Commit 150b6c05 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent 20a1a31f
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-16 21:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 21:05+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-23 18:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-23 18:13+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -10226,59 +10226,69 @@ msgctxt "windows-action"
msgid ""
"When enabled, docks and other dialogs are hidden, leaving only image windows."
msgstr ""
"Ukrywa doki oraz inne okna dialogowe, zostawiając tylko okna z obrazem."
"Ukrywa doki oraz inne okna dialogowe, zostawiając tylko okna z obrazami."
 
#: ../app/actions/windows-actions.c:130
msgctxt "windows-action"
msgid "Show Tabs"
msgstr "Karty"
#: ../app/actions/windows-actions.c:131
msgctxt "windows-action"
msgid "When enabled, the image tabs bar is shown."
msgstr "Wyświetla pasek kart obrazów."
#: ../app/actions/windows-actions.c:137
msgctxt "windows-action"
msgid "Single-Window Mode"
msgstr "Tryb jednego okna"
 
#: ../app/actions/windows-actions.c:131
#: ../app/actions/windows-actions.c:138
msgctxt "windows-action"
msgid "When enabled, GIMP is in a single-window mode."
msgstr "Kiedy jest włączone, program GIMP działa w trybie jednego okna."
 
#: ../app/actions/windows-actions.c:140
#: ../app/actions/windows-actions.c:147
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "_Top"
msgstr "_Góra"
 
#: ../app/actions/windows-actions.c:141
#: ../app/actions/windows-actions.c:148
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "Position the tabs on the top"
msgstr "Umieszcza karty na górze"
 
#: ../app/actions/windows-actions.c:145
#: ../app/actions/windows-actions.c:152
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "_Bottom"
msgstr "_Dół"
 
#: ../app/actions/windows-actions.c:146
#: ../app/actions/windows-actions.c:153
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "Position the tabs on the bottom"
msgstr "Umieszcza karty na dole"
 
#: ../app/actions/windows-actions.c:150
#: ../app/actions/windows-actions.c:157
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "_Left"
msgstr "_Lewo"
 
#: ../app/actions/windows-actions.c:151
#: ../app/actions/windows-actions.c:158
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "Position the tabs on the left"
msgstr "Umieszcza karty po lewej stronie"
 
#: ../app/actions/windows-actions.c:155
#: ../app/actions/windows-actions.c:162
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "_Right"
msgstr "_Prawo"
 
#: ../app/actions/windows-actions.c:156
#: ../app/actions/windows-actions.c:163
msgctxt "windows-tabs-position-action"
msgid "Position the tabs on the right"
msgstr "Umieszcza karty po prawej stronie"
 
#: ../app/actions/windows-commands.c:183
#: ../app/actions/windows-commands.c:200
msgid ""
"The chosen recent dock contains a toolbox. Please close the currently open "
"toolbox and try again."
......@@ -10973,30 +10983,34 @@ msgid "Hide docks and other windows, leaving only image windows."
msgstr "Ukrywa doki oraz inne okna, zostawiając jedynie okna z obrazem."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:422
msgid "Show the image tabs bar in single window mode."
msgstr "Wyświetla pasek kart obrazów w trybie jednego okna."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:425
msgid "Enable the N-Point Deformation tool."
msgstr "Włącza narzędzie zniekształcania za pomocą wielu punktów."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:425
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:428
msgid "Enable the Handle Transform tool."
msgstr "Włącza narzędzie przekształcania za pomocą uchwytów."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:428
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:431
msgid "Enable symmetry on painting."
msgstr "Włącza symetrię malowania."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:431
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:434
msgid "Enable the MyPaint Brush tool."
msgstr "Włącza narzędzie pędzli programu MyPaint."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:434
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:437
msgid "Enable the Seamless Clone tool."
msgstr "Włącza bezszwowe narzędzie klonowania."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:437
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:440
msgid "What to do when the space bar is pressed in the image window."
msgstr "Określa, co zrobić po wciśnięciu spacji w oknie obrazu."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:440
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:443
msgid ""
"Sets the swap file location. GIMP uses a tile based memory allocation "
"scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
......@@ -11013,11 +11027,11 @@ msgstr ""
"przez NFS). W większości przypadków zaleca się umiejscowienie go w katalogu "
"„/tmp”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:449
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:452
msgid "When enabled, menus can be torn off."
msgstr "Umożliwia odrywanie menu."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:452
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:455
msgid ""
"When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items by hitting a "
"key combination while the menu item is highlighted."
......@@ -11026,19 +11040,19 @@ msgstr ""
"przez naciśnięcie wybranej kombinacji klawiszy, kiedy dana pozycja jest "
"aktywna."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:456
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:459
msgid "Save changed keyboard shortcuts when GIMP exits."
msgstr ""
"Powoduje zapisywanie skrótów klawiszowych przed zakończeniem działania "
"programu GIMP."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:459
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:462
msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
msgstr ""
"Powoduje przywracanie zapisanych skrótów klawiszowych przy uruchamianiu "
"programu GIMP."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:462
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:465
msgid ""
"Sets the folder for temporary storage. Files will appear here during the "
"course of running GIMP. Most files will disappear when GIMP exits, but some "
......@@ -11051,14 +11065,14 @@ msgstr ""
"istnieje możliwość, że część plików pozostanie, więc zaleca się, aby katalog "
"ten nie był współdzielony z innymi użytkownikami."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:483
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:486
msgid ""
"Sets the default rendering intent for the 'Convert to Color Profile' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny sposób odwzorowania barw dla okna dialogowego „Konwersja na "
"profil kolorów”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:486
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:489
msgid ""
"Sets the default 'Black Point Compensation' state for the 'Convert to Color "
"Profile' dialog."
......@@ -11066,14 +11080,14 @@ msgstr ""
"Ustawia domyślny stan opcji „Kompensacja czarnego punktu” dla okna "
"dialogowego „Konwersja na profil kolorów”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:490
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:493
msgid ""
"Sets the default layer dithering method for the 'Convert Precision' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślną metodę ditheringu warstw dla okna dialogowego „Konwersja "
"dokładności”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:493
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:496
msgid ""
"Sets the default text layer dithering method for the 'Convert Precision' "
"dialog."
......@@ -11081,20 +11095,20 @@ msgstr ""
"Ustawia domyślną metodę ditheringu warstw tekstowych dla okna dialogowego "
"„Konwersja dokładności”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:496
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:499
msgid ""
"Sets the default channel dithering method for the 'Convert Precision' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślną metodę ditheringu kanałów dla okna dialogowego „Konwersja "
"dokładności”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:499
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:502
msgid "Sets the default palette type for the 'Convert to Indexed' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny typ palety dla okna dialogowego „Konwersja do trybu "
"indeksowanego”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:502
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:505
msgid ""
"Sets the default maximum number of colors for the 'Convert to Indexed' "
"dialog."
......@@ -11102,7 +11116,7 @@ msgstr ""
"Ustawia domyślną maksymalną liczbę kolorów dla okna dialogowego „Konwersja "
"do trybu indeksowanego”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:505
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:508
msgid ""
"Sets the default 'Remove duplicate colors' state for the 'Convert to "
"Indexed' dialog."
......@@ -11110,20 +11124,20 @@ msgstr ""
"Ustawia domyślny stan opcji „Usuwanie podwójnych kolorów” dla okna "
"dialogowego „Konwersja do trybu indeksowanego”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:508
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:511
msgid "Sets the default dithering type for the 'Convert to Indexed' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny typ ditheringu dla okna dialogowego „Konwersja do trybu "
"indeksowanego”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:511
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:514
msgid ""
"Sets the default 'Dither alpha' state for the 'Convert to Indexed' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny stan opcji „Dithering alfy” dla okna dialogowego „Konwersja "
"do trybu indeksowanego”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:514
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:517
msgid ""
"Sets the default 'Dither text layers' state for the 'Convert to Indexed' "
"dialog."
......@@ -11131,127 +11145,127 @@ msgstr ""
"Ustawia domyślny stan opcji „Dithering warstw tekstowych” dla okna "
"dialogowego „Konwersja do trybu indeksowanego”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:517
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:520
msgid "Sets the default fill type for the 'Canvas Size' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny typ wypełnienia dla okna dialogowego „Wymiary płótna”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:520
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:523
msgid "Sets the default set of layers to resize for the 'Canvas Size' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny zestaw warstw do zmiany wymiarów dla okna dialogowego "
"„Wymiary płótna”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:523
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:526
msgid ""
"Sets the default 'Resize text layers' state for the 'Canvas Size' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny stan opcji „Zmiana wymiarów warstw tekstowych” dla okna "
"dialogowego „Wymiary płótna”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:526
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:529
msgid "Sets the default layer name for the 'New Layer' dialog."
msgstr "Ustawia domyślną nazwę warstwy dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:529
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:532
msgid "Sets the default mode for the 'New Layer' dialog."
msgstr "Ustawia domyślny tryb dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:532
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:535
msgid "Sets the default blend space for the 'New Layer' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślną przestrzeń gradientu dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:535
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:538
msgid "Sets the default composite space for the 'New Layer' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślną przestrzeń mieszania dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:538
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:541
msgid "Sets the default composite mode for the 'New Layer' dialog."
msgstr "Ustawia domyślny tryb mieszania dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:541
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:544
msgid "Sets the default opacity for the 'New Layer' dialog."
msgstr "Ustawia domyślną wartość krycia dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:544
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:547
msgid "Sets the default fill type for the 'New Layer' dialog."
msgstr "Ustawia domyślny typ wypełnienia dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:547
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:550
msgid "Sets the default fill type for the 'Layer Boundary Size' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny typ wypełnienia dla okna dialogowego „Wymiary granic "
"warstwy”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:550
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:553
msgid "Sets the default mask for the 'Add Layer Mask' dialog."
msgstr "Ustawia domyślną maskę dla okna dialogowego „Dodanie maski warstwy”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:553
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:556
msgid "Sets the default 'invert mask' state for the 'Add Layer Mask' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny stan „odwrócenia maski” dla okna dialogowego „Dodanie maski "
"warstwy”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:556
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:559
msgid "Sets the default merge type for the 'Merge Visible Layers' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny typ łączenia dla okna dialogowego „Połączenie widocznych "
"warstw”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:559
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:562
msgid ""
"Sets the default 'Active group only' for the 'Merge Visible Layers' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślną wartość opcji „Tylko aktywna grupa” dla okna dialogowego "
"„Połączenie widocznych warstw”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:562
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:565
msgid ""
"Sets the default 'Discard invisible' for the 'Merge Visible Layers' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślną wartość opcji „Pomijanie niewidocznych” dla okna "
"dialogowego „Połączenie widocznych warstw”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:565
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:568
msgid "Sets the default channel name for the 'New Channel' dialog."
msgstr "Ustawia domyślną nazwę kanału dla okna dialogowego „Nowy kanał”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:568
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:571
msgid "Sets the default color and opacity for the 'New Channel' dialog."
msgstr "Ustawia domyślny kolor i krycie dla okna dialogowego „Nowy kanał”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:571
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:574
msgid "Sets the default path name for the 'New Path' dialog."
msgstr "Ustawia domyślną nazwę ścieżki dla okna dialogowego „Nowa ścieżka”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:574
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:577
msgid "Sets the default folder path for the 'Export Path' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślną ścieżkę do katalogu dla okna dialogowego „Eksport ścieżki”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:577
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:580
msgid ""
"Sets the default 'Export the active path' state for the 'Export Path' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny stan opcji „Eksport aktywnej ścieżki” dla okna dialogowego "
"„Eksport ścieżki”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:580
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:583
msgid "Sets the default folder path for the 'Import Path' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślną ścieżkę do katalogu dla okna dialogowego „Import ścieżki”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:583
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:586
msgid ""
"Sets the default 'Merge imported paths' state for the 'Import Path' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny stan opcji „Połączenie zaimportowanych ścieżek” dla okna "
"dialogowego „Import ścieżki”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:586
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:589
msgid ""
"Sets the default 'Scale imported paths to fit size' state for the 'Import "
"Path' dialog."
......@@ -11259,25 +11273,25 @@ msgstr ""
"Ustawia domyślny stan opcji „Przeskalowanie ścieżek do wymiarów obrazu” dla "
"okna dialogowego „Import ścieżki”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:589
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:592
msgid "Sets the default feather radius for the 'Feather Selection' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny promień zmiękczenia dla okna dialogowego „Zmiękczenie "
"zaznaczenia”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:592
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:595
msgid "Sets the default grow radius for the 'Grow Selection' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny promień powiększenia dla okna dialogowego „Powiększenie "
"zaznaczenia”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:595
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:598
msgid "Sets the default shrink radius for the 'Shrink Selection' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny promień zmniejszenia dla okna dialogowego „Zmniejszenie "
"zaznaczenia”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:598
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:601
msgid ""
"Sets the default 'Selected areas continue outside the image' setting for the "
"'Shrink Selection' dialog."
......@@ -11285,13 +11299,13 @@ msgstr ""
"Ustawia domyślne ustawienie „Zaznaczone obszary znajdują się także poza "
"obrazem” dla okna dialogowego „Zmniejszenie zaznaczenia”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:602
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:605
msgid "Sets the default border radius for the 'Border Selection' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny promień obramowania dla okna dialogowego „Obramowanie "
"zaznaczenia”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:605
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:608
msgid ""
"Sets the default 'Selected areas continue outside the image' setting for the "
"'Border Selection' dialog."
......@@ -11299,17 +11313,17 @@ msgstr ""
"Ustawia domyślne ustawienie „Zaznaczone obszary znajdują się także poza "
"obrazem” dla okna dialogowego „Obramowanie zaznaczenia”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:609
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:612
msgid "Sets the default border style for the 'Border Selection' dialog."
msgstr ""
"Ustawia domyślny styl obramowania dla okna dialogowego „Obramowanie "
"zaznaczenia”."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:618
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:621
msgid "Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog."
msgstr "Ustawia rozmiar miniatur w oknie wyboru pliku."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:621
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:624
msgid ""
"The thumbnail in the Open dialog will be automatically updated if the file "
"being previewed is smaller than the size set here."
......@@ -11318,7 +11332,7 @@ msgstr ""
"mniejszy od podanej tutaj wartości, nastąpi automatyczne zaktualizowanie "
"jego miniatury."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:625
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:628
msgid ""
"When the amount of pixel data exceeds this limit, GIMP will start to swap "
"tiles to disk. This is a lot slower but it makes it possible to work on "
......@@ -11330,29 +11344,29 @@ msgstr ""
"niemieszczących się w pamięci. Jeżeli w komputerze jest dużą ilość pamięci "
"RAM, to można zwiększyć tę wartość."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:631
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:634
msgid "Show the current foreground and background colors in the toolbox."
msgstr ""
"Wyświetla bieżący kolor pierwszoplanowy oraz tła z kolorem tła w przyborniku."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:634
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:637
msgid "Show the currently selected brush, pattern and gradient in the toolbox."
msgstr "Wyświetla obecnie zaznaczony pędzel, deseń i gradient w przyborniku."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:637
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:640
msgid "Show the currently active image in the toolbox."
msgstr "Wyświetla obecnie aktywny obraz w przyborniku."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:643
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:646
msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
msgstr "Ustawia sposób prezentowania przezroczystości w obrazie."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:646
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:649
msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
msgstr ""
"Ustawia rozmiar szachownicy używanej dla zobrazowania przezroczystości."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:649
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:652
msgid ""
"When enabled, GIMP will not save an image if it has not been changed since "
"it was opened."
......@@ -11360,7 +11374,7 @@ msgstr ""
"Powoduje, że program GIMP nie zapisuje obrazu, dopóki nie zostanie zmieniony "
"(odkąd zostanie otwarty)."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:653
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:656
msgid ""
"Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
"are kept available until the undo-size limit is reached."
......@@ -11369,7 +11383,7 @@ msgstr ""
"cofnięcia większej liczby działań istnieje do czasu osiągnięcia ograniczenia "
"rozmiaru historii działań."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:657
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:660
msgid ""
"Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
"on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
......@@ -11380,20 +11394,20 @@ msgstr ""
"gwarantuje jednak możliwość cofnięcia przynajmniej takiej liczby działań, "
"jaką skonfigurowano jako minimalną."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:662
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:665
msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
msgstr "Ustawia rozmiar podglądów w historii działań."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:665
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:668
msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
msgstr "Powoduje uruchomienie przeglądarki pomocy po naciśnięciu klawisza F1."
 
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:668
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:671
msgid "When enabled, uses OpenCL for some operations."
msgstr "Kiedy jest włączone, używa OpenCL do wykonywania niektórych działań."
 
#: ../app/config/gimprc-deserialize.c:136 ../app/core/gimp-modules.c:131
#: ../app/core/gimp-units.c:278 ../app/gui/session.c:293
#: ../app/core/gimp-units.c:278 ../app/gui/session.c:309
#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:251
msgid "fatal parse error"
msgstr "krytyczny błąd podczas przetwarzania"
......@@ -12319,7 +12333,7 @@ msgstr ""
"Interpreter poleceń wsadowych „%s” jest niedostępny. Wyłączono tryb wsadowy."
 
#: ../app/core/gimp-contexts.c:153 ../app/core/gimp-internal-data.c:330
#: ../app/core/gimptooloptions.c:361 ../app/gui/session.c:428
#: ../app/core/gimptooloptions.c:361 ../app/gui/session.c:450
#: ../app/menus/menus.c:476 ../app/widgets/gimpdevices.c:225
#, c-format
msgid "Deleting \"%s\" failed: %s"
......@@ -13025,7 +13039,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Scale"
msgstr "Skalowanie"
 
#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:182
#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:183
msgctxt "undo-type"
msgid "Bucket Fill"
msgstr "Wypełnienie kubełkiem"
......@@ -13052,7 +13066,7 @@ msgstr "Obliczanie alfy nieznanych pikseli"
msgid "Not enough points to fill"
msgstr "Niewystarczająca liczba punktów do wypełnienia"
 
#: ../app/core/gimpdrawable-fill.c:258
#: ../app/core/gimpdrawable-fill.c:259
msgctxt "undo-type"
msgid "Render Stroke"
msgstr "Rysowanie pociągnięcia"
......@@ -13754,7 +13768,7 @@ msgstr[0] "%d×%d piksel"
msgstr[1] "%d×%d piksele"
msgstr[2] "%d×%d pikseli"
 
#: ../app/core/gimpimagefile.c:846 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:325
#: ../app/core/gimpimagefile.c:846 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:349
#, c-format
msgid "%d layer"
msgid_plural "%d layers"
......@@ -17343,23 +17357,23 @@ msgstr "Wys."
msgid "_Sample Merged"
msgstr "Próbkowanie w_szystkich warstw"
 
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:552
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:554
msgid "Access the image menu"
msgstr "Dostęp do menu obrazu"
 
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:670
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:672
msgid "Zoom image when window size changes"
msgstr "Zmiana powiększenia przy zmianie wymiarów okna"
 
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:699
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:701
msgid "Toggle Quick Mask"
msgstr "Przełącz szybką maskę"
 
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:722
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:724
msgid "Navigate the image display"
msgstr "Kontroluje wyświetlanie obrazu"
 
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:791 ../app/display/gimpdisplayshell.c:1447
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:793 ../app/display/gimpdisplayshell.c:1459
#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:247
msgid "Drop image files here to open them"
msgstr "Upuszczenie plików obrazów w tym miejscu otworzy je"
......@@ -17571,15 +17585,15 @@ msgstr "(zmodyfikowany)"
msgid "(clean)"
msgstr "(niezmodyfikowany)"
 
#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:341
#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:350
#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:365
#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:374
#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:971
#: ../app/widgets/gimpbuffersourcebox.c:167
#: ../app/widgets/gimpbuffersourcebox.c:291
msgid "(none)"
msgstr "(brak)"
 
#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:473
#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:497
msgid "not color managed"
msgstr "bez zarządzania kolorami"
 
......@@ -24922,7 +24936,7 @@ msgctxt "dock"
msgid " | "
msgstr " | "
 
#: ../app/widgets/gimpdockbook.c:299
#: ../app/widgets/gimpdockbook.c:300
msgid "Configure this tab"
msgstr "Konfiguruje tę kartę"
 
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment