Commit 11fd2a98 authored by Laszlo Dvornik's avatar Laszlo Dvornik Committed by László Dvornik
Browse files

Hungarian translation updated.

2005-01-13  Laszlo Dvornik  <dvornik@gnome.hu>

	* hu.po: Hungarian translation updated.
parent 285dbd9a
2005-01-13 Laszlo Dvornik <dvornik@gnome.hu>
* hu.po: Hungarian translation updated.
2005-01-08 Sven Herzberg <herzi@gnome-de.org>
* de.po: fixed an old translation
......
# Hungarian translation of gimp.
# Copyright (C) 1998, 2000, 2001, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# Balazs Nagy <julian7@kva.hu>, 1998.
# Andras Timar <timar@gnome.hu>, 2000, 2001, 2003.
# Gabor Suveg <gabor@suveg.hu>, 2001.
# Emese Kovacs <emese@gnome.hu>, 2001.
# Laszlo Dvornik <dvornik@gnome.hu>, 2004.
# Laszlo Dvornik <dvornik@gnome.hu>, 2004, 2005.
# Arpad Biro <biro_arpad@yahoo.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-09 22:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-06 11:59+0100\n"
"Last-Translator: Arpad Biro <biro_arpad@yahoo.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-13 11:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-13 14:02+0100\n"
"Last-Translator: Laszlo Dvornik <dvornik@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome@gnome.hu>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -1168,9 +1168,8 @@ msgstr "_Másolás"
#. GIMP_STOCK_COPY_VISIBLE,
#: app/actions/edit-actions.c:93
#, fuzzy
msgid "Copy _Visible"
msgstr "_Látható"
msgstr "_Látható másolása"
#: app/actions/edit-actions.c:98
msgid "_Paste"
......@@ -4630,21 +4629,19 @@ msgid "Could not read %d bytes from '%s': %s"
msgstr "Nem lehet %d bájtot beolvasni a(z) \"%s\" fájlból: %s"
#: app/core/gimpbrush.c:554
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Width = 0."
msgstr ""
"Végzetes feldolgozási hiba a(z) \"%s\" ecsetfájlban: ismeretlen \"%d\" "
"mélység."
msgstr "Végzetes feldolgozási hiba a(z) \"%s\" ecsetfájlban: szélesség = 0."
#: app/core/gimpbrush.c:563
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Height = 0."
msgstr "Végzetes feldolgozási hiba a(z) \"%s\" ecsetfájlban: a fájl sérült."
msgstr "Végzetes feldolgozási hiba a(z) \"%s\" ecsetfájlban: magasság = 0."
#: app/core/gimpbrush.c:572
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Bytes = 0."
msgstr "Végzetes feldolgozási hiba a(z) \"%s\" ecsetfájlban: a fájl sérült."
msgstr "Végzetes feldolgozási hiba a(z) \"%s\" ecsetfájlban: bájt = 0."
#: app/core/gimpbrush.c:596
#, c-format
......@@ -6253,11 +6250,12 @@ msgid "Configure Keyboard Shortcuts"
msgstr "Gyorsbillentyűk beállítása"
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:551
#, fuzzy
msgid ""
"To edit a shortcut key, click on the corresponding row and type a new "
"accelerator, or press backspace to clear."
msgstr "Adjon meg egy új gyorsbillentyűt, vagy nyomjon Backspace-t a törléshez"
msgstr ""
"Gyorsbillentyű szerkesztéséhez kattintson a megfelelő sorra és nyomja le az "
"új gyorsbillentyűt, vagy nyomja meg a Backspace billentyűt a törléshez."
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:595
msgid ""
......@@ -6925,9 +6923,8 @@ msgid "There are %d images with unsaved changes:"
msgstr "A következő %d kép nem mentett módosítást tartalmaz:"
#: app/dialogs/quit-dialog.c:183
#, fuzzy
msgid "_Discard Changes"
msgstr "Csatorna _felemelése"
msgstr "_Változtatások eldobása"
#: app/dialogs/resize-dialog.c:115
msgid "Canvas Size"
......@@ -9145,9 +9142,8 @@ msgid "Center X:"
msgstr "Középpont X:"
#: app/tools/gimprotatetool.c:190
#, fuzzy
msgid "Center Y:"
msgstr "Középpont X:"
msgstr "Középpont Y:"
#: app/tools/gimpscaletool.c:91
msgid "Scale"
......@@ -10161,14 +10157,12 @@ msgid "Background: %d, %d, %d"
msgstr "Háttér: %d, %d, %d"
#: app/widgets/gimpdock.c:348 app/widgets/gimpdock.c:359
#, fuzzy
msgid "Close all tabs?"
msgstr "Lap _bezárása"
msgstr "Bezárja az összes lapot?"
#: app/widgets/gimpdock.c:354
#, fuzzy
msgid "Close all Tabs"
msgstr "Lap _bezárása"
msgstr "Összes lap bezárása"
#: app/widgets/gimpdock.c:361
#, c-format
......@@ -10176,6 +10170,8 @@ msgid ""
"This window has %d tabs open. Closing the window will also close all its "
"tabs."
msgstr ""
"Ez az ablak %d megnyitott lappal rendelkezik. Az ablak bezárásával az összes "
"lap is be fog záródni."
#: app/widgets/gimpdock.c:474
msgid "You can drop dockable dialogs here."
......@@ -10904,12 +10900,3 @@ msgstr "Képek vagy fotók létrehozása és szerkesztése"
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
msgstr "Képszerkesztő"
#~ msgid "Keep aspect ratio"
#~ msgstr "Méretarány megtartása"
#~ msgid "Y:"
#~ msgstr "Y:"
#~ msgid "Transformations do not work on layers that contain layer masks."
#~ msgstr "Az átalakítások nem működnek rétegmaszkot tartalmazó rétegeken."
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment