Commit 177a6f37 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký Committed by Andre Klapper

Update Czech translation

parent 4dfe94ac
# translation of cs.po to Czech
# translation of cs.po to
# Czech translation of GIMP python
# Copyright (C) 2001,2003, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
......@@ -8,56 +6,61 @@
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2003.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003 - 2005.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006, 2007.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-10 17:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-17 18:50+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Project-Id-Version: gimp gnome-2-26\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-27 18:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-15 16:41+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:380
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:386
msgid "Missing exception information"
msgstr "Chybějící informace o výjimce"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:389
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:395
#, python-format
msgid "An error occured running %s"
msgstr "Při běhu %s došlo k chybě"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:400
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:406
msgid "_More Information"
msgstr "_Více informací"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:506 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:518
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:524
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:518 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:530
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:536
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:516 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:524
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:528 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:536
msgid "Yes"
msgstr "Ano"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:558 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:222
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:587 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:224
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Výběr souboru Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:569
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:598
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Výběr složky Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:659
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:689
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "Neplatný vstup pro '%s'"
msgstr "Neplatný vstup pro „%s“"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:175
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:177
msgid "Python-Fu Color Selection"
msgstr "Výběr barev Python-Fu"
......@@ -101,65 +104,31 @@ msgstr "_Velikost písma v pixelech"
msgid "_Write a separate CSS file"
msgstr "_Zapsat oddělený CSS soubor"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:46
msgid "Python Console"
msgstr "Konzole Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:50
msgid "_Browse..."
msgstr "_Procházet..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:132
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Prohlížeč procedur Pythonu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:161
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nelze otevřít '%s' pro zápis: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:176
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "Nelze zapisovat do '%s': %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:184
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Uložit výstup konzole Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:218
msgid "Interactive Gimp-Python interpreter"
msgstr "Interaktivní interpretr Gimp-Pythonu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:223
msgid "_Console"
msgstr "_Konzole"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:51
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:57
msgid "Add a layer of fog"
msgstr "Přidat vrstvu mlhy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:56
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:62
msgid "_Fog..."
msgstr "_Mlha..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:67
msgid "_Layer name"
msgstr "Jméno _vrstvy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:67
msgid "Clouds"
msgstr "Mraky"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:62
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:68
msgid "_Fog color"
msgstr "Barva _mlhy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:63
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:69
msgid "_Turbulence"
msgstr "_Turbulence"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:64
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:70
msgid "Op_acity"
msgstr "_Krytí"
......@@ -242,50 +211,87 @@ msgstr "Paleta do _přechodu"
msgid "Slice"
msgstr "Rozřezat"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:416
#. table snippet means a small piece of HTML code here
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:418
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr "Rozřeže obrázek podle vodítek, vytvoří dílčí obrázky a kód tabulky v HTML"
msgstr ""
"Rozřeže obrázek podle vodítek, vytvoří dílčí obrázky a kód tabulky v HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:427
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:429
msgid "_Slice..."
msgstr "_Rozřezat..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:432
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:434
msgid "Path for HTML export"
msgstr "Cesta pro export HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:433
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:435
msgid "Filename for export"
msgstr "Jméno souboru pro export"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:434
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
msgid "Image name prefix"
msgstr "Předpona jména obrázku"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:435
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
msgid "Image format"
msgstr "Formát obrázku"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
msgid "Separate image folder"
msgstr "Oddělená složka pro obrázky"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:440
msgid "Folder for image export"
msgstr "Složka pro export obrázku"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:441
msgid "Space between table elements"
msgstr "Prostor mezi prvky tabulky"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:441
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:443
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "Javascript při přejetí myší a kliknutí"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:443
#. table caps are table cells on the edge of the table
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:446
msgid "Skip animation for table caps"
msgstr "Vynechat animaci záhlaví tabulky"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:57
msgid "Python Console"
msgstr "Konzole Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:61
msgid "_Browse..."
msgstr "_Procházet..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:139
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Prohlížeč procedur Pythonu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:168
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nelze otevřít „%s“ pro zápis: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:183
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "Nelze zapisovat do „%s“: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:191
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Uložit výstup konzole Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:217
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
msgstr "Interaktivní interpretr GIMP Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:222
msgid "_Console"
msgstr "_Konzole"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:61
msgid "Add a drop shadow to a layer, and optionally bevel it"
msgstr "Přidat vrstvě stín a volitelně jej zkosit"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment