Commit 1050dc64 authored by Kenneth Christiansen's avatar Kenneth Christiansen
Browse files

Translations from Keld

gconf/po/da.po gimp/po-plug-ins/da.po gnome-core/po/da.po
gnome-db/po/da.po gnome-libs/po/da.po gnome-print/po/da.po
pan/po/da.po
parent ab6d32e6
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP plug-ins /gnome-cvs\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-22 11:39-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-09 10:34+01:00\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-27 10:34+01:00\n"
"Last-Translator: Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>\n"
"Language-Team: Danish/Dansk <sslug-locale@sslug.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -831,12 +831,10 @@ msgid "Create a new image when applying filter"
msgstr "Opret et nyt billede ved brug af filter"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:455
#, fuzzy
msgid "High Quality Preview"
msgstr "Realtidsvisning"
msgstr "Hjkvalitets smugkig"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:465
#, fuzzy
msgid "Enable/disable high quality preview"
msgstr "Sl hjkvalitets forhndsvisning til/fra"
......@@ -850,7 +848,6 @@ msgid "Enable Antialiasing"
msgstr "Sl antialiasing til"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:488
#, fuzzy
msgid "Enable/disable jagged edges removal(antialiasing)"
msgstr "Sl fjernelse af takkede kanter (antialiasing) til/fra"
......@@ -879,24 +876,20 @@ msgid "Light Settings"
msgstr "Lysstning"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:574
#, fuzzy
msgid "Directional"
msgstr "Retning"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:576
#, fuzzy
msgid "Point"
msgstr "Mal"
msgstr "Punkt"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:578
#, fuzzy
msgid "Spot"
msgstr "Prikker"
msgstr "Prik"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:583
#, fuzzy
msgid "Light Type:"
msgstr "Type lyskilde:"
msgstr "lyskilde-type:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:586 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:718
msgid "Type of light source to apply"
......@@ -907,7 +900,6 @@ msgid "Select Lightsource Color"
msgstr "Vlg lyskildens farve"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:592
#, fuzzy
msgid "Light Color:"
msgstr "Lyskilde-farve:"
......@@ -1035,7 +1027,6 @@ msgid "Bumpmap Settings"
msgstr "Indstillinger for \"bumpmap\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:907
#, fuzzy
msgid "Enable Bump Mapping"
msgstr "Brug \"bump mapping\""
......@@ -1073,39 +1064,34 @@ msgid "Maximum Height:"
msgstr "Maksimumshjde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:962
#, fuzzy
msgid "Maximum height for bumps"
msgstr "Maksimumshjde:"
msgstr "Maksimumshjde for bump"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:968
msgid "Minimum Height:"
msgstr "Minimumshjde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:975
#, fuzzy
msgid "Minimum height for bumps"
msgstr "Minimumshjde:"
msgstr "Minimumshjde for bump"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:978
msgid "Autostretch to Fit Value Range"
msgstr "Autostrk til at passe i vrdiomrdet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:988
#, fuzzy
msgid "Fit into value range"
msgstr "Farveomrde for ml"
msgstr "Pas ind i vrdiomrde"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1009
msgid "Environment Settings"
msgstr "Miljindstillinger:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1018
#, fuzzy
msgid "Enable Environment Mapping"
msgstr "Brug \"environment mapping\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1028
#, fuzzy
msgid "Enable/disable environment-mapping (reflection)"
msgstr "Sl \"environment mapping\" (reflektion) fra/til"
......@@ -1114,9 +1100,8 @@ msgid "Environment Image:"
msgstr "Miljbillede:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1049
#, fuzzy
msgid "Environment image to use"
msgstr "Miljbillede:"
msgstr "Miljbillede der skal bruges"
#. Options section
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1072 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1314
......@@ -1139,9 +1124,8 @@ msgid "Bump Map"
msgstr "\"Bump map\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1088
#, fuzzy
msgid "Environment Map"
msgstr "Brug \"environment mapping\""
msgstr "\"environment mapping\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1137
msgid "Lighting Effects"
......@@ -4018,7 +4002,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Du forsger netop at oprette en kmpe\n"
"HTML-fil om hjst sandsynligt\n"
"vil f din browser til at g ned."
"vil f din weblser til at g ned."
#. HTML Page Options
#: plug-ins/common/gtm.c:421
......@@ -10506,9 +10490,8 @@ msgid "Fade out:"
msgstr "Falmer:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2998
#, fuzzy
msgid "Gradient:"
msgstr "Farveforlb"
msgstr "Farveforlb:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3018
msgid "Pressure:"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment