Commit 08be17e0 authored by Ihar Hrachyshka's avatar Ihar Hrachyshka

Updated Belarusian translation by Hleb Valoshka.

svn path=/trunk/; revision=26249
parent c0bf1720
2008-07-21 Ihar Hrachyshka <ihar.hrachyshka@gmail.com>
* be.po: Updated Belarusian translation by Hleb Valoshka.
2008-07-17 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation by Francisco Vila
......
This diff is collapsed.
2008-07-21 Ihar Hrachyshka <ihar.hrachyshka@gmail.com>
* be.po: Added Belarusian translation by Hleb Valoshka.
2008-07-17 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation by Francisco Vila
......
This diff is collapsed.
2008-07-21 Ihar Hrachyshka <ihar.hrachyshka@gmail.com>
* be.po: Added Belarusian translation by Hleb Valoshka.
2008-07-17 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation by Francisco Vila
......
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp 2.4.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-21 14:33+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-11 20:07+0300\n"
"Last-Translator: Hleb Valoshka <375gnu@gmail.com>\n"
"Language-Team: belarusian <i18n@mova.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: belarusian\n"
"X-Poedit-Country: belarus\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:385
msgid "Missing exception information"
msgstr "Зьвесткі аб выключэньні адсутнічаюць"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394
#, python-format
msgid "An error occured running %s"
msgstr "Здарылася памылка пад час працы %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:405
msgid "_More Information"
msgstr "_Болей зьвестак"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:511 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:523
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:529
msgid "No"
msgstr "Не"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:521 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:529
msgid "Yes"
msgstr "Так"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:580 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:224
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Выбар файла Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:591
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Выбар тэчкі Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:682
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "Недапушчальны ўваход для `%s'"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:177
msgid "Python-Fu Color Selection"
msgstr "Выбіральнік колера Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:107
msgid "Saving as colored XHTML"
msgstr "Захоўваньне расфарбаванага XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:184
msgid "Save as colored XHTML"
msgstr "Захаваць як расфарбаваны XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:189
msgid "Colored XHTML"
msgstr "Расфарбаваны XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:196
msgid "Character _source"
msgstr "_Крыніца знакаў"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:197
msgid "Source code"
msgstr "Крынічны код"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
msgid "Text file"
msgstr "Тэкставы файл"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
msgid "Entry box"
msgstr "Поле ўвядзеньня"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:200
msgid "_File to read or characters to use"
msgstr "_Чытаць файл або выкарыстаць знакі"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:202
msgid "Fo_nt size in pixels"
msgstr "_Памер шрыфта ў піксэлях"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:203
msgid "_Write a separate CSS file"
msgstr "_Запісаць асобны файл з CSS"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:53
msgid "Add a layer of fog"
msgstr "Дадаць пласт туману"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:58
msgid "_Fog..."
msgstr "_Туман..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:63
msgid "_Layer name"
msgstr "_Назва пласта"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:63
msgid "Clouds"
msgstr "Аблокі"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:64
msgid "_Fog color"
msgstr "_Колер туману..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:65
msgid "_Turbulence"
msgstr "_Турбуленцыя"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "Op_acity"
msgstr "_Непразрыстасьць"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:45
msgid "Offset the colors in a palette"
msgstr "Зрушыць колеры ў палітры"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:50
msgid "_Offset Palette..."
msgstr "_Зрушыць палітру..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:79
msgid "Palette"
msgstr "Палітра"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:54
msgid "Off_set"
msgstr "_Зрушэньне"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:49
msgid "Sort the colors in a palette"
msgstr "Упарадкоўвае колеры ў палітры"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:54
msgid "_Sort Palette..."
msgstr "_Упарадкаваць палітру"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
msgid "Color _model"
msgstr "_Мадэль колераў"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:60
msgid "HSV"
msgstr "HSV"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:61
msgid "Channel to _sort"
msgstr "_Упарадкаваць канал"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:62
msgid "Red or Hue"
msgstr "Чырвоны ці Адценьне"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:63
msgid "Green or Saturation"
msgstr "Зялёны ці Насычанасьць"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:64
msgid "Blue or Value"
msgstr "Сіні ці Яркасьць"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:65
msgid "_Ascending"
msgstr "_З павелічэньнем"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:50
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
msgstr "Стварыць паўтаральны градыент, ужываючы колеры з палітры"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:55
msgid "Palette to _Repeating Gradient"
msgstr "Палітру ў _паўтаральны градыент"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:72
msgid "Create a gradient using colors from the palette"
msgstr "Стварыць градыент, ужываючы колеры з палітры"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:77
msgid "Palette to _Gradient"
msgstr "Палітру ў _градыент"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:57
msgid "Slice"
msgstr "Наразаньне"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:416
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr ""
"Разразае відарыс па накіроўных, стварае відарысы й фрагмэнт з табліцай HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:427
msgid "_Slice..."
msgstr "_Нарэзаць..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:432
msgid "Path for HTML export"
msgstr "Шлях экспартаваньня HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:433
msgid "Filename for export"
msgstr "Назва файла экспартаваньня"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:434
msgid "Image name prefix"
msgstr "Прэфікс назвы відарыса"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:435
msgid "Image format"
msgstr "Фармат відарыса"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
msgid "Separate image folder"
msgstr "Асобная тэчка відарысаў"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
msgid "Folder for image export"
msgstr "Тэчка экспартаваньня відарыса"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
msgid "Space between table elements"
msgstr "Прастора між элемэнтамі табліцы"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:441
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "Javascript для падзей onmouseover і clicked"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:443
msgid "Skip animation for table caps"
msgstr "Прапусьціць анімацыю загалоўка табліцы"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:46
msgid "Python Console"
msgstr "Кансоль Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:50
msgid "_Browse..."
msgstr "_Прагледзець..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:132
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Агладальнік працэдураў Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:161
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Немагчыма адкрыць «%s» на запіс: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:176
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "Немагчыма запісаць «%s»: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:184
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Захаваць вывад кансолі Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:218
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
msgstr "Інтэрактыўны інтэрпрэтатар Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:223
msgid "_Console"
msgstr "_Кансоль"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:61
msgid "Add a drop shadow to a layer, and optionally bevel it"
msgstr "Дадае падаючы цень да пласта і, неабавязкова, скошвае яго"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:66
msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr "_Падаючы цень і скос..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
msgid "_Shadow blur"
msgstr "_Размыцьцё ценю"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
msgid "_Bevel"
msgstr "_Скос"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
msgid "_Drop shadow"
msgstr "_Падаючы цень"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
msgid "Drop shadow _X displacement"
msgstr "Зрух падаючага ценю па _X"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:75
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Зрух падаючага ценю па _Y"
2008-07-21 Ihar Hrachyshka <ihar.hrachyshka@gmail.com>
* be.po: Added Belarusian translation by Hleb Valoshka.
2008-07-17 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation by Francisco Vila
......
This diff is collapsed.
2008-07-21 Ihar Hrachyshka <ihar.hrachyshka@gmail.com>
* be.po: Added Belarusian translation by Hleb Valoshka.
2008-07-17 Åsmund Skjæveland <aasmunds@ulrik.uio.no>
* nn.po: Updated Norwegian Nynorsk translation by
......
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips 2.4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-21 14:35+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-07 17:13+0300\n"
"Last-Translator: Hleb Valoshka <375gnu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Belarusian <i18n@mova.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: 2\n"
"X-Poedit-Language: Belarusian\n"
"X-Poedit-Country: BELARUS\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Пры націснутай <tt>Ctrl</tt> «Вядро» залівае колерам асноведзі, замест колера "
"рысаваньня. Гэтак жа, пры націснутай <tt>Ctrl</tt> «Піпетка» выбірае колер "
"асноведзі, замест колера рысаваньня."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"Пстрычка па папярэднім праглядзе маскі пласта у дыялёгу «Пласты» з заціснутай "
"<tt>Ctrl</tt> пераключае эфэкт маскі пласта. Пстрычка з заціснутым <tt>Alt</"
"tt> пераключае прагляданьне самой маскі."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Пры паварочваньні з заціснутай <tt>Ctrl</tt> кут паварота будзе кратны 15 "
"градусам."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Пстрыкні з заціснутай <tt>Shift</tt> па значцы вока ў дыялёгу «Пласты», каб "
"схаваць усе пласты, апроч гэтага. Пстрыкні з заціснутай <tt>Shift</tt> "
"ізноў, каб паказаць усе пласты."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Плаваючае вылучэньне мусіць быць прымацаваны да давага пласта або апошняга "
"актыўнага пласта перад выкананьнем іншых дзеяньняў зь відарысам. Для гэтага "
"пстрыкні па кнопцы «Новы пласт» або «Замацаваць пласт» у дыялёгу «Пласты», або "
"выкарыстоўвай мэню, каб зрабіць тое ж самае."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Пасьля задзейнічаньня «Дынамічных скаротаў клявіятуры» у дыялёгу "
"«Настаўленьні» можна перавызначыць скароты. Для гэтага адкрый мэню, выберы "
"патрэбны элемэнт і націсьні пажаданую камбінацыю клявішаў. Калі задзейнічана "
"«Захоўваць скароты клявіятуры» яна будзе захаваная на выхадзе з GIMP. Потым "
"лепей выключыць «Дынамічныя скароты клявіятуры», каб выпадкова не "
"перавызначыць скароты."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Пстрыкні па лінейцы й пацягні, каб разьмесьціць накіроўную на відарысе. Усе "
"вылучэньні, якія перасоўваюцца, будуць прыцягвацца да накіроўных. Накіроўныя "
"можна прыбраць, выцягнуўшы іх за межы відарыса з дапамогай інструмэнта "
"«Перасоўнік»."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP умее зьлёту сьціскаць файлы з дапамогай gzip. Проста дадай <tt>.gz</tt> "
"(або <tt>.bz2</tt>, калі маеш у сыстэме bzip2) да імя файла, і твой відарыс "
"будзе захаваны сьціснутым. Безумоўна, загрузка сьціснутых відарысаў таксама "
"працуе."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP выкарыстоўвае пласты для ўпарадкаваньня відарысаў. Уяві сабе стос "
"карцінак, нарысаваных на празрыстай плёнцы, такіх, што гледзячы празь іх, "
"бачыш зьмесьціва ўсіх плёнак."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Калі назва пласта пазначана <b>тоўстым</b>, гэты пласт ня мае альфаканала. "
"Можна дадаць альфаканал, выкарыстоўваючы Пласт→Празрыстасьць→Дадаць "
"альфаканал."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Калі адсканаваныя фатаздымкі выглядаюць недастаткова каляровымі, іхны "
"танальны дыяпазон можна лёгка палепшыць, націснуўшы кнопку «Аўта» інструмэнта "
"«Ўзроўні» (Колеры→Узроўні). Адценьні колераў можна выправіць з дапамогай "
"інструмэнта «Крывыя» (Колеры→Крывыя)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Калі абводзіш шлях (Праца→Абвесьці шлях), выкарыстоўваецца бягучы інструмэнт "
"рысаваньня зь яго бягучымі наладкамі. Можна ўжываць «Пэндзаль» у рэжыме "
"градыента або нават «Сьцірку» ці «Пэцкаль»."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Калі на экране замала месца для ўсіх вакон, можна націснуць <tt>Tab</tt> у "
"вакне відарыса, каб схаваць або паказаць панэль інструмэнтаў і іншыя дыялёгі."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Бальшыня дадаткаў працуюць зь бягучым пластом бягучага відарыса. У асобных "
"выпадках патрэбна аб'яднаць усе пласты (Відарыс→Аб'яднаць пласты), каб "
"дадатак апрацоўваў увесь відарыс."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Ня ўсе эфэкты можна ўжыць да ўсіх тыпаў выяваў. Гэта адлюстроўваецца шэрым "
"колерам радка мэню. Магчыма, патрэбна зьмяніць рэжым выявы на RGB "
"(Відарыс→Рэжым→RGB), дадаць альфаканал (Пласт→Празрыстасьць→Дадаць "
"альфаканал) ці аб'яднаць усе пласты (Відарыс→Аб'яднаць усе пласты)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Націснуўшы і ўтрымліваючы клявішу <tt>Shift</tt> перад стварэньнем "
"вылучэньня можна дадаць вылучэньне да бягучага, замест ягонай замены. Ужыўшы "
"<tt>Ctrl</tt> перад стварэньнем вылучэньня можна прыбраць зь бягучага "
"вылучэньня."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"Калі захоўваеш відарыс для далейшай працы зь ім, выкарыстоўвай XCF - родны "
"фармат файла GIMP (ужывай пашырэньне імя файла <tt>.xcf</tt>). У ім "
"захоўваюцца ўсе пласты й іншыя падрабязнасьці працы. Калі праект скончаны, "
"можна захаваць яго як JPEG, PNG, GIF, ..."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Можна папраўляць ці перасоўваць вылучэньне, выкарыстоўваючы перацягваньне з "
"націснутай клявішай <tt>Alt</tt>. Калі перасоўваецца вакно, г.зн., што "
"кіраўнік вакон ужо ўжывае клявішу <tt>Alt</tt>. Бальшыню кіраўнікоў вакон "
"можна наставіць так, каб ігнаравалі клявішу <tt>Alt</tt> або выкарыстоўвалі "
"замест яе клявішу <tt>Super</tt> («Windows»)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Можна ствараць і зьмяняць складаныя вылучэньні, ужываючы інструмэнт «Шляхі». "
"Дыялёг «Шляхі» дазваляе працаваць з рознымі шляхамі й ператравараць іх у "
"вылучэньні."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Можна перацягнуць пласт з дыялёгу «Пласты» й кінуць яго на панэль "
"інструмэнтаў. Такім чынам будзе створана новы відарыс, якая ўтрымлівае "
"толькі гэты пласт."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"У GIMP можна перацягнуць і кінуць шмат рэчаў. Напрыклад, перацягнуўшы колер "
"з панэлі інструмэнтаў або палітры й кінуўшы яго на відарыс, запоўніш бягучае "
"вылучэньне гэтым колерам."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Можна рысаваць простыя квадраты ці акружнасьці ўжываючы Праца→Абвесьці па "
"контуры. Будзе абведзены контур бягучага вылучэньня. Больш складаныя абрысы "
"можна рысаваць, ужываючы інструмэнт «Шлях» або з дапамогай "
"Фільтры→Стварэньне→Gfig."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Можна атрымаць кантэкстную дапамогу для бальшыні функцый GIMP'а, націснуўшы "
"клявішу F1 у любы момант. Гэта спрацоўвае нават у мэню."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Шмат дзеяньняў з пластамі можна зрабіць, пстрыкнуўшы правай кнопкай мышы па "
"назве пласта ў дыялёгу «Пласты»."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Можна захаваць вылучэньне як канал (Вылучэньне→Захаваць як канал), а потым "
"зьмяняць гэты канал любымі інструмэнтамі рысаваньня. Ужываючы кнопкі ў "
"дыялёгу «Каналы» можна зьмяніць бачнасьць гэтага новага канала ці ператварыць "
"яго ў вылучэньне."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Можна карыстацца <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt>, каб прайсьці па ўсіх пластах "
"відарыса (калі твой кіраўнік вакон не перахоплівае гэтых клявішаў...)"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Выкарыстоўвай сярэднюю кнопку мышы, каб перамяшчацца па відарысе (або "
"націсьні <tt>Прабел</tt>, перасоўваючы мыш)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Выкарыстоўвай інструмэнты рысаваньня, каб зьмяніць вылучэньне. Пстрыкні па "
"кнопцы «Хуткая маска» ў левым ніжнім куце вакна відарыса. Рысуючы па выдарысе "
"зьмяні свай вылучэньне й пстрыкні па кнопцы зноў, каб вернуцца назад да "
"нармальнага вылучэньня."
#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Каб стварыць круглае вылучэньне, націсьні <tt>Shift</tt> падчас "
#~ "стварэньня эліптычнага вылучэньня. Каб дакладна разьмесьціць акружнасьць, "
#~ "дадай гарызантальную і вэртыкальную накіроўныя датычна акружнасьці, якую "
#~ "трэба вылучыць, разьмясьці курсор на перакрыжаваньні накіроўных і ствары "
#~ "вылучэньне."
#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr "<big>GNU Image Manipulation Program вітае цябе!</big>"
#~ msgid ""
#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "