Commit 01e00a2a authored by Daniel Korostil's avatar Daniel Korostil Committed by Administrator

Update Ukrainian translation

parent c4e27635
......@@ -7,10 +7,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp"
"&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-18 20:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-20 12:12+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-01 16:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-02 09:42+0200\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <kde-i18n-uk@kde.org>\n"
"Language: uk\n"
......@@ -30,12 +29,11 @@ msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr "Збірку підготував Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid ""
"This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer "
"version of Windows."
msgstr ""
"Ця версія GIMP вимагає Windows XP з Service Pack 3, або новішої версії "
"Windows."
#| msgid ""
#| "This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer "
#| "version of Windows."
msgid "This version of GIMP requires Windows 7, or a newer version of Windows."
msgstr "Ця версія GIMP вимагає Windows 7 або новішої версії Windows."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
msgid "Development version"
......@@ -145,56 +143,64 @@ msgstr ""
"виконання GTK+"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
msgid "Debug symbols"
msgstr "Дані для зневаджування"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Include information to help with debugging GIMP"
msgstr "Включити інформацію, яка допоможе виправляти помилки в GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "Рушій MS-Windows для GTK+"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "Windows-вигляд для GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Підтримка старих доповнень"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr ""
"Встановити бібліотеки, потрібні для старих доповнень від сторонніх "
"розробників"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Translations"
msgstr "Переклади"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "Python scripting"
msgstr "Сценарії на Python"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr "Дозволяє використовувати в GIMP додатки, написані мовою Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "MyPaint brushes"
msgstr "Пензлі MyPaint"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr "Встановити стандартний набір пензлів MyPaint"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
msgid "PostScript support"
msgstr "Підтримка PostScript"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:36
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "Дозволяє GIMP завантажувати файли PostScript"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "Підтримка 32-бітових доповнень"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
......@@ -203,23 +209,23 @@ msgstr ""
"Включити файли, потрібні для використання 32-бітових доповнень.%nПотребує "
"підтримки Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:38
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
msgid "Additional icons:"
msgstr "Додаткові піктограми:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr "Створити &значок на стільниці"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:42
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr "Створити &значок на панелі швидкого запуску"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Вилучити попередню версію GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
......@@ -228,45 +234,45 @@ msgstr ""
"Під час оновлення середовища GIMP в %1 трапилась помилка. Якщо трапляються "
"помилки під час запуску доповнень, спробуйте вилучити і перевстановити GIMP."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:44
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Помилка видобування тимчасових даних."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:47
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Помилка оновлення даних про інтерпретатор Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "Помилка оновлення даних про пензлі MyPaint."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#, no-c-format
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "Сталася помилка під час оновлення %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#, no-c-format
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr "Виникла помилка під час оновлення файлу конфігурації GIMP %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:51
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "Змінити в GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
msgid "Select file associations"
msgstr "Виберіть призначення файлів"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid "Extensions:"
msgstr "Розширення:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Виберіть типи файлів, які будуть пов'язані з GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
......@@ -274,27 +280,27 @@ msgstr ""
"Завдяки цьому файли відкриватимуться в GIMP, якщо на них двічі клацнути в "
"Провіднику."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
msgid "Select &All"
msgstr "&Вибрати всі"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
msgid "Unselect &All"
msgstr "&Зняти вибір з усіх"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
msgid "Select &Unused"
msgstr "Вибрати &невикористані"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:61
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "Типи файлів, які будуть пов'язані з GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "Видалення попередньої версії GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
......@@ -309,7 +315,7 @@ msgstr ""
"встановлення і вкажіть іншу теку для встановлення.%n%nЗараз програма "
"встановлення завершить роботу."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
......@@ -324,7 +330,7 @@ msgstr ""
"цієї версії в %2, або виберіть Особливе встановлення і вкажіть іншу теку для "
"встановлення.%n%nЗараз програма встановлення завершить роботу."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
......@@ -336,54 +342,58 @@ msgstr ""
"програма встановлення продовжить роботу при першому вході з "
"адміністративними правами."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Під час перезапуску встановлення трапилась помилка. (%1)"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
msgid "Cleaning up old files..."
msgstr "Вилучаємо застарілі файли…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#, no-c-format
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr "Пам'ятайте: GIMP - вільна програма.%n%nВідвідайте"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
msgid "for free updates."
msgstr ", щоб отримати вільні оновлення."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Налаштування типів файлів..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Налаштування середовища для Python-розширень GIMP..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "Налаштування пензлів MyPaint..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "Налаштування середовища GIMP..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:79
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr "Встановлення конфігурації GIMP для підтримки 32-бітових доповнень..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
msgid "Launch GIMP"
msgstr "Запустити GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
msgid "Removing add-on"
msgstr "Вилучення додатка"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:83
#, no-c-format
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "Внутрішня помилка (%1)."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:84
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment