Commit 0350eb7d authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 95a852c4
......@@ -10,10 +10,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-14 23:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-18 01:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-29 02:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-02 17:10+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:120
msgid "Original"
......@@ -1058,7 +1058,7 @@ msgstr "Spara kanalblandarinställningar"
#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:1058
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2035 ../plug-ins/common/curve-bend.c:839
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:776 ../plug-ins/common/file-csource.c:407
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:776 ../plug-ins/common/file-csource.c:409
#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1371 ../plug-ins/common/file-gbr.c:665
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:792 ../plug-ins/common/file-gih.c:1260
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:236 ../plug-ins/common/file-mng.c:649
......@@ -1069,7 +1069,7 @@ msgstr "Spara kanalblandarinställningar"
#: ../plug-ins/common/file-raw.c:623 ../plug-ins/common/file-raw.c:651
#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:567 ../plug-ins/common/file-tga.c:1202
#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:842 ../plug-ins/common/file-xbm.c:1037
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1449 ../plug-ins/common/file-xwd.c:637
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1456 ../plug-ins/common/file-xwd.c:637
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:311 ../plug-ins/file-fits/fits.c:478
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:752 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1020
......@@ -1106,7 +1106,7 @@ msgstr "Lägger till schackrutor"
msgid "Checkerboard"
msgstr "Schackrutor"
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:413 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1156
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:413 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1163
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:510
msgid "_Size:"
msgstr "_Storlek:"
......@@ -3120,7 +3120,7 @@ msgstr "\"%s\": EOF eller fel vid läsning av palettdata"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1377 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1017
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1200 ../plug-ins/common/file-sunras.c:572
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1207 ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:713
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1042 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1454
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1042 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1461
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:639 ../plug-ins/common/file-xwd.c:642
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:322 ../plug-ins/file-fits/fits.c:483
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:720 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1014
......@@ -3134,50 +3134,50 @@ msgstr "Sparar \"%s\""
msgid "C source code"
msgstr "C källkod"
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:701
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:705
msgid "C-Source"
msgstr "C-källkod"
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:719
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:723
msgid "_Prefixed name:"
msgstr "_Prefixnamn:"
# src/header_stuff.c:462
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:728
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:732
msgid "Co_mment:"
msgstr "Ko_mmentar:"
#. Use Comment
#.
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:735
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:739
msgid "_Save comment to file"
msgstr "_Spara kommentar till fil"
#. GLib types
#.
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:747
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:751
msgid "_Use GLib types (guint8*)"
msgstr "_Använd GLib-typer (guint8*)"
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:760
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:764
msgid "Us_e macros instead of struct"
msgstr "An_vänd makron istället för structar"
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:773
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:777
msgid "Use _1 byte Run-Length-Encoding"
msgstr "Använd _1-bytes Run-Length-kodning"
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:786
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:790
msgid "Sa_ve alpha channel (RGBA/RGB)"
msgstr "Spa_ra alfakanal (RGBARGB)"
#. RGB-565
#.
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:798
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:802
msgid "Save as _RGB565 (16-bit)"
msgstr "Spara som _RGB565 (16-bitars)"
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:821
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:825
msgid "Op_acity:"
msgstr "Op_acitet:"
......@@ -3412,7 +3412,7 @@ msgstr "Kunde inte läsa in en pensel i röret; ger upp."
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:859
msgid "Brush Pipe"
msgstr "Penselpipa"
msgstr "Penselrör"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:876
msgid "Spacing (percent):"
......@@ -3936,51 +3936,51 @@ msgstr ""
"Kontrollera att du angett ett giltigt filnamn och att den valda platsen är "
"skrivbar!"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:803
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:920
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:808
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:925
msgid "Omit hidden layers and layers with zero opacity"
msgstr "Utelämna gömda lager och lager med noll opacitet"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:807
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:924
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:812
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:929
msgid "Convert bitmaps to vector graphics where possible"
msgstr "Konvertera bitmap-bilder till vektorgrafik där det är möjligt"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:811
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:928
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:816
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:933
msgid "Apply layer masks before saving"
msgstr "Tillämpa lagermasker innan du sparar"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:814
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:931
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:819
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:936
msgid "Keeping the masks will not change the output"
msgstr "Att behålla maskerna kommer inte att ändra utdatan"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:867
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:872
msgid "Save to:"
msgstr "Spara till:"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:871
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:876
msgid "Browse..."
msgstr "Bläddra..."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:872
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:877
msgid "Multipage PDF export"
msgstr "Flersidig PDF-export"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:905
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:910
msgid "Remove the selected pages"
msgstr "Ta bort markerade sidor"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:915
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:920
msgid "Add this image"
msgstr "Lägg till denna bild"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1028
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1033
msgid "Error! In order to save the file, at least one image should be added!"
msgstr "Fel! För att spara filen bör åtminstone en bild läggas till!"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1351
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1356
#: ../plug-ins/print/print-draw-page.c:228
msgid "Cannot handle the size (either width or height) of the image."
msgstr "Kan inte hantera storleken (antingen bredd eller höjd) på bilden."
......@@ -4826,7 +4826,7 @@ msgstr "_ID-prefix:"
msgid "_Write hot spot values"
msgstr "_Skriv hot spot-värden"
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1267 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1083
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1267 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1090
msgid "Hot spot _X:"
msgstr "Hot spot _X:"
......@@ -4848,7 +4848,7 @@ msgid "_Mask file extension:"
msgstr "_Maskfilsändelse:"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:331 ../plug-ins/common/file-xmc.c:369
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1046
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1053
msgid "X11 Mouse Cursor"
msgstr "X11-muspekare"
......@@ -4876,22 +4876,22 @@ msgstr "Bildruta %d av \"%s\" är för bred för en X-muspekare."
msgid "Frame %d of '%s' is too high for an X cursor."
msgstr "Bildruta %d av \"%s\" är för hög för en X-muspekare."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:890
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:897
#, c-format
msgid "there is no image chunk in \"%s\"."
msgstr "det finns ingen bilddel i \"%s\"."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:932
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:939
#, c-format
msgid "'%s' is too wide for an X cursor."
msgstr "\"%s\" är för bred för en X-muspekare."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:939
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:946
#, c-format
msgid "'%s' is too high for an X cursor."
msgstr "\"%s\" är för hög för en X-muspekare."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1009
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1016
#, c-format
msgid "A read error occurred."
msgstr "Ett läsfel har inträffat."
......@@ -4899,23 +4899,23 @@ msgstr "Ett läsfel har inträffat."
#.
#. * parameter settings
#.
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1051
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1058
msgid "XMC Options"
msgstr "XMC-inställningar"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1079
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1086
msgid "Enter the X coordinate of the hot spot. The origin is top left corner."
msgstr "Ange X-koordinat för hot spot. Ursprunget är övre vänstra hörnet."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1097
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1104
msgid "Enter the Y coordinate of the hot spot. The origin is top left corner."
msgstr "Ange Y-koordinat för hot spot. Ursprunget är övre vänstra hörnet."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1108
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1115
msgid "_Auto-Crop all frames."
msgstr "Beskär _automatiskt alla bildrutor."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1121
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1128
msgid ""
"Remove the empty borders of all frames.\n"
"This reduces the file size and may fix the problem that some large cursors "
......@@ -4928,7 +4928,7 @@ msgstr ""
"Avmarkera om du planerar att redigera den exporterade markören i andra "
"program."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1144
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1151
msgid ""
"Choose the nominal size of frames.\n"
"If you don't have plans to make multi-sized cursor, or you have no idea, "
......@@ -4947,57 +4947,57 @@ msgstr ""
"animeringssekvens och vilken sekvens som används baseras på värdet av \"gtk-"
"cursor-theme-size\"."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1161
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1168
msgid "_Use this value only for a frame which size is not specified."
msgstr ""
"Använd detta värde endast för en bildr_uta vars storlek inte är specificerad."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1164
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1171
msgid "_Replace the size of all frames even if it is specified."
msgstr "_Ersätt storleken för alla bildrutor även om de har angivits."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1198
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1205
msgid "Enter time span in milliseconds in which each frame is rendered."
msgstr "Ange tidsspann i millisekunder i vilken varje bildruta renderas."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1201
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1208
msgid "_Delay:"
msgstr "Fördrö_jning:"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1206
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1213
msgid "_Use this value only for a frame which delay is not specified."
msgstr ""
"Använd detta värde endast för en bildr_uta vars fördröjning inte är "
"specificerad."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1209
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1216
msgid "_Replace the delay of all frames even if it is specified."
msgstr "E_rsätt fördröjningen på alla bildrutor även om den är specificerad."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1234
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1241
msgid ""
"The part of copyright information that exceeded 65535 characters was removed."
msgstr ""
"Delen för upphovsrättslig information som översteg 65535 tecken togs bort."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1244
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1251
msgid "Enter copyright information."
msgstr "Ange upphovsrättslig information."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1246
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1253
msgid "_Copyright:"
msgstr "Upp_hovsrätt:"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1262
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1269
msgid ""
"The part of license information that exceeded 65535 characters was removed."
msgstr "Delen för licensinformation som översteg 65535 tecken togs bort."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1272
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1279
msgid "Enter license information."
msgstr "Ange licensinformation."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1274
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1281
msgid "_License:"
msgstr "_Licens:"
......@@ -5006,40 +5006,40 @@ msgstr "_Licens:"
#.
#. We use gtk_text_view for "Other" while "Copyright" & "License" is entered
#. * in gtk_entry because We want allow '\n' for "Other".
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1281
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1288
msgid "_Other:"
msgstr "A_nnat:"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1315
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1322
msgid "Enter other comment if you want."
msgstr "Ange en kommentar om du vill."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1365
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1372
#, c-format
msgid "Comment is limited to %d characters."
msgstr "Kommentaren är begränsad till %d tecken."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1483
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1490
#, c-format
msgid "This plug-in can only handle RGBA image files with 8bit color depth."
msgstr "Denna insticksmodul kan bara hantera RGBA-bilder med 8bit färgdjup."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1501
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1508
#, c-format
msgid "Frame '%s' is too wide. Please reduce to no more than %dpx."
msgstr "Bildruta \"%s\" är för bred. Reducera till högst %dpx."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1508
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1515
#, c-format
msgid "Frame '%s' is too high. Please reduce to no more than %dpx."
msgstr "Bildruta \"%s\" är för hög. Reducera till högst %dpx."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1515
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1522
#, c-format
msgid "Width and/or height of frame '%s' is zero!"
msgstr "Bredd och/eller höjd på bildruta \"%s\" är noll!"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1555
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1562
#, c-format
msgid ""
"Cannot save the cursor because the hot spot is not on frame '%s'.\n"
......@@ -5050,7 +5050,7 @@ msgstr ""
"Försök att ändra hot spot-läge, lagergeometri eller spara utan automatisk "
"beskärning."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1712
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1719
#, c-format
msgid ""
"Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames whose "
......@@ -5061,7 +5061,7 @@ msgstr ""
"bredd eller höjd är större än %ipx.\n"
"Det kommer att göra skärmen rörig i vissa miljöer."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1719
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1726
msgid ""
"Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames whose "
"nominal size is not supported by GNOME settings.\n"
......@@ -5074,7 +5074,7 @@ msgstr ""
"bildrutor...\" i dialogrutan för att spara, annars kanske markören inte "
"visas i GNOME:s inställningar."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1956
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1963
#, c-format
msgid ""
"The parasite \"%s\" is too long for an X cursor comment. It was cut off to "
......@@ -5084,7 +5084,7 @@ msgstr ""
"att passa."
#. translators: the %i is *always* 8 here
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2159
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2166
#, c-format
msgid ""
"Sorry, this plug-in cannot handle a cursor which contains over %i different "
......@@ -5884,88 +5884,88 @@ msgstr "\"%s\" verkar inte vara en ICC-färgprofil"
msgid "Converting from '%s' to '%s'"
msgstr "Konverterar från \"%s\" till \"%s\""
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1248
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1252
#, c-format
msgid "Could not load ICC profile from '%s'"
msgstr "Kunde inte läsa in ICC-profil från \"%s\""
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1270
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1274
#, c-format
msgid "The image '%s' has an embedded color profile:"
msgstr "Bilden \"%s\" har en inbäddad färgprofil:"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1314
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1318
#, c-format
msgid "Convert the image to the RGB working space (%s)?"
msgstr "Konvertera bilden till RGB-arbetsrymden (%s)?"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1345
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1349
msgid "Convert to RGB working space?"
msgstr "Konvertera till RGB-arbetsrymd?"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1350
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1354
msgid "_Keep"
msgstr "_Behåll"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1355
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1359
msgid "_Convert"
msgstr "_Konvertera"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1383 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:436
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1387 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:436
msgid "_Don't ask me again"
msgstr "_Fråga mig inte igen"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1450
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1454
msgid "Select destination profile"
msgstr "Välj målprofil"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1477
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1481
msgid "All files (*.*)"
msgstr "Alla filer (*.*)"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1482
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1486
msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
msgstr "ICC-färgprofil (*.icc, *.icm)"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1526
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1530
#, c-format
msgid "RGB workspace (%s)"
msgstr "RGB-arbetsrymd (%s)"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1576
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1580
msgid "Convert to ICC Color Profile"
msgstr "Konvertera till ICC-färgprofil"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1577
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1581
msgid "Assign ICC Color Profile"
msgstr "Tilldela ICC-färgprofil"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1585
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1589
msgid "_Assign"
msgstr "_Tilldela"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1603
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1607
msgid "Current Color Profile"
msgstr "Aktuell färgprofil"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1618
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1622
msgid "Convert to"
msgstr "Konvertera till"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1618
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1622
msgid "Assign"
msgstr "Tilldela"
# Klart osäker
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1642
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1646
msgid "_Rendering Intent:"
msgstr "_Renderingsintention:"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1658
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1662
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr "Svartpunkts_kompensation"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1700
#: ../plug-ins/common/lcms.c:1704
msgid "Destination profile is not for RGB color space."
msgstr "Målprofilen är inte för RGB-färgrymd."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment