Commit 13f638fb authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent 37f99069
# Polish translation for gimp-tips.
# Copyright © 2002-2017 the gimp authors.
# Copyright © 2002-2018 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 2002-2005.
# Artur Polaczyński <artii@o2.pl>, 2002-2003.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2007.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-26 21:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-26 21:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-13 18:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-13 18:45+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -51,16 +51,16 @@ msgstr ""
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
"Saving an image uses XCF, GIMP's native file format (file extension <tt>."
"xcf</tt>). This preserves the layers and many aspects of your work-in-"
"progress, allowing to work on it again later. Once a project is completed, "
"you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Jeśli obraz jest zapisywany w celu ponowienia nad nim pracy w późniejszym "
"czasie, to można spróbować użyć formatu XCF, własnego formatu programu GIMP "
"(rozszerzenie <tt>.xcf</tt>). Pozwoli to na zapisanie warstw, zaznaczeń oraz "
"wielu innych rzeczy dotyczących danego projektu. Po ukończeniu pracy można "
"wyeksportować obraz do docelowego formatu, takiego jak JPEG, PNG, GIF itp."
"Zapisywanie obrazu używa formatu XCF, własnego formatu programu GIMP "
"(rozszerzenie <tt>.xcf</tt>). Zachowuje to warstwy i wielu innych rzeczy "
"dotyczących danego projektu, umożliwiając wznowienie nad nim pracy "
"w późniejszym czasie. Po ukończeniu pracy można wyeksportować obraz do "
"docelowego formatu, takiego jak JPEG, PNG, GIF itp."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
......
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-11 16:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-11 16:55+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-13 18:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-13 18:45+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -11612,112 +11612,122 @@ msgctxt "gradient-color"
msgid "BG (t)"
msgstr "Tło (przezr.)"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1074
#: ../app/core/core-enums.c:1076
msgctxt "message-severity"
msgid "Message"
msgstr "Komunikat"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1075
#: ../app/core/core-enums.c:1077
msgctxt "message-severity"
msgid "Warning"
msgstr "Ostrzeżenie"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1076
#: ../app/core/core-enums.c:1078
msgctxt "message-severity"
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1105
#: ../app/core/core-enums.c:1079
msgctxt "message-severity"
msgid "WARNING"
msgstr "OSTRZEŻENIE"
#: ../app/core/core-enums.c:1080
msgctxt "message-severity"
msgid "CRITICAL"
msgstr "KRYTYCZNE"
#: ../app/core/core-enums.c:1109
msgctxt "color-profile-policy"
msgid "Ask what to do"
msgstr "Pytanie, co zrobić"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1106
#: ../app/core/core-enums.c:1110
msgctxt "color-profile-policy"
msgid "Keep embedded profile"
msgstr "Zachowanie osadzonego profilu"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1107
#: ../app/core/core-enums.c:1111
msgctxt "color-profile-policy"
msgid "Convert to preferred RGB color profile"
msgstr "Konwertowanie do preferowanego profilu kolorów RGB"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1144
#: ../app/core/core-enums.c:1148
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Opacity"
msgstr "Krycie"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1145
#: ../app/core/core-enums.c:1149
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1146
#: ../app/core/core-enums.c:1150
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Angle"
msgstr "Kąt"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1147
#: ../app/core/core-enums.c:1151
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Color"
msgstr "Kolor"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1148
#: ../app/core/core-enums.c:1152
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Hardness"
msgstr "Twardość"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1149
#: ../app/core/core-enums.c:1153
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Force"
msgstr "Siła"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1150
#: ../app/core/core-enums.c:1154
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Aspect ratio"
msgstr "Proporcje"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1151
#: ../app/core/core-enums.c:1155
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Spacing"
msgstr "Odstępy"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1152
#: ../app/core/core-enums.c:1156
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Rate"
msgstr "Tempo"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1153
#: ../app/core/core-enums.c:1157
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Flow"
msgstr "Strumień"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1154
#: ../app/core/core-enums.c:1158
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Jitter"
msgstr "Drganie"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1182
#: ../app/core/core-enums.c:1186
msgctxt "filter-region"
msgid "Use the selection as input"
msgstr "Użycie zaznaczenia jako wejścia"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1183
#: ../app/core/core-enums.c:1187
msgctxt "filter-region"
msgid "Use the entire layer as input"
msgstr "Użycie całej warstwy jako wejścia"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1212
#: ../app/core/core-enums.c:1216
msgctxt "channel-border-style"
msgid "Hard"
msgstr "Twardy"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1213
#: ../app/core/core-enums.c:1217
msgctxt "channel-border-style"
msgid "Smooth"
msgstr "Wygładzony"
 
#: ../app/core/core-enums.c:1214
#: ../app/core/core-enums.c:1218
msgctxt "channel-border-style"
msgid "Feathered"
msgstr "Zmiękczony"
......@@ -13103,17 +13113,17 @@ msgstr[2] "%d warstw"
msgid "Could not open thumbnail '%s': %s"
msgstr "Nie można otworzyć miniatury „%s”: %s"
 
#: ../app/core/gimpitem.c:2028
#: ../app/core/gimpitem.c:2022
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach Parasite"
msgstr "Dołączenie danych pasożytniczych"
 
#: ../app/core/gimpitem.c:2038
#: ../app/core/gimpitem.c:2032
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach Parasite to Item"
msgstr "Dołączenie do elementu danych pasożytniczych"
 
#: ../app/core/gimpitem.c:2089 ../app/core/gimpitem.c:2096
#: ../app/core/gimpitem.c:2083 ../app/core/gimpitem.c:2090
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Parasite from Item"
msgstr "Usunięcie z elementu danych pasożytniczych"
......@@ -13207,7 +13217,7 @@ msgstr "Nie można bardziej podnieść warstwy."
msgid "Layer cannot be lowered more."
msgstr "Nie można bardziej obniżyć warstwy."
 
#: ../app/core/gimplayer.c:742 ../app/core/gimplayer.c:1812
#: ../app/core/gimplayer.c:742 ../app/core/gimplayer.c:1814
#: ../app/core/gimplayermask.c:257
#, c-format
msgid "%s mask"
......@@ -13222,60 +13232,60 @@ msgstr ""
"Oderwane zaznaczenie\n"
"(%s)"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:1718
#: ../app/core/gimplayer.c:1720
msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
msgstr "Nie można dodać maski warstwy, ponieważ warstwa już ją ma."
 
#: ../app/core/gimplayer.c:1729
#: ../app/core/gimplayer.c:1731
msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
msgstr "Nie można dodać maski warstwy o wymiarach różnych od wymiarów warstwy."
 
#: ../app/core/gimplayer.c:1735
#: ../app/core/gimplayer.c:1737
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Dodanie maski warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:1863
#: ../app/core/gimplayer.c:1865
msgctxt "undo-type"
msgid "Transfer Alpha to Mask"
msgstr "Przeniesienie kanału alfa na maskę"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2019
#: ../app/core/gimplayer.c:2021
msgctxt "undo-type"
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Zastosowanie maski warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2020
#: ../app/core/gimplayer.c:2022
msgctxt "undo-type"
msgid "Delete Layer Mask"
msgstr "Usunięcie maski warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2122
#: ../app/core/gimplayer.c:2124
msgctxt "undo-type"
msgid "Enable Layer Mask"
msgstr "Włączenie maski warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2123
#: ../app/core/gimplayer.c:2125
msgctxt "undo-type"
msgid "Disable Layer Mask"
msgstr "Wyłączenie maski warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2199
#: ../app/core/gimplayer.c:2201
msgctxt "undo-type"
msgid "Show Layer Mask"
msgstr "Wyświetlenie maski warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2272
#: ../app/core/gimplayer.c:2274
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Dodanie kanału alfa"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2307
#: ../app/core/gimplayer.c:2309
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Alpha Channel"
msgstr "Usunięcie kanału alfa"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2328
#: ../app/core/gimplayer.c:2330
msgctxt "undo-type"
msgid "Layer to Image Size"
msgstr "Dopasowanie wymiarów warstwy do obrazu"
......@@ -14141,7 +14151,7 @@ msgid ""
msgstr "Na pewno usunąć „%s” z listy i z dysku?"
 
#: ../app/dialogs/dialogs-constructors.c:216 ../app/gui/gui.c:190
#: ../app/gui/gui-message.c:233
#: ../app/gui/gui-message.c:267
msgid "GIMP Message"
msgstr "Komunikat programu GIMP"
 
......@@ -14403,7 +14413,7 @@ msgstr "Właściwości obrazu"
#: ../app/dialogs/module-dialog.c:134 ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1851
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:349 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:651
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:640
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:98 ../app/widgets/gimppdbdialog.c:175
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:97 ../app/widgets/gimppdbdialog.c:175
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:663 ../app/widgets/gimptexteditor.c:162
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
......@@ -20737,12 +20747,12 @@ msgid "Type (%s)"
msgstr "Typ (%s)"
 
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:449
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:621
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:623
msgid "Move: "
msgstr "Przesunięcie: "
 
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:877
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1136
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:879
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1138
msgid "Move Floating Selection"
msgstr "Przesunięcie oderwanego zaznaczenia"
 
......@@ -21582,7 +21592,7 @@ msgstr "Opcje zanikania"
msgid "Color Options"
msgstr "Opcje kolorów"
 
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:621
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:622
msgid "Link to brush default"
msgstr "Wiąże z domyślną wartością pędzla"
 
......@@ -23376,36 +23386,36 @@ msgstr "Skopiuj informacje o błędzie"
msgid "Open Bug Tracker"
msgstr "Otwórz system śledzenia błędów"
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:133
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:444
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:132
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:443
msgid ""
"To help us improve GIMP, you can report the bug with these simple steps:"
msgstr ""
"Za pomocą tych prostych kroków można zgłosić błąd, pomagając nam ulepszać "
"program GIMP:"
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:135
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:446
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:134
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:445
msgid "Copy the bug information to the clipboard by clicking: "
msgstr "Skopiuj informacje o błędzie do schowka klikając: "
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:137
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:448
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:136
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:447
msgid "Open our bug tracker in the browser by clicking: "
msgstr "Otwórz system śledzenia błędów w przeglądarce klikając: "
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:139
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:450
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:138
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:449
msgid "Create a login if you don't have one yet."
msgstr "Utwórz konto, jeśli jeszcze go nie masz."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:140
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:451
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:139
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:450
msgid "Paste the clipboard text in a new bug report."
msgstr "Wklej tekst ze schowka do nowego zgłoszenia błędu."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:141
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:452
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:140
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:451
msgid ""
"Add relevant information in English in the bug report explaining what you "
"were doing when this error occurred."
......@@ -23413,7 +23423,7 @@ msgstr ""
"Dodaj ważne informacje po angielsku w zgłoszeniu błędu, wyjaśniając, co "
"robiono, kiedy wystąpił błąd."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:143
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:142
msgid ""
"This error may have left GIMP in an inconsistent state. It is advised to "
"save your work and restart GIMP."
......@@ -23421,7 +23431,7 @@ msgstr ""
"Ten błąd mógł pozostawić program GIMP w niespójnym stanie. Zalecane jest "
"zapisanie pracy i ponowne uruchomienie programu."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:154
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:153
msgid ""
"You can also close the dialog directly but reporting bugs is the best way to "
"make your software awesome."
......@@ -23429,77 +23439,77 @@ msgstr ""
"Można także zamknąć to okno od razu, ale zgłaszanie błędów to najlepszy "
"sposób, aby przyczynić się do ulepszania używanego oprogramowania."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:227
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:226
msgid "The operating system is out of memory or resources."
msgstr "Za mało pamięci lub zasobów w systemie operacyjnym."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:230
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:229
msgid "The specified file was not found."
msgstr "Nie odnaleziono podanego pliku."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:233
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:232
msgid "The specified path was not found."
msgstr "Nie odnaleziono podanej ścieżki."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:236
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:235
msgid ""
"The .exe file is invalid (non-Microsoft Win32 .exe or error in .exe image)."
msgstr ""
"Plik .exe jest nieprawidłowy (nie jest plikiem .exe typu Microsoft Win32 lub "
"w obrazie .exe jest błąd)."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:239
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:238
msgid "The operating system denied access to the specified file."
msgstr "System operacyjny odmówił dostępu do podanego pliku."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:242
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:241
msgid "The file name association is incomplete or invalid."
msgstr "Powiązanie nazwy pliku jest niepełne lub nieprawidłowe."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:245
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:244
msgid "DDE transaction busy"
msgstr "Transakcja DDE jest zajęta"
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:248
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:247
msgid "The DDE transaction failed."
msgstr "Transakcja DDE się nie powiodła."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:251
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:250
msgid "The DDE transaction timed out."
msgstr "Transakcja DDE przekroczyła czas oczekiwania."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:254
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:253
msgid "The specified DLL was not found."
msgstr "Nie odnaleziono podanego pliku DDL."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:257
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:256
msgid "There is no application associated with the given file name extension."
msgstr "Nie ma programu powiązanego z podanym rozszerzeniem pliku."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:260
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:259
msgid "There was not enough memory to complete the operation."
msgstr "Za mało pamięci, aby ukończyć działanie."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:263
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:262
msgid "A sharing violation occurred."
msgstr "Wystąpiło naruszenie współdzielenia."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:266
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:265
msgid "Unknown Microsoft Windows error."
msgstr "Nieznany błąd systemu Microsoft Windows."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:269
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:268
#, c-format
msgid "Failed to open '%s': %s"
msgstr "Otwarcie „%s” się nie powiodło: %s"
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:410
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:409
#, c-format
msgid "GIMP crashed with a fatal error: %s"
msgstr "Program GIMP uległ awarii z błędem krytycznym: %s"
 
#. First error. Let's just display it.
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:417
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:416
#, c-format
msgid "GIMP encountered an error: %s"
msgstr "Wystąpił błąd programu GIMP: %s"
......@@ -23507,12 +23517,12 @@ msgstr "Wystąpił błąd programu GIMP: %s"
#. Let's not display all errors. They will be in the bug report
#. * part anyway.
#.
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:425
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:424
#, c-format
msgid "GIMP encountered several critical errors!"
msgstr "Wystąpiło kilka krytycznych błędów programu GIMP."
 
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:474
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:476
msgid "_Restart GIMP"
msgstr "_Uruchom program GIMP ponownie"
 
......@@ -24775,22 +24785,22 @@ msgstr "%s (%s, %s)"
msgid "%s (try %s, %s, %s)"
msgstr "%s (%s, %s, %s)"
 
#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1654
#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1658
#, c-format
msgid "Built-in grayscale (%s)"
msgstr "Wbudowany profil odcieni szarości (%s)"
 
#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1661
#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1665
#, c-format
msgid "Built-in RGB (%s)"
msgstr "Wbudowany profil RGB (%s)"
 
#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1678
#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1682
#, c-format
msgid "Preferred grayscale (%s)"
msgstr "Preferowany profil odcieni szarości (%s)"
 
#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1685
#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1689
#, c-format
msgid "Preferred RGB (%s)"
msgstr "Preferowany profil RGB (%s)"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment