da.po 738 KB
Newer Older
1
# Danish translation for GIMP.
Alan01's avatar
Alan01 committed
2
# Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc. & nedenstående oversættere.
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
3
# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
4
5
6
7
#
# Yderligere oplysninger og konventioner kan findes på
# http://wiki.dansk-gruppen.dk/index.php/GIMP
#
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
8
9
10
11
12
13
14
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1999, 2000.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04, 05.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2005.
# Mads Bille Lundby <lundbymads@gmail.com>, 2009.
# Lars Christian Jensen <lars@jink.dk>, 2009 (review).
15
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
16
# scootergrisen, 2015, 2016.
Alan01's avatar
Alan01 committed
17
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2017, 2018 (oversat og gennemgået i sin helhed).
Alan01's avatar
Alan01 committed
18
19
20
21
#
# Ordlisten på http://wiki.dansk-gruppen.dk/index.php/Gimp-move kunne godt trænge til en opdatering.
# Jeg har valgt at skele meget til Adobe Photoshop for ikke selv at opfinde oversættelser, som kun jeg forstår (Alan, 2017)
#
Alan01's avatar
Alan01 committed
22
23
24
25
# Opslagsværker:
# https://www.ddpff.dk/teknisk-support/grafisk-leksikon/alle (meget blandet, ikke kun grafisk)
# http://www.grafisk-litteratur.dk/grafisk_fagsprog.asp?type=1
#
Alan01's avatar
Alan01 committed
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
# Konventioner:
# Hue -> Farvetone (denstoredanske.dk om "farve" har kulør, men farvetone har vundet hævd - bruges også af Photoshop)
# Saturation -> Mætning (denstoredanske.dk om "farve" har mætningsgrad, men Photoshop bruger mætning)
# Brightness -> Lysstyrke. Lysstyrke er ok til skærme, der udsender lys, men et dårligt udtryk til at beskrive billeders lyshed/mørke (denstoredanske.dk om "farve" har lyshed, men Photoshop bruger lysstyrke, og det lader til at have vundet hævd)
# Value -> Værdi eller Lyshed (denstoredanske.dk om "farve")
# Opacity/opaque -> Uigennemsigtighed/uigennemsigtig (Opacitet forstås nok af de færreste)
# Transparency/transparent -> Gennemsigtighed/gennemsigtig
# Airbrush -> Airbrush (bruges i Photoshop: https://helpx.adobe.com/dk/photoshop/using/painting-tools.html, af MS og er i RO)
# Path -> Kurve evt. Sti (Photoshop har kurve: https://helpx.adobe.com/dk/photoshop/using/editing-paths.html. GIMP kalder dem også selv for "curves": https://docs.gimp.org/en/gimp-using-paths.html)
# Stroke -> Optegn/optegning (bruges i Photoshop). Bestryge/strøg er ikke godt: "Stroke selection" -> "Bestryg markeringen" betyder overmale markeringen, men det er kun omridset, der tegnes op. Dog: strøg i betydningen (pensel)strøg.
# Flatten(ing) -> Forene lag (fjern gennemsigtighed) - i modsætning til Merge layers -> Forene lag
# (Photoshop har "samkopiering" https://helpx.adobe.com/dk/photoshop/key-concepts/flattening.html, men "Forene lag" beskriver bedre processen)
# Dither(ing) -> Rastersimulering (Adobe Photoshop)
# Shear -> Vrid(ning) (Adobe Illustrator har Forskydning, men det er ikke dækkende - Trapezer(ing) er håbløst: hverken i RO eller Den danske ordbog)
# Intersect -> Gennemskær (Adobe Photoshop)
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
41
#
Alan01's avatar
Alan01 committed
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
# Følgende genvejstaster er IKKE brugt i menuerne (v. 2.10.2):
# Fil: DHJQRTVWXYZÆØ
# Redigér: CEIPQWXZÅ
# Markering: BCGJPQWXYZÅ
# Vis: BCHQWXØÅ
# Billede: COQVWXZØÅ
# Lag: CIJOPQUVWXZÆÅ
# Farver: QWXZÅ (FN brugt to gange hver)
# Værktøjer: BCDEHIJLNQUVWXYÆØÅ
# Filtre: BHJMPQRXYZÆÅ
# Vinduer/Dokbare dialoger: CQWXZÅ (KLP anvendt to gange hver)
53
54
msgid ""
msgstr ""
55
"Project-Id-Version: gimp\n"
Alan01's avatar
Alan01 committed
56
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
Alan01's avatar
Alan01 committed
57
58
"POT-Creation-Date: 2018-10-02 18:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-11 19:25+0200\n"
Alan01's avatar
Alan01 committed
59
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
60
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
61
"Language: da\n"
62
"MIME-Version: 1.0\n"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
63
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
64
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
65
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Alan01's avatar
Alan01 committed
66
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
67
68
69
"X-Language: da_DK\n"
"X-Source-Language: C\n"

70
# Titlen på billedvinduet, synes det er bedre den hedder GIMP et det engelske GNU Image Manipulation Program
Alan01's avatar
Alan01 committed
71
72
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:1
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1 ../app/about.h:26
73
74
75
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "GNU Image Manipulation Program"

Alan01's avatar
Alan01 committed
76
77
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:2
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
78
79
80
msgid "Create images and edit photographs"
msgstr "Opret billeder og redigér fotografier"

Alan01's avatar
Alan01 committed
81
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:3
82
83
84
85
86
87
88
89
90
msgid ""
"GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. It is a freely "
"distributed program for such tasks as photo retouching, image composition "
"and image authoring."
msgstr ""
"GIMP er en forkortelse af GNU Image Manipulation Program. Programmet kan "
"frit videregives og anvendes til opgaver såsom billedretouchering, "
"billedkomposition og oprettelse af nye billeder."

Alan01's avatar
Alan01 committed
91
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:4
92
93
94
95
96
97
98
99
100
msgid ""
"It has many capabilities. It can be used as a simple paint program, an "
"expert quality photo retouching program, an online batch processing system, "
"a mass production image renderer, an image format converter, etc."
msgstr ""
"Den har mange anvendelsesmuligheder. Det kan bruges som et simpelt "
"tegneprogram, et avanceret retoucheringsprogram af høj kvalitet, et online "
"batchbehandlingssystem, en masseproduktion-billedoptegning, et "
"billedkonverteringsprogram, osv."
101

Alan01's avatar
Alan01 committed
102
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:5
103
msgid ""
Alan01's avatar
Alan01 committed
104
105
"GIMP is expandable and extensible. It is designed to be augmented with plug-"
"ins and extensions to do just about anything. The advanced scripting "
106
107
108
109
"interface allows everything from the simplest task to the most complex image "
"manipulation procedures to be easily scripted. GIMP is available for Linux, "
"Microsoft Windows and OS X."
msgstr ""
Alan01's avatar
Alan01 committed
110
111
112
113
114
"GIMP kan udvides. Programmet er designet til at blive suppleret med "
"udvidelsesmoduler og udvidelser til at gøre næsten alt. Den avancerede "
"scriptinggrænseflade giver mulighed for nemt at scripte alt fra den "
"simpleste opgave til de mest komplekse billedmanipulationsprocedurer. GIMP "
"fås til Linux, Microsoft Windows og OS X."
115

Alan01's avatar
Alan01 committed
116
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:6
Alan01's avatar
Alan01 committed
117
118
119
msgid "Painting in GIMP"
msgstr "Male i GIMP"

Alan01's avatar
Alan01 committed
120
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:7
Alan01's avatar
Alan01 committed
121
122
123
msgid "Photo editing in GIMP"
msgstr "Redigere fotos i GIMP"

Alan01's avatar
Alan01 committed
124
125
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
msgid ""
Alan01's avatar
Alan01 committed
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
"GIMP 2.10.8 is mostly a bug fix and optimization release. In particular, it "
"includes:"
msgstr ""
"GIMP 2.10.8 indeholder hovedsageligt fejlrettelser og optimeringer. Særligt "
"værd at nævne er:"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
msgid ""
"Adaptative chunk size when rendering projections, improving responsiveness "
"dynamically"
msgstr ""
"Fragmentstørrelse som tilpasser sig ved gengivelse af projektioner, hvilket "
"dynamisk forbedrer svartider"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
msgid "Detection of RawTherapee (version 5.5 and above) improved on Windows"
msgstr ""
"Registrering af RawTherapee (version 5.5 og senere) er forbedret i Windows"

# MS og google har synlig for discoverable
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
msgid ""
"XCF compatibility information in the Save dialog more understandable and "
"discoverable"
msgstr ""
"Information om XCF-kompatibilitet i gem-dialogen er nemmere at forstå og "
"mere synlig"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
msgid ""
"Various performance log tools added and log recording made available in the "
"Dashboard dock"
msgstr ""
"Forskellige værktøjer til logning af ydelsen er tilføjet, og lagring af "
"loggen er tilgængelig i instrumentpaneldokken"

#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
msgid ""
Alan01's avatar
Alan01 committed
164
165
166
167
168
169
"GIMP 2.10.6 comes with a lot of bug fixes, optimizations and features. Most "
"notable changes are:"
msgstr ""
"GIMP 2.10.6 indeholder en masse fejlrettelser og diverse optimeringer. De "
"vigtigste ændringer er:"

Alan01's avatar
Alan01 committed
170
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
Alan01's avatar
Alan01 committed
171
172
173
174
175
176
177
msgid ""
"Text layers can now represent vertical texts (with various character "
"orientations and line directions)"
msgstr ""
"Tekstlag kan nu repræsentere lodret tekst (med diverse tegnorienteringer og "
"linjeretninger)"

Alan01's avatar
Alan01 committed
178
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
Alan01's avatar
Alan01 committed
179
180
181
msgid "New \"Little Planet\" (gegl:stereographic-projection) filter"
msgstr "Nyt “Lille planet”-filter (gegl:stereographic-projection)"

Alan01's avatar
Alan01 committed
182
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
Alan01's avatar
Alan01 committed
183
184
185
186
187
188
msgid ""
"The \"Straighten\" option of the Measure Tool now allows vertical "
"straightening"
msgstr ""
"“Opretningsmuligheden” i opmålingsværktøjet tillader nu lodret opretning"

Alan01's avatar
Alan01 committed
189
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
Alan01's avatar
Alan01 committed
190
191
192
193
194
195
196
msgid ""
"Drawable previews are now rendered asynchronously and layer group previews "
"can be disabled in Preferences"
msgstr ""
"Forhåndsvisning af tegneobjekter optegnes nu asynkront og forhåndsvisning af "
"laggrupper kan deaktiveres i indstillinger"

Alan01's avatar
Alan01 committed
197
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
Alan01's avatar
Alan01 committed
198
199
200
201
202
203
204
msgid ""
"New \"async\" field in the Dashboard \"misc\" group, showing the number of "
"async operations currently running"
msgstr ""
"Nyt “asynk”-felt i instrumentpanelets “div.”-gruppe som viser antallet af "
"kørende asynkrone handlinger"

Alan01's avatar
Alan01 committed
205
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
Alan01's avatar
Alan01 committed
206
207
208
209
210
msgid "File format filtering in Open/Save/Export dialogs made less confusing"
msgstr ""
"Filformatfiltrering i dialogerne Åbn, Gem og Eksportér er gjort mindre "
"forvirrende"

Alan01's avatar
Alan01 committed
211
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
Alan01's avatar
Alan01 committed
212
213
214
msgid "New language (having GIMP translated in 81 languages now): Marathi"
msgstr "Nyt sprog (GIMP er nu oversat til 81 sprog): marathi"

Alan01's avatar
Alan01 committed
215
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
Alan01's avatar
Alan01 committed
216
msgid ""
Alan01's avatar
Alan01 committed
217
218
219
220
221
222
"GIMP 2.10.4 includes a lot of bug fixes as well as various optimizations. "
"Most notable changes are:"
msgstr ""
"GIMP 2.10.4 indeholder en masse fejlrettelser og diverse optimeringer. De "
"mest bemærkelsesværdige ændringer er:"

Alan01's avatar
Alan01 committed
223
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
Alan01's avatar
Alan01 committed
224
225
226
227
228
229
230
msgid ""
"Straightening in Measurement tool: layers can be rotated using the "
"measurement line as horizon"
msgstr ""
"Opretning i opmålingsværkstøj: lag kan roteres med opmålingslinjen som "
"horisont"

Alan01's avatar
Alan01 committed
231
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
Alan01's avatar
Alan01 committed
232
233
234
235
msgid "Fast startup: fonts loading is not blocking startup anymore"
msgstr ""
"Hurtig opstart: indlæsning af skrifttyper blokerer ikke længere opstarten"

Alan01's avatar
Alan01 committed
236
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
Alan01's avatar
Alan01 committed
237
238
239
240
241
242
243
msgid ""
"Fonts Tagging with the same user interface as for brushes, patterns, and "
"gradients"
msgstr ""
"Tildeling af mærkat til skrifttyper med samme brugergrænseflade som til "
"pensler, mønstre og farveovergange"

Alan01's avatar
Alan01 committed
244
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
Alan01's avatar
Alan01 committed
245
246
247
248
249
msgid "PSD support: a pre-composited version of a PSD image can be imported"
msgstr ""
"Understøttelse af PSD: en præ-sammensat version af et PSD-billede kan "
"importeres"

Alan01's avatar
Alan01 committed
250
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
Alan01's avatar
Alan01 committed
251
252
253
254
255
256
257
msgid ""
"Dashboard update: new \"Memory\" group and improved \"Swap\" group showing "
"various metrics"
msgstr ""
"Opdatering af instrumentpanelet: ny \"hukommelses\"-gruppe og forbedret "
"\"swap\"-gruppe som viser forskellige data"

Alan01's avatar
Alan01 committed
258
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
Alan01's avatar
Alan01 committed
259
msgid ""
Alan01's avatar
Alan01 committed
260
261
262
263
264
265
266
267
"This second release in the GIMP 2.10 series, so soon after 2.10.0, is mostly "
"the usual bug-fixing version after a major release, with a few dozen bugs "
"fixed."
msgstr ""
"Denne anden udgivelse i GIMP 2.10-serien, så kort tid efter 2.10.0, "
"indeholder hovedsageligt de sædvanlige rettelser af fejl efter en større "
"udgivelse med nogle få dusin fejlrettelser."

Alan01's avatar
Alan01 committed
268
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
Alan01's avatar
Alan01 committed
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
msgid ""
"It also features a new plug-in for the support of the HEIF format, both for "
"importing and exporting, as well as 2 new filters: \"Spherize\" and "
"\"Recursive Transform\". These are nice examples of our relaxed feature "
"policy in stable micro releases."
msgstr ""
"Den indeholder også et nyt udvidelsesmodul til understøttelse af HEIF-"
"formatet, såvel import som eksport, og derudover to nye filtre: “Sfærisk "
"effekt” og “Rekursiv transformering”. Dette er eksempler på vores mere "
"afslappede politik angående nye funktioner i stabile mikroudgivelser."

Alan01's avatar
Alan01 committed
280
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
Alan01's avatar
Alan01 committed
281
msgid ""
Alan01's avatar
Alan01 committed
282
283
284
285
286
287
"First release of the 2.10 series which prominently features the port to a "
"new image processing engine, GEGL. The most outstanding changes are:"
msgstr ""
"Første udgave af 2.10-serien som introducerer overgangen til en ny "
"billedbehandlingsmotor, GEGL. De vigtigste ændringer er:"

Alan01's avatar
Alan01 committed
288
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
Alan01's avatar
Alan01 committed
289
290
291
msgid "High bit depth color processing (16/32-bit per color channel)"
msgstr "Farvebehandling ved høj bitdybde (16/32 bit pr. farvekanal)"

Alan01's avatar
Alan01 committed
292
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
Alan01's avatar
Alan01 committed
293
294
295
296
297
298
299
msgid ""
"Color management is a core feature now, most widgets and preview areas are "
"color-managed"
msgstr ""
"Farvestyring er nu en kernefunktion; de fleste kontroller og "
"forhåndsvisningsområder er farvestyrede"

Alan01's avatar
Alan01 committed
300
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
Alan01's avatar
Alan01 committed
301
302
303
304
305
306
msgid ""
"On-canvas effect preview, with split view for before/after processing pixels"
msgstr ""
"Forhåndsvisning af effekter direkte på lærredet med opsplittet visning af "
"pixels før og efter behandling"

Alan01's avatar
Alan01 committed
307
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
Alan01's avatar
Alan01 committed
308
309
310
311
msgid ""
"Multi-threaded and hardware-accelerated rendering, processing and painting"
msgstr "Flertrådet og hardware-accelereret gengivelse, behandling og maling"

Alan01's avatar
Alan01 committed
312
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
Alan01's avatar
Alan01 committed
313
314
315
316
317
msgid "Most tools improved, several new transformation tools"
msgstr ""
"De fleste værktøjer er forbedrede, og der er adskillige ny "
"transformeringsværktøjer"

Alan01's avatar
Alan01 committed
318
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
Alan01's avatar
Alan01 committed
319
320
321
322
323
324
msgid ""
"Improved support for many image formats, in particular better PSD importing"
msgstr ""
"Forbedret understøttelse af mange billedformater, i særdeleshed bedre import "
"af PSD"

Alan01's avatar
Alan01 committed
325
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
Alan01's avatar
Alan01 committed
326
327
328
msgid "Newly supported image formats: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
msgstr "Nye billedformater: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT …"

Alan01's avatar
Alan01 committed
329
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
Alan01's avatar
Alan01 committed
330
331
332
333
334
335
336
msgid ""
"Improved digital painting: canvas rotation and flipping, symmetry painting, "
"MyPaint brushes…"
msgstr ""
"Forbedret digital maling: rotation og vending af lærredet, symmetrimaling, "
"MyPaint-pensler …"

Alan01's avatar
Alan01 committed
337
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
Alan01's avatar
Alan01 committed
338
339
340
msgid "Metadata viewing and editing for Exif, XMP, IPTC, and DICOM"
msgstr "Visning og redigering af metadata for Exif, XMP, IPTC og DICOM"

Alan01's avatar
Alan01 committed
341
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
Alan01's avatar
Alan01 committed
342
343
344
345
346
msgid "Basic HiDPI support: automatically or user-selected icon size"
msgstr ""
"Grundlæggende HiDPI-understøttelse: automatisk eller brugervalgt "
"ikonstørrelse"

Alan01's avatar
Alan01 committed
347
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
Alan01's avatar
Alan01 committed
348
349
350
msgid "New themes for GIMP: Light, Gray, Dark, and System"
msgstr "Nye temaer til GIMP: lys, grå, mørk og system"

Alan01's avatar
Alan01 committed
351
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
Alan01's avatar
Alan01 committed
352
353
354
msgid "And much, much more…"
msgstr "Og meget, meget mere …"

Alan01's avatar
Alan01 committed
355
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
Alan01's avatar
Alan01 committed
356
msgid ""
Alan01's avatar
Alan01 committed
357
358
359
360
361
362
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/27/gimp-2-10-0-"
"released/"
msgstr ""
"Mere information kan findes på https://www.gimp.org/news/2018/04/27/"
"gimp-2-10-0-released/"

Alan01's avatar
Alan01 committed
363
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
Alan01's avatar
Alan01 committed
364
msgid ""
Alan01's avatar
Alan01 committed
365
366
367
368
369
370
371
372
"In this second release candidate before GIMP 2.10.0, while debugging is "
"still a prime target, a new focus has been put on speed and optimization in "
"order to provide a smoother painting experience. Bigger changes are:"
msgstr ""
"Fejlfinding er stadig et primært mål i denne anden udgivelseskandidat før "
"GIMP 2.10.0, men der er nyt fokus på hastighed og optimering for at kunne "
"levere en mere flydende maleoplevelse. Større ændringer er:"

Alan01's avatar
Alan01 committed
373
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
Alan01's avatar
Alan01 committed
374
375
376
377
378
379
380
msgid ""
"Major core optimizations for painting and display, including parallelized "
"painting code."
msgstr ""
"Større kerneoptimeringer af maling og visning, inklusive paralleliseret "
"malekode."

Alan01's avatar
Alan01 committed
381
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
Alan01's avatar
Alan01 committed
382
383
384
msgid "Symmetries are now preserved in XCF files (saved as image parasites)."
msgstr "Symmetrier bevares nu i XCF-filer (gemt som billedparasitter)."

Alan01's avatar
Alan01 committed
385
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
Alan01's avatar
Alan01 committed
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
msgid ""
"\"Light\" and \"Dark\" themes rewritten from scratch to get rid of various "
"usability issues. \"Lighter\" and \"Darker\" themes removed."
msgstr ""
"Temaerne “Lys” og “Mørk” er genskrevet fra bunden for at slippe for "
"forskellige problemer med brugervenlighed. Temaerne “Lysere” og “mørkere” er "
"fjernet."

# GimpToolGyroscope optræder kun her
# Der er tale om drejning omkring de tre akser: https://en.wikipedia.org/wiki/Yaw_(rotation)
Alan01's avatar
Alan01 committed
396
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
Alan01's avatar
Alan01 committed
397
398
399
400
401
402
403
404
405
msgid ""
"New GimpToolGyroscope on-canvas control, currently used for the Panorama "
"Projection filter. The widget provides on-canvas interaction for 3D rotation "
"(yaw, pitch, roll)."
msgstr ""
"Ny GimpToolGyroscope-kontrol direkte på lærredet som bruges til "
"panoramaprojektionsfilteret. Kontrollen giver interaktion direkte på "
"lærredet for 3D-rotation (drejning omkring alle tre akser)"

Alan01's avatar
Alan01 committed
406
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
Alan01's avatar
Alan01 committed
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
msgid ""
"Plug-in debugging improved to output stack traces from plug-ins with --stack-"
"trace-mode command line option not only on receiving signals but also on "
"warnings and critical errors when \"fatal-warnings\" debug key is set."
msgstr ""
"Fejlfinding af udvidelsesmoduler er forbedret til at udskrive stakspor fra "
"udvidelsesmoduler med kommandolinjetilvalget --stack-trace-mode; ikke kun "
"når der modtages signaler, men også ved advarsler og kritiske fejl når "
"fejlfindingsnøglen “fatal-warnings” er angivet."

Alan01's avatar
Alan01 committed
417
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
Alan01's avatar
Alan01 committed
418
msgid ""
Alan01's avatar
Alan01 committed
419
420
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/17/gimp-2-10-0-"
"rc2-released/"
Alan01's avatar
Alan01 committed
421
422
423
424
msgstr ""
"Mere information kan findes på https://www.gimp.org/news/2018/04/17/"
"gimp-2-10-0-rc2-released/"

Alan01's avatar
Alan01 committed
425
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
Alan01's avatar
Alan01 committed
426
427
428
429
430
431
432
433
434
msgid ""
"GIMP 2.10.0-RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10.0 stable "
"release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug "
"fixes, most notable improvements are:"
msgstr ""
"GIMP 2.10.0-RC1 er den første udgivelseskandidat med fokus på fejlfinding og "
"stabilitet før den endelige udgave af GIMP 2.10.0. Ud over de mange "
"fejlrettelser er de mest bemærkelsesværdige forbedringer:"

Alan01's avatar
Alan01 committed
435
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
Alan01's avatar
Alan01 committed
436
437
438
439
440
msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
msgstr ""
"Nyt instrumentpanel, som kan dokkes, til overvågning af GIMPS "
"ressourceforbrug"

Alan01's avatar
Alan01 committed
441
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
Alan01's avatar
Alan01 committed
442
443
444
445
446
447
448
msgid ""
"New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
"report bugs"
msgstr ""
"Ny fejlfindingsdialog til at frembringe stakspor og anden fejlfindingsdata, "
"som opmuntrer til at rapportere fejl"

Alan01's avatar
Alan01 committed
449
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
Alan01's avatar
Alan01 committed
450
451
452
msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
msgstr "Billeder, der ikke er gemt, kan genskabes efter et nedbrud"

Alan01's avatar
Alan01 committed
453
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
Alan01's avatar
Alan01 committed
454
455
456
msgid "Layer masks on layer groups"
msgstr "Lagmasker på laggrupper"

Alan01's avatar
Alan01 committed
457
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
Alan01's avatar
Alan01 committed
458
459
460
461
462
msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces"
msgstr ""
"Understøttelse af JPEG 2000 er forbedret for høj bitdybde og forskellige "
"farverum"

Alan01's avatar
Alan01 committed
463
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
Alan01's avatar
Alan01 committed
464
465
466
msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms"
msgstr "Skærmbilleder og farvevælgeren er forbedrede på forskellige platforme"

Alan01's avatar
Alan01 committed
467
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
Alan01's avatar
Alan01 committed
468
469
470
msgid "Metadata defaults preferences now available"
msgstr "Standardindstillinger for metadata er nu tilgængelig"

Alan01's avatar
Alan01 committed
471
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
Alan01's avatar
Alan01 committed
472
473
474
475
msgid "Various GUI polishing"
msgstr "Finpudsning af den grafiske brugergrænseflade"

# Har tilladt mig at ændre linket
Alan01's avatar
Alan01 committed
476
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
Alan01's avatar
Alan01 committed
477
msgid ""
Alan01's avatar
Alan01 committed
478
479
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/03/26/gimp-2-10-0-"
"rc1-released/"
Alan01's avatar
Alan01 committed
480
481
482
483
msgstr ""
"Mere information kan findes på https://www.gimp.org/news/2018/03/26/"
"gimp-2-10-0-rc1-released/"

Alan01's avatar
Alan01 committed
484
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:60
Alan01's avatar
Alan01 committed
485
msgid ""
Alan01's avatar
Alan01 committed
486
487
488
489
490
491
"GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
"while focusing on bugfixing and stability."
msgstr ""
"GIMP 2.9.8 introducerer redigering af farveovergang direkte på lærredet og "
"forskellige forbedringer, mens fokus er på fejlrettelse og stabilitet."

Alan01's avatar
Alan01 committed
492
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:61
Alan01's avatar
Alan01 committed
493
494
495
msgid "On-canvas gradient editing"
msgstr "Redigering af farveovergange på lærredet"

Alan01's avatar
Alan01 committed
496
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:62
Alan01's avatar
Alan01 committed
497
498
499
msgid "Notification when an image is over/underexposed"
msgstr "Meddelelse når et billede er over-/undereksponeret"

Alan01's avatar
Alan01 committed
500
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:63
Alan01's avatar
Alan01 committed
501
502
503
msgid "Better and faster color management"
msgstr "Bedre og hurtigere farvestyring"

Alan01's avatar
Alan01 committed
504
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:64
Alan01's avatar
Alan01 committed
505
506
507
508
msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
msgstr "Understøttelse af farvevælger og skærmbilleder i Wayland i KDE Plasma"

# Indsætter det kopierede på de samme koordinater i det nye billede som i det gamle
Alan01's avatar
Alan01 committed
509
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:65
Alan01's avatar
Alan01 committed
510
511
512
msgid "Paste in place feature"
msgstr "Indsæt på samme placering"

Alan01's avatar
Alan01 committed
513
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:66
Alan01's avatar
Alan01 committed
514
515
516
msgid "Many usability improvements"
msgstr "Mange forbedringer af brugervenligheden"

Alan01's avatar
Alan01 committed
517
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:67
Alan01's avatar
Alan01 committed
518
519
520
msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
msgstr "Brugermanualen kan vises på brugerens foretrukne sprog"

Alan01's avatar
Alan01 committed
521
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:68
Alan01's avatar
Alan01 committed
522
523
524
msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
msgstr "Forbedring af waveletnedbrydningsfilteret"

Alan01's avatar
Alan01 committed
525
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:69
Alan01's avatar
Alan01 committed
526
527
528
msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
msgstr "Forbedret kompatibilitet med Photoshops .psd-filer"

Alan01's avatar
Alan01 committed
529
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:70
Alan01's avatar
Alan01 committed
530
531
532
msgid "New support for password-protected PDF"
msgstr "Ny understøttelse af skrivebeskyttede PDF-filer"

Alan01's avatar
Alan01 committed
533
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:71
Alan01's avatar
Alan01 committed
534
535
536
msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
msgstr "Ny understøttelse af HGT-formatet (Digital Elevation Model data)"

Alan01's avatar
Alan01 committed
537
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:72
Alan01's avatar
Alan01 committed
538
539
540
541
542
543
544
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-"
"released/"
msgstr ""
"Mere information kan findes på https://www.gimp.org/news/2017/12/12/"
"gimp-2-9-8-released/"

Alan01's avatar
Alan01 committed
545
#: ../desktop/gimp-data-extras.metainfo.xml.in.in.h:1
Alan01's avatar
Alan01 committed
546
547
548
msgid "Extra files for GIMP"
msgstr "Ekstrafiler til GIMP"

Alan01's avatar
Alan01 committed
549
#: ../desktop/gimp-data-extras.metainfo.xml.in.in.h:2
Alan01's avatar
Alan01 committed
550
551
msgid "Patterns, gradients, and other extra files for GIMP"
msgstr "Mønstre, farveovergange og andre ekstrafiler til GIMP"
Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
552
553
554
555
556

#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
msgstr "Billedredigering"

557
558
559
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:5
msgid "GIMP;graphic;design;illustration;painting;"
Alan01's avatar
Alan01 committed
560
msgstr "GIMP;grafisk;design;illustration;male;tegne;"
Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
561

Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
562
#: ../app/about.h:23
563
msgid "GIMP"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
564
msgstr "GIMP"
565

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
566
567
#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
#: ../app/about.h:30
568
#, c-format
569
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
570
"Copyright © 1995-%s\n"
571
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
572
msgstr ""
573
"Copyright © 1995-%s\n"
574
"Spencer Kimball, Peter Mattis og GIMPs udviklingsteam"
575

576
577
578
579
580
581
#. TRANSLATORS: do not end the license URL with a dot, because it would
#. * be in the link. Because of technical limitations, make sure the URL
#. * ends with a space, a newline or is end of text.
#. * Cf. bug 762282.
#.
#: ../app/about.h:39
582
msgid ""
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
583
"GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
584
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
585
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
586
587
588
589
590
591
592
593
"version.\n"
"\n"
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
594
"GIMP. If not, see: https://www.gnu.org/licenses/"
595
msgstr ""
596
597
598
599
"GIMP er fri software. Du kan redistribuere og/eller modificere det under de "
"betingelser som er angivet i GNU General Public License, som udgivet af Free "
"Software Foundation. Enten version 3 af licensen eller (efter eget valg) "
"enhver senere version.\n"
600
"\n"
601
602
603
604
"GIMP distribueres i håb om at det vil vise sig nyttigt, men UDEN NOGEN FORM "
"FOR GARANTI, uden selv de underforståede garantier omkring SALGBARHED eller "
"EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere detaljer kan læses i GNU General "
"Public License.\n"
605
"\n"
606
"Du bør have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med GIMP. "
607
"Hvis ikke, så se https://www.gnu.org/licenses/"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
608

Alan01's avatar
Alan01 committed
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
#: ../app/gimp-version.c:66 ../app/gimp-version.c:164
#, c-format
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
msgstr "bruger %s version %s (oversat mod version %s)"

#: ../app/gimp-version.c:192
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s version %s"

Alan01's avatar
Alan01 committed
619
#: ../app/main.c:157
620
621
msgid "Show version information and exit"
msgstr "Vis versionsoplysninger og afslut"
622

Alan01's avatar
Alan01 committed
623
#: ../app/main.c:162
624
625
626
msgid "Show license information and exit"
msgstr "Vis licensoplysninger og afslut"

Alan01's avatar
Alan01 committed
627
#: ../app/main.c:167
628
629
msgid "Be more verbose"
msgstr "Fortæl mere"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
630

Alan01's avatar
Alan01 committed
631
#: ../app/main.c:172
632
msgid "Start a new GIMP instance"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
633
msgstr "Start en ny instans af GIMP"
634

Alan01's avatar
Alan01 committed
635
#: ../app/main.c:177
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
636
637
638
msgid "Open images as new"
msgstr "Åbn billeder som nye"

Alan01's avatar
Alan01 committed
639
#: ../app/main.c:182
640
msgid "Run without a user interface"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
641
msgstr "Start uden en brugergrænseflade"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
642

Alan01's avatar
Alan01 committed
643
#: ../app/main.c:187
644
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
Alan01's avatar
Alan01 committed
645
msgstr "Indlæs ikke pensler, farveovergange, mønstre, …"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
646

Alan01's avatar
Alan01 committed
647
#: ../app/main.c:192
648
649
msgid "Do not load any fonts"
msgstr "Indlæs ikke nogen skrifttyper"
650

Alan01's avatar
Alan01 committed
651
#: ../app/main.c:197
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
652
msgid "Do not show a splash screen"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
653
msgstr "Vis ikke et opstartsbillede"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
654

Alan01's avatar
Alan01 committed
655
#: ../app/main.c:202
Alan01's avatar
Alan01 committed
656
657
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plug-ins"
msgstr "Brug ikke delt hukommelse mellem GIMP og udvidelsesmoduler"
658

Alan01's avatar
Alan01 committed
659
#: ../app/main.c:207
660
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
661
msgstr "Brug ikke specielle CPU-accelereringsfunktioner"
662

Alan01's avatar
Alan01 committed
663
#: ../app/main.c:212
664
msgid "Use an alternate sessionrc file"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
665
msgstr "Brug en alternativ sessionrc-fil"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
666

Alan01's avatar
Alan01 committed
667
#: ../app/main.c:217
668
msgid "Use an alternate user gimprc file"
669
msgstr "Brug en alternativ gimprc-brugerkonfigurationsfil"
670

Alan01's avatar
Alan01 committed
671
#: ../app/main.c:222
672
msgid "Use an alternate system gimprc file"
673
msgstr "Brug en alternativ gimprc-systemkonfigurationsfil"
674

Alan01's avatar
Alan01 committed
675
#: ../app/main.c:227
676
677
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
msgstr "Batchkommando som skal udføres (kan bruges flere gange)"
678

Alan01's avatar
Alan01 committed
679
#: ../app/main.c:232
680
681
msgid "The procedure to process batch commands with"
msgstr "Den procedure som batchkommandoer skal udføres med"
682

Alan01's avatar
Alan01 committed
683
#: ../app/main.c:237
684
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
Alan01's avatar
Alan01 committed
685
msgstr "Vis meddelelser i konsollen i stedet for i en dialog"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
686

687
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
Alan01's avatar
Alan01 committed
688
#: ../app/main.c:243
689
690
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
msgstr "Kompabilitetstilstand for proceduredatabase (off|on|warn)"
691

692
#. don't translate the mode names (never|query|always)
Alan01's avatar
Alan01 committed
693
#: ../app/main.c:249
694
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
695
msgstr "Fejlsøgning i tilfælde af nedbrud (never|query|always)"
696

Alan01's avatar
Alan01 committed
697
#: ../app/main.c:254
698
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
699
msgstr "Anvend ikke-fatale signalhåndteringer til fejlsøgning"
700

Alan01's avatar
Alan01 committed
701
#: ../app/main.c:259
702
703
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Gør alle advarsler fatale"
704

Alan01's avatar
Alan01 committed
705
#: ../app/main.c:264
706
msgid "Output a gimprc file with default settings"
707
msgstr "Output en gimprc-fil med standardindstillinger"
708

Alan01's avatar
Alan01 committed
709
#: ../app/main.c:280
Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
710
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
711
712
msgstr "Output en sorteret liste af forældede procedurer i proceduredatabasen"

Alan01's avatar
Alan01 committed
713
#: ../app/main.c:285
714
msgid "Show a preferences page with experimental features"
Alan01's avatar
Alan01 committed
715
msgstr "Vis en indstillingsside med eksperimentelle funktioner"
Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
716

Alan01's avatar
Alan01 committed
717
718
719
720
721
#: ../app/main.c:290
msgid "Show an image submenu with debug actions"
msgstr "Vis en billedundermenu med fejlfindingshandlinger"

#: ../app/main.c:466
722
msgid "[FILE|URI...]"
Alan01's avatar
Alan01 committed
723
msgstr "[FIL|URI …]"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
724

Alan01's avatar
Alan01 committed
725
#: ../app/main.c:484
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
726
msgid ""
727
728
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
729
msgstr ""
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
730
"GIMP kunne ikke klargøre den grafiske brugergrænseflade.\n"
731
"Sørg for at der findes en ordentlig opsætning for dit grafiske miljø."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
732

Alan01's avatar
Alan01 committed
733
#: ../app/main.c:503
734
msgid "Another GIMP instance is already running."
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
735
msgstr "En anden instans af GIMP kører allerede."
736

Alan01's avatar
Alan01 committed
737
#: ../app/main.c:594
738
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
739
msgstr "Output fra GIMP. Tryk på en tast for at lukke dette vindue."
740

Alan01's avatar
Alan01 committed
741
#: ../app/main.c:595
742
743
744
745
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Tryk på en tast for at lukke dette vindue)\n"

Alan01's avatar
Alan01 committed
746
#: ../app/main.c:612
747
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
748
msgstr "Output fra GIMP. Du kan minimere dette vindue, men luk det ikke."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
749

Alan01's avatar
Alan01 committed
750
#: ../app/sanity.c:562
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
751
752
753
754
755
756
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
757
758
759
"Kodningen af det konfigurerede filnavn kan ikke konverteres til UTF-8: %s\n"
"\n"
"Tjek værdien af miljøvariablen G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
760

Alan01's avatar
Alan01 committed
761
#: ../app/sanity.c:581
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
762
763
764
765
766
#, c-format
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
767
768
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
769
770
"G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
771
"Navnet på den mappe som indeholder brugerindstillingerne til GIMP kan ikke "
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
772
"konverteres til UTF-8: %s\n"
773
"\n"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
774
"Sandsynligvis gemmer dit filsystem filer i en anden kodning end UTF-8, uden "
775
776
"at du har fortalt det til GLib. Sæt venligst miljøvariablen "
"G_FILENAME_ENCODING."
777

Alan01's avatar
Alan01 committed
778
#: ../app/actions/actions.c:111 ../app/dialogs/dialogs.c:420
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
779
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
780
781
msgid "Brush Editor"
msgstr "Penselredigering"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
782

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
783
#. initialize the list of gimp brushes
Alan01's avatar
Alan01 committed
784
#: ../app/actions/actions.c:114 ../app/core/gimp-data-factories.c:349
Alan01's avatar
Alan01 committed
785
#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3111
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
786
787
788
msgid "Brushes"
msgstr "Pensler"

Alan01's avatar
Alan01 committed
789
#: ../app/actions/actions.c:117 ../app/dialogs/dialogs.c:356
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
790
msgid "Buffers"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
791
msgstr "Buffere"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
792

Alan01's avatar
Alan01 committed
793
#: ../app/actions/actions.c:120 ../app/dialogs/dialogs.c:374
Alan01's avatar
Alan01 committed
794
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:246
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
795
796
797
msgid "Channels"
msgstr "Kanaler"

Alan01's avatar
Alan01 committed
798
#: ../app/actions/actions.c:123 ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:178
Alan01's avatar
Alan01 committed
799
#: ../app/dialogs/dialogs.c:382
800
msgid "Colormap"
801
msgstr "Farvekort"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
802

Alan01's avatar
Alan01 committed
803
#: ../app/actions/actions.c:126
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
804
msgid "Context"
805
msgstr "Kontekst"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
806

Alan01's avatar
Alan01 committed
807
#: ../app/actions/actions.c:129 ../app/dialogs/dialogs.c:322
808
msgid "Pointer Information"
809
msgstr "Markøroplysninger"
810

Alan01's avatar
Alan01 committed
811
812
813
814
815
#: ../app/actions/actions.c:132 ../app/dialogs/dialogs.c:326
msgid "Dashboard"
msgstr "Instrumentpanel"

#: ../app/actions/actions.c:135
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
816
msgid "Debug"
817
msgstr "Fejlfinding"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
818

Alan01's avatar
Alan01 committed
819
#: ../app/actions/actions.c:138
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
820
msgid "Dialogs"
821
msgstr "Dialoger"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
822

Alan01's avatar
Alan01 committed
823
#: ../app/actions/actions.c:141
824
msgid "Dock"
825
msgstr "Fastgør"
826

Alan01's avatar
Alan01 committed
827
#: ../app/actions/actions.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
828
msgid "Dockable"
829
msgstr "Dokbare"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
830

831
#. Document History
Alan01's avatar
Alan01 committed
832
#: ../app/actions/actions.c:147 ../app/dialogs/dialogs.c:362
Alan01's avatar
Alan01 committed
833
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
834
835
836
msgid "Document History"
msgstr "Dokumenthistorik"

Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
837
# I TVIVL. PÅ TYSK HEDDER DET "BILD"
Alan01's avatar
Alan01 committed
838
#: ../app/actions/actions.c:150
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
839
840
841
msgid "Drawable"
msgstr "Tegneobjekt"

Alan01's avatar
Alan01 committed
842
#: ../app/actions/actions.c:153 ../app/dialogs/dialogs.c:338
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
843
msgid "Paint Dynamics"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
844
msgstr "Maledynamik"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
845

Alan01's avatar
Alan01 committed
846
#: ../app/actions/actions.c:156 ../app/dialogs/dialogs.c:424
847
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:97
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
848
msgid "Paint Dynamics Editor"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
849
msgstr "Redigering af maledynamik"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
850

Alan01's avatar
Alan01 committed
851
#: ../app/actions/actions.c:159
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
852
853
854
msgid "Edit"
msgstr "Redigér"

Alan01's avatar
Alan01 committed
855
#: ../app/actions/actions.c:162 ../app/dialogs/dialogs.c:318
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
856
857
858
msgid "Error Console"
msgstr "Fejlkonsol"

Alan01's avatar
Alan01 committed
859
#: ../app/actions/actions.c:165
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
860
msgid "File"
861
msgstr "Fil"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
862

Alan01's avatar
Alan01 committed
863
#: ../app/actions/actions.c:168
Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
864
msgid "Filters"
Alan01's avatar
Alan01 committed
865
msgstr "Filtre"
Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
866

Alan01's avatar
Alan01 committed
867
868
#. initialize the list of gimp fonts
#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/core/gimp-data-factories.c:383
Alan01's avatar
Alan01 committed
869
#: ../app/dialogs/dialogs.c:353 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3131
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
870
871
872
msgid "Fonts"
msgstr "Skrifttyper"

Alan01's avatar
Alan01 committed
873
#: ../app/actions/actions.c:174 ../app/dialogs/dialogs.c:428
Alan01's avatar
Alan01 committed
874
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:289
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
875
msgid "Gradient Editor"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
876
msgstr "Redigering af farveovergang"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
877
878

#. initialize the list of gimp gradients
Alan01's avatar
Alan01 committed
879
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/core/gimp-data-factories.c:374
Alan01's avatar
Alan01 committed
880
#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3127
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
881
882
883
msgid "Gradients"
msgstr "Farveovergange"

Alan01's avatar
Alan01 committed
884
#: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/gimp-data-factories.c:390
Alan01's avatar
Alan01 committed
885
#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3135
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
886
msgid "Tool Presets"
887
msgstr "Forudindstillinger af værktøj"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
888

Alan01's avatar
Alan01 committed
889
#: ../app/actions/actions.c:183 ../app/dialogs/dialogs.c:436
Alan01's avatar
Alan01 committed
890
#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:95
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
891
msgid "Tool Preset Editor"
892
msgstr "Redigér forudindstillinger af værktøj"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
893

Alan01's avatar
Alan01 committed
894
#: ../app/actions/actions.c:186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
895
msgid "Help"
896
msgstr "Hjælp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
897

Alan01's avatar
Alan01 committed
898
#: ../app/actions/actions.c:189
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
899
900
901
msgid "Image"
msgstr "Billede"

Alan01's avatar
Alan01 committed
902
#: ../app/actions/actions.c:192 ../app/dialogs/dialogs.c:332
Alan01's avatar
Alan01 committed
903
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:176
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
904
905
906
msgid "Images"
msgstr "Billeder"

Alan01's avatar
Alan01 committed
907
#: ../app/actions/actions.c:195 ../app/dialogs/dialogs.c:370
Alan01's avatar
Alan01 committed
908
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:144 ../app/widgets/gimppickablepopup.c:227
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
909
910
911
msgid "Layers"
msgstr "Lag"

912
#. initialize the list of mypaint brushes
Alan01's avatar
Alan01 committed
913
#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:359
Alan01's avatar
Alan01 committed
914
#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3139
915
msgid "MyPaint Brushes"
Alan01's avatar
Alan01 committed
916
msgstr "MyPaint-pensler"
917

Alan01's avatar
Alan01 committed
918
#: ../app/actions/actions.c:201 ../app/dialogs/dialogs.c:432
Alan01's avatar
Alan01 committed
919
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:155
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
920
921
922
923
msgid "Palette Editor"
msgstr "Paletredigering"

#. initialize the list of gimp palettes
Alan01's avatar
Alan01 committed
924
#: ../app/actions/actions.c:204 ../app/core/gimp-data-factories.c:369
Alan01's avatar
Alan01 committed
925
#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
926
927
928
929
msgid "Palettes"
msgstr "Paletter"

#. initialize the list of gimp patterns
Alan01's avatar
Alan01 committed
930
#: ../app/actions/actions.c:207 ../app/core/gimp-data-factories.c:364
Alan01's avatar
Alan01 committed
931
#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3119
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
932
933
934
msgid "Patterns"
msgstr "Mønstre"

Alan01's avatar
Alan01 committed
935
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3143
Alan01's avatar
Alan01 committed
936
937
msgid "Plug-ins"
msgstr "Udvidelsesmoduler"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
938

Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
939
#. Quick Mask Color
Alan01's avatar
Alan01 committed
940
#: ../app/actions/actions.c:213 ../app/core/gimpchannel.c:385
Alan01's avatar
Alan01 committed
941
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1695
942
943
944
msgid "Quick Mask"
msgstr "Ekspresmaske"

Alan01's avatar
Alan01 committed
945
#: ../app/actions/actions.c:216 ../app/dialogs/dialogs.c:402
946
msgid "Sample Points"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
947
msgstr "Prøvepunkter"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
948

Alan01's avatar
Alan01 committed
949
#: ../app/actions/actions.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
950
msgid "Select"
951
msgstr "Markér"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
952
953

#. initialize the template list
Alan01's avatar
Alan01 committed
954
#: ../app/actions/actions.c:222 ../app/core/gimp.c:790
Alan01's avatar
Alan01 committed
955
#: ../app/dialogs/dialogs.c:365
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
956
957
958
msgid "Templates"
msgstr "Skabeloner"

Alan01's avatar
Alan01 committed
959
#: ../app/actions/actions.c:225
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
960
msgid "Text Tool"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
961
msgstr "Tekstværktøj"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
962

Alan01's avatar
Alan01 committed
963
#: ../app/actions/actions.c:228
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
964
965
966
msgid "Text Editor"
msgstr "Tekstredigering"

Alan01's avatar
Alan01 committed
967
#: ../app/actions/actions.c:231 ../app/dialogs/dialogs.c:310
Alan01's avatar
Alan01 committed
968
#: ../app/gui/gui.c:550
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
969
970
971
msgid "Tool Options"
msgstr "Værktøjsindstillinger"

Alan01's avatar
Alan01 committed
972
#: ../app/actions/actions.c:234 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:326
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
973
974
975
msgid "Tools"
msgstr "Værktøjer"

Alan01's avatar
Alan01 committed
976
#: ../app/actions/actions.c:237 ../app/dialogs/dialogs.c:378
Alan01's avatar
Alan01 committed
977
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:163
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
978
msgid "Paths"
Alan01's avatar
Alan01 committed
979
msgstr "Kurver"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
980

Alan01's avatar
Alan01 committed
981
#: ../app/actions/actions.c:240
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
982
msgid "View"
983
msgstr "Vis"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
984

Alan01's avatar
Alan01 committed
985
#: ../app/actions/actions.c:243
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
986
987
988
989
msgid "Windows"
msgstr "Vinduer"

#. value description and new value shown in the status bar
Alan01's avatar
Alan01 committed
990
#: ../app/actions/actions.c:593
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
991
992
#, c-format
msgid "%s: %.2f"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
993
msgstr "%s: %.2f"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
994
995

#. value description and new value shown in the status bar
Alan01's avatar
Alan01 committed
996
#: ../app/actions/actions.c:619
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
997
#, c-format
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
998
msgid "%s: %d"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
999
msgstr "%s: %d"
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
1000

Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
1001
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
1002
msgctxt "brush-editor-action"
1003
1004
1005
msgid "Brush Editor Menu"
msgstr "Penselredigering"

Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
1006
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
1007
msgctxt "brush-editor-action"
1008
msgid "Edit Active Brush"
1009
msgstr "Redigér aktiv pensel"
1010

Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
1011
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
1012
msgctxt "brushes-action"
1013
msgid "Brushes Menu"
1014
msgstr "Penselmenu"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
1015

Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
1016
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
1017
msgctxt "brushes-action"
1018
1019
1020
msgid "_Open Brush as Image"
msgstr "_Åbn pensel som billede"

Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
1021
#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
1022
msgctxt "brushes-action"
1023
1024
1025
msgid "Open brush as image"
msgstr "Åbn pensel som billede"

Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
1026
#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
1027
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1028
msgid "_New Brush"
Alan01's avatar
Alan01 committed
1029
msgstr "N_y pensel"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
1030

Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
1031
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
1032
1033
msgctxt "brushes-action"
msgid "Create a new brush"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
1034
msgstr "Opret en ny pensel"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
1035

Øyvind "pippin" Kolås's avatar
Øyvind "pippin" Kolås committed
1036
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
Mads Lundby's avatar
Mads Lundby committed
1037
msgctxt "brushes-action"