en maldekstro-suba parto de la bildofenestro. "
"Ŝanĝu elekton disegnante en la bildo kaj klaku denove sur la butono por "
"konverti ĝin al normala elekto."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
......@@ -246,7 +240,7 @@ msgstr ""
"reatribui klavarkurtvojojn. Estas sufiĉe ke vi malfermu menuon, elektu eron, "
"kaj premu celitan klavkombinon. Se la opcio &quot;Konservi klavarkurtvojojn "
"Elire&quot; estas ebligita, la klavkombino estos konservata elirante el "
"GIMPo. Vi devus malebligi &quot;Dinamikaj Klavarkurtvojoj&quot; por "
"GIMPo. Vi devus malebligi &quot;Dinamikaj Klavarkurtvojoj&quot; por "
"antaŭeviti hazardajn atribuojn/reatribuojn de klavarkurtvojoj."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
......@@ -313,9 +307,9 @@ msgid ""
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Se la koloroj de viaj diĝitigitaj fotoj ne aspektas intensaj sufiĉe, vi "
"povas facile plibonigi nuancon per &quot;Auto&quot; butono en Ilo de Niveloj"
"(Koloroj→Niveloj). Se kolordominatoj ekzistas, vi povas korekti ilin per la "
"ilo KURBOJ (Koloroj→Kurboj)."
"povas facile plibonigi nuancon per &quot;Auto&quot; butono en Ilo de "
"Niveloj(Koloroj→Niveloj). Se kolordominatoj ekzistas, vi povas korekti ilin "
"per la ilo KURBOJ (Koloroj→Kurboj)."
#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment