Commit 0480cce8 authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Translation updated by Tino Meinen.

2005-06-25  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
parent 45051914
2005-06-25 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2005-06-25 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-15 11:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-15 18:39+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-24 19:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-24 22:58+0200\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -196,10 +196,15 @@ msgstr ""
"U staat op het punt een kanaal (opgeslagen selectie) op te slaan als %s.\n"
"Hiermee slaat u niet de zichtbare lagen op."
#: ../libgimp/gimpfontmenu.c:100
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:124 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:169
msgid "Font Selection"
msgstr "Fontselectie"
# zonder schreef/schreefloos
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:137 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:170
msgid "Sans"
msgstr "Sans"
#: ../libgimp/gimpgradientmenu.c:115
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Verloopselectie"
......@@ -290,18 +295,15 @@ msgstr "Huidige selectie vervangen"
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Snijden met huidige selectie"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:160 ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:352
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:160 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
msgid "Red"
msgstr "Rood"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:161 ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:161 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
msgid "Green"
msgstr "Groen"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:170
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
msgid "Blue"
msgstr "Blauw"
......@@ -313,8 +315,7 @@ msgstr "Grijs"
msgid "Indexed"
msgstr "Met index"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:171
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:355
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
msgid "Alpha"
msgstr "Alpha"
......@@ -614,24 +615,30 @@ msgid "Sets the color profile for the display."
msgstr "Stelt het kleurprofiel van de display in."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
msgid ""
"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system."
msgstr "Indien aangezet, zal GIMP trachten het kleurprofiel voor weergave uit het 'windowing'systeem te gebruiken."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:47
msgid "Sets default RGB workspace color profile."
msgstr "Stelt standaard RGB kleurprofiel in."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:46
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:49
msgid "Sets the CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr ""
"Stelt het CMYK kleurprofiel in dat gebruikt wordt om RGB en CMYK in elkaar "
"om te zetten."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:51
msgid "Sets the color profile used when printing."
msgstr "Stelt het kleurprofiel is dat gebruikt wordt bij afdrukken."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:53
msgid "Sets how colors are mapped for your display."
msgstr "Stelt in hoe kleuren worden geprojecteerd op uw monitor."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:55
msgid "Sets how colors are converted from workspace to simulation device."
msgstr ""
"Stelt in hoe kleuren worden omgezet van werkruimte naar simulatieapparaat."
......@@ -660,8 +667,7 @@ msgid "Relative Colorimetric"
msgstr "Relatief colorimetrisch"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:350 ../modules/cdisplay_proof.c:57
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:93 ../modules/cdisplay_proof.c:57
msgid "Saturation"
msgstr "Verzadiging"
......@@ -782,7 +788,7 @@ msgstr "Module '%s' wordt geladen\n"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:197 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:216
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:330 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:358
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:482
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:470
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "Laadfout module '%s': %s"
......@@ -828,99 +834,51 @@ msgstr "Kon de map '%s' voor de miniaturen niet aanmaken."
msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
msgstr "Kon geen miniatuur aanmaken voor %s: %s"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:99
#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:130
msgid "_Search:"
msgstr "_Zoeken:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:118
msgid "_Foreground Color"
msgstr "_Voorgrondkleur"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:103
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:122
msgid "_Background Color"
msgstr "_Achtergrondkleur"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:107
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:126
msgid "Blac_k"
msgstr "_Zwart"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:111
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:130
msgid "_White"
msgstr "_Wit"
# 'Schaalt'? 'Schubben'? Weegschalen
# Misschien gaat het over kleurbereik
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:133
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:129
msgid "Scales"
msgstr "Schalen"
# Deze letters moeten eigenlijk overeenkomen met de Nederlandse vertaling
# Hue-kleurtoon
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:155
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_H"
msgstr "_K"
# Saturation-verzadiging
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:156
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_S"
msgstr "_V"
# Value-waarde
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:157
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_V"
msgstr "_W"
# Red-rood
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:158
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_R"
msgstr "_R"
# Green-groen
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:159
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_G"
msgstr "_G"
# Blue-blauw
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:160
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_B"
msgstr "_B"
# Alpha-alfa
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:161
msgid "_A"
msgstr "_A"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:349
msgid "Hue"
msgstr "Kleurtoon"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:351
msgid "Value"
msgstr "Waarde"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:243
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS"
msgstr "Hexadecimale kleurnotatie zoals gebruikt in HTML en CSS"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:248
msgid "HTML _Notation:"
msgstr "HTML-_notatie:"
# Huidige kleur
# (niet huidig kleur)
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:203
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:214
msgid "Current:"
msgstr "Huidige:"
# Vorige kleur
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:225
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:236
msgid "Old:"
msgstr "Oude:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:281
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS"
msgstr "Hexadecimale kleurnotatie zoals gebruikt in HTML en CSS"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:286
msgid "HTML _Notation:"
msgstr "HTML-_notatie:"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:351
msgid "Select Folder"
msgstr "Selecteer map"
......@@ -1012,39 +970,39 @@ msgstr "_Opnieuw instellen"
msgid "Visible"
msgstr "Zichtbaar"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:154 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:158
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:157 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:161
msgid "_Stroke"
msgstr "_Doorhalen"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:170
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:173
msgid "L_etter Spacing"
msgstr "L_etterspatiëring"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:171
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:174
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "_Regelhoogte"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:187
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:190
msgid "_Resize"
msgstr "_Herschalen"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:188 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:294
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:297
msgid "_Scale"
msgstr "_Schalen"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:273
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:276
msgid "Crop"
msgstr "Snijden"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:290
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:293
msgid "_Transform"
msgstr "_Transformeren"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:293
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:296
msgid "_Rotate"
msgstr "_Draaien"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:295
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:298
msgid "_Shear"
msgstr "_Hellen"
......@@ -1087,6 +1045,50 @@ msgstr ""
msgid "_Randomize"
msgstr "_Willekeurig maken"
# Deze letters moeten eigenlijk overeenkomen met de Nederlandse vertaling
# Hue-kleurtoon
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:92
msgid "_H"
msgstr "_K"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:92
msgid "Hue"
msgstr "Kleurtoon"
# Saturation-verzadiging
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:93
msgid "_S"
msgstr "_V"
# Value-waarde
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:94
msgid "_V"
msgstr "_W"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:94
msgid "Value"
msgstr "Waarde"
# Red-rood
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
msgid "_R"
msgstr "_R"
# Green-groen
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
msgid "_G"
msgstr "_G"
# Blue-blauw
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
msgid "_B"
msgstr "_B"
# Alpha-alfa
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
msgid "_A"
msgstr "_A"
# Is 'Protanopia' called the same in Dutch?
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:67
msgid "Protanopia (insensitivity to red"
......@@ -1138,14 +1140,20 @@ msgstr "Contrast"
msgid "Contrast C_ycles:"
msgstr "Contrast-c_ycles:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:95
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:99
msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
msgstr "Kleurbeheer weergavefilter met ICC-kleurpofielen"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:163
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:167
msgid "Color Management"
msgstr "Kleurbeheer"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:235
msgid ""
"This module takes its configuration from the <i>Color Management</i> section "
"in the Preferences dialog."
msgstr "Deze module haalt zijn configuratie uit de sectie <i>Kleurbeheer</i> in het dialoogvenster Voorkeuren."
#: ../modules/cdisplay_proof.c:127
msgid "Color proof filter using ICC color profile"
msgstr "Kleurcontrolefilter met ICC-kleurpofiel"
......
2005-06-25 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2005-06-23 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment