Commit 0d322a63 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian (bokml) translation.

2002-06-10  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
parent 47ffee2f
2002-06-10 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
2002-06-01 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* ca.po: Updated Catalan file
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: achtung 1.2.2\n"
"POT-Creation-Date: 2002-05-28 15:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-02 21:09+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-10 10:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-10 10:53+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -30,18 +30,16 @@ msgstr "Om"
#: plug-ins/common/grid.c:686 plug-ins/common/illusion.c:596
#: plug-ins/common/iwarp.c:1190 plug-ins/common/jigsaw.c:2515
#: plug-ins/common/mapcolor.c:578 plug-ins/common/max_rgb.c:368
#: plug-ins/common/nlfilt.c:559 plug-ins/common/noisify.c:511
#: plug-ins/common/plasma.c:342 plug-ins/common/polar.c:943
#: plug-ins/common/nlfilt.c:559 plug-ins/common/noisify.c:508
#: plug-ins/common/plasma.c:343 plug-ins/common/polar.c:943
#: plug-ins/common/ps.c:2955 plug-ins/common/sharpen.c:558
#: plug-ins/common/sinus.c:2122 plug-ins/common/tileit.c:412
#: plug-ins/common/sinus.c:2113 plug-ins/common/tileit.c:412
#: plug-ins/common/waves.c:557 plug-ins/common/whirlpinch.c:827
#: plug-ins/common/wind.c:1037 plug-ins/flame/flame.c:947
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3961 plug-ins/gflare/gflare.c:2559
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3575 plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:511
#: plug-ins/common/wind.c:1037 plug-ins/flame/flame.c:950
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3961 plug-ins/gflare/gflare.c:2557
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3573 plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:511
#: plug-ins/gimpressionist/preview.c:113 plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:412
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:912
#: plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:296
#: plug-ins/imagemap/imap_grid.c:238 plug-ins/print/gimp_main_window.c:409
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:912 plug-ins/print/gimp_main_window.c:409
#: plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:124 plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:674
msgid "Preview"
msgstr "Forhndsvisning"
......@@ -94,9 +92,9 @@ msgstr "Stegvis ut"
#.
#. * Scales
#.
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:429 plug-ins/gflare/gflare.c:2968
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3811 plug-ins/gflare/gflare.c:3921
#: plug-ins/gflare/gflare.c:4063
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:429 plug-ins/gflare/gflare.c:2966
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3809 plug-ins/gflare/gflare.c:3919
#: plug-ins/gflare/gflare.c:4061
msgid "Parameters"
msgstr "Parametere"
......@@ -225,13 +223,12 @@ msgid "Sierpinski"
msgstr "Sierpinski"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:633 plug-ins/common/sinus.c:1856
#: plug-ins/common/sinus.c:1874 plug-ins/common/sinus.c:1962
#: plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:551
#: plug-ins/common/sinus.c:1874
msgid "Colors"
msgstr "Farger"
#. Number of Colors frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:637 plug-ins/common/borderaverage.c:415
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:637 plug-ins/common/borderaverage.c:416
msgid "Number of Colors"
msgstr "Antall farger"
......@@ -261,9 +258,7 @@ msgstr "Fargetetthet"
#. Not my design, please don't blame me -- njl
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:685 plug-ins/common/AlienMap.c:1446
#: plug-ins/common/compose.c:120 plug-ins/common/compose.c:124
#: plug-ins/common/diffraction.c:605 plug-ins/common/diffraction.c:644
#: plug-ins/common/diffraction.c:683 plug-ins/common/exchange.c:420
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:25
#: plug-ins/common/exchange.c:420 plug-ins/fp/fp_gtk.c:25
msgid "Red:"
msgstr "Rd:"
......@@ -273,9 +268,7 @@ msgstr "Endre intensiteten for r
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:695 plug-ins/common/AlienMap.c:1455
#: plug-ins/common/compose.c:121 plug-ins/common/compose.c:125
#: plug-ins/common/diffraction.c:614 plug-ins/common/diffraction.c:653
#: plug-ins/common/diffraction.c:692 plug-ins/common/exchange.c:464
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:26
#: plug-ins/common/exchange.c:464 plug-ins/fp/fp_gtk.c:26
msgid "Green:"
msgstr "Grnn:"
......@@ -285,9 +278,7 @@ msgstr "Endre intensiteten for gr
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:705 plug-ins/common/AlienMap.c:1464
#: plug-ins/common/compose.c:122 plug-ins/common/compose.c:126
#: plug-ins/common/diffraction.c:623 plug-ins/common/diffraction.c:662
#: plug-ins/common/diffraction.c:701 plug-ins/common/exchange.c:508
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:27
#: plug-ins/common/exchange.c:508 plug-ins/fp/fp_gtk.c:27
msgid "Blue:"
msgstr "Bl:"
......@@ -302,8 +293,7 @@ msgstr "Fargefunksjon"
#. Redmode radio frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:725 plug-ins/common/AlienMap.c:1473
#: plug-ins/common/convmatrix.c:86 plug-ins/common/decompose.c:116
#: plug-ins/common/newsprint.c:406
#: plug-ins/common/decompose.c:116
msgid "Red"
msgstr "Rd"
......@@ -370,15 +360,13 @@ msgstr ""
#. Greenmode radio frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:766 plug-ins/common/AlienMap.c:1496
#: plug-ins/common/convmatrix.c:87 plug-ins/common/decompose.c:117
#: plug-ins/common/newsprint.c:414
#: plug-ins/common/decompose.c:117
msgid "Green"
msgstr "Grnn"
#. Bluemode radio frame
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:807 plug-ins/common/AlienMap.c:1519
#: plug-ins/common/convmatrix.c:88 plug-ins/common/decompose.c:118
#: plug-ins/common/newsprint.c:422
#: plug-ins/common/decompose.c:118
msgid "Blue"
msgstr "Bl"
......@@ -432,9 +420,8 @@ msgstr "Lagre: Ingen filnavn oppgitt"
#. Can't save to directory
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1626
#, fuzzy
msgid "Save: Can't save to a folder."
msgstr "Lagre: Kan ikke lagre som katalog"
msgstr "Lagre: Kan ikke lagre til en mappe."
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1671
msgid "Load Fractal Parameters"
......@@ -485,7 +472,7 @@ msgid "Rendering Fractal..."
msgstr "Genererer fraktal..."
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:735 plug-ins/gfig/gfig.c:5015
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3440
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3438
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete\n"
......@@ -538,14 +525,13 @@ msgid "Rescan"
msgstr "Gjenles"
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1394
#, fuzzy
msgid "Select folder and rescan collection"
msgstr "Velg katalog og les samlingen p nytt"
msgstr "Velg mappe og les samlingen p nytt"
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1397
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3173 plug-ins/gimpressionist/presets.c:679
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:679
#: plug-ins/imagemap/imap_cmd_delete.c:58
#: plug-ins/imagemap/imap_selection.c:187 plug-ins/imagemap/imap_tools.c:160
#: plug-ins/imagemap/imap_selection.c:183 plug-ins/imagemap/imap_tools.c:151
msgid "Delete"
msgstr "Slett"
......@@ -599,27 +585,24 @@ msgstr "Generelle alternativer"
#. NULL);
#.
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:428
#, fuzzy
msgid "T_ransparent Background"
msgstr "Gjennomsiktig bakgrunn"
msgstr "Gjennomsiktig bakg_runn"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:438
msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
msgstr "Gjr mlbildet gjennomsiktig nr \"bump\"-hyden er null"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:441
#, fuzzy
msgid "Cre_ate New Image"
msgstr "Lag nytt bilde"
msgstr "L_ag nytt bilde"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:451 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:620
msgid "Create a new image when applying filter"
msgstr "Opprett et nytt bilde ved bruk av filter"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:453
#, fuzzy
msgid "High _Quality Preview"
msgstr "Forhndsvisning i hy kvalitet"
msgstr "Forhndsvisning i hy _kvalitet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:463
msgid "Enable/disable high quality preview"
......@@ -631,28 +614,25 @@ msgid "Antialiasing Options"
msgstr "Alternativer for antialiasing"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:476
#, fuzzy
msgid "E_nable Antialiasing"
msgstr "Sl p antialiasing"
msgstr "Sl p a_ntialiasing"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:486 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:656
msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
msgstr "Sl p/av fjerning av taggete kanter (antialiasing)"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:499 plug-ins/common/emboss.c:573
#: plug-ins/common/struc.c:1330
#, fuzzy
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:499 plug-ins/common/bumpmap.c:1058
#: plug-ins/common/emboss.c:573 plug-ins/common/struc.c:1330
msgid "_Depth:"
msgstr "Dybde:"
msgstr "_Dybde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:502 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:672
msgid "Antialiasing quality. Higher is better, but slower"
msgstr "Kvalitet for antialiasing. Hyere er bedre, men tregere"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:509
#, fuzzy
msgid "T_hreshold:"
msgstr "Terskel:"
msgstr "_Terskel:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:512 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:689
msgid "Stop when pixel differences are smaller than this value"
......@@ -675,9 +655,8 @@ msgid "Spot"
msgstr "Spot"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:582
#, fuzzy
msgid "L_ight Type:"
msgstr "Lystype:"
msgstr "L_ystype:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:585 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:742
msgid "Type of light source to apply"
......@@ -688,9 +667,8 @@ msgid "Select Lightsource Color"
msgstr "Velg lyskildens farge"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:595
#, fuzzy
msgid "Lig_ht Color:"
msgstr "Lysfarge:"
msgstr "L_ysfarge:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:599 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:757
msgid "Set light source color"
......@@ -703,29 +681,28 @@ msgid "Position"
msgstr "Posisjon"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:618 plug-ins/common/flarefx.c:794
#: plug-ins/common/nova.c:637
#, fuzzy
#: plug-ins/common/nova.c:637 plug-ins/flame/flame.c:1208
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2945
msgid "_X:"
msgstr "X:"
msgstr "_X:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:625 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:784
msgid "Light source X position in XYZ space"
msgstr "Lyskildens X-posisjon i XYZ-rommet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:631 plug-ins/common/flarefx.c:815
#: plug-ins/common/nova.c:658
#, fuzzy
#: plug-ins/common/nova.c:658 plug-ins/flame/flame.c:1222
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2949
msgid "_Y:"
msgstr "Y:"
msgstr "_Y:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:638 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:798
msgid "Light source Y position in XYZ space"
msgstr "Lyskildens Y-posisjon i XYZ-rommet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:644
#, fuzzy
msgid "_Z:"
msgstr "Z:"
msgstr "_Z:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:651 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:812
msgid "Light source Z position in XYZ space"
......@@ -740,7 +717,6 @@ msgstr "Retningsvektor"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:831
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1080
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1127 plug-ins/common/papertile.c:285
#: plug-ins/flame/flame.c:1206 plug-ins/gflare/gflare.c:2947
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:536
msgid "X:"
msgstr "X:"
......@@ -755,8 +731,7 @@ msgstr "Lyskildens X-retning i XYZ-rommet"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1092
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1137
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1236 plug-ins/common/papertile.c:294
#: plug-ins/common/xbm.c:1244 plug-ins/flame/flame.c:1220
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2951 plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:550
#: plug-ins/common/xbm.c:1244 plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:550
msgid "Y:"
msgstr "Y:"
......@@ -781,9 +756,8 @@ msgid "Intensity Levels"
msgstr "Intensitetsniv"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:745
#, fuzzy
msgid "_Ambient:"
msgstr "Ambient:"
msgstr "_Ambient:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:759 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:922
msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
......@@ -791,9 +765,8 @@ msgstr ""
"Mengden opprinnelig farge som skal vises hvor det ikke faller direkte lys"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:771
#, fuzzy
msgid "_Diffuse:"
msgstr "Avstand:"
msgstr ""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:785 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:948
msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
......@@ -805,27 +778,24 @@ msgid "Reflectivity"
msgstr "Refleksjonsevne"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:811
#, fuzzy
msgid "D_iffuse:"
msgstr "Avstand:"
msgstr ""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:825 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:988
msgid "Higher values makes the object reflect more light (appear lighter)"
msgstr "Hyere verdier gjr at objektet reflekterer mer lys (ser lysere ut)"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:837
#, fuzzy
msgid "_Specular:"
msgstr "Entall:"
msgstr ""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:851 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1014
msgid "Controls how intense the highlights will be"
msgstr "Kontrollerer hvor intenst hylysene vil vre"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:863
#, fuzzy
msgid "_Highlight:"
msgstr "Hylys:"
msgstr ""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:877 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1040
msgid "Higher values makes the highlights more focused"
......@@ -836,21 +806,18 @@ msgid "Bumpmap Settings"
msgstr "Instillinger for \"bumpmap\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:916
#, fuzzy
msgid "E_nable Bump Mapping"
msgstr "Bruk \"bump mapping\""
msgstr "_Bruk \"bump mapping\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:926
msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
msgstr "Sl p/av \"bump-mapping\" (bildedybde)"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:943
#, fuzzy
msgid "Bumpm_ap Image:"
msgstr "\"Bumpmap\" bilde:"
msgstr "\"Bumpm_ap\" bilde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:952 plug-ins/common/sinus.c:1987
#: plug-ins/flame/flame.c:726
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:952 plug-ins/flame/flame.c:726
msgid "Linear"
msgstr "Liner"
......@@ -858,8 +825,7 @@ msgstr "Line
msgid "Logarithmic"
msgstr "Logaritmisk"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:954 plug-ins/common/sinus.c:1989
#: plug-ins/flame/flame.c:727
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:954 plug-ins/flame/flame.c:727
msgid "Sinusoidal"
msgstr "Sinus"
......@@ -868,30 +834,26 @@ msgid "Spherical"
msgstr "Sfrisk"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:959
#, fuzzy
msgid "Cu_rve:"
msgstr "Kurve:"
msgstr "Ku_rve:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:965
#, fuzzy
msgid "Ma_ximum Height:"
msgstr "Makimumshyde:"
msgstr "Ma_ksimumshyde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:972
msgid "Maximum height for bumps"
msgstr "Makimumshyde for bumps"
msgstr "Maksimumshyde for bumps"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:978
#, fuzzy
msgid "M_inimum Height:"
msgstr "Minimumshyde:"
msgstr "M_inimumshyde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:985
msgid "Minimum height for bumps"
msgstr "Minimumshyde for bumps"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:988
#, fuzzy
msgid "Auto_stretch to Fit Value Range"
msgstr "Autostrekk til passe i verdiomrdet"
......@@ -904,9 +866,8 @@ msgid "Environment Settings"
msgstr "Innstillinger for milj"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1028
#, fuzzy
msgid "E_nable Environment Mapping"
msgstr "Bruk \"environment mapping\""
msgstr "Br_uk \"environment mapping\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1038
msgid "Enable/disable environment-mapping (reflection)"
......@@ -922,38 +883,32 @@ msgid "Environment image to use"
msgstr "Bilde for milj som skal brukes"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1082
#, fuzzy
msgid "Op_tions"
msgstr "Alternativer"
msgstr "Alternat_iver"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1086
#, fuzzy
msgid "_Light"
msgstr "Lys"
msgstr "_Lys"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1090
#, fuzzy
msgid "_Material"
msgstr "Materiale"
msgstr "_Materiale"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1094
#, fuzzy
msgid "_Bump Map"
msgstr "\"Bump map\""
msgstr "\"_Bump map\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1098
#, fuzzy
msgid "_Environment Map"
msgstr "\"Environment map\""
msgstr "\"_Environment map\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1140
msgid "Lighting Effects"
msgstr "Lyseffekter"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1200
#, fuzzy
msgid "_Update Preview"
msgstr "Oppdater forhndsvisning"
msgstr "_Oppdater forhndsvisning"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1208 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1481
msgid "Recompute preview image"
......@@ -1005,7 +960,7 @@ msgstr "Flislegg det opprinnelige bildet"
msgid "Tile source image: useful for infinite planes"
msgstr "Flislegg originalbilde: nyttig for endelige plan"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:609 plug-ins/common/tile.c:442
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:609
msgid "Create New Image"
msgstr "Lag nytt bilde"
......@@ -1021,13 +976,12 @@ msgstr "Sl
msgid "Enable Antialiasing"
msgstr "Sl p antialiasing"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:669 plug-ins/common/bumpmap.c:1058
#: plug-ins/common/fractaltrace.c:835
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:669 plug-ins/common/fractaltrace.c:835
msgid "Depth:"
msgstr "Dybde:"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:681 plug-ins/common/threshold_alpha.c:295
#: plug-ins/common/wind.c:1164 plug-ins/gflare/gflare.c:3095
#: plug-ins/common/wind.c:1164
msgid "Threshold:"
msgstr "Terskel:"
......@@ -1051,7 +1005,7 @@ msgstr "Type lyskilde:"
msgid "Lightsource Color:"
msgstr "Lyskildens farge:"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:908 plug-ins/common/bumpmap.c:1098
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:908
msgid "Ambient:"
msgstr "Ambient:"
......@@ -1063,7 +1017,7 @@ msgstr ""
msgid "Specular:"
msgstr ""
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1026 plug-ins/common/jigsaw.c:2602
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1026
msgid "Highlight:"
msgstr ""
......@@ -1156,8 +1110,7 @@ msgid "Size"
msgstr "Strrelse"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1321 plug-ins/common/whirlpinch.c:879
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3175 plug-ins/gflare/gflare.c:2982
#: plug-ins/imagemap/imap_circle.c:282
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3175
msgid "Radius:"
msgstr "Radius:"
......@@ -1199,7 +1152,7 @@ msgstr "Orientering"
msgid "Map to Object"
msgstr "Map til objekt"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1472 plug-ins/common/diffraction.c:579
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1472
msgid "Preview!"
msgstr "Forhndsvis!"
......@@ -2012,7 +1965,6 @@ msgid "Data Formatting"
msgstr "Dataformattering"
#: plug-ins/common/align_layers.c:151
#, fuzzy
msgid "<Image>/Layer/Align Visible Layers..."
msgstr "<Image>/Lag/Juster synlige lag..."
......@@ -2030,8 +1982,8 @@ msgstr "Juster synlige lag"
#. * First set up the basic containers, label them, etc.
#.
#: plug-ins/common/align_layers.c:436 plug-ins/common/apply_lens.c:403
#: plug-ins/common/blinds.c:409 plug-ins/common/blur.c:630
#: plug-ins/common/bumpmap.c:999 plug-ins/common/checkerboard.c:369
#: plug-ins/common/blinds.c:409 plug-ins/common/blur.c:631
#: plug-ins/common/bumpmap.c:999 plug-ins/common/checkerboard.c:387
#: plug-ins/common/cubism.c:332 plug-ins/common/despeckle.c:737
#: plug-ins/common/destripe.c:639 plug-ins/common/edge.c:661
#: plug-ins/common/emboss.c:543 plug-ins/common/engrave.c:235
......@@ -2039,14 +1991,14 @@ msgstr "Juster synlige lag"
#: plug-ins/common/glasstile.c:305 plug-ins/common/grid.c:729
#: plug-ins/common/illusion.c:616 plug-ins/common/jpeg.c:1659
#: plug-ins/common/lic.c:1089 plug-ins/common/max_rgb.c:385
#: plug-ins/common/nlfilt.c:399 plug-ins/common/noisify.c:529
#: plug-ins/common/nlfilt.c:399 plug-ins/common/noisify.c:526
#: plug-ins/common/nova.c:500 plug-ins/common/oilify.c:469
#: plug-ins/common/pixelize.c:339 plug-ins/common/plasma.c:364
#: plug-ins/common/pixelize.c:339 plug-ins/common/plasma.c:365
#: plug-ins/common/png.c:1061 plug-ins/common/polar.c:963
#: plug-ins/common/randomize.c:722 plug-ins/common/ripple.c:681
#: plug-ins/common/scatter_hsv.c:433 plug-ins/common/sel_gauss.c:254
#: plug-ins/common/sharpen.c:618 plug-ins/common/shift.c:387
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:424 plug-ins/common/snoise.c:527
#: plug-ins/common/sharpen.c:618 plug-ins/common/shift.c:386
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:424 plug-ins/common/snoise.c:528
#: plug-ins/common/sobel.c:263 plug-ins/common/sparkle.c:364
#: plug-ins/common/struc.c:1292 plug-ins/common/threshold_alpha.c:283
#: plug-ins/common/unsharp.c:798 plug-ins/common/video.c:2170
......@@ -2083,7 +2035,7 @@ msgid "Left Edge"
msgstr "Venstre kant"
#: plug-ins/common/align_layers.c:473 plug-ins/common/align_layers.c:506
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2935
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2933
msgid "Center"
msgstr "Senter"
......@@ -2131,34 +2083,35 @@ msgstr "Bruk (usynlig) bunnlag som basis"
msgid "Grid Size:"
msgstr "Strrelse p rutenett:"
#: plug-ins/common/animationplay.c:274
#: plug-ins/common/animationplay.c:241
msgid "<Image>/Filters/Animation/Animation Playback..."
msgstr "<Image>/Filtre/Animasjon/Avspilling av animasjon..."
#: plug-ins/common/animationplay.c:670
#: plug-ins/common/animationplay.c:550
msgid "Animation Playback: "
msgstr "Avspilling av animasjon: "
#. The 'playback' half of the dialog
#: plug-ins/common/animationplay.c:691 plug-ins/common/animationplay.c:694
#: plug-ins/common/animationplay.c:571 plug-ins/common/animationplay.c:574
msgid "Playback: "
msgstr "Spill av: :"
#: plug-ins/common/animationplay.c:724
#: plug-ins/common/animationplay.c:604
msgid "Play/Stop"
msgstr "Start/Stopp"
#: plug-ins/common/animationplay.c:730
#: plug-ins/common/animationplay.c:610
msgid "Rewind"
msgstr "Spol tilbake"
#: plug-ins/common/animationplay.c:736
#: plug-ins/common/animationplay.c:616
msgid "Step"
msgstr "Steg"
#: plug-ins/common/animationplay.c:794
msgid "Frame %v of %u"
msgstr "Ramme %v av %u"
#: plug-ins/common/animationplay.c:1321
#, c-format
msgid "Frame %d of %d"
msgstr "Ramme %d av %d"
#: plug-ins/common/animoptimize.c:176
msgid "<Image>/Filters/Animation/Animation Optimize"
......@@ -2183,14 +2136,12 @@ msgid "UnOptimizing Animation..."
msgstr "Avoptimerer animasjon..."
#: plug-ins/common/animoptimize.c:428
#, fuzzy
msgid "Removing Animation Background..."
msgstr "Endrer strrelse p alle enkeltbildene i animasjonen..."
msgstr "Fjerner bakgrunn for animasjonen..."
#: plug-ins/common/animoptimize.c:431
#, fuzzy
msgid "Finding Animation Background..."
msgstr "Optimerer animasjon..."
msgstr "Finner bakgrunn for animasjon..."
#: plug-ins/common/animoptimize.c:435
msgid "Optimizing Animation..."
......@@ -2213,31 +2164,26 @@ msgid "Lens Effect"
msgstr "Linseeffekt"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:413
#, fuzzy
msgid "_Keep Original Surroundings"
msgstr "Behold opprinnelige omgivelser"
msgstr "_Behold opprinnelige omgivelser"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:425
#, fuzzy
msgid "_Set Surroundings to Index 0"
msgstr "Sett omgivelsene til indeks 0"
msgstr "_Sett omgivelsene til indeks 0"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:426
#, fuzzy
msgid "_Set Surroundings to Background Color"
msgstr "Sett omgivelsene til bakgrunnsfargen"
msgstr "_Sett omgivelsene til bakgrunnsfargen"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:438
#, fuzzy
msgid "_Make Surroundings Transparent"
msgstr "Gjr omgivelsene gjennomsiktige"
msgstr "_Gjr omgivelsene gjennomsiktige"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:456
msgid "_Lens Refraction Index:"
msgstr ""
#: plug-ins/common/autocrop.c:75
#, fuzzy
msgid "<Image>/Image/Transform/Autocrop"