Commit 06ef7949 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent ef89e072
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-15 16:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-15 16:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-22 17:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-22 17:54+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -9622,7 +9622,7 @@ msgid "Error parsing '%%s': line longer than %s characters."
msgstr "Błąd podczas przetwarzania „%%s”: wiersz jest dłuższy niż %s znaków."
 
#: ../app/config/gimpconfig-file.c:152 ../app/config/gimpconfig-file.c:196
#: ../app/core/gimp-tags.c:144 ../app/gui/themes.c:324
#: ../app/core/gimp-tags.c:144 ../app/gui/themes.c:325
#: ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:227
#, c-format
msgid "Error writing '%s': %s"
......@@ -10514,7 +10514,7 @@ msgid "When enabled, uses OpenCL for some operations."
msgstr "Kiedy jest włączone, używa OpenCL do wykonywania niektórych działań."
 
#: ../app/config/gimprc-deserialize.c:136 ../app/core/gimp-modules.c:131
#: ../app/core/gimp-units.c:278 ../app/gui/session.c:292
#: ../app/core/gimp-units.c:278 ../app/gui/session.c:293
#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:245
msgid "fatal parse error"
msgstr "krytyczny błąd podczas przetwarzania"
......@@ -11327,7 +11327,7 @@ msgstr ""
"Interpreter poleceń wsadowych „%s” jest niedostępny. Wyłączono tryb wsadowy."
 
#: ../app/core/gimp-contexts.c:153 ../app/core/gimptooloptions.c:348
#: ../app/gui/session.c:427 ../app/menus/menus.c:467
#: ../app/gui/session.c:428 ../app/menus/menus.c:468
#: ../app/widgets/gimpdevices.c:207
#, c-format
msgid "Deleting \"%s\" failed: %s"
......@@ -11760,25 +11760,25 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Flood Channel"
msgstr "Zalanie kanału"
 
#: ../app/core/gimpchannel.c:844
#: ../app/core/gimpchannel.c:845
msgid "Cannot fill empty channel."
msgstr "Nie można wypełniać na obszarze pustego kanału."
 
#: ../app/core/gimpchannel.c:880
#: ../app/core/gimpchannel.c:881
msgid "Cannot stroke empty channel."
msgstr "Nie można rysować na obszarze pustego kanału."
 
#: ../app/core/gimpchannel.c:1785
#: ../app/core/gimpchannel.c:1786
msgctxt "undo-type"
msgid "Set Channel Color"
msgstr "Ustawienie koloru kanału"
 
#: ../app/core/gimpchannel.c:1836
#: ../app/core/gimpchannel.c:1837
msgctxt "undo-type"
msgid "Set Channel Opacity"
msgstr "Ustawienie krycia kanału"
 
#: ../app/core/gimpchannel.c:1927 ../app/core/gimpselection.c:168
#: ../app/core/gimpchannel.c:1928 ../app/core/gimpselection.c:168
msgid "Selection Mask"
msgstr "Maska zaznaczenia"
 
......@@ -12653,7 +12653,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Anchor Floating Selection"
msgstr "Zakotwiczenie oderwanego zaznaczenia"
 
#: ../app/core/gimplayer-floating-selection.c:175 ../app/core/gimplayer.c:1009
#: ../app/core/gimplayer-floating-selection.c:175 ../app/core/gimplayer.c:1008
msgid ""
"Cannot create a new layer from the floating selection because it belongs to "
"a layer mask or channel."
......@@ -12729,13 +12729,13 @@ msgstr "Nie można bardziej podnieść warstwy."
msgid "Layer cannot be lowered more."
msgstr "Nie można bardziej obniżyć warstwy."
 
#: ../app/core/gimplayer.c:716 ../app/core/gimplayer.c:1712
#: ../app/core/gimplayer.c:715 ../app/core/gimplayer.c:1711
#: ../app/core/gimplayermask.c:257
#, c-format
msgid "%s mask"
msgstr "Maska %s"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:755
#: ../app/core/gimplayer.c:754
#, c-format
msgid ""
"Floating Selection\n"
......@@ -12744,20 +12744,20 @@ msgstr ""
"Oderwane zaznaczenie\n"
"(%s)"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:1618
#: ../app/core/gimplayer.c:1617
msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
msgstr "Nie można dodać maski warstwy, ponieważ warstwa już ją ma."
 
#: ../app/core/gimplayer.c:1629
#: ../app/core/gimplayer.c:1628
msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
msgstr "Nie można dodać maski warstwy o wymiarach różnych od wymiarów warstwy."
 
#: ../app/core/gimplayer.c:1635
#: ../app/core/gimplayer.c:1634
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Dodanie maski warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:1763
#: ../app/core/gimplayer.c:1762
msgctxt "undo-type"
msgid "Transfer Alpha to Mask"
msgstr "Przeniesienie kanału alfa na maskę"
......@@ -12792,12 +12792,12 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Dodanie kanału alfa"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2199
#: ../app/core/gimplayer.c:2200
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Alpha Channel"
msgstr "Usunięcie kanału alfa"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2220
#: ../app/core/gimplayer.c:2221
msgctxt "undo-type"
msgid "Layer to Image Size"
msgstr "Dopasowanie wymiarów warstwy do obrazu"
......@@ -13252,7 +13252,7 @@ msgstr "Dokładność"
#. gamma
#: ../app/core/gimptemplate.c:205 ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:195
#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:112
#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:113 ../app/tools/gimplevelstool.c:464
#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:113 ../app/tools/gimplevelstool.c:465
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"
 
......@@ -13914,7 +13914,7 @@ msgstr "Właściwości obrazu"
#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:68
#: ../app/dialogs/input-devices-dialog.c:62
#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:55
#: ../app/dialogs/module-dialog.c:134 ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1806
#: ../app/dialogs/module-dialog.c:134 ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1808
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:348 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:649
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:640 ../app/widgets/gimppdbdialog.c:175
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:663 ../app/widgets/gimptexteditor.c:162
......@@ -18821,6 +18821,14 @@ msgstr "Zakres celu"
msgid "Gray Handling"
msgstr "Obsługa odcieni szarości"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui-color-to-alpha.c:117
msgid "Pick farthest full-transparency color"
msgstr "Wybierz najdalszy w pełni przezroczysty kolor"
#: ../app/propgui/gimppropgui-color-to-alpha.c:139
msgid "Pick nearest full-opacity color"
msgstr "Wybierz najbliższy w pełni nieprzezroczysty kolor"
#: ../app/propgui/gimppropgui-convolution-matrix.c:202
msgid "Rotate matrix 90° counter-clockwise"
msgstr "Obraca macierz o 90° w lewo"
......@@ -18837,19 +18845,19 @@ msgstr "Odbija macierz poziomo"
msgid "Flip matrix vertically"
msgstr "Odbija macierz pionowo"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui-diffration-patterns.c:68
#: ../app/propgui/gimppropgui-diffraction-patterns.c:68
msgid "Frequencies"
msgstr "Częstotliwości"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui-diffration-patterns.c:79
#: ../app/propgui/gimppropgui-diffraction-patterns.c:79
msgid "Contours"
msgstr "Kontury"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui-diffration-patterns.c:90
#: ../app/propgui/gimppropgui-diffraction-patterns.c:90
msgid "Sharp Edges"
msgstr "Ostre krawędzie"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui-diffration-patterns.c:101
#: ../app/propgui/gimppropgui-diffraction-patterns.c:101
msgid "Other Options"
msgstr "Inne opcje"
 
......@@ -19001,11 +19009,11 @@ msgstr "Wybiera z listy często używanych temperatur kolorów"
msgid "New Seed"
msgstr "Nowe ziarno"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:367
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:368
msgid "Pick color from the image"
msgstr "Proszę wybrać kolor z obrazu"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:502
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:506
msgid "This operation has no editable properties"
msgstr "To działanie nie ma modyfikowalnych właściwości"
 
......@@ -19323,86 +19331,86 @@ msgid "Blend: "
msgstr "Gradient: "
 
#. the position labels
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1235
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1237
msgid "X:"
msgstr "Poziomo:"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1241
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1243
msgid "Y:"
msgstr "Pionowo:"
 
#. the color label
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1294 ../app/tools/gimptextoptions.c:583
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1296 ../app/tools/gimptextoptions.c:583
msgid "Color:"
msgstr "Kolor:"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1302
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1304
msgid "Change Endpoint Color"
msgstr "Zmiana koloru punktu końcowego"
 
#. the position label
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1340
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1460
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1342
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1462
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1025
msgid "Position:"
msgstr "Położenie:"
 
#. the color labels
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1365
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1367
msgid "Left color:"
msgstr "Lewy kolor:"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1371
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1373
msgid "Right color:"
msgstr "Prawy kolor:"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1398
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1407
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1400
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1409
msgid "Change Stop Color"
msgstr "Zmiana koloru przerwy"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1429
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1431
msgid "Delete stop"
msgstr "Usuń przerwę"
 
#. the type label
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1485
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1487
msgid "Blending:"
msgstr "Mieszanie:"
 
#. the color label
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1507
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1509
msgid "Coloring:"
msgstr "Kolory:"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1541
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1543
msgid "New stop at midpoint"
msgstr "Nowa przerwa w punkcie pośrednim"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1549
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1551
msgid "Center midpoint"
msgstr "Wyśrodkowany punkt pośredni"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1612
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1614
msgid "Start Endpoint"
msgstr "Pierwszy punkt końcowy"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1620
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1622
msgid "End Endpoint"
msgstr "Ostatni punkt końcowy"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1673
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1675
#, c-format
msgid "Stop %d"
msgstr "%d. przerwa"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1741
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:1743
#, c-format
msgid "Midpoint %d"
msgstr "%d. punkt pośredni"
 
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:2287
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:2296
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:2289
#: ../app/tools/gimpblendtool-editor.c:2298
msgid "Blend Step"
msgstr "Krok gradientu"
 
......@@ -19819,12 +19827,12 @@ msgstr "%s: dodaje punkty kontrolne do wszystkich kanałów"
msgid "Adjust Color Curves"
msgstr "Modyfikacja krzywych kolorów"
 
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:392 ../app/tools/gimplevelstool.c:334
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:392 ../app/tools/gimplevelstool.c:335
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:194
msgid "Cha_nnel:"
msgstr "Ka_nał:"
 
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:424 ../app/tools/gimplevelstool.c:364
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:424 ../app/tools/gimplevelstool.c:365
msgid "R_eset Channel"
msgstr "_Przywróć kanał"
 
......@@ -19832,7 +19840,7 @@ msgstr "_Przywróć kanał"
msgid "Curve _type:"
msgstr "_Typ krzywej:"
 
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:614 ../app/tools/gimplevelstool.c:688
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:614 ../app/tools/gimplevelstool.c:689
msgid "Could not read header: "
msgstr "Nie można odczytać nagłówka: "
 
......@@ -19986,12 +19994,12 @@ msgstr "%s: przełącza oryginalną i filtrowaną stronę"
msgid "%s: switch horizontal and vertical"
msgstr "%s: przełącza między poziomym a pionowym widokiem"
 
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1274 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:71
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1296 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:71
#, c-format
msgid "Import '%s' Settings"
msgstr "Importowanie ustawień „%s”"
 
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1276 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:73
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1298 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:73
#, c-format
msgid "Export '%s' Settings"
msgstr "Eksportowanie ustawień „%s”"
......@@ -20427,33 +20435,33 @@ msgid "Pick white point for the selected channel"
msgstr "Wybór białego punktu dla zaznaczonych kanałów"
 
#. Input levels frame
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:383
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:384
msgid "Input Levels"
msgstr "Poziomy wejściowe"
 
#. Output levels frame
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:499
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:500
msgid "Output Levels"
msgstr "Poziomy wyjściowe"
 
#. all channels frame
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:557
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:558
msgid "All Channels"
msgstr "Wszystkie kanały"
 
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:569
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:570
msgid "_Auto Input Levels"
msgstr "_Automatyczne poziomy wejściowe"
 
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:572
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:573
msgid "Adjust levels for all channels automatically"
msgstr "Dopasowuje poziomy automatycznie dla wszystkich kanałów"
 
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:599
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:600
msgid "Edit these Settings as Curves"
msgstr "Modyfikacja tych ustawień jako krzywe"
 
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:798
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:799
msgid "Use _old levels file format"
msgstr "_Stary format pliku poziomów"
 
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment