Commit 0da7773b authored by Carles Ferrando's avatar Carles Ferrando Committed by Gil Forcada

Updated Catalan (Valencian) translation

parent 5111498e
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# translation of ca.po to Valencian (southern Catalan)
# gimp-python translation to Valencian (southern Catalan).
# translation of ca.po to Catalan
# gimp-python translation to Catalan.
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
#
#
# Softcatala <linux a softcatala.org>, 2000-2001.
# Softcatala <gimp a llistes.softcatala.org>, 2000-2008.
# Quim Perez i Noguer <noguer a gmail.com>, 2005-2008.
# Xavier Beà <xbea a pie.xtec.es>, 2003, 2004.
# Xavier Conde Rueda <xaviconde a eresmas.com>, 2004.
# Quim Perez Noguer <noguer a osona.com>, 2005, 2006.
# Joaquim Perez <noguer@gmail.com>, 2007, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-12 00:01+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-29 00:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-29 19:08+0100\n"
"Last-Translator: Robert Millan <rmh@aybabtu.com>\n"
"Last-Translator: Joaquim Perez <noguer@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:380
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394
msgid "Missing exception information"
msgstr "Falta la informació de l'excepció"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:389
#, python-format
msgid "An error occured running %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:403
#, fuzzy, python-format
msgid "An error occurred running %s"
msgstr "S'ha produït un error en executar %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:400
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:414
msgid "_More Information"
msgstr "_Més informació"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:506 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:518
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:524
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:526 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:538
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
msgid "No"
msgstr "No"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:516 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:524
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:536 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
msgid "Yes"
msgstr "Sí"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:558 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:224
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:596 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Selecció del fitxer Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:569
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:607
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Selecció de la carpeta Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:659
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:696
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "El valor d'entrada no és vàlid per a '%s'"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:177
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:176
msgid "Python-Fu Color Selection"
msgstr "Selecció del color Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:107
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:106
msgid "Saving as colored XHTML"
msgstr "S'està desant com a XHTML amb colors"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:184
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:183
msgid "Save as colored XHTML"
msgstr "Alça com a XHTML amb colors"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:189
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:188
msgid "Colored XHTML"
msgstr "XHTML amb colors"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:196
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:195
msgid "Character _source"
msgstr "_Origen del caràcter"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:197
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:196
msgid "Source code"
msgstr "Codi font"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:197
msgid "Text file"
msgstr "Fitxer de text"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
msgid "Entry box"
msgstr "Camp d'entrada"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:200
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
msgid "_File to read or characters to use"
msgstr "_Fitxer a llegir o caràcters a emprar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:202
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:201
msgid "Fo_nt size in pixels"
msgstr "_Mida de la lletra en píxels"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:203
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:202
msgid "_Write a separate CSS file"
msgstr "_Escriu un fitxer CSS separat"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:46
msgid "Python Console"
msgstr "Consola Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:50
msgid "_Browse..."
msgstr "_Cerca..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:132
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Navegador de funcions Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:161
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' per escriure: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:176
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut escriure a '%s': %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:184
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Alça l'eixida de la consola Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:218
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
msgstr "Intèrpret interactiu de Python del GIMP"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:223
msgid "_Console"
msgstr "_Consola"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:53
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:56
msgid "Add a layer of fog"
msgstr "Afig una capa de boira"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:58
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
msgid "_Fog..."
msgstr "_Boira..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:63
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "_Layer name"
msgstr "_Nom de la capa"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:63
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "Clouds"
msgstr "Núvols"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:64
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:67
msgid "_Fog color"
msgstr "Color de la _boira"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:65
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:68
msgid "_Turbulence"
msgstr "_Turbulència"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:69
msgid "Op_acity"
msgstr "Op_acitat"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:45
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:44
msgid "Offset the colors in a palette"
msgstr "Desplaça els colors de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:50
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:49
msgid "_Offset Palette..."
msgstr "_Desplaça la paleta..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:79
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:52
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:56
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:56
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:78
msgid "Palette"
msgstr "Paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:54
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
msgid "Off_set"
msgstr "De_splaçament"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:49
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:48
msgid "Sort the colors in a palette"
msgstr "Ordena els colors de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:54
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:53
msgid "_Sort Palette..."
msgstr "_Ordena la paleta..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
msgid "Color _model"
msgstr "_Model de color"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:60
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
msgid "HSV"
msgstr "HSV"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:61
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:60
msgid "Channel to _sort"
msgstr "Canal per _ordenar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:62
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:61
msgid "Red or Hue"
msgstr "Vermell o to"
msgstr "Roig o to"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:63
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:62
msgid "Green or Saturation"
msgstr "Verd o saturació"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:64
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:63
msgid "Blue or Value"
msgstr "Blau o valor"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:65
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:64
msgid "_Ascending"
msgstr "_Ascendent"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:50
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:49
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
msgstr "Crea un degradat repetitiu emprant els colors de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:55
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:54
msgid "Palette to _Repeating Gradient"
msgstr "Degradat _repetitiu de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:72
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:71
msgid "Create a gradient using colors from the palette"
msgstr "Crea un degradat emprant els colors de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:77
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:76
msgid "Palette to _Gradient"
msgstr "De_gradat de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:56
msgid "Slice"
msgstr "Dividix"
msgstr "Divideix"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:416
#. table snippet means a small piece of HTML code here
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:417
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr ""
"Retalla una imatge per les seues guies, creant un conjunt d'imatges "
"separades i un taula HTML formada per les imatges resultants"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:427
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:428
msgid "_Slice..."
msgstr "_Dividix..."
msgstr "_Divideix..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:432
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:433
msgid "Path for HTML export"
msgstr "Carpeta del fitxer HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:433
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:434
msgid "Filename for export"
msgstr "Nom de fitxer a exportar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:434
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:435
msgid "Image name prefix"
msgstr "Prefix dels noms de les imatges"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:435
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
msgid "Image format"
msgstr "Format de les imatges"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
msgid "Separate image folder"
msgstr "Posa les imatges en una carpeta a part"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
msgid "Folder for image export"
msgstr "Carpeta per les imatge"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:440
msgid "Space between table elements"
msgstr "Separació entre els elements de la taula"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:441
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:442
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "Javascript per al onmouseover i el clicked"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:443
#. table caps are table cells on the edge of the table
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:445
msgid "Skip animation for table caps"
msgstr "Deshabilita l'animació de la taula"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:61
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:56
msgid "Python Console"
msgstr "Consola Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:60
msgid "_Browse..."
msgstr "_Cerca..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:138
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Navegador de funcions Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:167
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' per escriure: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:182
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut escriure a '%s': %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:190
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Alça la eixida de la consola Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:216
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
msgstr "Intèrpret interactiu de Python del GIMP"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:221
msgid "_Console"
msgstr "_Consola"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:60
msgid "Add a drop shadow to a layer, and optionally bevel it"
msgstr "Afig una ombra a una capa i opcionalment un bisell"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:66
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:65
msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr "_Ombra i bisell..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:70
msgid "_Shadow blur"
msgstr "_Difuminat de l'ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
msgid "_Bevel"
msgstr "_Bisell"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
msgid "_Drop shadow"
msgstr "_Ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
msgid "Drop shadow _X displacement"
msgstr "Longitud _X de l'ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:75
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Longitud _Y de l'ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:75
msgid "Create a new brush with characters from a text sequence"
msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:81
msgid "New Brush from _Text..."
msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:84
msgid "Font"
msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:85
msgid "Pixel Size"
msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:86
#, fuzzy
msgid "Text"
msgstr "Fitxer de text"
This diff is collapsed.
# translation of ca.po to Valencian (southern Catalan)
# Valencian (southern Catalan) translation of gimp-tips.
# translation of ca.po to Catalan
# Catalan translation of gimp-tips.
# Copyright © 2004, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
#
# Softcatala <gimp a llistes.softcatala.org>, 2000-2008.
# Quim Perez i Noguer <noguer a gmail.com>, 2005-2008.
# Xavier Beà <xbea a pie.xtec.es>, 2004, 2006.
# Quim Perez i Noguer <noguer a gmail.com>, 2006.
# Joaquim Perez <noguer@gmail.com>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-25 15:38+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-29 00:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-14 11:46+0200\n"
"Last-Translator: Robert Millan <rmh@aybabtu.com>\n"
"Last-Translator: Joaquim Perez <noguer@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -21,10 +22,6 @@ msgstr ""
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
msgstr "<big>Benvingut al programa de manipulació d'imatges de GNU!</big>"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
......@@ -34,10 +31,10 @@ msgstr ""
"Amb l'eina Cubell de pintura, si l'utilitzeu prement <tt>Ctrl</tt>quan "
"cliqueu per a omplir, utilitzareu el color de fons en comptes del color de "
"primer pla. De la mateixa manera que amb l'eina Capturador de color podeu "
"prémer <tt>Ctrl</tt> quan cliqueu, per a obtenir el color de fons en comptes "
"del color de primer pla."
"prémer <tt>Ctrl</tt> quan cliqueu, per a obtindre el color de fons en "
"comptes del color de primer pla."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
......@@ -48,7 +45,7 @@ msgstr ""
"<tt>Alt</tt> i cliqueu la màscara de la capa del diàleg de capes per a "
"commutar la visualització de la màscara directament."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
......@@ -56,7 +53,7 @@ msgstr ""
"Si premeu <tt>Ctrl</tt> quan utilitzeu l'eina de girar girareu de 15 graus "
"en 15 graus."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
......@@ -65,7 +62,7 @@ msgstr ""
"del diàleg de capes per a amagar totes les altres capes. Torneu a fer el "
"mateix per a mostrar-les totes un altre cop."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
......@@ -73,11 +70,11 @@ msgid ""
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Si teniu una selecció flotant, abans d'operarar amb la imatge cal ancorar-"
"la, ja sigui en una nova capa o a l'última capa activa. Per fer-ho, cliqueu "
"la, ja siga en una nova capa o a l'última capa activa. Per fer-ho, cliqueu "
"els botons &quot;Nova capa&quot; o &quot;Ancora la capa&quot; del diàleg de "
"capes, o utilitzeu els menús."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
......@@ -95,7 +92,7 @@ msgstr ""
"Dreceres de teclat dinàmiques&quot; per a prevenir una assignació accidental "
"de dreceres."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
......@@ -105,15 +102,7 @@ msgstr ""
"les seleccions que creeu s'ajustaran a les guies. Podeu treure les guies "
"arrossegant-les fora de la imatge amb l'eina Mou."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
msgstr ""
"El GIMP us permet desfer la majoria de canvis, així podeu experimentar sense "
"por."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
......@@ -123,7 +112,7 @@ msgstr ""
"tt> (o <tt>.bz2</tt> si teniu el bzip2 instal·lat) al nom de fitxer i la "
"imatge s'alçarà comprimida. Naturalment, també carrega imatges comprimides."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
......@@ -132,7 +121,7 @@ msgstr ""
"El GIMP utilitza capes per estructurar la vostra imatge. Penseu-hi com si "
"fossin una pila de diapositives o filtres, transparents, que se sobreposen."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
......@@ -143,7 +132,7 @@ msgstr ""
"afegir un canal alfa anant al menú Capes-&gt;Transparència-&gt;Afig canal "
"alfa."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
......@@ -155,7 +144,7 @@ msgstr ""
"&gt;Colors-&gt;Nivells). Si hi ha algun color buit, el podeu corregir amb "
"l'eina Corbes de color (menú Colors-&gt;Corbes de color)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
......@@ -165,7 +154,7 @@ msgstr ""
"pintura amb els seus paràmetres actuals. Podeu, fins i tot, utilitzar el "
"pinzell en mode degradat o fins i tot la goma d'esborrar o el dit."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
......@@ -174,7 +163,7 @@ msgstr ""
"finestra d'imatge per a amagar o mostrar la caixa d'eines i els altres "
"diàlegs."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
......@@ -184,7 +173,7 @@ msgstr ""
"Si voleu que el connector afecti tota la imatge haureu de fusionar totes les "
"capes (Imatge-&gt;Aplana la imatge) ."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
......@@ -192,35 +181,23 @@ msgid ""
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"No tots els efectes es poden aplicar a tots els tipus d'imatges. Els efectes "
"que no es puguen utilitzar estaran deshabilitats. Per activar-los potser us "
"que no es puguen utilitzar estaran deshabilitats. Per activar-los potser vos "
"caldrà canviar el mode de la imatge a RGB (Imatge-&gt;Mode-&gt;RGB), afegir "
"un canal alfa (Capes-&gt; Transparència-&gt; Afig canal alfa) o aplanar "
"la imatge (Imatge-&gt;Aplana la imatge)."
"un canal alfa (Capes-&gt; Transparència-&gt; Afig canal alfa) o aplanar la "
"imatge (Imatge-&gt;Aplana la imatge)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Premeu i manteniu la tecla <tt>majúscules</tt> abans de fer una selecció i "
"us permetrà afegir la selecció actual en comptes de reemplaçar-la. Utilitzeu "
"<tt>Ctrl</tt> abans de fer una selecció per sostreure-la de l'actual."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
"guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
"Per crear un cercle, premeu i manteniu la tecla <tt>majúscules</tt> mentre "
"feu una selecció el·líptica. Per col·locar un cercle amb precisió, "
"arrossegueu les guies horitzontals i verticals tangents al cercle que voleu "
"fer i a continuaciófeu el cercle a partir de la intersecció de les guies."
"vos permetrà afegir la selecció actual en comptes de reemplaçar-la. "
"Utilitzeu <tt>Ctrl</tt> abans de fer una selecció per sostreure-la de "
"l'actual."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -229,10 +206,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Quan alceu una imatge per tornar-hi a treballar més tard, feu servir el "
"format XCF, el format de fitxer natiu del GIMP (utilitzeu l'extensió de "
"fitxer <tt>.xcf</tt>). Este format preserva totes les capes i tot el que "
"hi esteu fent. Un cop acabat el projecte, alceu-ho com a JPEG, PNG, GIF..."
"fitxer <tt>.xcf</tt>). Este format preserva totes les capes i tot el que hi "
"esteu fent. Un cop acabat el projecte, alceu-ho com a JPEG, PNG, GIF..."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21