Commit 0f73a005 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=26765
parent d8328114
2008-08-25 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2008-08-19 Alexandre Prokoudine <alexandre.prokoudine@gmail.com>
* ru.po: updated and improved Russian translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-12 12:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-12 12:14+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-25 20:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-25 20:23+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -18,6 +18,26 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#. procedure executed successfully
#: ../libgimp/gimp.c:1044
msgid "success"
msgstr "lyckades"
#. procedure execution failed
#: ../libgimp/gimp.c:1048
msgid "execution error"
msgstr "exekveringsfel"
#. procedure called incorrectly
#: ../libgimp/gimp.c:1052
msgid "calling error"
msgstr "anropsfel"
#. procedure execution cancelled
#: ../libgimp/gimp.c:1056
msgid "cancelled"
msgstr "avbruten"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:170
msgid "Brush Selection"
msgstr "Penselval"
......@@ -632,7 +652,7 @@ msgid "Incremental"
msgstr "Inkrementell"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:624
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:195
#: ../modules/display-filter-lcms.c:191
msgid "None"
msgstr "Ingen"
......@@ -700,51 +720,51 @@ msgstr "Beskär till resultat"
msgid "Crop with aspect"
msgstr "Beskär med förhållande"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:882
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:909
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Intern GIMP-procedur"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:883
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:910
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "GIMP-insticksmodul"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:884
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:911
msgid "GIMP Extension"
msgstr "GIMP-tillägg"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:885
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:912
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Temporär procedur"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1047
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1074
msgid "From left to right"
msgstr "Från vänster till höger"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1048
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1075
msgid "From right to left"
msgstr "Från höger till vänster"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1078
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1105
msgid "Left justified"
msgstr "Vänsterjusterad"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1079
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1106
msgid "Right justified"
msgstr "Högerjusterad"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1080
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1107
msgid "Centered"
msgstr "Centrerad"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1081
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1108
msgid "Filled"
msgstr "Fylld"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:170
#: ../libgimpbase/gimputils.c:175
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:187
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:411
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:417
#: ../modules/display-filter-lcms.c:183
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:407
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:413
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(ogiltig UTF-8 sträng)"
......@@ -1277,553 +1297,557 @@ msgstr "Zooma in"
msgid "Zoom out"
msgstr "Zooma ut"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:67
#: ../modules/display-filter-color-blind.c:67
msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
msgstr "Protanopi (okänslighet för rött)"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:69
#: ../modules/display-filter-color-blind.c:69
msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
msgstr "Deuteranopi (okänslighet för grönt)"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:71
#: ../modules/display-filter-color-blind.c:71
msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
msgstr "Tritanopi (okänslighet för blått)"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:198
#: ../modules/display-filter-color-blind.c:198
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr "Simulationsfilter för färgbristfällighet (Brettel-Vienot-Mollon-algoritm)"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:261
#: ../modules/display-filter-color-blind.c:261
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr "Färgsynskada"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:483
#: ../modules/display-filter-color-blind.c:483
msgid "Color _deficiency type:"
msgstr "Typ av färg_bristfällighet:"
#: ../modules/cdisplay_gamma.c:90
#: ../modules/display-filter-gamma.c:90
msgid "Gamma color display filter"
msgstr "Gammafärgvisningsfilter"
#: ../modules/cdisplay_gamma.c:129
#: ../modules/display-filter-gamma.c:129
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"
#: ../modules/cdisplay_gamma.c:232
#: ../modules/display-filter-gamma.c:232
msgid "_Gamma:"
msgstr "_Gamma:"
#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:90
#: ../modules/display-filter-high-contrast.c:90
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr "Färgvisningsfilter, högkontrast"
#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:129
#: ../modules/display-filter-high-contrast.c:129
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"
#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:232
#: ../modules/display-filter-high-contrast.c:232
msgid "Contrast c_ycles:"
msgstr "Kontrastc_ykler:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:106
#: ../modules/display-filter-lcms.c:102
msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
msgstr "Visningsfilter för färghantering med ICC-färgprofiler"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:138
#: ../modules/display-filter-lcms.c:134
msgid "Color Management"
msgstr "Färghantering"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:216
#: ../modules/display-filter-lcms.c:212
msgid "This filter takes its configuration from the Color Management section in the Preferences dialog."
msgstr "Det här filtret tar sin konfiguration från sektionen Färghantering i inställningsdialogrutan."
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:230
#: ../modules/display-filter-lcms.c:226
msgid "Mode of operation:"
msgstr "Operationsläge:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:237
#: ../modules/display-filter-lcms.c:233
msgid "Image profile:"
msgstr "Bildprofil:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:245
#: ../modules/display-filter-lcms.c:241
msgid "Monitor profile:"
msgstr "Skärmprofil:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:253
#: ../modules/display-filter-lcms.c:249
msgid "Print simulation profile:"
msgstr "Profil för utskriftssimulering:"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:101
#: ../modules/display-filter-proof.c:97
msgid "Color proof filter using ICC color profile"
msgstr "Färgprovfilter med ICC-färgprofil"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:149
#: ../modules/display-filter-proof.c:145
msgid "Color Proof"
msgstr "Färgprov"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:315
#: ../modules/display-filter-proof.c:311
msgid "Choose an ICC Color Profile"
msgstr "Välj en ICC-färgprofil"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:342
#: ../modules/display-filter-proof.c:338
msgid "All files (*.*)"
msgstr "Alla filer (*.*)"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:347
#: ../modules/display-filter-proof.c:343
msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
msgstr "ICC-färgprofil (*.icc, *.icm)"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:405
#: ../modules/display-filter-proof.c:401
msgid "_Profile:"
msgstr "_Profil:"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:411
#: ../modules/display-filter-proof.c:407
msgid "_Intent:"
msgstr "_Avsikt:"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:416
#: ../modules/display-filter-proof.c:412
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr "_Svartpunktskompensering"
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:71
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:71
msgid "CMYK color selector"
msgstr "Färgväljare för CMYK"
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:102
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:154
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:102
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:150
msgid "CMYK"
msgstr "CMYK"
#. Cyan
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:125
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:173
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:125
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:169
msgid "_C"
msgstr "_C"
#. Magenta
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:127
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:175
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:127
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:171
msgid "_M"
msgstr "_M"
#. Yellow
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:129
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:177
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:129
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:173
msgid "_Y"
msgstr "_Y"
#. Key (Black)
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:131
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:179
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:131
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:175
msgid "_K"
msgstr "_K"
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:135
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:183
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:135
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:179
msgid "Cyan"
msgstr "Cyan"
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:136
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:184
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:136
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:180
msgid "Magenta"
msgstr "Magenta"
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:137
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:185
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:137
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:181
msgid "Yellow"
msgstr "Gul"
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:138
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:186
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:138
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:182
msgid "Black"
msgstr "Svart"
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:172
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:172
msgid "Black _pullout:"
msgstr "Svart_begränsning:"
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:189
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:189
msgid "The percentage of black to pull out of the colored inks."
msgstr "Mängden svart i procent att ta ut ur dom färgade bläcken."
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:91
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:87
msgid "CMYK color selector (using color profile)"
msgstr "CMYK-färgväljare (använd färgprofil)"
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:399
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:395
msgid "Profile: (none)"
msgstr "Profil: (ingen)"
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:420
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:416
#, c-format
msgid "Profile: %s"
msgstr "Profil: %s"
#: ../modules/colorsel_triangle.c:102
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr "Triangelfärgväljare i Painter-stil"
#: ../modules/colorsel_triangle.c:138
msgid "Triangle"
msgstr "Triangel"
#: ../modules/colorsel_water.c:82
#: ../modules/color-selector-water.c:82
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Färgväljare i vattenfärgsstil"
#: ../modules/colorsel_water.c:118
#: ../modules/color-selector-water.c:118
msgid "Watercolor"
msgstr "Vattenfärg"
#: ../modules/colorsel_water.c:186
#: ../modules/color-selector-water.c:186
msgid "Pressure"
msgstr "Tryck"
#: ../modules/controller_linux_input.c:58
#: ../modules/color-selector-wheel.c:98
msgid "HSV color wheel"
msgstr "HSV-färghjul"
#: ../modules/color-selector-wheel.c:129
msgid "Wheel"
msgstr "Hjul"
#: ../modules/controller-linux-input.c:58
msgid "Button 0"
msgstr "Knapp 0"
#: ../modules/controller_linux_input.c:59
#: ../modules/controller-linux-input.c:59
msgid "Button 1"
msgstr "Knapp 1"
#: ../modules/controller_linux_input.c:60
#: ../modules/controller-linux-input.c:60
msgid "Button 2"
msgstr "Knapp 2"
#: ../modules/controller_linux_input.c:61
#: ../modules/controller-linux-input.c:61
msgid "Button 3"
msgstr "Knapp 3"
#: ../modules/controller_linux_input.c:62
#: ../modules/controller-linux-input.c:62
msgid "Button 4"
msgstr "Knapp 4"
#: ../modules/controller_linux_input.c:63
#: ../modules/controller-linux-input.c:63
msgid "Button 5"
msgstr "Knapp 5"
#: ../modules/controller_linux_input.c:64
#: ../modules/controller-linux-input.c:64
msgid "Button 6"
msgstr "Knapp 6"
#: ../modules/controller_linux_input.c:65
#: ../modules/controller-linux-input.c:65
msgid "Button 7"
msgstr "Knapp 7"
#: ../modules/controller_linux_input.c:66
#: ../modules/controller-linux-input.c:66
msgid "Button 8"
msgstr "Knapp 8"
#: ../modules/controller_linux_input.c:67
#: ../modules/controller-linux-input.c:67
msgid "Button 9"
msgstr "Knapp 9"
#: ../modules/controller_linux_input.c:68
#: ../modules/controller-linux-input.c:68
msgid "Button Mouse"
msgstr "Knapp mus"
#: ../modules/controller_linux_input.c:69
#: ../modules/controller-linux-input.c:69
msgid "Button Left"
msgstr "Knapp vänster"
#: ../modules/controller_linux_input.c:70
#: ../modules/controller-linux-input.c:70
msgid "Button Right"
msgstr "Knapp höger"
#: ../modules/controller_linux_input.c:71
#: ../modules/controller-linux-input.c:71
msgid "Button Middle"
msgstr "Knapp mitten"
#: ../modules/controller_linux_input.c:72
#: ../modules/controller-linux-input.c:72
msgid "Button Side"
msgstr "Knapp sida"
#: ../modules/controller_linux_input.c:73
#: ../modules/controller-linux-input.c:73
msgid "Button Extra"
msgstr "Knapp extra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:74
#: ../modules/controller-linux-input.c:74
msgid "Button Forward"
msgstr "Knapp framåt"
#: ../modules/controller_linux_input.c:75
#: ../modules/controller-linux-input.c:75
msgid "Button Back"
msgstr "Knapp bakåt"
#: ../modules/controller_linux_input.c:76
#: ../modules/controller-linux-input.c:76
msgid "Button Task"
msgstr "Knappuppgift"
#: ../modules/controller_linux_input.c:78
#: ../modules/controller-linux-input.c:78
msgid "Button Wheel"
msgstr "Knapp ratt"
#: ../modules/controller_linux_input.c:81
#: ../modules/controller-linux-input.c:81
msgid "Button Gear Down"
msgstr "Knapp växla ner"
#: ../modules/controller_linux_input.c:84
#: ../modules/controller-linux-input.c:84
msgid "Button Gear Up"
msgstr "Knapp växla upp"
#: ../modules/controller_linux_input.c:90
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:443
#: ../modules/controller-linux-input.c:90
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:443
msgid "X Move Left"
msgstr "X flytta vänster"
#: ../modules/controller_linux_input.c:91
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:446
#: ../modules/controller-linux-input.c:91
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:446
msgid "X Move Right"
msgstr "X flytta höger"
#: ../modules/controller_linux_input.c:92
#: ../modules/controller-linux-input.c:92
msgid "Y Move Forward"
msgstr "Y flytta framåt"
#: ../modules/controller_linux_input.c:93
#: ../modules/controller-linux-input.c:93
msgid "Y Move Back"
msgstr "Y flytta bakåt"
#: ../modules/controller_linux_input.c:94
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:461
#: ../modules/controller-linux-input.c:94
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:461
msgid "Z Move Up"
msgstr "Z flytta uppåt"
#: ../modules/controller_linux_input.c:95
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:464
#: ../modules/controller-linux-input.c:95
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:464
msgid "Z Move Down"
msgstr "Z flytta nedåt"
#: ../modules/controller_linux_input.c:97
#: ../modules/controller-linux-input.c:97
msgid "X Axis Tilt Forward"
msgstr "X-axel luta framåt"
#: ../modules/controller_linux_input.c:98
#: ../modules/controller-linux-input.c:98
msgid "X Axis Tilt Back"
msgstr "X-axel luta bakåt"
#: ../modules/controller_linux_input.c:99
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:479
#: ../modules/controller-linux-input.c:99
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:479
msgid "Y Axis Tilt Right"
msgstr "Y-axel luta höger"
#: ../modules/controller_linux_input.c:100
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:482
#: ../modules/controller-linux-input.c:100
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:482
msgid "Y Axis Tilt Left"
msgstr "Y-axel luta vänster"
#: ../modules/controller_linux_input.c:101
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:488
#: ../modules/controller-linux-input.c:101
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:488
msgid "Z Axis Turn Left"
msgstr "Z-axel sväng vänster"
#: ../modules/controller_linux_input.c:102
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:491
#: ../modules/controller-linux-input.c:102
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:491
msgid "Z Axis Turn Right"
msgstr "Z-axel sväng höger"
#: ../modules/controller_linux_input.c:104
#: ../modules/controller-linux-input.c:104
msgid "Horiz. Wheel Turn Back"
msgstr "Horis. hjul sväng bakåt"
#: ../modules/controller_linux_input.c:105
#: ../modules/controller-linux-input.c:105
msgid "Horiz. Wheel Turn Forward"
msgstr "Horis. hjul sväng framåt"
#: ../modules/controller_linux_input.c:106
#: ../modules/controller-linux-input.c:106
msgid "Dial Turn Left"
msgstr "Snurrväljare vänster"
#: ../modules/controller_linux_input.c:107
#: ../modules/controller-linux-input.c:107
msgid "Dial Turn Right"
msgstr "Snurrväljare höger"
#: ../modules/controller_linux_input.c:108
#: ../modules/controller-linux-input.c:108
msgid "Wheel Turn Left"
msgstr "Ratt sväng vänster"
#: ../modules/controller_linux_input.c:109
#: ../modules/controller-linux-input.c:109
msgid "Wheel Turn Right"
msgstr "Ratt sväng höger"
#: ../modules/controller_linux_input.c:178
#: ../modules/controller-linux-input.c:178
msgid "Linux input event controller"
msgstr "Inmatningshändelse för Linux-enhet"
#: ../modules/controller_linux_input.c:218
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:196
#: ../modules/controller_midi.c:212
#: ../modules/controller-linux-input.c:218
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:196
#: ../modules/controller-midi.c:212
msgid "Device:"
msgstr "Enhet:"
#: ../modules/controller_linux_input.c:219
#: ../modules/controller-linux-input.c:219
msgid "The name of the device to read Linux Input events from."
msgstr "Namnet på enheten att läsa Linux-inmatningshändelser från."
#: ../modules/controller_linux_input.c:230
#: ../modules/controller-linux-input.c:230
msgid "Linux Input"
msgstr "Linux-inmatning"
#: ../modules/controller_linux_input.c:513
#: ../modules/controller-linux-input.c:513
msgid "Linux Input Events"
msgstr "Linux-inmatningshändelser"
#: ../modules/controller_linux_input.c:525
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:1095
#: ../modules/controller_midi.c:505
#: ../modules/controller-linux-input.c:525
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:1095
#: ../modules/controller-midi.c:505
msgid "No device configured"
msgstr "Ingen enhet konfigurerad"
#: ../modules/controller_linux_input.c:551
#: ../modules/controller_midi.c:454
#: ../modules/controller_midi.c:480
#: ../modules/controller-linux-input.c:551
#: ../modules/controller-midi.c:454
#: ../modules/controller-midi.c:480
#, c-format
msgid "Reading from %s"
msgstr "Läser från %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:569
#: ../modules/controller_linux_input.c:623
#: ../modules/controller_midi.c:436
#: ../modules/controller_midi.c:497
#: ../modules/controller_midi.c:568
#: ../modules/controller-linux-input.c:569
#: ../modules/controller-linux-input.c:623
#: ../modules/controller-midi.c:436
#: ../modules/controller-midi.c:497
#: ../modules/controller-midi.c:568
#, c-format
msgid "Device not available: %s"
msgstr "Enheten är inte tillgänglig: %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:588
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:1120
#: ../modules/controller-linux-input.c:588
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:1120
msgid "Device not available"
msgstr "Enheten är inte tillgänglig"
#: ../modules/controller_linux_input.c:632
#: ../modules/controller_midi.c:577
#: ../modules/controller-linux-input.c:632
#: ../modules/controller-midi.c:577
msgid "End of file"
msgstr "Slut på filen"
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:156
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:156
msgid "DirectX DirectInput event controller"
msgstr "Kontroller för DirectX DirectInput-händelser"
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:197
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:197
msgid "The device to read DirectInput events from."
msgstr "Enheten att läsa DirectInput-händelser från."