Commit 0f915cdb authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac
Browse files

Update Czech translation

parent 84f0635d
2004-01-09 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-01-09 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>ù
* it.po: Updated italian translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-07 02:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-30 22:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-09 15:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-09 18:12+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -39,6 +39,27 @@ msgid "About"
msgstr "O programu"
#. Preview
#. Create the Preview
#. ==================
#. Create the Preview
#. Preview area, top of column
#.
#. * Preview window...
#.
#. Preview
#. hbox created and packed into the dialog
#. make a nice frame
#. Preview
#.
#. * Preview window...
#.
#. Preview
#.
#. * Preview
#.
#. Previews: frame
#. * Misc: Preview settings *
#. Misc: Preview settings: Continuous update ?!
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:574 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1127
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1396 plug-ins/common/CML_explorer.c:1170
#: plug-ins/common/channel_mixer.c:551 plug-ins/common/curve_bend.c:1244
......@@ -282,6 +303,7 @@ msgid "Color Function"
msgstr "Barevná funkce"
#. Redmode radio frame
#. Redmode toggle box
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:986 plug-ins/common/AlienMap.c:1218
#: plug-ins/common/channel_mixer.c:600 plug-ins/common/decompose.c:130
msgid "Red"
......@@ -347,12 +369,14 @@ msgstr ""
"Povolením této volby budou vyšší barevné hodnoty prohozeny za nižší a naopak"
#. Greenmode radio frame
#. Greenmode toggle box
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1027 plug-ins/common/AlienMap.c:1241
#: plug-ins/common/channel_mixer.c:601 plug-ins/common/decompose.c:131
msgid "Green"
msgstr "Zelená"
#. Bluemode radio frame
#. Bluemode toggle box
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1068 plug-ins/common/AlienMap.c:1264
#: plug-ins/common/channel_mixer.c:602 plug-ins/common/decompose.c:136
msgid "Blue"
......@@ -398,7 +422,7 @@ msgstr "_Fraktály"
#: plug-ins/common/gif.c:996 plug-ins/common/gih.c:1217
#: plug-ins/common/gtm.c:226 plug-ins/common/jpeg.c:1296
#: plug-ins/common/pat.c:380 plug-ins/common/pcx.c:580
#: plug-ins/common/pix.c:515 plug-ins/common/png.c:1160
#: plug-ins/common/pix.c:515 plug-ins/common/png.c:1163
#: plug-ins/common/ps.c:975 plug-ins/common/psd_save.c:1555
#: plug-ins/common/spheredesigner.c:2082 plug-ins/common/sunras.c:510
#: plug-ins/common/tiff.c:1547 plug-ins/common/xbm.c:991
......@@ -433,6 +457,7 @@ msgid "Save Fractal Parameters"
msgstr "Zapsat parametry fraktálu"
#. Do not rely on librsvg setting GError on failure!
#. stat error (file does not exist)
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2124 plug-ins/bmp/bmpread.c:118
#: plug-ins/common/CEL.c:275 plug-ins/common/CML_explorer.c:2319
#: plug-ins/common/channel_mixer.c:1153 plug-ins/common/curve_bend.c:886
......@@ -440,7 +465,7 @@ msgstr "Zapsat parametry fraktálu"
#: plug-ins/common/gifload.c:295 plug-ins/common/gih.c:629
#: plug-ins/common/hrz.c:335 plug-ins/common/jpeg.c:761
#: plug-ins/common/pat.c:263 plug-ins/common/pcx.c:301
#: plug-ins/common/pix.c:333 plug-ins/common/png.c:663
#: plug-ins/common/pix.c:333 plug-ins/common/png.c:666
#: plug-ins/common/pnm.c:394 plug-ins/common/ps.c:855
#: plug-ins/common/psd.c:1738 plug-ins/common/psp.c:1459
#: plug-ins/common/spheredesigner.c:1990 plug-ins/common/sunras.c:381
......@@ -1149,12 +1174,17 @@ msgid "Bad colormap"
msgstr "Špatná barevná mapa"
#. Set up progress display
#. put up a progress bar
#. max. rows allocated
#. column, highest column ever used
#. -1 assume fsel is not available (and not attached to any drawable)
#. -1 assume there is no floating selection
#: plug-ins/bmp/bmpread.c:123 plug-ins/common/CEL.c:280
#: plug-ins/common/dicom.c:284 plug-ins/common/gbr.c:299
#: plug-ins/common/gifload.c:300 plug-ins/common/gih.c:634
#: plug-ins/common/hrz.c:340 plug-ins/common/jpeg.c:768
#: plug-ins/common/pat.c:268 plug-ins/common/pcx.c:306
#: plug-ins/common/pix.c:339 plug-ins/common/png.c:670
#: plug-ins/common/pix.c:339 plug-ins/common/png.c:673
#: plug-ins/common/pnm.c:399 plug-ins/common/ps.c:861
#: plug-ins/common/psd.c:1743 plug-ins/common/sunras.c:434
#: plug-ins/common/tga.c:418 plug-ins/common/tiff.c:441
......@@ -1192,7 +1222,7 @@ msgstr "Chyba při čtení hlavičky souboru BMP z '%s'"
#: plug-ins/common/gifload.c:856 plug-ins/common/hrz.c:372
#: plug-ins/common/jpeg.c:925 plug-ins/common/pat.c:333
#: plug-ins/common/pcx.c:330 plug-ins/common/pcx.c:336
#: plug-ins/common/pix.c:374 plug-ins/common/png.c:794
#: plug-ins/common/pix.c:374 plug-ins/common/png.c:797
#: plug-ins/common/pnm.c:478 plug-ins/common/psd.c:2129
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:252 plug-ins/common/sunras.c:921
#: plug-ins/common/tga.c:914 plug-ins/common/tiff.c:686
......@@ -1216,12 +1246,14 @@ msgid "Cannot operate on unknown image types."
msgstr "Nemohu pracovat s neznámými typy obrázků."
#. And let's begin the progress
#. init the progress meter
#. Set up progress display
#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:209 plug-ins/common/CEL.c:551
#: plug-ins/common/gbr.c:546 plug-ins/common/gif.c:1003
#: plug-ins/common/gih.c:1222 plug-ins/common/gtm.c:246
#: plug-ins/common/hrz.c:469 plug-ins/common/jpeg.c:1252
#: plug-ins/common/pat.c:385 plug-ins/common/pcx.c:541
#: plug-ins/common/pix.c:521 plug-ins/common/png.c:1167
#: plug-ins/common/pix.c:521 plug-ins/common/png.c:1170
#: plug-ins/common/pnm.c:775 plug-ins/common/ps.c:980
#: plug-ins/common/psd_save.c:1560 plug-ins/common/sunras.c:515
#: plug-ins/common/tga.c:1020 plug-ins/common/tiff.c:1552
......@@ -1462,9 +1494,9 @@ msgid "Can't create a new image"
msgstr "Nemohu vytvořit nový obrázek"
#: plug-ins/common/CEL.c:407
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unsupported bit depth (%d)!"
msgstr "Nepodporovaný počet barev (%d)"
msgstr "Nepodporovaná bitová hloubka (%d)!"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:132
msgid "Keep image's values"
......@@ -1942,6 +1974,35 @@ msgstr "Zarovnání viditelných vrstev"
#. *
#. * First set up the basic containers, label them, etc.
#.
#. parameter settings
#.
#. * Filter type controls...
#.
#. parameter settings
#. filter routine, initial pass
#. Parameter settings
#. left side of the UI is done
#. right side
#. parameter settings
#. preview noisify
#. parameter settings
#. Controls
#.
#. * Parameter settings
#. *
#. * First set up the basic containers, label them, etc.
#.
#. Parameter Settings
#. parameter settings
#.
#. * Sharpness control...
#.
#. parameter settings
#. Parameter settings
#. main parameter frame
#. Parameter settings
#. Controls
#. parameter settings
#: plug-ins/common/align_layers.c:409 plug-ins/common/apply_lens.c:378
#: plug-ins/common/blinds.c:337 plug-ins/common/blur.c:599
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1011 plug-ins/common/checkerboard.c:322
......@@ -1950,7 +2011,7 @@ msgstr "Zarovnání viditelných vrstev"
#: plug-ins/common/emboss.c:525 plug-ins/common/engrave.c:216
#: plug-ins/common/gauss_iir.c:353 plug-ins/common/gauss_rle.c:347
#: plug-ins/common/glasstile.c:251 plug-ins/common/grid.c:683
#: plug-ins/common/illusion.c:414 plug-ins/common/jpeg.c:1717
#: plug-ins/common/illusion.c:414 plug-ins/common/jpeg.c:1718
#: plug-ins/common/lic.c:762 plug-ins/common/max_rgb.c:269
#: plug-ins/common/mosaic.c:603 plug-ins/common/nlfilt.c:361
#: plug-ins/common/noisify.c:331 plug-ins/common/nova.c:328
......@@ -2860,6 +2921,8 @@ msgid "Automatic Pre_view"
msgstr "_Automatická aktualizace náhledu"
#. Options area, bottom of column
#. the vertical box and its toggle buttons
#. Options section
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1297 plug-ins/common/mosaic.c:528
#: plug-ins/common/ripple.c:443 plug-ins/gfig/gfig.c:2989
msgid "Options"
......@@ -4506,76 +4569,76 @@ msgstr "JPEG náhled"
msgid "Size: %ld bytes (%02.01f kB)"
msgstr "Velikost v bajtech: %ld (%02.01f kB)"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1605 plug-ins/common/jpeg.c:1707
#: plug-ins/common/jpeg.c:1606 plug-ins/common/jpeg.c:1708
msgid "Size: unknown"
msgstr "Velikost: neznámá"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1670
#: plug-ins/common/jpeg.c:1671
msgid "Save as JPEG"
msgstr "Zapsat jako JPEG"
#. sg - preview
#: plug-ins/common/jpeg.c:1686 plug-ins/print/gimp_color_window.c:253
#: plug-ins/common/jpeg.c:1687 plug-ins/print/gimp_color_window.c:253
msgid "Image Preview"
msgstr "Náhled obrázku"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1694
#: plug-ins/common/jpeg.c:1695
msgid "Preview (in image window, will modify image's undo history!)"
msgstr "Náhled (v okně obrázku, změní historii zpětných úprav obrázku!)"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1727 plug-ins/xjt/xjt.c:888
#: plug-ins/common/jpeg.c:1728 plug-ins/xjt/xjt.c:888
msgid "Quality:"
msgstr "Kvalita:"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1750 plug-ins/xjt/xjt.c:897
#: plug-ins/common/jpeg.c:1751 plug-ins/xjt/xjt.c:897
msgid "Smoothing:"
msgstr "Vyhlazování:"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1778
#: plug-ins/common/jpeg.c:1779
msgid "Restart markers"
msgstr "Restartovací značky"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1787
#: plug-ins/common/jpeg.c:1788
msgid "Restart frequency (rows):"
msgstr "Četnost restartovacích značek (řádky):"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1816 plug-ins/xjt/xjt.c:866
#: plug-ins/common/jpeg.c:1817 plug-ins/xjt/xjt.c:866
msgid "Optimize"
msgstr "Optimalizovat"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1830
#: plug-ins/common/jpeg.c:1831
msgid "Progressive"
msgstr "Progresivní"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1849
#: plug-ins/common/jpeg.c:1850
msgid "Force baseline JPEG (Readable by all decoders)"
msgstr "Vynutit základní JPEG (čitelný všemi dekodéry)"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1865
#: plug-ins/common/jpeg.c:1866
msgid "Save EXIF data"
msgstr "Uložit data EXIF"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1891
#: plug-ins/common/jpeg.c:1892
msgid "Subsampling:"
msgstr "Podvzorkování:"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1901
#: plug-ins/common/jpeg.c:1906
msgid "Fast Integer"
msgstr "Rychlé celočíselné"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1902
#: plug-ins/common/jpeg.c:1907
msgid "Integer"
msgstr "Celočíselné"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1903
#: plug-ins/common/jpeg.c:1908
msgid "Floating-Point"
msgstr "V plovoucí řádové čárce"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1908
#: plug-ins/common/jpeg.c:1913
msgid "DCT method (Speed/quality tradeoff):"
msgstr "Metoda DCT (kompromis rychlost/kvalita):"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1916
#: plug-ins/common/jpeg.c:1917
msgid "Image comments"
msgstr "Komentáře obrázku"
......@@ -4885,7 +4948,7 @@ msgstr "Implicitní dispozice políčka:"
msgid "PNG Compression Level:"
msgstr "Úroveň komprese PNG:"
#: plug-ins/common/mng.c:1330 plug-ins/common/png.c:1661
#: plug-ins/common/mng.c:1330 plug-ins/common/png.c:1664
msgid "Choose a high compression level for small file size"
msgstr "Zvolte vysokou úroveň komprese pro malou velikost souboru"
......@@ -5099,6 +5162,7 @@ msgid "_Factory Defaults"
msgstr "_Tovární nastavení"
#. anti-alias control
#. 2
#: plug-ins/common/newsprint.c:1390 plug-ins/gfig/gfig.c:2407
msgid "Antialiasing"
msgstr "Vyhlazování"
......@@ -5475,18 +5539,18 @@ msgstr "Pohled přes strom"
msgid "Search:"
msgstr "Hledat:"
#: plug-ins/common/png.c:647
#: plug-ins/common/png.c:650
#, c-format
msgid "Error while reading '%s'. File corrupted?"
msgstr "Chyba při čtení '%s'. Poškozený soubor?"
#. Aie! Unknown type
#: plug-ins/common/png.c:779
#: plug-ins/common/png.c:782
#, c-format
msgid "Unknown color model in PNG file '%s'."
msgstr "Neznámý model barev v souboru PNG '%s'."
#: plug-ins/common/png.c:832
#: plug-ins/common/png.c:835
msgid ""
"The PNG file specifies an offset that caused the layer to be positioned "
"outside the image."
......@@ -5494,78 +5558,72 @@ msgstr ""
"Soubor PNG určuje posunutí, které způsobilo, že vrstva je umístěna mimo "
"obrázek."
#: plug-ins/common/png.c:1146
#: plug-ins/common/png.c:1149
#, c-format
msgid "Error while saving '%s'. Could not save image."
msgstr "Chyba při ukládání '%s'. Nemohu uložit obrázek."
#. Inform the user that we couldn't losslessly save the
#. * transparency & just use the full palette
#: plug-ins/common/png.c:1518
#: plug-ins/common/png.c:1521
msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
msgstr ""
"Nemohu uložit průhlednost beze ztrát, ukládám místo toho neprůhlednost."
#: plug-ins/common/png.c:1544
#: plug-ins/common/png.c:1547
msgid "Save as PNG"
msgstr "Zapsat jako PNG"
#: plug-ins/common/png.c:1548
#, fuzzy
#: plug-ins/common/png.c:1551
msgid "_Load Defaults"
msgstr "_Tovární nastavení"
msgstr "_Načíst implicitní nastavení"
#: plug-ins/common/png.c:1549
#, fuzzy
#: plug-ins/common/png.c:1552
msgid "_Save Defaults"
msgstr "_Tovární nastavení"
msgstr "_Uložit implicitní nastavení"
#. parameter settings
#: plug-ins/common/png.c:1562 plug-ins/common/sample_colorize.c:1376
#: plug-ins/common/png.c:1565 plug-ins/common/sample_colorize.c:1376
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"
#: plug-ins/common/png.c:1575
#: plug-ins/common/png.c:1578
msgid "_Interlacing (Adam7)"
msgstr "_Prokládání (Adam7)"
#: plug-ins/common/png.c:1586
#: plug-ins/common/png.c:1589
msgid "Save _Background Color"
msgstr "Uložit barvu _pozadí"
#: plug-ins/common/png.c:1594
#: plug-ins/common/png.c:1597
msgid "Save _Gamma"
msgstr "Uložit _gama"
#: plug-ins/common/png.c:1603
#, fuzzy
#: plug-ins/common/png.c:1606
msgid "Save Layer O_ffset"
msgstr "Uložit posun _vrstvy"
#: plug-ins/common/png.c:1612
#: plug-ins/common/png.c:1615
msgid "Save _Resolution"
msgstr "Uložit _rozlišení"
#: plug-ins/common/png.c:1621
#: plug-ins/common/png.c:1624
msgid "Save Creation _Time"
msgstr "Uložit _čas vytvoření"
#: plug-ins/common/png.c:1629
#: plug-ins/common/png.c:1632
msgid "Save Comme_nt"
msgstr "Uložit _komentář"
#: plug-ins/common/png.c:1644
#: plug-ins/common/png.c:1647
msgid "Save Color _Values From Transparent Pixels"
msgstr ""
msgstr "Uložit _hodnoty barvy průhledných pixelů"
#: plug-ins/common/png.c:1657
#: plug-ins/common/png.c:1660
msgid "Co_mpression Level:"
msgstr "Úroveň ko_mprese:"
#: plug-ins/common/png.c:1777
#, fuzzy
#: plug-ins/common/png.c:1780
msgid "Could not load PNG defaults"
msgstr "Nemohu nalézt dokument nápovědy"
msgstr "Nemohu načíst implicitní nastavení PNG"
#: plug-ins/common/pnm.c:426 plug-ins/common/pnm.c:447
#: plug-ins/common/pnm.c:454 plug-ins/common/pnm.c:463
......@@ -6049,6 +6107,7 @@ msgid "Error obtaining Screen Shot"
msgstr "Chyba při získávání snímku obrazovky"
#. single window
#. Action area
#: plug-ins/common/screenshot.c:523 plug-ins/winsnap/winsnap.c:905
msgid "Grab"
msgstr "Nabrat"
......@@ -7538,6 +7597,7 @@ msgstr "Vítr"
#. ********************************************************
#. radio buttons for choosing wind rendering algorithm
#. *****************************************************
#. Algorithm Choice
#: plug-ins/common/wind.c:915 plug-ins/maze/maze_face.c:298
msgid "Style"
msgstr "Styl"
......@@ -7703,7 +7763,6 @@ msgstr ""
"'%s':\n"
"Nebyl zadán typ dat obrázku"
#. The image is not black-and-white.
#: plug-ins/common/xbm.c:955
msgid ""
"The image which you are trying to save as an XBM contains more than two "
......@@ -8754,6 +8813,7 @@ msgid "(none)"
msgstr "(nic)"
#: plug-ins/gfig/gfig-preview.c:581 plug-ins/gfig/gfig-preview.c:620
#, c-format
msgid "<NONE>"
msgstr "<NIC>"
......@@ -8837,6 +8897,9 @@ msgstr "Implicitní"
#.
#. * Scales
#.
#.
#. * Scales
#.
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2672 plug-ins/gflare/gflare.c:3486
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3593 plug-ins/gflare/gflare.c:3733
msgid "Parameters"
......@@ -9240,7 +9303,6 @@ msgstr "<Image>/Filtry/Umění/_GIMPresionista..."
msgid "Painting..."
msgstr "Kreslí se..."
#. don't translate the gimprc entry
#: plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:64
#, c-format
msgid ""
......
2004-01-09 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-01-09 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: Updated italian translation
......
# translation of cs.po to Czech
# Czech translation of GIMP script-fu 1.2.1.
# Czech translation of GIMP script-fu
# Copyright (C) 2001,2003 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000-2001.
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2003
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Project-Id-Version: gimp-script-fu VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-07 02:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-08 13:27+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-09 15:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-09 18:13+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr "Skript-fu: %s"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1168
msgid "About"
msgstr "O programu"
msgstr "O aplikaci"
#. the script arguments frame
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1178
......@@ -660,8 +660,8 @@ msgid "Width of Gaps"
msgstr "Šířka mezer"
#: plug-ins/script-fu/scripts/asc2img.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Utils/ASCII to Image Layer..."
msgstr "<Image>/Skript-fu/Pomůcky/ASCII to vrstvy obrázku..."
msgid "<Image>/Script-Fu/Utils/_ASCII to Layer..."
msgstr "<Image>/Skript-fu/Pomůcky/ASCII to vrstvy..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/asc2img.scm.h:2
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Utils/_ASCII to Image..."
......@@ -2425,24 +2425,12 @@ msgstr "Y posun světel"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Patterns/_Swirly (tileable)..."
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Skript-fu/Vzorky/_Víry (dlaždicovatelné)..."
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP Bugs"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/Chyby programu GIMP"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP Manual"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/Manuál k programu GIMP"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP News"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/GIMP novinky"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP Tutorials"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/Výuka programu GIMP"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP.ORG/Documenation"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/GIMP.ORG/Dokumentace"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP.ORG/Download"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/GIMP.ORG/Získání programu"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP.ORG/GIMP Art"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/GIMP.ORG/GIMP umění"
......@@ -2458,9 +2446,6 @@ msgstr "Y posun světel"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP.ORG/Resources"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/GIMP.ORG/Zdroje"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/GIMP.ORG/The GIMP"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/GIMP.ORG/Program GIMP"
#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Web Browser/Gimp-Savvy.com"
#~ msgstr "<Toolbox>/Rozš./Webový prohlížeč/Gimp-Savvy.com"
......
2004-01-09 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-01-09 Christian Neumair <chris@gnome-de.org>
* de.po: Updated German translation.
......
This diff is collapsed.
2004-01-09 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-01-09 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation by Zdenko Podobny.
......
# Czech translation of gimp-tips
# Copyright (C) 2003 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2003, 2004 gimp'S COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C0 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-25 16:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-09 13:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-09 18:14+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -44,12 +45,10 @@ msgstr ""
"místo barvy popředí."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
msgstr ""
"Tažení s <tt>Ctrl</tt> s nástrojem Rotovat omezí rotaci na násobky 15 stupňů."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr "Tažení s <tt>Ctrl</tt> s nástrojem Rotovat omezí rotaci na násobky 15 stupňů."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
......@@ -73,12 +72,11 @@ msgstr ""
"to proveďte pomocí menu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Po povolení \"Dynamické klávesové zkratky\" v dialogu Předvolby můžete měnit "
"klávesové zkratky. Provedete to otevřením menu, vybráním položky menu a "
......@@ -108,11 +106,10 @@ msgstr ""
"nástrojem Křivky (Obrázek-&gt;Barvy-&gt;Křivky)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Selection), the paint tools can be "
"used with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient "
"mode or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Při vykreslení cesty (Úpravy-&gt;Vykreslit výběr) mohou být použity kreslicí "
"nástroje s jejich aktuálním nastavením. Můžete použít Štětec v režimu "
......@@ -127,10 +124,9 @@ msgstr ""
"stisknutím <tt>Tab</tt> skrýt nebo zobrazit panel nástrojů a jiné dialogy."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#, fuzzy
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Většina zásuvných modulů pracuje na aktuální vrstvě aktuálního obrázku. "
......@@ -146,12 +142,11 @@ msgstr ""
"tlačítkem. A nebojte se, většinu chyb můžete vrátit zpět..."