Commit 128522ef authored by Michal Bukovjan's avatar Michal Bukovjan
Browse files

Updated Czech translation.

parent 92515797
# translation of cs.po to Czech
# Czech translation of GIMP plugins 1.2.3.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002.
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-std-plugins 1.2.3\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-29 23:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-13 11:44GMT\n"
"Project-Id-Version: cs\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-08 22:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-08 22:52GMT\n"
"Last-Translator: Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
"X-Generator: KBabel 1.0\n"
#: libgimp/gimpexport.c:170 libgimp/gimpexport.c:206
msgid "can't handle layers"
msgstr "neumí zpracovat vrstvy"
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s neumí zpracovat vrstvy"
#: libgimp/gimpexport.c:171 libgimp/gimpexport.c:180 libgimp/gimpexport.c:189
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Sloučit viditelné vrstvy"
#: libgimp/gimpexport.c:179
msgid "can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "neumí zpracovat posuny vrstev, velikost nebo krytí"
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s neumí zpracovat posuny vrstev, velikost nebo krytí"
#: libgimp/gimpexport.c:188 libgimp/gimpexport.c:197
msgid "can only handle layers as animation frames"
msgstr "umí zpracovat vrstvy pouze jako políčka animace"
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s umí zpracovat vrstvy pouze jako políčka animace"
#: libgimp/gimpexport.c:189 libgimp/gimpexport.c:198
msgid "Save as Animation"
......@@ -40,28 +44,32 @@ msgid "Flatten Image"
msgstr "Sloučit obraz"
#: libgimp/gimpexport.c:215
msgid "can't handle transparency"
msgstr "neumí zpracovat průhlednost"
#, c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "%s neumí zpracovat průhlednost"
#: libgimp/gimpexport.c:224
msgid "can only handle RGB images"
msgstr "umí zpracovat pouze RGB obrázky"
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze RGB obrázky"
#: libgimp/gimpexport.c:225 libgimp/gimpexport.c:253 libgimp/gimpexport.c:262
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Převést do RGB"
#: libgimp/gimpexport.c:233
msgid "can only handle grayscale images"
msgstr "umí zpracovat pouze obrázky v šedích"
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze obrázky ve stupních šedi"
#: libgimp/gimpexport.c:234 libgimp/gimpexport.c:253 libgimp/gimpexport.c:274
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Převést do šedí"
#: libgimp/gimpexport.c:242
msgid "can only handle indexed images"
msgstr "umí zpracovat pouze indexované obrázky"
#, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze indexované obrázky"
#: libgimp/gimpexport.c:243 libgimp/gimpexport.c:262 libgimp/gimpexport.c:272
msgid ""
......@@ -72,20 +80,24 @@ msgstr ""
"(Ručním provedením lze doladit výsledek)"
#: libgimp/gimpexport.c:252
msgid "can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "umí zpracovat pouze RGB obrázky nebo obrázky v šedích"
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze RGB obrázky nebo obrázky ve stupních šedi"
#: libgimp/gimpexport.c:261
msgid "can only handle RGB or indexed images"
msgstr "umí zpracovat pouze RGB nebo indexované obrázky"
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze RGB nebo indexované obrázky"
#: libgimp/gimpexport.c:271
msgid "can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "umí zpracovat pouze obrázky v šedích nebo indexované"
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze obrázky ve stupních šedi nebo indexované"
#: libgimp/gimpexport.c:282
msgid "needs an alpha channel"
msgstr "vyžaduje alfa kanál"
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s vyžaduje alfa kanál"
#: libgimp/gimpexport.c:283
msgid "Add Alpha Channel"
......@@ -96,27 +108,18 @@ msgstr "Přidat alfa kanál"
#. * Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
#: libgimp/gimpexport.c:356
#: libgimp/gimpexport.c:357
msgid "Confirm Save"
msgstr "Potvrzení zápisu"
#: libgimp/gimpexport.c:360
#: libgimp/gimpexport.c:361
msgid "Confirm"
msgstr "Potvrzení"
#: libgimp/gimpexport.c:362
#: libgimp/gimpexport.c:363
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: libgimp/gimpexport.c:376
#, c-format
msgid ""
"You are about to save %s as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Chcete zapsat %s jako %s.\n"
"To nezapíše viditelné vrstvy."
#.
#. * Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. * Otherwise bad things will happen now!!
......@@ -141,17 +144,27 @@ msgid ""
msgstr "Před zápisem je třeba obrázek exportovat z následujících důvodů:"
#. the footline
#: libgimp/gimpexport.c:527
#: libgimp/gimpexport.c:526
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Exportní konverze by neměla změnit původní obrázek."
#: libgimp/gimpexport.c:595
msgid "a layer mask"
msgstr "masku vrstvy"
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Chcete zapsat masku vrstev jako %s.\n"
"To nezapíše viditelné vrstvy."
#: libgimp/gimpexport.c:597
msgid "a channel (saved selection)"
msgstr "kanál (uložený výběr)"
#: libgimp/gimpexport.c:600
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Chcete zapsat kanál (uložený výběr) jako %s.\n"
"To nezapíše viditelné vrstvy."
#: libgimp/gimpmenu.c:163 libgimp/gimpmenu.c:283 libgimp/gimpmenu.c:398
#: libgimp/gimpmenu.c:580
......@@ -168,8 +181,8 @@ msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "Načítá se modul: '%s'\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:189 libgimpmodule/gimpmodule.c:206
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:292 libgimpmodule/gimpmodule.c:316
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:386
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:312 libgimpmodule/gimpmodule.c:339
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:432
#, c-format
msgid ""
"Module '%s' load error:\n"
......@@ -178,24 +191,24 @@ msgstr ""
"Chyba při načítání modulu '%s':\n"
"%s"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:260
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:270
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr "Vynechává se modul: '%s'\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:363
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:409
msgid "Module error"
msgstr "Chyba modulu"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:364
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:410
msgid "Loaded"
msgstr "Načteno"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:365
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:411
msgid "Load failed"
msgstr "Načtení selhalo"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:366
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:412
msgid "Not loaded"
msgstr "Nenačteno"
......@@ -216,9 +229,8 @@ msgid "/White"
msgstr "/Bílá"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:141
#, fuzzy
msgid "Scales"
msgstr "Š_kálovat"
msgstr "Stupnice"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:163 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_H"
......@@ -292,6 +304,18 @@ msgstr "Výběr adresáře"
msgid "Select File"
msgstr "Výběr souboru"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:186
msgid "KiloBytes"
msgstr "kilobajtů"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:187
msgid "MegaBytes"
msgstr "megabajtů"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:188
msgid "GigaBytes"
msgstr "gigabajtů"
#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
......@@ -368,122 +392,111 @@ msgstr "Na_klonění"
msgid "More..."
msgstr "Více..."
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:526
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:525
msgid "Unit Selection"
msgstr "Výběr jednotek"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:571
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:570
msgid "Unit"
msgstr "Jednotka"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:575
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:574
msgid "Factor"
msgstr "Faktor"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:960
#, fuzzy
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:984
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Pokud tlačítko \"Čas\" není stisknuto, použije se této hodnoty pro hnízdo "
"náhodného generátoru - umožňuje to zopakovat zadanou \"náhodnou\" operaci"
"Tato hodnota se použije pro hnízdo náhodného generátoru - umožňuje to "
"zopakovat zadanou \"náhodnou\" operaci"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:964
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:988
msgid "_Randomize"
msgstr ""
msgstr "Gene_rovat náhodná čísla"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:975
#, fuzzy
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:999
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr ""
"Hnízdo náhodného generátoru z aktuálního času - zaručuje přiměřenou náhodnost"
msgstr "Hnízdo generátoru náhodného čísla z generovaného náhodného čísla"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1289
msgid "Bytes"
msgstr "bajtů"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1290
msgid "KiloBytes"
msgstr "kilobajtů"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1291
msgid "MegaBytes"
msgstr "megabajtů"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1292
msgid "GigaBytes"
msgstr "gigabajtů"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:100
#, fuzzy
#: modules/cdisplay_colorblind.c:101
msgid "Colorblind display filter"
msgstr "Zobrazovací filtr barvy gama"
msgstr "Barvoslepý zobrazovací filtr"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:166
#: modules/cdisplay_colorblind.c:167
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr ""
msgstr "Vidění s barevnou poruchou"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:326
#: modules/cdisplay_colorblind.c:327
msgid "Color Deficiency Type:"
msgstr ""
msgstr "Typ barevné poruchy:"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:336
#: modules/cdisplay_colorblind.c:337
msgid "Protonopia (insensitivity to red)"
msgstr ""
msgstr "Protanomálie (necitlivost na červenou)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:340
#: modules/cdisplay_colorblind.c:341
msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
msgstr ""
msgstr "Deuteroanopie (barvoslepost na zelenou)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:344
#: modules/cdisplay_colorblind.c:345
msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
msgstr ""
msgstr "Tritanopie (necitlivost na modrou)"
#: modules/cdisplay_gamma.c:89
#: modules/cdisplay_gamma.c:90
msgid "Gamma color display filter"
msgstr "Zobrazovací filtr barvy gama"
#: modules/cdisplay_gamma.c:155
#: modules/cdisplay_gamma.c:156
msgid "Gamma"
msgstr "Gama"
#: modules/cdisplay_gamma.c:316
#: modules/cdisplay_gamma.c:317
msgid "Gamma:"
msgstr "Gama:"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:89
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:90
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr "Zobrazovací filtr vysoce kontrastních barev"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:155
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:156
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:314
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:315
msgid "Contrast Cycles:"
msgstr "Cykly kontrastu:"
#: modules/colorsel_triangle.c:107
#: modules/colorsel_triangle.c:110
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr "Výběr barev z trojúhelníku na malířský způsob"
#: modules/colorsel_triangle.c:179
#: modules/colorsel_triangle.c:182
msgid "_Triangle"
msgstr "_Trojúhelník"
#: modules/colorsel_water.c:103
#: modules/colorsel_water.c:104
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Výběr barev ve stylu vodovek"
#: modules/colorsel_water.c:175
#: modules/colorsel_water.c:176
msgid "_Watercolor"
msgstr "_Vodová barva"
#: modules/colorsel_water.c:250
#: modules/colorsel_water.c:251
msgid "Pressure"
msgstr "Tlak"
#~ msgid "a layer mask"
#~ msgstr "masku vrstvy"
#~ msgid "a channel (saved selection)"
#~ msgstr "kanál (uložený výběr)"
#~ msgid "Bytes"
#~ msgstr "bajtů"
#~ msgid "_Time"
#~ msgstr "Ča_s"
......
This diff is collapsed.
# translation of cs.po to Czech
# Czech translation of GIMP script-fu 1.2.1.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2001,2003 Free Software Foundation, Inc.
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000-2001.
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2003
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu 1.2.1\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-29 23:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-10-11 01:26GMT\n"
"Project-Id-Version: cs\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-08 23:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-08 23:07GMT\n"
"Last-Translator: Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
"X-Generator: KBabel 1.0\n"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:143
msgid "Script-Fu console mode allows only interactive invocation"
......@@ -104,18 +106,18 @@ msgstr ""
"Nejméně jedno ze zvolených písem je neplatné.\n"
"Zkontrolujte si nastavení.\n"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:484
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1960
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:484
msgid "Author:"
msgstr "Autor:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:500
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1966
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:500
msgid "Copyright:"
msgstr "Copyright:"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:492
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1972
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:492
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
......@@ -138,15 +140,15 @@ msgstr ""
" %s\n"
"%s"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:569
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:574
msgid "Script-Fu Server Options"
msgstr "Volby serveru Skript-fu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:596
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:601
msgid "Server Port:"
msgstr "Port serveru:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:602
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:607
msgid "Server Logfile:"
msgstr "Žurnálový soubor serveru:"
......@@ -1830,12 +1832,11 @@ msgstr "<Image>/Skript-fu/Animátory/Čeření..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:2
msgid "Black"
msgstr ""
msgstr "Černá"
#: plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:3
#, fuzzy
msgid "Edge Behaviour"
msgstr "Chování"
msgstr "Chování hran"
#: plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:4
#: plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:4
......@@ -1847,13 +1848,12 @@ msgid "Rippling Strength"
msgstr "Síla čeření"
#: plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:6
#, fuzzy
msgid "Smear"
msgstr "_Hledat:"
msgstr "Zašpinění"
#: plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:7
msgid "Warp"
msgstr ""
msgstr "Zborcení"
#: plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Decor/Round Corners..."
......
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment