Commit 05577f0c authored by Kenneth Christiansen's avatar Kenneth Christiansen
Browse files

Translations from Keld

bonobo/po/da.po gconf/po/da.po gimp/po-plug-ins/da.po
gnumeric/po/da.po pan/po/da.po
parent f6b4a365
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP plug-ins /gnome-cvs\n"
"POT-Creation-Date: 2000-08-21 10:34-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2000-06-30 10:34+01:00\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-09 10:34+01:00\n"
"Last-Translator: Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>\n"
"Language-Team: Danish/Dansk <sslug-locale@sslug.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2063,7 +2063,7 @@ msgstr "Advarsel: det er en fil i gammelt format."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2419
msgid "Warning: Hmmm, it's a parameter file for newer CML_explorer than me."
msgstr ""
"Advarsel: Hmmm, dette er en parameterfil for en nyere CML_explorer end mig."
"Advarsel: Hmm, dette er en parameterfil for en nyere CML_explorer end mig."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2480
msgid "Error: failed to load parameters"
......@@ -4287,9 +4287,8 @@ msgid "Size: unknown"
msgstr "Strrelse: ukendt"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1590
#, fuzzy
msgid "Save as JPEG"
msgstr "Gem som PNG"
msgstr "Gem som JPEG"
#. sg - preview
#: plug-ins/common/jpeg.c:1613
......@@ -4297,7 +4296,6 @@ msgid "Image Preview"
msgstr "Forhndsvisning af billede"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1622
#, fuzzy
msgid "Preview (in image window)"
msgstr "Forhndsvisning (i billedvinduet)"
......@@ -4310,12 +4308,10 @@ msgid "Smoothing:"
msgstr "Udjvning"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1702
#, fuzzy
msgid "Restart markers"
msgstr "Genstart markering"
msgstr "Genstart markeringer"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1710
#, fuzzy
msgid "Restart frequency (rows):"
msgstr "Genstart frekvenser (rkker):"
......@@ -4328,9 +4324,8 @@ msgid "Progressive"
msgstr "Progressiv"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1768
#, fuzzy
msgid "Force baseline JPEG (Readable by all decoders)"
msgstr "Tving \"Baseline JPEG\" (alle dekoder kan lse dette)"
msgstr "Tving Baseline JPEG (alle dekodere kan lse dette)"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1790
msgid "Subsampling:"
......@@ -4349,12 +4344,10 @@ msgid "Floating-point"
msgstr "Flydende tal"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1809
#, fuzzy
msgid "DCT method (Speed/quality tradeoff):"
msgstr "DCT metode (hastighed eller kvalitet):"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1826
#, fuzzy
msgid "Image comments"
msgstr "Billedkommentarer"
......@@ -5295,6 +5288,8 @@ msgid ""
"When toggled, the resulting image will be scaled to fit into the given size "
"without changing the aspect ratio."
msgstr ""
"Nr den ndres, bliver det resulterende billede skaleret til at passe til "
"den givne strrelse uden at ndre strrelsesforhold."
#. Unit
#: plug-ins/common/ps.c:2864
......@@ -8370,7 +8365,6 @@ msgid "Move Path"
msgstr "Bevgelses-sti"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:503
#, fuzzy
msgid "Show PreviewFrame with Selected SrcLayer at current Controlpoint"
msgstr ""
"Vis Forhndsvisnings-ramme med valgte\n"
......@@ -8381,10 +8375,9 @@ msgid "Anim Preview"
msgstr "Anim forhndsvisning"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:514
#, fuzzy
msgid "Generate Animated Preview as multilayer image"
msgstr ""
"genererer animeret forhndsvisning\n"
"Generr animeret forhndsvisning\n"
"som flerlags-billede"
#. parameter settings
......@@ -8407,7 +8400,6 @@ msgstr "F
#. constrain
#. lower, upper (unconstrained)
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:568
#, fuzzy
msgid "First handled frame"
msgstr "Frste bearbejdede ramme"
......@@ -8426,7 +8418,6 @@ msgstr "Sidste ramme:"
#. constrain
#. lower, upper (unconstrained)
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:583
#, fuzzy
msgid "Last handled frame"
msgstr "Sidste bearbejdede ramme"
......@@ -8445,7 +8436,6 @@ msgstr "Forh
#. constrain
#. lower, upper (unconstrained)
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:598
#, fuzzy
msgid "Frame to show when UpdPreview button is pressed"
msgstr ""
"Ramme der skal vises nr UpdPreview\n"
......@@ -8466,14 +8456,13 @@ msgstr "lag-stak:"
#. constrain
#. lower, upper (unconstrained)
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:614
#, fuzzy
msgid ""
"How to insert SrcLayer into the Dst. Frame's Layerstack\n"
"0 means on top i.e. in front"
msgstr ""
"Hvordan kilde-lag skal indsttes i\n"
"lag-stakken p ml-rammen\n"
"0 er for oven"
"0 er for oven, dvs. forrest"
#. toggle force visibility
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:626
......@@ -8490,7 +8479,6 @@ msgid "Clip To Frame"
msgstr "Klip til ramme"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:644
#, fuzzy
msgid "Clip all copied Src-Layers at Frame Boundaries"
msgstr "Beskr alle kopierede kilde-lag ved ramme-grnser"
......@@ -8598,7 +8586,6 @@ msgid "Stepmode:"
msgstr "Skridtmodus:"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:1999
#, fuzzy
msgid "How to fetch the next SrcLayer at the next handled frame"
msgstr ""
"Hvordan det nste kilde-lag skal tages \n"
......@@ -8610,7 +8597,6 @@ msgid "Handle:"
msgstr "Anker:"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:2023
#, fuzzy
msgid "How to place the SrcLayer at Controlpoint Coordinates"
msgstr ""
"Hvordan det nste kilde-lag skal placeres \n"
......@@ -8653,11 +8639,8 @@ msgstr "Skal
#. constrain
#. lower, upper (unconstrained)
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:2161
#, fuzzy
msgid "Scale SrcLayer's Height in percent"
msgstr ""
"Skalr kilde-lags hjde\n"
"i procent"
msgstr "Skalr kilde-lags hjde i procent"
#. label text
#. scalesize spinsize
......@@ -8668,7 +8651,6 @@ msgstr ""
#. constrain
#. lower, upper (unconstrained)
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:2178
#, fuzzy
msgid "SrcLayer's Opacity in percent"
msgstr "Kilde-lagets uigennemsigtighed i procent"
......@@ -8717,12 +8699,11 @@ msgid "Add Point"
msgstr "Tilfj punkt"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:2297
#, fuzzy
msgid ""
"Add Controlpoint at end\n"
"(the last Point is duplicated)"
msgstr ""
"Tilfj kontrolpunkt ved slutningen \n"
"Tilfj kontrolpunkt ved slutningen\n"
"(det sidste punkt bliver duplikeret)"
#. toggle clip_to_image
......@@ -8731,13 +8712,10 @@ msgid "Show Path"
msgstr "Vis sti"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:2308
#, fuzzy
msgid ""
"Show Path Lines and enable pick/drag with left button or move with right "
"button"
msgstr ""
"Gr sti-liner synlige og muliggr\n"
"vlg/trk med venstre knap\n"
msgstr "Vis sti-liner og muliggr vlg/trk med venstre knap "
"eller flyt med hjre knap"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:2318
......@@ -8747,7 +8725,6 @@ msgid "Insert Point"
msgstr "Indst punkt"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:2326
#, fuzzy
msgid ""
"Insert Controlpoint\n"
"(the current Point is duplicated)"
......@@ -8802,23 +8779,19 @@ msgid "Clear Point"
msgstr "Fjern punkt"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:2404
#, fuzzy
msgid "Reset the current Controlpoint to default Values"
msgstr ""
"St det aktuelle kontrolpunkt tilbage\n"
"til standardvrdier"
msgstr "St det aktuelle kontrolpunkt tilbage til standardvrdier"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:2408
msgid "Clear All Points"
msgstr "Fjern alle punkter"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:2416
#, fuzzy
msgid ""
"Reset all Controlpoints to default Values but dont change the path (X/Y "
"Values)"
msgstr ""
"Indstil alle kontrolpunkter til forvalgte vrdier\n"
"Indstil alle kontrolpunkter til forvalgte vrdier "
"men ndr ikke stien (X/Y vrdier)"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:2423
......@@ -8826,13 +8799,11 @@ msgid "Rotate Follow"
msgstr "Rotr med flgning"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:2434
#, fuzzy
msgid ""
"Set Rotation for all Controlpoints to follow the shape of the path.\n"
"(Shift: use Rotation of contolpoint 1 as offset)"
msgstr ""
"St rotation for alle kontrolpunkter\n"
"til at flge stiens form.\n"
"St rotation for alle kontrolpunkter til at flge stiens form.\n"
"(Skift: brug rotation for kontrolpunkt 1 som afst)"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:2441
......@@ -8910,13 +8881,12 @@ msgstr ""
"Venligst reducr kontrolpunkter eller udvlg flere rammer"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:3010
#, fuzzy
msgid ""
"Can't operate with current Controlpoint\n"
"or Keyframe settings"
msgstr ""
"Kan ikke arbejde med det aktuelle kontrolpunkt\n"
"eller ngleramme indstillinger"
"eller ngleramme-indstillinger"
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:3017
msgid "Reset Keyframes"
......@@ -9874,6 +9844,8 @@ msgid ""
" Current layer isn't a GDynText layer or it has no alpha channel. Forcing "
"new layer creation."
msgstr ""
" Det aktuelle lag er ikke et GDynText lag eller det har ikke noget alfa-lag. Tvinger "
"oprettelse af nyt lag."
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext.c:313 plug-ins/gdyntext/gdyntext.c:448
msgid "GDynText Layer"
......@@ -9884,66 +9856,56 @@ msgid "GIMP Dynamic Text"
msgstr "GIMP Dynamisk Tekst"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:126
#, fuzzy
msgid "GDynText: Messages Window"
msgstr "GDynText beskedsvindue"
msgstr "GDynText: beskedsvindue"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:152
#, fuzzy
msgid "GDynText: About ..."
msgstr "GDynText: indls tekst"
msgstr "GDynText: Om ..."
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:245 plug-ins/gflare/gflare.c:4727
msgid "none"
msgstr "ingen"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:246
#, fuzzy
msgid "bottom-left"
msgstr "For neden til venstre"
msgstr "nederst til venstre"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:247
#, fuzzy
msgid "bottom-center"
msgstr "For neden til venstre"
msgstr "nederst til venstre"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:248
#, fuzzy
msgid "bottom-right"
msgstr "For neden til hjre"
msgstr "Nederst til hjre"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:249
msgid "middle-left"
msgstr ""
msgstr "midterst til venstre"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:250
#, fuzzy
msgid "center"
msgstr "Center"
msgstr "center"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:251
msgid "middle-right"
msgstr ""
msgstr "midterst til hjre"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:252
#, fuzzy
msgid "top-left"
msgstr "For oven til venstre"
msgstr "verst til venstre"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:253
#, fuzzy
msgid "top-center"
msgstr "Center"
msgstr "verst i midten"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:254
#, fuzzy
msgid "top-right"
msgstr "For oven til hjre"
msgstr "verst til hjre"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:263
#, fuzzy
msgid "GDynText"
msgstr "GDynText lag"
msgstr "GDynText"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:299
msgid "Toggle creation of a new layer"
......@@ -9963,7 +9925,7 @@ msgstr "Tekstfarve"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:339
msgid "Toggle anti-aliased text"
msgstr "Skift mellemanti-aliaset tekst "
msgstr "Skift mellem anti-aliaset tekst "
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:352
msgid "Left aligned text"
......@@ -9991,18 +9953,20 @@ msgid ""
"Layer\n"
"Alignment"
msgstr ""
"Lag\n"
"Justering"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:419
#, fuzzy
msgid "Set layer alignment"
msgstr "St lag som forbundne"
msgstr "St lag justering"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:449
#, fuzzy
msgid ""
"Line\n"
"Spacing"
msgstr "linieafstand"
msgstr ""
"linie\n"
"afstand"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:471
msgid "Set text rotation (degrees)"
......@@ -10033,36 +9997,33 @@ msgid "GDynText: CharMap"
msgstr "GDynText: tegntabel"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:920
#, fuzzy
msgid "GDynText: Load text"
msgstr "GDynText: indls tekst"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:965
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Warning file \"%s\" is larger than the maximum allowed text length (%d).\n"
msgstr "Advarsel fil \"%s\" er strre end den maksimalt tilladte lngde (%d)."
msgstr "Advarsel fil \"%s\" er strre end den maksimalt tilladte lngde (%d).\n"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:976
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error opening \"%s\"!\n"
msgstr "fejl ved bning af \"%s\"!"
msgstr "fejl ved bning af \"%s\"!\n"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntextcompat.c:119
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
" WARNING: GDynText is too old! A newer version is required to handle this "
"layer. Get it from %s"
msgstr ""
"ADVARSEL: GDynText er for gammel!\n"
" du kan tabe data ved at ndre af denne tekst.\n"
" En nyere version er krvet for at behandle dette lag.\n"
" F det fra %s\n"
"ADVARSEL: GDynText er for gammel! En nyere version er krvet for at behandle dette lag.\n"
" F det fra %s"
#: plug-ins/gdyntext/gdyntextcompat.c:172
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid " Upgrading old GDynText layer to %s."
msgstr "Konvertr gamle GDynText-lag til %s\n"
msgstr " Opgraderer gamle GDynText-lag til %s"
#: plug-ins/gdyntext/message_window.c:114
msgid "Dismiss"
......@@ -12550,17 +12511,16 @@ msgid "Density:"
msgstr "Tthed:"
#: plug-ins/print/gimp_color_window.c:219
#, fuzzy
msgid "Dither Algorithm:"
msgstr "Prims algoritme"
msgstr "Dither algoritme:"
#.
#. * Create the main dialog
#.
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:221
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s -- Print v%s"
msgstr "Udskriv v%s"
msgstr "%s -- Udskriv v%s"
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:230
msgid ""
......@@ -12587,13 +12547,12 @@ msgid "Center Image"
msgstr "Centrr billede"
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:314
#, fuzzy
msgid "Units:"
msgstr "Enheder"
msgstr "Enheder:"
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:326
msgid "cm"
msgstr ""
msgstr "cm"
#.
#. * Printer settings frame...
......@@ -12615,9 +12574,8 @@ msgid "Media Source:"
msgstr "Mediekilde:"
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:454
#, fuzzy
msgid "Ink Type:"
msgstr "Lnketype"
msgstr "Blktype:"
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:465
msgid "Portrait"
......@@ -12651,27 +12609,24 @@ msgstr "Eksperimentel line
#. * Image type
#.
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:545
#, fuzzy
msgid "Image Type"
msgstr "Billedtyper"
msgstr "Billedtype"
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:555
#, fuzzy
msgid "Line Art"
msgstr "Liner"
msgstr "Linjekunst"
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:566
#, fuzzy
msgid "Solid Colors"
msgstr "Anden farve"
msgstr "Simple farver"
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:577
msgid "Photograph"
msgstr ""
msgstr "Fotografi"
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:588
msgid "Monochrome"
msgstr ""
msgstr "Sort/hvid"
#.
#. * Scaling...
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment