Commit 17478b0e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent 0b9dd1d8
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-09 18:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-09 18:30+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-23 16:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-23 16:45+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -57,7 +57,7 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:505 ../plug-ins/common/film.c:1262
#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1206 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:711
#: ../plug-ins/common/grid.c:646 ../plug-ins/common/hot.c:593
#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2397 ../plug-ins/common/mail.c:502
#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2397 ../plug-ins/common/mail.c:499
#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:261 ../plug-ins/common/newsprint.c:1183
#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1021 ../plug-ins/common/oilify.c:785
#: ../plug-ins/common/photocopy.c:840 ../plug-ins/common/qbist.c:723
......@@ -97,7 +97,7 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1162
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1306
#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1333
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:439 ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:426
#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:439 ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:427
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path.c:309
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
......@@ -1645,10 +1645,12 @@ msgid "Curve for Border"
msgstr "Krzywa do krawędzi"
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1403
msgctxt "curve-border"
msgid "_Upper"
msgstr "_Górnej"
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1404 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:905
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1404
msgctxt "curve-border"
msgid "_Lower"
msgstr "_Dolnej"
......@@ -4912,37 +4914,37 @@ msgstr "Wysyła obraz przez e-mail"
msgid "Send by E_mail..."
msgstr "Wyślij przez e-_mail…"
#: ../plug-ins/common/mail.c:498
#: ../plug-ins/common/mail.c:495
msgid "Send by Email"
msgstr "Wysłanie przez e-mail"
#: ../plug-ins/common/mail.c:503
#: ../plug-ins/common/mail.c:500
msgid "_Send"
msgstr "_Nadawca"
#: ../plug-ins/common/mail.c:535
#: ../plug-ins/common/mail.c:532
msgid "_Filename:"
msgstr "_Nazwa pliku:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:549
#: ../plug-ins/common/mail.c:546
msgctxt "email-address"
msgid "_To:"
msgstr "_Do:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:563
#: ../plug-ins/common/mail.c:560
msgctxt "email-address"
msgid "_From:"
msgstr "O_d:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:575
#: ../plug-ins/common/mail.c:572
msgid "S_ubject:"
msgstr "_Temat:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:640
#: ../plug-ins/common/mail.c:637
msgid "some sort of error with the file extension or lack thereof"
msgstr "błędne rozszerzenie pliku lub jego brak"
#: ../plug-ins/common/mail.c:824
#: ../plug-ins/common/mail.c:821
#, c-format
msgid "Could not start sendmail (%s)"
msgstr "Nie można uruchomić programu sendmail (%s)"
......@@ -8156,6 +8158,10 @@ msgstr "_Podwyższ"
msgid "Raise selected object"
msgstr "Podwyższa zaznaczony obiekt"
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:905
msgid "_Lower"
msgstr "_Obniż"
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:905
msgid "Lower selected object"
msgstr "Obniża zaznaczony obiekt"
......@@ -11787,77 +11793,78 @@ msgstr "Tworzy obraz z obszaru ekranu"
msgid "_Screenshot..."
msgstr "_Zrzut ekranu…"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:422
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:423
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-x11.c:424
msgid "Screenshot"
msgstr "Zrzut ekranu"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:427
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:428
msgid "S_nap"
msgstr "_Przechwyć"
#. Area
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:451
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:452
msgid "Area"
msgstr "Obszar"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:461
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:462
msgid "Take a screenshot of a single _window"
msgstr "Wykonanie zrzutu ekranu pojedynczego o_kna"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:481
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:482
msgid "Include window _decoration"
msgstr "Wraz z _dekoracją okna"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:501
msgid "Take a screenshot of the entire _screen"
msgstr "Wykonanie zrzutu całego _ekranu"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:521
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:503
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:544
msgid "Include _mouse pointer"
msgstr "Wraz z kursorem _myszy"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:543
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:524
msgid "Take a screenshot of the entire _screen"
msgstr "Wykonanie zrzutu całego _ekranu"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:572
msgid "Select a _region to grab"
msgstr "Wybór _obszaru do przechwycenia"
#. Delay
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:559
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:588
msgid "Delay"
msgstr "Opóźnienie"
#. translators: this is the unit label of a spinbutton
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:584
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:613
msgid "seconds"
msgstr "s"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:593
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:622
msgid "After the delay, the screenshot is taken."
msgstr "Po podanym czasie zostanie wykonany zrzut ekranu."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:595
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:624
msgid ""
"After the delay, drag your mouse to select the region for the screenshot."
msgstr ""
"Po podanym czasie należy przesunąć mysz, aby wybrać obszar dla zrzutu ekranu."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:599
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:628
msgid "Click in a window to snap it after delay."
msgstr "Należy kliknąć okno do przechwycenia po podanym czasie."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:602
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:631
msgid "At the end of the delay, click in a window to snap it."
msgstr "Po podanym czasie należy kliknąć okno do przechwycenia."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:609
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:638
msgid "Color Profile"
msgstr "Profil kolorów"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:614
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:643
msgid "Tag image with _monitor profile"
msgstr "O_znaczenie obrazu profilem monitora"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:618
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:647
msgid "Convert image to sR_GB"
msgstr "Konwersja obrazu do sR_GB"
......
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-16 17:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-16 17:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-23 16:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-23 16:45+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -3045,7 +3045,7 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
#: ../app/widgets/gimpdeviceeditor.c:508 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:228
#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:324 ../app/widgets/gimphelp.c:386
#: ../app/widgets/gimphelp.c:725 ../app/widgets/gimpiconpicker.c:488
#: ../app/widgets/gimpprogressdialog.c:91 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:730
#: ../app/widgets/gimpprogressdialog.c:91 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:734
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
 
......@@ -3670,7 +3670,7 @@ msgstr "Zapis dziennika błędów do pliku"
#: ../app/dialogs/input-devices-dialog.c:63
#: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:84
#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:177
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:143 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:732
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:143 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:736
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
 
......@@ -7306,7 +7306,7 @@ msgstr "Otwiera plik tekstowy (UTF-8)"
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:81
#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:89
#: ../app/widgets/gimpiconpicker.c:489 ../app/widgets/gimpopendialog.c:69
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:732
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:736
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
 
......@@ -8413,6 +8413,46 @@ msgctxt "vectors-action"
msgid "Advanced options"
msgstr "Zaawansowane opcje"
 
#: ../app/actions/vectors-actions.c:304
msgctxt "vectors-action"
msgid "Select _Top Path"
msgstr "Naj_wyższa ścieżka"
#: ../app/actions/vectors-actions.c:305
msgctxt "vectors-action"
msgid "Select the topmost path"
msgstr "Zaznacza najwyższą ścieżkę"
#: ../app/actions/vectors-actions.c:310
msgctxt "vectors-action"
msgid "Select _Bottom Path"
msgstr "N_ajniższa ścieżka"
#: ../app/actions/vectors-actions.c:311
msgctxt "vectors-action"
msgid "Select the bottommost path"
msgstr "Zaznacza najniższą ścieżkę"
#: ../app/actions/vectors-actions.c:316
msgctxt "vectors-action"
msgid "Select _Previous Path"
msgstr "Poprz_ednia ścieżka"
#: ../app/actions/vectors-actions.c:317
msgctxt "vectors-action"
msgid "Select the path above the current path"
msgstr "Zaznacza ścieżkę znajdującą się nad bieżącą ścieżką"
#: ../app/actions/vectors-actions.c:322
msgctxt "vectors-action"
msgid "Select _Next Path"
msgstr "_Następna ścieżka"
#: ../app/actions/vectors-actions.c:323
msgctxt "vectors-action"
msgid "Select the vector below the current path"
msgstr "Zaznacza wektor znajdujący się pod bieżącą ścieżką"
#: ../app/actions/vectors-commands.c:162 ../app/actions/vectors-commands.c:719
msgid "Path Attributes"
msgstr "Atrybuty ścieżki"
......@@ -11753,7 +11793,7 @@ msgid "Pattern"
msgstr "Deseń"
 
#: ../app/core/gimpcontext.c:732 ../app/core/gimpcontext.c:733
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:225 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:374
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:225 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:375
msgid "Gradient"
msgstr "Gradient"
 
......@@ -12962,6 +13002,11 @@ msgstr "Oderwanie zaznaczenia"
msgid "Floated Layer"
msgstr "Oderwana warstwa"
 
#: ../app/core/gimpsettings.c:151
#, c-format
msgid "Last used: %s"
msgstr "Ostatnio używane: %s"
#: ../app/core/gimpstrokeoptions.c:156
msgid "Method"
msgstr "Metoda"
......@@ -13837,7 +13882,7 @@ msgstr "Właściwości obrazu"
#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:55
#: ../app/dialogs/module-dialog.c:134 ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:348
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:649 ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:640
#: ../app/widgets/gimppdbdialog.c:175 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:659
#: ../app/widgets/gimppdbdialog.c:175 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:663
#: ../app/widgets/gimptexteditor.c:162
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
......@@ -17539,15 +17584,37 @@ msgstr "Ołówek"
msgid "Perspective Clone"
msgstr "Klon perspektywy"
 
#: ../app/paint/gimpsmudge.c:85 ../app/tools/gimpsmudgetool.c:54
#: ../app/paint/gimpsmudge.c:85 ../app/tools/gimpsmudgetool.c:55
msgid "Smudge"
msgstr "Rozsmarowywanie"
 
#: ../app/paint/gimpsmudgeoptions.c:66
#: ../app/paint/gimpsmudgeoptions.c:70
msgctxt "smudge-tool"
msgid "Rate"
msgstr "Tempo"
 
#: ../app/paint/gimpsmudgeoptions.c:71
msgid "The strength of smudging"
msgstr "Siła rozsmarowywania"
#: ../app/paint/gimpsmudgeoptions.c:77
msgctxt "smudge-tool"
msgid "Flow"
msgstr "Strumień"
#: ../app/paint/gimpsmudgeoptions.c:78
msgid "The amount of brush color to blend"
msgstr "Ilość kolorów pędzla do mieszania"
#: ../app/paint/gimpsmudgeoptions.c:84
msgctxt "smudge-tool"
msgid "No erasing effect"
msgstr "Bez efektu wycierania"
#: ../app/paint/gimpsmudgeoptions.c:85
msgid "Never decrease alpha of existing pixels"
msgstr "Bez zmniejszania alfy istniejących pikseli"
#: ../app/paint/gimpsourcecore.c:239
msgid "Set a source image first."
msgstr "Należy najpierw wybrać źródło obrazu."
......@@ -18772,86 +18839,90 @@ msgstr "Spirala: "
msgid "Supernova: "
msgstr "Supernowa: "
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:141
msgid "New Seed"
msgstr "Nowe ziarno"
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:392
msgid "Pick color from the image"
msgstr "Proszę wybrać kolor z obrazu"
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:528
msgid "This operation has no editable properties"
msgstr "To działanie nie ma modyfikowalnych właściwości"
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:652
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:70
msgid "1,700 K – Match flame"
msgstr "1,700 K – płomień zapałki"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:653
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:71
msgid "1,850 K – Candle flame, sunset/sunrise"
msgstr "1,850 K – płomień świecy, zachód/wschód słońca"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:654
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:72
msgid "3,000 K – Soft (or warm) white compact fluorescent lamps"
msgstr "3,000 K – miękkie (lub ciepłe) białe, kompaktowe lampy fluorescencyjne"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:655
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:73
msgid "3,300 K – Incandescent lamps"
msgstr "3,300 K – żarówki żarzeniowe"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:656
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:74
msgid "3,200 K – Studio lamps, photofloods, etc."
msgstr "3,200 K – oświetlenie studyjne, fotograficzne itp."
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:657
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:75
msgid "3,350 K – Studio \"CP\" light"
msgstr "3,350 K – studyjne oświetlenie „CP”"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:658
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:76
msgid "4,100 K – Moonlight"
msgstr "4,100 K – światło księżyca"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:659
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:77
msgid "5,000 K – D50"
msgstr "5,000 K – D50"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:660
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:78
msgid "5,000 K – Cool white/daylight compact fluorescent lamps"
msgstr "5,000 K – zimne, białe/dzienne, kompaktowe lampy fluorescencyjne"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:661
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:79
msgid "5,000 K – Horizon daylight"
msgstr "5,000 K – horyzontalne światło dzienne"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:662
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:80
msgid "5,500 K – D55"
msgstr "5,500 K – D55"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:663
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:81
msgid "5,500 K – Vertical daylight, electronic flash"
msgstr "5,500 K – wertykalne światło dzienne, elektroniczne światło błyskowe"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:664
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:82
msgid "6,200 K – Xenon short-arc lamp"
msgstr "6,200 K – ksenonowa lampa łukowa"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:665
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:83
msgid "6,500 K – D65"
msgstr "6,500 K – D65"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:666
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:84
msgid "6,500 K – Daylight, overcast"
msgstr "6,500 K – dzienne światło w pochmurny dzień"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:667
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:85
msgid "7,500 K – D75"
msgstr "7,500 K – D75"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:668
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:86
msgid "9,300 K"
msgstr "9,300 K"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:101
msgid "Choose from a list of common color temperatures"
msgstr "Wybiera z listy często używanych temperatur kolorów"
#: ../app/propgui/gimppropgui-utils.c:152
msgid "New Seed"
msgstr "Nowe ziarno"
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:367
msgid "Pick color from the image"
msgstr "Proszę wybrać kolor z obrazu"
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:502
msgid "This operation has no editable properties"
msgstr "To działanie nie ma modyfikowalnych właściwości"
#. This is a so-called pangram; it's supposed to
#. contain all characters found in the alphabet.
#: ../app/text/gimpfont.c:50
......@@ -19100,7 +19171,7 @@ msgstr "Maksymalna głębia"
msgid "Threshold"
msgstr "Progowanie"
 
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:230 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:379
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:230 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:380
msgid "Edit this gradient"
msgstr "Modyfikuje ten gradient"
 
......@@ -20455,11 +20526,11 @@ msgstr "Blokuje rozmiar pędzla do powiększenia"
msgid "Fade Options"
msgstr "Opcje zanikania"
 
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:369
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:370
msgid "Color Options"
msgstr "Opcje kolorów"
 
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:621
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:622
msgid "Link to brush default"
msgstr "Wiąże z domyślną wartością pędzla"
 
......@@ -20862,19 +20933,19 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Shear horizontally by %-3.3g, vertically by %-3.3g"
msgstr "Nachylenie poziome o %-3.3g, pionowe o %-3.3g"
 
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:55
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:56
msgid "Smudge Tool: Smudge selectively using a brush"
msgstr "Rozsmarowywanie: wybiórczo rozsmarowuje za pomocą pędzla"
 
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:56
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:57
msgid "_Smudge"
msgstr "Roz_smarowanie"
 
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:75
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:76
msgid "Click to smudge"
msgstr "Kliknięcie rozsmaruje"
 
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:76
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:77
msgid "Click to smudge the line"
msgstr "Kliknięcie rozsmaruje linię"
 
......@@ -22849,52 +22920,56 @@ msgid "Invalid UTF-8"
msgstr "Nieprawidłowe UTF-8"
 
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:304
msgid "Pick a setting from the list"
msgstr "Pobierz ustawienia z listy"
msgid "Pick a preset from the list"
msgstr "Wybiera ustawienia z listy"
 
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:327
msgid "Add settings to favorites"
msgstr "Dodaj ustawienia do ulubionych"
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:328
msgid "Save the current settings as named preset"
msgstr "Zapisuje bieżące ustawienia"
 
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:356
msgid "_Import Settings from File..."
msgstr "Za_importuj ustawienia z pliku…"
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:346
msgid "Manage presets"
msgstr "Zarządza ustawieniami"
 
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:362
msgid "_Export Settings to File..."
msgstr "Wy_eksportuj ustawienia do pliku…"
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:360
msgid "_Import Current Settings from File..."
msgstr "Za_importuj bieżące ustawienia pliku…"
 
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:369
msgid "_Manage Settings..."
msgstr "_Zarządzaj ustawieniami…"
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:366
msgid "_Export Current Settings to File..."
msgstr "Wy_eksportuj bieżące ustawienia do pliku…"
 
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:609
msgid "Add Settings to Favorites"
msgstr "Dodaj ustawienia do ulubionych"
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:373
msgid "_Manage Saved Presets..."
msgstr "_Zarządzaj zapisanymi ustawieniami…"
 
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:612
msgid "Enter a name for the settings"
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:613
msgid "Save Settings as Named Preset"
msgstr "Zapisanie ustawień"
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:616
msgid "Enter a name for the preset"
msgstr "Nazwa ustawień"
 
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:613
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:617
msgid "Saved Settings"
msgstr "Zapisane ustawienia"
 
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:654
msgid "Manage Saved Settings"
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:658
msgid "Manage Saved Presets"
msgstr "Zarządzanie zapisanymi ustawieniami"
 
#: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:195
msgid "Import settings from a file"
msgstr "Importowanie ustawień z pliku"
msgid "Import presets from a file"
msgstr "Importuje ustawienia z pliku"
 
#: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:204
msgid "Export the selected settings to a file"
msgstr "Eksportowanie zaznaczonych ustawień do pliku"
msgid "Export the selected presets to a file"
msgstr "Eksportuje zaznaczone ustawienia do pliku"
 
#: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:213
msgid "Delete the selected settings"
msgstr "Usunięcie wybranego ustawienia"
msgid "Delete the selected preset"
msgstr "Usuwa zaznaczone ustawienia"
 
#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:458
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment