Commit 0678d0cf authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian (bokmal) translation.

2003-01-26  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* no.po: Updated Norwegian (bokmal) translation.
parent 1ca73a96
2003-01-26 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokmal) translation.
2003-01-25 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 1.2.1\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-22 01:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-22 01:10+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-26 17:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-26 17:30+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -25,7 +25,8 @@ msgstr "Flett sammen synlige lag"
#: libgimp/gimpexport.c:179
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s kan ikke hndtere avstand, strrelse eller ugjennomsiktighet for lag"
msgstr ""
"%s kan ikke hndtere avstand, strrelse eller ugjennomsiktighet for lag"
#: libgimp/gimpexport.c:188 libgimp/gimpexport.c:197
#, c-format
......@@ -302,15 +303,15 @@ msgstr "Velg mappe"
msgid "Select File"
msgstr "Velg fil"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:186
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:185
msgid "KiloBytes"
msgstr "KiloBytes"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:187
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:186
msgid "MegaBytes"
msgstr "MegaBytes"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:188
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:187
msgid "GigaBytes"
msgstr "GigaBytes"
......@@ -318,69 +319,69 @@ msgstr "GigaBytes"
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
msgstr "Klikk p drpetelleren og klikk s p en farge hvor som helst p skjermen for velge denne fargen."
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:88
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:91
msgid "Anchor"
msgstr "Anker"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:89
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:92
msgid "_Duplicate"
msgstr "_Duplikat"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:90
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:93
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:91
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:94
msgid "Linked"
msgstr "Lenket"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:92
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:95
msgid "Paste as New"
msgstr "Lim inn som nytt"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:93
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:96
msgid "Paste Into"
msgstr "Lim inn i"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:94
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:97
msgid "_Reset"
msgstr "_Nullstill"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:95
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:98
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:128
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:131
msgid "_Resize"
msgstr "End_re strrelse"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:129 libgimpwidgets/gimpstock.c:181
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:132 libgimpwidgets/gimpstock.c:184
msgid "_Scale"
msgstr "_Skaler"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:137
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:140
msgid "L_etter Spacing"
msgstr "M_ellomrom mellom bokstaver"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:138
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:141
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "Mellomrom mellom l_injer"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:159
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:162
msgid "Crop"
msgstr "Beskjr"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:177
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:180
msgid "_Transform"
msgstr "_Transformer"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:180
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:183
msgid "_Rotate"
msgstr "_Roter"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:182
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:185
msgid "_Shear"
msgstr "_Klipp"
......@@ -401,53 +402,50 @@ msgid "Factor"
msgstr "Faktor"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:984
#, fuzzy
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Hvis \"Tid\" knappen ikke er trykket ned, bruker du denne verdien som "
"startverdi for generering av tilfeldige tall - dette lar deg gjenta en gitt "
"\"tilfeldig\" operasjon"
msgstr "Bruk denne verdien som startverdi for generering av tilfeldige tall - dette lar deg gjenta en gitt tilfeldig operasjon"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:988
msgid "_Randomize"
msgstr ""
msgstr "Gj_r tilfeldig"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:999
#, fuzzy
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr ""
"Startverdi til generator av tilfeldige tall fra tiden n - dette garanterer "
"en noen lunde tilfeldig verdi"
msgstr "Gi generator for tilfeldige tall et generert tilfeldig tall som startverdi"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:101
msgid "Colorblind display filter"
msgstr "Visningsfilter for fargeblinde"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:122
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr "Simuleringsfilter for fargeblindhet (Brettel-Vienot-Mollon-algoritmen)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:167
#: modules/cdisplay_colorblind.c:188
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr ""
msgstr "Fargesvakt syn"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:327
#: modules/cdisplay_colorblind.c:473
msgid "Color Deficiency Type:"
msgstr ""
msgstr "Type fargesvakt syn:"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:337
msgid "Protonopia (insensitivity to red)"
msgstr ""
#: modules/cdisplay_colorblind.c:483
msgid "None (normal vision)"
msgstr "Ingen (vanlig syn)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:341
#: modules/cdisplay_colorblind.c:487
msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
msgstr "Protanopi (usensitiv for rd)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:491
msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
msgstr ""
msgstr "Deuteranopi (usensitiv for grnn)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:345
#: modules/cdisplay_colorblind.c:495
msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
msgstr ""
msgstr "Tritanopi (usensitiv for bl)"
#: modules/cdisplay_gamma.c:90
msgid "Gamma color display filter"
msgstr ""
msgstr "Visningsfilter for gammafarger"
#: modules/cdisplay_gamma.c:156
msgid "Gamma"
......@@ -459,7 +457,7 @@ msgstr "Gamme:"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:90
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr ""
msgstr "Visningsfilter for farger med hy kontrast"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:156
msgid "Contrast"
......@@ -467,11 +465,11 @@ msgstr "Kontrast"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:315
msgid "Contrast Cycles:"
msgstr ""
msgstr "Kontrastsykluser:"
#: modules/colorsel_triangle.c:110
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr ""
msgstr "Fargevelger i malerstil"
#: modules/colorsel_triangle.c:182
msgid "_Triangle"
......@@ -479,7 +477,7 @@ msgstr "_Trekant"
#: modules/colorsel_water.c:104
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr ""
msgstr "Fargevelger i vannfargestil"
#: modules/colorsel_water.c:176
msgid "_Watercolor"
......
2003-01-26 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokmal) translation.
2003-01-25 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
This diff is collapsed.
2003-01-26 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokmal) translation.
2003-01-04 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokmal) translation.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: achtung 1.1.25\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-04 00:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-04 00:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-26 17:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-26 17:18+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -137,15 +137,15 @@ msgstr ""
" %s\n"
"%s"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:569
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:574
msgid "Script-Fu Server Options"
msgstr "Script-Fu tjeneralternativer"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:596
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:601
msgid "Server Port:"
msgstr "Tjenerport:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:602
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:607
msgid "Server Logfile:"
msgstr "Loggfil p tjener:"
......@@ -337,7 +337,7 @@ msgstr "Tekstst
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:7
msgid "Outline Blur Radius"
msgstr ""
msgstr "Radius for uskarpt omriss"
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:8
#: plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:5
......@@ -352,7 +352,7 @@ msgstr "M
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:9
msgid "Shadow Blur Radius"
msgstr ""
msgstr "Radius for uskarp skygge"
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:10
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:14
......@@ -850,6 +850,9 @@ msgid ""
" A foreground text layer with transparency\n"
" and a background layer."
msgstr ""
"Burn-In: M ha to lag totalt!\n"
" Et forgrunnstekstlag med gjennomsiktighet\n"
" og et bakgrunnslag."
#: plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:6
msgid "Corona Width"
......@@ -957,7 +960,7 @@ msgstr "Blur mengde"
#: plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:4
msgid "Chip Amount"
msgstr ""
msgstr "Mengde hugging"
#: plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:5
msgid "Drop Shadow"
......@@ -1092,6 +1095,8 @@ msgid ""
"Darken Only\n"
"(Better, but only for Images with alot of White)"
msgstr ""
"Kun mrkere\n"
"(Bedre, men kun for bilder med mye hvitt)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:3
msgid "Stains"
......@@ -1258,12 +1263,12 @@ msgstr "T
#: plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:6
#, no-c-format
msgid "Fade From %"
msgstr ""
msgstr "Glidende overgang fra %"
#: plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:8
#, no-c-format
msgid "Fade To %"
msgstr ""
msgstr "Gli over til %"
#: plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:9
msgid "Use Growing Selection"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment