Commit 15dac7bd authored by Wadim Dziedzic's avatar Wadim Dziedzic Committed by Wadim Dziedzic
Browse files

Updated Polish translation by Bartek Kosiorek

2007-06-14 Wadim Dziedzic <wadimd@svn.gnome.org>                                                        
                                                                                 
    * pl.po: Updated Polish translation by Bartek Kosiorek


svn path=/trunk/; revision=22784
parent 9446978e
2007-05-28 Wadim Dziedzic <wadimd@svn.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2007-06-14 Wadim Dziedzic <wadimd@svn.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by Bartek Kosiorek
2007-05-28 Wadim Dziedzic <wadimd@svn.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2007-05-26 Artur Flinta <aflinta@svn.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
......
# translation of gimp-libgimp.HEAD.po to Polish
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2007.
# Copyright (C) 2001-2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2001-2007 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
......@@ -8,19 +6,21 @@
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnomepl.org
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-08 03:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-24 00:32+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-14 22:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-14 14:29+0200\n"
"Last-Translator: Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>\n"
"Language-Team: Polish <gnome-l10n@lists.aviary.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:170
msgid "Brush Selection"
......@@ -31,16 +31,13 @@ msgstr "Wybór pędzla"
msgid "_Browse..."
msgstr "_Przeglądaj..."
#: ../libgimp/gimpexport.c:217
#: ../libgimp/gimpexport.c:253
#: ../libgimp/gimpexport.c:217 ../libgimp/gimpexport.c:253
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layers"
msgstr "Wtyczka %s nie obsługuje warstw"
#: ../libgimp/gimpexport.c:218
#: ../libgimp/gimpexport.c:227
#: ../libgimp/gimpexport.c:236
#: ../libgimp/gimpexport.c:254
#: ../libgimp/gimpexport.c:218 ../libgimp/gimpexport.c:227
#: ../libgimp/gimpexport.c:236 ../libgimp/gimpexport.c:254
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Połącz widoczne warstwy"
......@@ -49,19 +46,16 @@ msgstr "Połącz widoczne warstwy"
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "Wtyczka %s nie obsługuje przesunięć, rozmiarów ani krycia warstw"
#: ../libgimp/gimpexport.c:235
#: ../libgimp/gimpexport.c:244
#: ../libgimp/gimpexport.c:235 ../libgimp/gimpexport.c:244
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje warstwy wyłącznie jako ramki animacji"
#: ../libgimp/gimpexport.c:236
#: ../libgimp/gimpexport.c:245
#: ../libgimp/gimpexport.c:236 ../libgimp/gimpexport.c:245
msgid "Save as Animation"
msgstr "Zapisz w postaci animacji"
#: ../libgimp/gimpexport.c:245
#: ../libgimp/gimpexport.c:254
#: ../libgimp/gimpexport.c:245 ../libgimp/gimpexport.c:254
#: ../libgimp/gimpexport.c:263
msgid "Flatten Image"
msgstr "Spłaszcz obraz"
......@@ -85,8 +79,7 @@ msgstr "Zastosuj maski warstw"
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje wyłącznie obrazy RGB"
#: ../libgimp/gimpexport.c:281
#: ../libgimp/gimpexport.c:319
#: ../libgimp/gimpexport.c:281 ../libgimp/gimpexport.c:319
#: ../libgimp/gimpexport.c:328
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Przekonwertuj na RGB"
......@@ -96,8 +89,7 @@ msgstr "Przekonwertuj na RGB"
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje wyłącznie obrazy w odcieniach szarości"
#: ../libgimp/gimpexport.c:290
#: ../libgimp/gimpexport.c:319
#: ../libgimp/gimpexport.c:290 ../libgimp/gimpexport.c:319
#: ../libgimp/gimpexport.c:340
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Przekonwertuj na odcienie szarości"
......@@ -107,8 +99,7 @@ msgstr "Przekonwertuj na odcienie szarości"
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje wyłącznie obrazy indeksowane"
#: ../libgimp/gimpexport.c:299
#: ../libgimp/gimpexport.c:328
#: ../libgimp/gimpexport.c:299 ../libgimp/gimpexport.c:328
#: ../libgimp/gimpexport.c:338
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
......@@ -143,7 +134,8 @@ msgstr "Wtyczka %s obsługuje wyłącznie obrazy RGB lub indeksowane"
#: ../libgimp/gimpexport.c:337
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje wyłącznie obrazy indeksowane lub w odcieniach szarości"
msgstr ""
"Wtyczka %s obsługuje wyłącznie obrazy indeksowane lub w odcieniach szarości"
#: ../libgimp/gimpexport.c:348
#, c-format
......@@ -177,8 +169,12 @@ msgstr "_Eksportuj"
#. the headline
#: ../libgimp/gimpexport.c:499
#, c-format
msgid "Your image should be exported before it can be saved as %s for the following reasons:"
msgstr "Z wymienionych poniżej powodów przed zapisaniem w formacie %s obraz powinien zostać wyeksportowany:"
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Z wymienionych poniżej powodów przed zapisaniem w formacie %s obraz powinien "
"zostać wyeksportowany:"
#. the footline
#: ../libgimp/gimpexport.c:573
......@@ -215,8 +211,7 @@ msgstr "Sans"
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Wybór gradientu"
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450
#: ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:239
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:239
msgid "(Empty)"
msgstr "(Pusty)"
......@@ -309,8 +304,7 @@ msgstr[1] "%d procedury pasują do zapytania"
msgstr[2] "%d procedur pasuje do twojego zapytania"
#. count label
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:516
#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:114
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:516 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:114
msgid "No matches"
msgstr "Brak wyników"
......@@ -417,18 +411,15 @@ msgstr "Zastępuje bieżące zaznaczenie"
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Część wspólna z bieżącym zaznaczeniem"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
msgid "Red"
msgstr "Czerwony"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
msgid "Green"
msgstr "Zielony"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
msgid "Blue"
msgstr "Niebieski"
......@@ -436,13 +427,11 @@ msgstr "Niebieski"
msgid "Gray"
msgstr "Szary"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:166
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:531
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:166 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:531
msgid "Indexed"
msgstr "Indeksowany"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
......@@ -514,7 +503,7 @@ msgstr "Wypalanie"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
msgid "gradient|Linear"
msgstr "gradient|Liniowy"
msgstr "Liniowy"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
msgid "Bi-linear"
......@@ -524,8 +513,7 @@ msgstr "Dwuliniowy"
msgid "Radial"
msgstr "Promienisty"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:24
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:24
msgid "Square"
msgstr "Prostokątny"
......@@ -593,8 +581,7 @@ msgstr "Plik z obrazem"
msgid "RGB color"
msgstr "Kolory RGB"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:494
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:494 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
msgid "Grayscale"
msgstr "Odcienie szarości"
......@@ -620,11 +607,11 @@ msgstr "Indeksowany-alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:562
msgid "interpolation|None"
msgstr "interpolacja|Brak"
msgstr "Brak"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:563
msgid "interpolation|Linear"
msgstr "interpolacja|Liniowa"
msgstr "Liniowa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:564
msgid "Cubic"
......@@ -642,8 +629,7 @@ msgstr "Stałe"
msgid "Incremental"
msgstr "Przyrostowe"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:267
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:267
msgid "None"
msgstr "Brak"
......@@ -780,8 +766,7 @@ msgstr "%.1f GB"
msgid "%d GB"
msgstr "%d GB"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:170
#: ../libgimpbase/gimputils.c:175
#: ../libgimpbase/gimputils.c:170 ../libgimpbase/gimputils.c:175
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:259
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(niepoprawny tekst UTF-8)"
......@@ -795,8 +780,14 @@ msgid "The color profile of your (primary) monitor."
msgstr "Profil koloru dla monitora (podstawowego)."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
msgid "When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the windowing system. The configured monitor profile is then only used as a fallback."
msgstr "Kiedy jest zaznaczone, GIMP będzie próbował użyć profilu koloru z menedżera okien. Skonfigurowany profil monitora, jest wtedy używany w przypadku niepowodzenia."
msgid ""
"When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
msgstr ""
"Kiedy jest zaznaczone, GIMP będzie próbował użyć profilu koloru z menedżera "
"okien. Skonfigurowany profil monitora, jest wtedy używany w przypadku "
"niepowodzenia."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
msgid "The default RGB working space color profile."
......@@ -815,8 +806,12 @@ msgid "Sets how colors are mapped for your display."
msgstr "Określa jak mapowane są kolory dla monitora."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
msgid "Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation device."
msgstr "Ustawia które kolory są konwertowane z obszaru roboczego RGB do urządzenia symulującego drukowanie."
msgid ""
"Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation "
"device."
msgstr ""
"Ustawia które kolory są konwertowane z obszaru roboczego RGB do urządzenia "
"symulującego drukowanie."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
msgid "No color management"
......@@ -840,41 +835,41 @@ msgstr "Względny kolorymetryczny"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
msgid "intent|Saturation"
msgstr "cel|Nasycenie"
msgstr "Nasycenie"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:59
msgid "Absolute colorimetric"
msgstr "Bezwzględny kolorymetryczny"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:96
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:97
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "wartość tokenu %s nie jest poprawnym napisem UTF-8"
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:427
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:436
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr "oczekiwano wartości \"yes\" lub \"no\" tokenu logicznego %s, otrzymano \"%s\""
msgstr ""
"oczekiwano wartości \"yes\" lub \"no\" tokenu logicznego %s, otrzymano \"%s\""
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:501
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:510
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "niepoprawna wartość \"%s\" tokenu %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:516
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:525
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "niepoprawna wartość \"%ld\" tokenu %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:585
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:594
#, c-format
msgid "while parsing token '%s': %s"
msgstr "podczas przetwarzaniu tokenu \"%s\": %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:454
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:467
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:498
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:467 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:498
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:579
msgid "fatal parse error"
msgstr "poważny błąd podczas analizy składniowej"
......@@ -931,10 +926,8 @@ msgstr "Niepoprawny tekst UTF-8"
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr "Podczas analizy \"%s\" napotkano błąd w wierszu %d: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:153
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:171
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:280
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:307
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:153 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:171
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:280 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:307
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:418
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
......@@ -965,8 +958,7 @@ msgstr ""
"Nie można ustalić prawidłowego katalogu domowego.\n"
"Miniatury będą przechowywane w folderze na pliki tymczasowe (%s)."
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:249
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:317
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:249 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:317
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr "Nie można utworzyć folderu \"%s\" z miniaturkami."
......@@ -1014,8 +1006,12 @@ msgid "Old:"
msgstr "Stary:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:286
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts CSS color names."
msgstr "Heksadecymedalny zapis koloru jest używany w HTML-u oraz w CSS. To pole dopuszcza również nazwy koloru CSS."
msgid ""
"Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
"CSS color names."
msgstr ""
"Heksadecymedalny zapis koloru jest używany w HTML-u oraz w CSS. To pole "
"dopuszcza również nazwy koloru CSS."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:292
msgid "HTML _notation:"
......@@ -1099,8 +1095,12 @@ msgid "Folder"
msgstr "Folder"
#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:107
msgid "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color."
msgstr "Kliknij ten zakraplacz, a następnie dowolny punkt obrazu, aby pobrać z niego kolor."
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Kliknij ten zakraplacz, a następnie dowolny punkt obrazu, aby pobrać z niego "
"kolor."
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:94
msgid "Check Size"
......@@ -1159,10 +1159,9 @@ msgstr "_Resetuj"
msgid "Visible"
msgstr "Widoczny"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:157
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:161
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:157 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:161
msgid "_Stroke"
msgstr "Po_ciągnij"
msgstr "Ry_suj"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:173
msgid "L_etter Spacing"
......@@ -1176,8 +1175,7 @@ msgstr "Odstępy między_wierszowe"
msgid "_Resize"
msgstr "Zmień _rozmiar"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:319
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:319
msgid "_Scale"
msgstr "Prze_skaluj"
......@@ -1214,8 +1212,12 @@ msgid "Factor"
msgstr "Współczynnik"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1005
msgid "Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
msgstr "Wartość ta może zostać użyta w roli ziarna generatora liczb losowych, co pozwala na dokładne powtórzenie wykonanej \"losowej\" operacji."
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Wartość ta może zostać użyta w roli ziarna generatora liczb losowych, co "
"pozwala na dokładne powtórzenie wykonanej \"losowej\" operacji."
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1009
msgid "_New Seed"
......@@ -1223,7 +1225,9 @@ msgstr "_Nowe ziarno"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1022
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr "Ustala ziarno generatora liczb losowych na podstawie wygenerowanej losowo liczby."
msgstr ""
"Ustala ziarno generatora liczb losowych na podstawie wygenerowanej losowo "
"liczby."
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1026
msgid "_Randomize"
......@@ -1292,7 +1296,7 @@ msgstr "Powiększenie"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:218
msgid "Zoom out"
msgstr "Pomniejszenie"
msgstr "Zmniejszenie"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:67
msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
......@@ -1351,8 +1355,11 @@ msgid "Color Management"
msgstr "Zarządzanie kolorami"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:288
msgid "This filter takes its configuration from the Color Management section in the Preferences dialog."
msgstr "Ten filtr pobiera konfigurację z \"Zarządzanie kolorami\" (okno Preferencje)."
msgid ""
"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
"Preferences dialog."
msgstr ""
"Ten filtr pobiera konfigurację z \"Zarządzanie kolorami\" (okno Preferencje)."
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:302
msgid "Mode of operation:"
......@@ -1640,8 +1647,7 @@ msgid "Linux input event controller"
msgstr "Kontroler wejścia Linuksa"
#: ../modules/controller_linux_input.c:249
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:227
#: ../modules/controller_midi.c:245
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:227 ../modules/controller_midi.c:245
msgid "Device:"
msgstr "Urządzenie:"
......@@ -1658,23 +1664,19 @@ msgid "Linux Input Events"
msgstr "Zdarzenia wejścia Linuksa"
#: ../modules/controller_linux_input.c:551
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:1122
#: ../modules/controller_midi.c:533
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:1122 ../modules/controller_midi.c:533
msgid "No device configured"
msgstr "Nie skonfigurowano urządzenia"
#: ../modules/controller_linux_input.c:577
#: ../modules/controller_midi.c:482
#: ../modules/controller_linux_input.c:577 ../modules/controller_midi.c:482
#: ../modules/controller_midi.c:508
#, c-format
msgid "Reading from %s"
msgstr "Odczytywanie z %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:595
#: ../modules/controller_linux_input.c:649
#: ../modules/controller_midi.c:464
#: ../modules/controller_midi.c:525
#: ../modules/controller_midi.c:596
#: ../modules/controller_linux_input.c:649 ../modules/controller_midi.c:464
#: ../modules/controller_midi.c:525 ../modules/controller_midi.c:596
#, c-format
msgid "Device not available: %s"
msgstr "Urządzenie niedostępne: %s"
......@@ -1684,8 +1686,7 @@ msgstr "Urządzenie niedostępne: %s"
msgid "Device not available"
msgstr "Urządzenie niedostępne"
#: ../modules/controller_linux_input.c:658
#: ../modules/controller_midi.c:605
#: ../modules/controller_linux_input.c:658 ../modules/controller_midi.c:605
msgid "End of file"
msgstr "Koniec pliku"
......@@ -1778,8 +1779,12 @@ msgid "Channel:"
msgstr "Kanał:"
#: ../modules/controller_midi.c:255
msgid "The MIDI channel to read events from. Set to -1 for reading from all MIDI channels."
msgstr "Kanał MIDI do odczytu zdarzeń. Ustaw na -1 aby odczytywać ze wszystkich kanałów MIDI."
msgid ""
"The MIDI channel to read events from. Set to -1 for reading from all MIDI "
"channels."
msgstr ""
"Kanał MIDI do odczytu zdarzeń. Ustaw na -1 aby odczytywać ze wszystkich "
"kanałów MIDI."
#: ../modules/controller_midi.c:259
msgid "MIDI"
......@@ -1811,4 +1816,3 @@ msgstr "GIMP"
#: ../modules/controller_midi.c:456
msgid "GIMP MIDI Input Controller"
msgstr "Kontroler wejścia GIMP MIDI"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment